ဒါနသည္ သံသရာကို ရွည္ေစသေလာ

ယခုကာလ၌ “ဒါနသည္ သံသရာကို ရွည္ေစတတ္၏” ဟု အယူသည္းၾကသည္။ ျပခဲ့ေသာ ၀တၳဳ၀ယ္ ဒါနရွင္က ကၽြတ္တမ္း၀င္ ေနာက္မက်ေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ သံသရာ အရွည္အတို၀ယ္ ဒါနကို ယိုးမယ္မဖြဲ႕သင့္ပါ။ ဒါနျပဳရာတြင္ သူတို႔၏စိတ္ မစင္ၾကယ္မႈေၾကာင့္သာ “လူတြင္ပါ၍ ႏြားက်ားကိုက္” ခံရသည္။ အမွန္မွာ ဒါနက သံသရာမရွည္ေစ။ “ဤဒါနေၾကာင့္ လူ႔ခ်မ္းသာ နတ္ခ်မ္းသာ ကိုခံစားရေတာ့မည္” ဟုရည္ရြယ္မႈ တဏွာေဇာက သံသရာကို ေရလ်ဥ္ေၾကာ၌ ေမ်ာေစျခင္းသာ ျဖစ္သည္။

အခ်ိဳ႕က “ဘုရားရွင္သည္ပင္ ဒါနေတြ အားၾကီးေသာေၾကာင့္ သံသရာမွာ ၾကာရွည္ေတာ္မူရသည္” ဟု အသိဥာဏ္ကေလးျဖင့္ ေတြးရွာၾကျပန္ေသးသည္။ ထိုဒါန အားၾကီးေတာ္မူၾကေသာ ဘုရားရွင္ေပါင္း အသေခၤ်ႏွင့္ အနႏၱ (ဂဂၤါ၀ါဠဳသဲစုမက) ကၽြတ္တမ္း၀င္ၾကၿပီး ျဖစ္ပါလ်က္ ငါတို႔က ယခုတိုင္ မကၽြတ္ရေသးသည္မွာ ထိုဘုရားရွင္တို႔ထက္ပင္ ဒါနအားၾကီးေနလို႔ပါေလာ။ ေ၀ႆႏၱရာမင္းသည္ ဘုရားမျဖစ္မွီ ၂ဘ၀ေျမာက္က အၾကီးအက်ယ္ ဒါနကို ျပဳေတာ္မူသည္။ ထိုဒါနေတြ အဘယ္ေၾကာင့္ သံသရာမွာ မၾကာေစပါသနည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဒါနသည္ သူ၏သေဘာအားျဖင့္ သံသရာမွာ ၾကာရွည္ေစသည္မဟုတ္ပါ။ မစင္ၾကယ္ေသာ တဏွာေဇာေၾကာင့္ သံသရာမွာ ေမ်ာၾကရသည္ဟုမွတ္ပါ။ ဘုရားအေလာင္းေတာ္တို႔၏ သံသရာ၌ ၾကာရွည္စြာ ေနရျခင္းမွာလည္း ရည္ရြယ္ေတာ္မူရင္းက သဗၺဳညဳတဥာဏ္အထူးကို ရဖို႔ျဖစ္၍ ထိုဥာဏ္ႏွင့္ထိုက္တန္ေသာ ပါရမွအေျခခံ မျပည့္ေသးသမွ် ထုိဥာဏ္ကို မရႏိုင္ေၾကာင့္သာ ျဖစ္သည္။ ဥပမာ = ရင့္မွ မွည့္ႏိုင္ေသာ သရက္သီးကို အႏုကေလး ဆြတ္ခူး၍ အုပ္ေသာ္လည္း မမွည့္ႏိုင္သကဲ့သို႔တည္။

အရွင္ဇနကာဘိ၀ံသ

ကိုယ္က်င့္အဘိဓၶမာ (ဆ႒မခန္း)

ပရိေဒ၀ အေၾကာင္း

ငိုေၾကြးမႈကို “ပရိေဒ၀” ဟုေခၚ၏။ ဤ ပရိေဒ၀ဟူသည္ “ငိုသည္” ပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုငိုသံျဖစ္ျခင္၏ အေၾကာင္းအရင္းမွာ အတြင္းက ေဒါသ ေဒါမနႆတို႔သာျဖစ္၍ ပရိေဒ၀သေဘာကိုလည္း ဤေနရာမွာပင္ မွတ္သားသင့္ေပသည္။ ရာထူးဂုဏ္သိန္ စည္းစိမ္ ေဆြမ်ိဳး စသည္တို႔တြင္ တစ္ခုခု ပ်က္စီးေသာအခါ ပ်က္စီးေတာ့မည္ဟု ထင္ရေသာအခါ လြန္စြာ ၀မ္းနည္းၾက၏။ အားငယ္ၾက၏။ ဤ၀မ္းနည္းအားငယ္မႈကား ျပခဲ့ေသာ “ေသာက” အမည္ရ ေဒါမနႆသာတည္း။ ထို၀မ္းနည္းအားငယ္မႈကို မ်ိဳသိပ္၍ မထားႏိုင္ေသာအခါ ပရိေဒ၀ေခၚ ငိုေၾကြးေသာအသံတစ္မ်ိဳး ေပၚလာ၏။ “ပရိေဒ၀”မီးဟု ေခၚရာ၌ ငိုတဲ့ အသံကုိ ေခၚျခင္းမဟုတ္။ ထိုငိုသံ ျဖစ္ေလာက္ေအာင္ ၀မ္းတြင္း၌ အျပင္းအထန္ ပူပန္ေတာက္ေလာင္ေနေသာ ေဒါသ ေဒါမနႆကို အစြဲျပဳ၍ ေခၚရျခင္း ျဖစ္သည္။

ငိုေၾကြးလို႔ အက်ိဳးရွိရဲ႕လား

ဤငိုေၾကြးမႈသည္လည္း စိုးရိမ္မႈကဲ့သို႔ ေကာင္းက်ိဳးမရေသာ တရားတစ္မ်ိဳးပင္။ ခ်စ္ခင္သူ သို႔မဟုတ္ အားကိုးေလာက္သူ တစ္ေယာက္မ်က္စိေအာက္မွ ရုတ္တရက္ကြယ္ေပ်ာက္ ေသဆံုးသြားေသာအခါ ၀မ္းနည္းပူပန္ၾကသည္မွာ ထံုးစံဓမၼတာလို ျဖစ္ေန၍ အျပစ္မတင္ထိုက္လွပါ။ ဘုရားရွင္ ပရိနိဗၺန္စံေတာ္မူစဥ္က ေသာတာပန္ အရွင္အာနႏၵာသည္ပင္ ငိုရွာပါေသးသည္။ သို႔ေသာ္ ယခုကာလာလို ဟစ္ေအာ္၍ ငိုျခင္းကာ လိုရင္းစိတ္မခ်မ္းသာမႈထက္ မိမိကို ၀ိုင္း၍ သနားေအာင္ မာယာေဆာင္ရြက္မႈက မ်ားသလို ျဖစ္ေနပါသည္။ (မ်ားသည္ဟု အတိအလင္း မဆိုလို) လူတစ္ေယာက္၏ ဟစ္ေအာ္၍ ငိုသံသည္ ၾကားရသမွ်လူအေပါင္း၏ စိတ္ႏွလံုးကုိ ထိခိုက္ေစႏိုင္သည္။ ခ်မ္းသာသုခရွိေနသူမ်ားပင္ ငိုသံၾကားက ခ်မ္းသာ သုခ ကြယ္ေပ်ာက္၍ ရုတ္တရက္ စိတ္ဒုကၡ ေရာက္ရ၏။

ထိုမွ်ေလာက္ လူအမ်ားကို ေခ်ာက္ခ်ားေစႏိုင္ေသာ ငိုသံကို တစ္ေယာက္ၾကား၊ ႏွစ္ေယာက္ၾကား၊ တစ္အိမ္ၾကား၊ ႏွစ္အိမ္ၾကားမက  တစ္ရပ္လံုး တစ္ရြာလံုး ေခ်ာက္ခ်ားေအာင္ အဘယ္ေၾကာင့္ ဟစ္ေအာ္ငိုေၾကြးလိုၾကသနည္း။ ထိုမွ်ေလာက္ ဟစ္ေအာ္ရာ၌  “မိမိမွာ ခ်ဳပ္တည္းႏိုင္ေသာ တရားမ်ား တစ္ခုတစ္ေလမွ် လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ မရွိပါ” ဟု၀န္ခံရာ ေရာက္ေလသည္။ ထိုေၾကာင့္ မလႊဲသာ၍ ပရိေဒ၀မီးေတာက္လာလွ်င္ တိုးတိုးသက္သာ ယိုက်လာေသာ မ်က္ရည္ျဖင့္ အျမန္ုျငိမ္းေအာင္ သိမ္းသိမ္းဆည္းဆည္း ငိုျခင္းသာလွ်င္ လိုရင္းအက်ဆံုးျဖစ္ပါသည္။ ထိုထက္ပို၍ စိတ္ကို ခ်ဳပ္တည္းႏိုင္ေသာ အထက္တန္း သူေတာ္စင္ ပါရမီရွင္ ျဖစ္သူကား ၾကံဳရေသာ ဒုကၡကို ျငီးေငြ႕ေသာ သံေ၀ဂတရားျဖင့္ ေျဖသိမ့္ထိုက္ၾကပါသည္။

အေလာင္းေတာ္၏ ေျဖသိမ့္ပံု

ဘုရားရွင္ႏွင့္ယေသာ္ဓရာ ေလာင္းလ်ာ ၂ပါးတို႔ တစ္ခုေသာဘ၀၀ယ္ ကုေဋမ်ားစြာ ၾကြယ္၀ေသာ သူေဌးအျဖစ္မွ စည္းစိမ္ဥစၥာမ်ားကို သေဘာတူလွဴဒါန္းလ်က္ ရေသ့ရဟန္းျပဳကာ မကြဲမကြာပင္ ေနၾကေလသည္။ ရေသ့မေလး၏ ရုပ္ရည္မွာ လြန္စြာထူးျခားသည့္ အျပင္ ျပံဳးရႊင္သလိုႏွင့္ ခံညားေသာ မ်က္ႏွာ  အေနအထားေၾကာင့္ အမ်ားပင္ ခ်စ္ခင္ေလးစားၾက၏။

ထိုကဲ့သို႔ ေတာထြက္လာခဲ့ရာ သူေဌးမ်ိဳး သူေဌးႏြယ္ ႏုနယ္ေသာ ရေသ့မေလးကာ ေရွးကလို မြန္ျမတ္ေသာ အစာကို မစားရပဲ ရေသ့ရဟန္းတို၏ စမၼတာ သစ္ဥ သစ္သီးႏွင့္ သူေပးလူေပး အာဟာရမ်ားျဖင့္စာ မွ်တရရွာေသာေၾကာင့္ အေတာ္ၾကားလွ်င္ ၀မ္းေသြးေရာဂါျဖင့္ လြန္စြာ အားနည္းရွာေလေသာ္ အေလာင္းေတာ္ကိုယ္တုိင္ တြဲယူကာ ျမိဳ႕တခါးအနီး ဇရပ္ၾကီးေပၚမွာ အသာခ်ထား၍ အေလာင္းေတာ္ဘုရား ဆြမ္းခံ၀င္ေတာ္မူေလသည္။

ထိုကဲ့သို႔ ဆြမ္းခံ၀င္ေနေတာ္မူေနတုန္း အခ်ိန္မွပင္ ဇရပ္ေပၚတြင္ က်န္ရစ္ေသာ ရေသ့မကေလးသည္ သူ၏ေရာဂါဒဏ္ကို ၾကာရွည္ခံႏိုင္သည့္အလား အေလာင္းဘုရား ျပန္ခ်ိန္ကိုမွ် မေစာင့္ႏိုင္ရွာေတာ့ဘဲ ဘ၀ဇတ္အသစ္လဲရရွာေလသည္။ ထိုကဲသို႔ျဖစ္ပံုကို ျမိဳ႕တြင္းမွ ထြက္လာသူတို႔ ေတြ႔ၾကေလရာ ေဆြမေတာ္မ်ိဳးမစပ္ပဲ လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲ ငိုေၾကြးကာ အေလာင္းကို ျပင္ၾကရွာေလသည္။

ထိုအခိုက္မွာပင္ အေလာင္းဘုရား ဆြမ္းခံျပန္လာေလေသာ္ မေမွ်ာ္လင့္ေသာ အျဖစ္အပ်က္ကို ရုတ္တရက္ေတြ႔ရလွ်င္ အစြမ္းကုန္ငိုခ်င္ဖြယ္ ေကာင္းေသာ္လည္း ရင့္မာေသာ အေလာင္းဘုရားပီပီ တည္ၾကည္ေသာ ဣေျႏၵျဖင့္ ဇရပ္ေပၚတက္၍ ျပင္ထားေသာ အေလာင္း၏ ဦးေခါင္းဘက္မွ ထိုင္ေတာ္ၿပီးလွ်င္ ၂ ေယာက္စာ ခံယူလာေသာ ဆြမ္းကို တစ္ပါးတည္း ဘုဥ္းေပးေတာ္မူၿပီးမွ မ်ားစြာေသာ ပရိသတ္၏ ပရိေဒ၀မီးကို ၾကည္လင္ေအးျမေသာ ၾသ၀ါဒေရခ်မ္းျဖင့္ ဆြတ္ဖ်န္းျငိမ္းေစေတာ္မူေလသည္။

မလႅိကာ စစ္သူၾကီးကေတာ္

ဗႏၶဳလ စစ္သူၾကီးကေတာ္ မလႅိကာ အမ်ိဳးသမီး၏ စိတ္ထားလည္း အားရစရာပင္။ ေကာသလမင္း၏ စစ္သူၾကီး ဗႏၶဳလႏွင့္ မလႅိကာတို႔မွာ အျမႊာေမြးစားညီေနာင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ သားရတနာ ၃က်ိပ္၂ေယာက္ ထြန္းကားေလသည္။ ထူးျခားေသာ မိဘႏွစ္ဦး၏သားမ်ားျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ သူတို႔ အေျခြအရံမ်ားႏွင့္တကြ ဖခင္ေနာက္က ဘုရင့္ထံခစား၀င္ၾကေလေသာအခါ သူတို႔လူစုႏွင့္ပင္ ပရိသတ္ၾကီးတစ္ခု ျဖစ္ေလသည္။

ထိုအျခင္းအရာကို မလိုလားေသာ အမတ္တို႔က ဘုရင့္ထံ “တစ္ေန႔ၾကလွ်င္ ဗႏၶဳလစစ္သူၾကီးက သူ၏သားမ်ားႏွင့္အတူ တိုင္းျပည္ကိုလုပ္ၾကံပါလိမ့္မည္။” ဟုကုန္းေခ်ာၾကေလရာ နဂိုကပင္ အဆင္အျခင္နည္းေသာ ရွင္ဘုရင္ၾကီးသည္ အလြယ္တကူ ယံုၾကည္၍ သားအဖတစ္စုကို ပရိယာယ္ျဖင့္ လီဆယ္ကာ အိမ္တစ္ေဆာင္မွာေနခိုက္ မီးတိုက္၍ သတ္ေစေလသည္။

သားအဖတစ္စု အသတ္ခံရသည့္ညဥ့္၏ ေနာက္တစ္ေန႔နံနက္မွာ မလႅိကာလည္း ရွင္သာရိပုတၱရာ အမွဴးရွိေသာ သံဃာေတာ္မ်ားကို ဆြမ္းကပ္ဖို႔ရန္ စီမံထား၏။ နံနက္၌ ဆြမ္းကပ္ခ်ိန္ နီးလတ္ေသာ္ “ညဥ့္တုန္းက သားအဖအားလံုး တစ္ျပိဳင္နက္ ဆံုးေၾကာင္း” စာကို မလႅိကာရရွိေလလွ်င္ ဟစ္၍သာ ငုိခ်င္စရာ ေကာင္းေသာ္လည္း မ်က္ရည္တစ္စက္မွ် မထြက္ေစဘဲ ျပင္ဆင္ျမဲဆြမ္းကို ျပင္ဆင္ကာ ထိုစာကို သိမ္းထားလိုက္ေလသည္။

မွတ္ခ်က္

ျပခဲ့ေသာ ၀ထၱဳႏွစ္ရပ္၌ ဘုရားအေလာင္း၏ ပရိေဒ၀ မျဖစ္ျခင္းမွာ ပါရမီရွင္ျဖစ္၍ ရွိပါေစဦးေတာ့၊ မလိႅကာ၏ ပရိေဒ၀ခ်ဳပ္တည္းႏိုင္မႈကား အမ်ားပင္ အားရဖြယ္၊ အတုယူဖြယ္ ေကာင္းလွပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အသက္တစ္ရာမေနရေသာ္လည္း အမႈတစ္ရာ ေတြ႔ဖို႔လြယ္ကူေသာ ေလာကၾကီး၌ ပရိေဒ၀မီးကို အစြမ္းကုန္ျငွိမ္းသတ္ႏိုင္မွ သက္သာရာရဖြယ္ ရွိရကား ပရိေဒ၀ျဖစ္ေလာက္ေသာ ဒုကၡ၌ “ငါ့ပါရပီ မည္မွ်ေလာက္ အေျခတည္မိၿပီ” ဟု အကဲခတ္ဖို႔ရာ ၾကံဳလာေသာ ဒုကၡမွတ္ေက်ာက္တြင္ ပါရမီကို မွတ္တင္၍ ၾကည့္ၾကပါကုန္။

အရွင္ဇနကာဘိ၀ံသ

ကိုယ္က်င့္အဘိဓၶမာ (ဒုတိယခန္း)

ေမတၱာအေၾကာင္း

“ေမတၱာ” ဟူေသာ အမည္နာမျဖင့္ ေစတသိက္ သီးျခား မရွိေခ်။ ေရွ႕၌ျပခဲ့ေသာ အေဒါသ-ေစတသိက္ ကိုပင္ သတၱ၀ါမ်ား၏ စီးပြားခ်မ္းသာ လိုလားခ်စ္ခင္ရာ၌ “ေမတၱာ” ဟုေခၚေ၀ၚရေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ “မွတ္ယူခ်စ္ျငား – ေမတၱာပြား” ဟုဆိုခဲ့ေလသည္။ သို႔ျဖစ္၍ တစ္ေယာက္ေယာက္ အေပၚ၀ယ္ သူ၏အက်ိဳးစီးပြားကို လိုလားေသာ (ၾကီးပြားေအာင္ ေစာင့္ေရွာင့္ကူညီလိုေသာ) ခ်စ္ခင္မႈကို ေမတၱာဟုမွတ္ပါ။

ေမတၱာအတု

ေဆြခ်စ္ မ်ိဳးခ်စ္ သမီးခင္ပြန္းခ်စ္စေသာ အခ်စ္မ်ားသည္ တစ္ေယာက္အက်ိဳး တစ္ေယာက္လိုလားၾက၊ ကူညီေစာင့္ေရွာက္လို ေထာက္ပံ့လိုၾက၏။ ထိုကဲ့သို႔ ခ်စ္ေနသူအေပၚ၌ “ေမတၱာရွိသည္” ဟုလည္း ေျပာဆိုၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအခ်စ္မ်ိဳးမွာ ေမတၱာအစစ္မဟုတ္၊ ေလာဘခန္း၌ ျပခဲ့ေသာ “ေဂဟႆိတ ေပမ = အိမ္၌မွီေသာ အခ်စ္” တည္း။

ေရွးတုန္းက ဒါယကာတစ္ေယာက္သည္ “ေမတၱာပြားေသာအခါ မည္သူကစ၍ ပြားမ်ားရပါသနည္း” ဟု သူ၏ဆရာ့အထံ ေလွ်ာက္ေလရာ၊ ဆရာက “ေမတၱာအရွိဆံုးသူကစ၍ ပြားမ်ားရမည္” ဟူမိန္႔သျဖင့္ ညဥ့္အခါ အိပ္ခန္းအျပင္၌ ထိုင္၍ သူ၏ဇနီးကို ရည္မွန္းလ်က္ ေမတၱာကမၼ႒ာန္း စီးျဖန္းေလလ်င္ ဇနီးအေပၚ၌ ခ်စ္ခင္မႈ တိုးလာရကာ ခ်က္ခ်င္းထ၍ ဇနီးထံသြားေလသည္။ သို႔ေသာ္ အတြင္းက မင္းတုပ္ထိုးထားသျဖင့္ ၀င္ခြင့္မရေသာေၾကာင့္ နံရံကို ဦးေခါင္းနဲ႔ေ၀ွ႔ကာ ေမတၱာအက်ိဳးကို ခံစားေနရသတဲ့။ ထိုေၾကာင့္ ထိုအခ်စ္မ်ိဳးကို “ေဂဟႆိတေပမ” ဟုမွတ္ရမည္။

ႏြားမၾကီး၏ ေမတၱာ

ထိုတဏွာေပမ်ိဳးျဖင့္ ခ်စ္ခင္ေနသူ၏အေပၚမွာ “မည္သည့္အခါမွ် ေမတၱာအစစ္ ကုသိုလ္စိတ္မျဖစ္ႏိုင္” ဟုမဆိုထိုက္ပါ။ မၾကာမၾကာ ေမတၱာအစစ္ ကုသိုလ္ျဖစ္ေသာအခါလည္း ရွိႏိုင္ပါသည္။ ေရွးေသာအခါ မိခင္ႏြားမၾကီးသည္ ေမတၱာအစစ္ျဖင့္ သားငယ္ႏြားကေလးကို ႏို႔ခ်ိဳတိုက္ေကၽြးေနစဥ္ မုဆိုးက လွံျဖင့္ထိုးသတ္ေလရာ ေမတၱာတန္ခိုးေၾကာင့္ လွံမစူးပဲ ထန္းရြက္ကဲ့သို႔ ေပ်ာ့က်သြားေလသတဲ့။ ဤသို႔ဆိုလွ်င္ ေဆြမ်ိဳးဉာတိ သားအမိ ဇနီးေမာင္ႏွံတို႔၏ အတြင္းမွာလည္း အခ်င္းခ်င္း ေမတၱာအစစ္မ်ား ျဖစ္ႏိုင္ၾကေပသည္။

သာမာ၀တီ၏ ေမတၱာ

ေကာသမၺီျပည္ ဥေတနမင္း၀ယ္ သာမာ၀တီ၊ မဂ႑ီ၊ ၀ါသုလဒတၱေဒ၀ီ ဟု မိဖုရား ၃ ေယာက္ ရွိသည္။ သာမာ၀တီသည္ ရတနာသံုးပါးကို ၾကည္ညိဳ၏။ မဂ႑ီကား မိဖုရားမျဖစ္ခင္ အပ်ိဳစဥ္ဘ၀ကပင္ ဘုရားရွင္အေပၚ ရန္ျငိဳးထားခဲ့ေသာ ပုေဏၰးမကေလးတည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မာဂ႑ီသည္ သာမာ၀တီအေပၚ အျမဲအျပစ္ရွာ၏။ သာမာ၀တီကား ေမတၱာတရား အထူးပြားမ်ားေနသူျဖစ္သည္။ ဥေတနမင္းသည္ မိဖုရား ၃ ေယာက္တို႔၏ အေဆာင္၀ယ္ တစ္လွည့္စီစံစားကာ ေစာင္းတီး၀ါသနာပါေသာ ဘုရင္တစ္ဦးတည္း။

အခါတပါး၌ သာမာ၀တီအထံ အေဆာင္ေတာ္ကူးရန္ နီးေလေသာ္ မဂပ႑ီသည္ သူ၏ဘေထြးထံ အဆိပ္ျပင္းေသာ ေျမြကိုမွာ၍ အဆိပ္ကိုေျဖေစလ်က္ ေစာင္းခြက္အတြင္းသို႔ သြားထားေလသည္။ ထို႔ေနာက္ အေပါက္ကို ပန္းကံုးျဖင့္ ပိတ္ဆို႔ထားၿပီးမွ ဘုရင္ထံသြား၍ အိပ္မက္ရာမက္ မေကာင္းေသာေၾကာင့္ သာမာ၀တီအေဆာင္မကူးဖို႔ရန္ မိန္းမတို႔ ပင္ကိုယ္ဉာဏ္ျဖင့္ သံေတာ္ဦးတင္ေလေသာ္ ဘုရင္က ဂရုမစိုက္ဘဲ သာမာ၀တီ၏ အေဆာင္ေတာ္သို႔ ကူးသြားေလရာ၊ စိတ္မခ်သည့္ဟန္ျဖင့္ ေနာက္က အတင္းလိုက္သြားေလသည္။

အေဆာင္ေတာ္ေရာက္၍ ဆက္သေသာ ပြဲေတာ္တည္ၿပီးေနာက္ သလြန္ေပၚ၌ ေလ်ာင္းသည့္အခါ မေယာင္မလည္ႏွင့္ သူပိတ္ဆို႔ထားေသာ ပန္းကုံးကို ႏုတ္လိုက္ေလသည္။ ထိုအခါ ထည့္ထားေသာ ေျမြသည္ အလြန္စိတ္ဆိုးေနရကာ ရွဴးခနဲ႔ ထြက္ခါ ဘုရင့္ဦးေခါင္းအနီးသို႔ ေရာက္လာေလေသာ္ အလြန္ထိတ္လန္႔စိုးရိမ္ဟန္ျဖင့္ ရွင္ဘုရင္ကိုျပ၍ သာမာ၀တီႏွင့္ ေမာင္းမတစ္စုကို ၾကိမ္းေမာင္းၿပီးလွ်င္ ရွင္ဘုရင္ကိုလည္း သူ႕စကားကို နားမေထာင္သျဖင့္ ယခုလိုျဖစ္ရသည္ဟု အျပစ္တင္ေလသည္။

ဥေတနမင္းကား မာဂ႑ီစီစဥ္သမွ်ကို လံုး၀နားမလည္ျခင္းေၾကာင့္ လြန္စြာ ထိတ္လန္႔၍ ရာဇမာန္ရွေလရကား “မင္းတို႔မ်က္ေစာင္း အေၾကာင္းမေရြး” ေတာ့ဘဲ ကိုင္ေနၾကေလးကိုတင္ကာ သာမာ၀တီတို႔ အစုကို စီတန္းေစလ်က္ ပစ္ဖို႔ရန္ ၾကိမ္း၀ါးေနတုန္းမွာပင္ သူေတာ္စင္ထိပ္ထားေလးက သူ၏ ေမာင္းမမိႆမ်ားကို ၾသ၀ါဒ ေပးသည္မွာ “အမိတို႔ … ေမာင္ေတာ္မင္းျမတ္ႏွင့္ မာဂ႑ီတို႔ေပၚ အနည္းငယ္မွ် စိတ္မကြက္ၾကေလနဲ႔ေနာ္။ ယခုလို အခါမ်ိဳးမွာ ေမတၱာ မွတစ္ပါး အားကိုးရာ မရွိေပဘူး။ အမိတို႔ ပြားမ်ားေနက် ျဖစ္ေသာ ေမတၱာကိုသာ ေမာင္ေတာ္ႏွင့္ မာဂ႑ီတို႔ အေပၚမွာ ၾကိဳးစား၍ပြားမ်ားၾကပါ။”

ဤသို႔ တိုက္တြန္းေလလွ်င္ ပင္ကိုယဥ္ေက်းၿပီးေသာ ေမာင္းမမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ နီးကပ္လာေသာ အသက္ေဘးကို အေရးတၾကီးမစဥ္းစားပဲ ေမတၱာကိုသာပြားမ်ားၾကေလသည္။ ဥေတနမင္းကာ အမ်က္မေျပႏိုင္ေသးသျဖင့္ ခ်ိန္ရြယ္ထားေသာ ျမားကို တစ္အားကုန္လႊတ္လိုက္ေလရာ ေမတၱာတန္ခိုးေၾကာင့္ ျမားအရွိန္ ေရွ႕မတိုးဘဲ ပစ္သူအထံျမားျပန္၍ ခေလသာ္ ဥေတနမင္း သတိရ၍ မိဖုရားေျခရင္း၌ထိုင္ကာ သည္းခံဖို႔ရန္ ေတာင္းပန္ရွာေလသည္။

၀တၳဳမွတ္ခ်က္

မာဂ႑ီမွာ သာမာ၀တီ၏ အေပၚ၌ ကိုယ္ထက္သာ၍ မနာလိုေသာ ဣႆာစိတ္၊ ပရိယာယဉာဏ္ဆင္ရေသာ မာယာစိတ္၊ ေသေစလိုေသာ ေဒါသစိတ္မ်ားျဖစ္၏။ ဥေတနမင္း၌ ေျမြကို ျမင္ရသည္ကစ၍ ေဒါသစိတ္မႊန္ကာ ျမားျပန္လာေသာ အခါက်မွ လြန္စြာ ေၾကာက္ရြံ႕ေသာ ေဒါသ ေဒါမနႆစိတ္မ်ား ျဖစ္ရျပန္ေလသည္။ ေမာင္းမအမ်ားႏွင့္တကြ သာမာ၀တီထိပ္ထားကား ရန္သူ႔အေပၚ၌ပင္ ေမတၱာစိတ္ထားႏိုင္ေပသည္။

နည္းယူဖြယ္

ယခုကာလ သူေတာ္ေကာင္း အျမင့္တန္းကို မွန္းထားရင္း ရွိသူမ်ားမွာလည္း သာမာ၀တီ ထိပ္ထား၏ ထံုးကို ႏွလံုးမူသြင္းလ်က္ မိမိအေပၚမွာ မေတာ္မတရား ဣႆာမစၦရိယမ်ားကို သူမ်ားကုိအတံု႔ျပန္၍ ရန္မမူမိေစပဲ မိမိစိတ္ကိုသာ ေကာင္းသည့္ထက္ ေကာင္းေအာင္ျပဳျပင္ၾကပါ။ အက်ိဳးေဆာင္ခြင့္ၾကံဳလာလွ်င္ မိမိကိုမလိုလားသူ၏ အက်ိဳးကိုပင္ စိတ္ပါလက္ပါေဆာင္လ်က္ အဖိုးတန္လွစြာေသာ ေမတၱာလက္နက္ကို အခ်က္က်က် သံုးစြဲသင့္ပါသည္။ ထိုသို႔ သံုးစြဲႏိုင္မွသာလွ်င္ ပါရမီရွင္ဟု ထင္ျမင္ႏိုင္ပါသည္။

(ေမတၱာသည္ ေရႏွင့္တူ၏၊ ေဒါသသည္ မီးႏွင့္တူ၏၊ ေရမ်ားေလ မီးျငိမ္းေလ။ ထိုေၾကာင့္ ေဒါသနည္းေအာင္ ေမတၱာတိုးပြားဖို႔ ၾကိဳးစားသင့္ၾကပါသည္။)

အရွင္ဇနကာဘိ၀ံသ

ကိုယ္က်င့္အဘိဓမၼာ (တတိယ အခန္း)

အသိႏွင့္ ကိုယ္က်င့္

အသိသည္ အသိသာ၊ ကိုယ္က်င့္မဟုတ္၊ သိတိုင္းမက်င့္လွ်င္ သိေနရံုျဖင့္ အက်ိဳးမရ။ က်မ္းစာတို႔သည္ သိေအာင္သာ ညႊန္ျပႏိုင္၏။ က်င့္၍ မေပးႏိုင္ၾက။ ယခုကာလ စာေပလိုက္စားသူ၊ အဆံုးအမ မ်ားမ်ား ခံရသူတို႔သည္ အသိမနည္းလွေခ်။ သို႔ေသာ္ ထိုသိသူမ်ားတြင္ အထုိက္အေလွ်ာက္ ေစာင့္စည္းသူ သတိထားသူကား အလြန္နည္းပါးလွ၏။ ထိုကဲ့သို႔ လူစားေတြေပါမ်ားေနေသာ ဤေလာကၾကီး၀ယ္ လူေကာင္းသူေကာင္းမ်ားပင္ စိတ္ထားေကာင္းထားဖို႔ ခက္ယဥ္းေလေတာ့သည္။

မွန္၏ – ဒါနျပဳရာမွာပင္ ပကာသနဒါနေတြ ေပါမ်ားရကာ ဒါနစစ္စစ္ ျပဳလုပ္လိုပါလ်က္ ပတ္၀န္းက်င္ အေျခအေနေၾကာင့္ မိမိလည္း ပကာသနဒါနကိုသာ ျပဳရသျဖင့္ သူေတာင္ေကာင္းစစ္စစ္တို႔၏ သြားရာလမ္းေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ဒါနပါရမီလမ္းကို ေျဖာင့္တန္းေအာင္ မလိုက္ႏိုင္ေတာ့။ ထုိပကာသနဒါနျပဳသူမ်ားလည္း အက်ိဳးမရေသာေၾကာင့္ (ရေသာ္လည္း အက်ဳိးနည္း) ကိုသိၾက၏။ သို႔ေသာ္ ဂုဏ္ပကာသန ကိုမက္ေသာ တဏွာ၏ စနက္ေၾကာင့္ သိပါလ်က္နဲ႔ မသိသူတို႔၏ အလုပ္ကိုပင္ လုပ္ၾကရေလေတာ့သည္။

က်ားငစဥ္းလဲ အေၾကာင္း

ဟိေတာပေဒသ၌ က်ားအိုၾကီး စဥ္းလဲပံုကို ပံု၀တၳဳလုပ္၍ ျပထားသည္မွာ အသိႏွင့္ကိုယ္က်င့္ တျခားဆီျဖစ္၍ ေနေၾကာင္းကို ထင္ရွားေစေတာ့သည္။ က်ားၾကီးကား အေတာ္အိုျပီ။ ေရွးကလို သားေကာင္မ်ားကို လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ မဖမ္းႏိုင္ေတာ့ေခ်။ သို႔ျဖစ္၍ တေန႔သ၌ ေတာသြားေတာလာ တို႔ ၾကားေလာက္ေအာင္ ဟစ္ေအာ္သည္မွာ- “ အို- အိုခရီးသြားတို႔ ဤေရႊလက္ေကာက္ကို ယူလွည့္ပါကုန္” ထိုစကားကို ခရီးသြားတစ္ေယာက္ၾကား၍ အနားလာျပီးလွ်င္ ”ဘယ္မွာလဲ ေရႊလက္ေကာက္” ေမးသျဖင့္ က်ားအိုၾကီးက လက္ကိုျဖန္႔၍ ေရႊလက္ေကာက္ ကို ျပေလေသာအခါ ထိုခရီးသည္က “သူတပါးအသက္ကို သတ္ျဖတ္စားေသာက္ေလ့ရွိေသာ အသင္၏အနား၌ ဘယ္ႏွယ့္လုပ္ပီး အကၽြမ္းတ၀င္ ယူငင္၀့ံပါမည္လဲ” ဟုေျပာေလေသာ္ က်ားၾကီးက ေျပာသည္မွာ “ကၽြႏ္ုပ္ငယ္ရြယ္စဥ္က တရားကို နားမလည္၍ သူမ်ားကို သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္။ ထိုသို႔ သူမ်ားကုိ သတ္မိခဲ့၍ ကာလ၀ိပါတ္ ေနာက္ပိုးတက္ သျဖင့္ ကၽြႏု္ သားသမီးႏွင့္ မယားလည္းဆံုးလို႔ သံေ၀ဂ ျဖစ္ေနတုန္းမွာ သူေတာ္စင္ႏွင့္ ေတြ႔၍ “ယေန႔ကစျပီး အလွဴဒါနျပဳလ်က္ တရားက်င့္ေလာ့” ဟု ၾသ၀ါဒ ေပးခဲ့ေသာေၾကာင့္ ထိုၾသ၀ါဒအတိုင္း လိုက္နာေနထိုင္သူ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြႏု္ပ္ရဲ႕ လက္သည္းေျခသည္းႏွင့္ သြားမ်ားလည္း ေလွ်ာက်ကုန္ျပီျဖစ္၍ အဘယ္မွာ ေၾကာက္ရြံ႕စရာ ရွိပါေတာ့မည္လဲ။ ကၽြႏု္ပ္မွာ ေလာဘဆိုလို႔ အလြန္နည္းပါးေနပါၿပီ။ ကၽြႏ္ုပ္၏ လက္မွာရွိေနေသာ ဤေရႊလက္ေကာက္ကို တစ္စံုတစ္ေယာက္အား ေပးခ်င္ေနတာကိုၾကည့္ပါေတာ့။ သည္ေတာ့ကာ ကၽြႏု္ပ္က ဘယ္မွာ သင့္ကို သတ္ျဖတ္ေတာ့မည္လဲ။ ကၽြႏု္ပ္ၾကားဖူးေသာ တရားစုမွာလည္း “သူမ်ားမယားကို ကိုယ္၏မိခင္လို သေဘာထား၍ သူမ်ား ဥစၥာကို ေက်ာက္ခဲသလဲမ်ားလို သေဘာထားၿပီးလွ်င္ သတၱ၀ါဟူသမွ်ကို ကိုယ္ႏွင့္မျခားေအာင္ စိတ္ထားႏိုင္မွ ပညာရွိသူေတာ္ေကာင္း” ဟုမိန္႔ဆိုခ်က္ရွိေလေတာ့ ကၽြႏု္ပ္လို တရားသိ သူေတာ္ေကာင္း တစ္ေယာက္က အဘယ္မွာ သူ႔အသက္ကို သတ္ရက္ေတာ့မွာလဲ။ သို႔ျဖစ္၍ ဤေရအိုင္မွာ ေရဆင္းခ်ိဳးၿပီး စင္စင္ၾကယ္ၾကယ္ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္ လက္ေကာက္ကို အလွဴခံပါ” ဟုေျပာေလေသာ္ – ထိုစကားကုိ ယံုၾကည့္မိေသာ ခရီးသြားသည္ ေရခ်ိဴရန္ ဆင္းလ်င္ဆင္းျခင္း ၫႊန္၌ ကၽြံေလ၏။ ထိုအခါ သူေတာ္စင္က်ားၾကီးက “ ဟား..ဟား… ၫႊန္ထဲ နစ္ေနသကိုး ကၽြႏု္ပ္ ဆယ္ပါ့မယ္” ဟုေျပာေျပာဆိုဆုိ အနားကပ္ကာ သတ္စားေလသည္။

ဤပံု၀တၳဳကို ေထာက္၍ အသိသည္ အသိမွ်သာျဖစ္ေၾကာင္း သိသေလာက္ ကိုယ္က်င့္တရားမရွိလွ်င္ က်က်နန ယုတၱိယုတၱာႏွင့္ စဥ္းလဲတတ္သျဖင့္ မသိ၍ဆိုးရြားေနသူတို႔ထက္ပင္ ေၾကာက္ဖြယ္ ေကာင္းေၾကာင္း နားလည္ကာ ဤက်မ္းစားရႈသူတို႔မွာ သိရံုႏွင့္ မၿပီးၾကပဲ သိသည့္အတိုင္း ကိုယ္က်င့္ေကာင္းသူခ်ည္း ျဖစ္ၾကပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းလ်က္ ထပ္ေလာင္း၍ သတိေပးရပါသတည္း။

အရွင္ဇနကာဘိ၀ံသ

ကိုယ္က်င့္အဘိဓမၼာ (ဧကဒႆမ အခန္း)

%d bloggers like this: