စႏၵာသူရိယ ဘေလာဂၤေမာင္ႏွမတစ္စုရဲ႕အလွဴ

 

စႏၵာသူရိယ ဘေလာဂၤေမာင္ႏွမ တစ္စုရဲ႕ အလွဴပါ။ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသၾကီီး ၊ဆားလင္းၾကီးၿမဳိ႕နယ္ ၊ ထေနာင္းကုန္းရြာ ပညာပေဒသာလူငယ္ဖြံၿဖဳိးေရး ပရဟိတေဂဟာ ေက်ာင္းမွာ ႏို၀င္ဘာလ ၁၁ရက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မွာက်င္းပတဲ့ ပဥၥမအၾကိမ္ေျမာက္ ပလန္းနက္ေမာင္ႏွမမ်ား၏ ကထိန္ႏွင့္ ပရဟိတအလွဴပြဲၾကီးမွာ လွဴဒါန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ လာေရာက္ဖတ္ရႈသူ အေပါင္းကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ေမာင္ႏွမတစ္စု နည္းတူ ၾကည္ႏူးပီတိျဖစ္ေစရန္ တင္ေပးလိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

စႏၵာသူရိယ ဘေလာဂၤေမာင္ႏွမတစ္စုရဲ႕အလွဴ

စႏၵာသူရိယ ဘေလာဂၤေမာင္ႏွမ တစ္စုရဲ႕ အလွဴပါ။ ပဲခူးတိုင္း၊ ေက်ာက္တန္းရြာ၊ ေ၀ဠဳ၀န္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ ပညာေရးပရဟိတေက်ာင္း မွာ ႏို၀င္ဘာလ ၆ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ မွာက်င္းပတဲ့ ပဥၥမအၾကိမ္ေျမာက္ ပလန္းနက္ေမာင္ႏွမမ်ား၏ ကထိန္ႏွင့္ ပရဟိတအလွဴပြဲၾကီးမွာ လွဴဒါန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ လာေရာက္ဖတ္ရႈသူ အေပါင္းကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ေမာင္ႏွမတစ္စု နည္းတူ ၾကည္ႏူးပီတိျဖစ္ေစရန္ တင္ေပးလိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

စႏၵာသူရိယ ဘေလာဂၤေမာင္ႏွမတစ္စုရဲ႕အလွဴ

စႏၵာသူရိယ ဘေလာဂၤေမာင္ႏွမတစ္စုရဲ႕အလွဴ

စႏၵာသူရိယ ဘေလာဂၤေမာင္ႏွမတစ္စုရဲ႕အလွဴ

ကၽြန္ေတာ္တို႔ စႏၵာသူရိယ ဘေလာဂၤေမာင္ႏွမတစ္စုရဲ႕ အလွဴပါ။ မြန္ျပည္နယ္၊ က်ိဳက္ထိုျမိဳ႕ ေကာ့ထင္းဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းမွာ ေအာက္တိုဘာလ ၃ရက္ ၂၀၀၉ခုႏွစ္ (သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေန႔) မွာက်င္းပတဲ့ တတိယအၾကိမ္ ပလန္နက္ေမာင္ႏွမမ်ား၏ ကထိန္နဲ႔ ပရဟိတအလွဴပြဲၾကီးမွာ လွဴဒါန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ လာေရာက္ဖတ္ရႈသူ အေပါင္းကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ေမာင္ႏွမတစ္စု နည္းတူ ၾကည္ႏူးပီတိျဖစ္ေစရန္ တင္ေပးလိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

%d bloggers like this: