ဒိ၀ါတပတိ ( သဗၺမဂၤလာ ဂါထာေတာ္)

ဒိ၀ါ တပတိ အာဒိေစၥာ ၊ ရတၱိမာဘာတိ စႏၵိမာ။
သႏၷေဒါၶ ခတၱိေယာ တပတိ ၊ စ်ာယီ တပတိ ျဗာဟၼေဏာ။
အထ သဗၺမေဟာရတၱိ ံ ၊ ဗုေဒၶါ တပတိ ေတဇသာ။

 ေနမင္းသည္ ေန႕အခါ၌သာ ေတာက္ပ၏။
 လမင္းသည္ ညအခါ၌သာ ေတာက္ပ၏။
 ရွင္ဘုရင္သည္ မင္းေျမွာက္တန္ဆာ ဆင္ယင္ထားမွသာ ေတာက္ပ၏။
 ရဟႏ ၱာသည္ စ်ာန္၀င္စားေနမွသာ ေတာက္ပ၏။
 ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ကား ေန႕ေရာညပါ အခါခပ္သိမ္း တန္ခိုးေတာ္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင္႕ အခ်ိန္တိုင္းေတာက္ပ၏။

ဓာ​ရ​ဏ​ပရိ​တ​္ ျ​မန္မာ​ျ​ပ​န​္

ဓာ​ရ​ဏ​ပ​ရိတ္ဟာ ပိ​ဋ​ကတ္သုံး​ပုံ​ထဲ ပါ​ဝ​င​္​ေ​န​သလား ဆို​တဲ့ ေ​မး​ခြ​န​္း​ကို –
ပါ​လ​ည​္း ပါ​တ​ယ​္။ မ​ပါ​လ​ည​္း မ​ပါ​ဘူး လို​႔ ေျ​ဖ​ရ​မ​ယ​္ ထင္တ​ယ​္။ရွ​င​္း​မ​ယ​္​ေ​လ။
ပါ​ဝင္ပုံ​ေ​လး မ​ေျ​ပာ​ခ​င​္ မ​ပါ​ဝင္ရ​တဲ့​အေ​ၾ​ကာ​င​္း အရ​င​္​ေျ​ပာ​မ​ယ​္။ ဓာ​ရ​ဏ ပရိ​တ​္​ေ​တာ​္​ထဲ​က တခ်ိ​ဳ​႕ ပါဠိ​စာသား​ေ​တြ​ဟာ ပိ​ဋ​က​သုံး​ပုံ​ထဲ​မွာ တိုက္ရိုက္န​ည​္း​နဲ​႔ ပါ​ဝ​င​္​ေ​န​တာ မ​ဟုတ္ဘဲ ေ​ရွး​ေ​ရွး​ဆရာ​ေ​တာ​္မ်ား​က ေ​ကာ​င​္းႏုိး​ရာမ်ား​ကို ၾ​ကည္ညိ​ဳ​သ​ဒ​ၶါ​စိတ္နဲ​႔ ဖြဲ​႕​ဆို သီကုံး​ခဲ့​ၾ​က​တယ္လို​႔ ဆို​ပါ​တ​ယ​္။ အဲ​ဒီ ပါဠိ​စာသား​ေ​တြ​ရဲ့ အဓိ​ပ​ၸါ​ယ​္ သေ​ဘာ​တရား​ေ​တြ​က​လ​ည​္း ေ​ထ​ရ​ဝါဒ​ဗု​ဒ​ၶ​ဘာသာ​နဲ​႔ မ​ဆ​န႔္က်င္ပါ​ဘူး။ ဆို​လိုခ်င္တာ​က စာ​ေ​ပ​အေ​န​နဲ​႔ ပိ​ဋ​ကတ္သုံး​ပုံ​ထဲ​မွာ တိုက္ရိုက္မ​လာ​ဘူး။ အႏ​ွစ္သာ​ရ​အား​ျ​ဖ​င့​္​ေ​တာ့ ေ​ထ​ရ​ဝါဒ​နဲ​႔ သ​င့​္ေလ်ာ​္​တဲ့​အတြ​က​္ အက်ဳံး ဝ​င​္​ေ​န​တဲ့​အတြ​က​္ ဆရာ​အစဥ္အ​ဆ​က​္ လက္ခံ​ခဲ့​ၾ​က​တယ္လို​႔ ဆို​ပါ​တ​ယ​္။

ပါ​ဝ​င​္​ေ​န​တဲ့ ပါဠိ​စာသား​ေ​တြ​ကို ထု​တ​္ႏု​တ​္​ၿ​ပီး ႐ွ​င​္းျ​ပ​မ​ယ​္။ ဓာ​ရ​ဏ ပ​ရိတ္ထဲ​က –
၁။ ဗု​ဒ​ၶါ​နံ ဇီ​ဝိ​တႆ န သ​ကၠာ ေ​က​န​စိ အႏ​ၲ​ရာ​ေ​ယာ ကာ​တုံ ၊
၂။ ဗု​ဒ​ၶါ​နံ သ​ဗ​ၺ​ညဳ​တႆ န သ​ကၠာ ေ​က​န​စိ အႏ​ၲ​ရာ​ေ​ယာ ကာ​တုံ၊
၃။ ဗု​ဒ​ၶါ​နံ အဘိ​ဟ​ဋာ​နံ စ​တုႏ​ၷံ ပ​စ​ၥ​ယာ​နံ န သ​ကၠာ ေ​က​န​စိ အႏ​ၲ​ရာ​ေ​ယာ ကာ​တုံ၊
၄။ ဗု​ဒ​ၶါ​နံ အသီ​တိ​ယာ အႏ​ုဗ်​ဥၨ​နာ​နံ ဗ်ာ​မ​ပ​ၸ​ဘာ​ယ ဝါ န သ​ကၠာ ေ​က​န​စိ အႏ​ၲ​ရာ​ေ​ယာ ကာ​တုံ ဆို​တဲ့ ပါဠိ​စာသား ေ​လး​ပုဒ္ကေ​တာ့ ဝိ​န​ည​္း​ပိ​ဋ​က၊ ပါ​ရာ​ဇိ​က⁠က​႑ အ႒​က​ထာ ပထမ​အု​ပ​္၊ စာမ်​က​္ႏွာ ၁​၄​၇ – ၈ မွာ တိုက္ရိုက္လာ​တယ္လို​႔ ဆို​ပါ​တ​ယ​္။ (အဲ​ဒီ​စာ​အုပ္ထဲ​မွာ ဒီ​လို စဥ္ထား​တာ​ေ​တာ့ မ​ဟုတ္ပါ​ဘူး။ ဒါ​က သိပ္အေ​ရး​မ​ႀ​ကီး​ပါ​ဘူး။)

ေ​ဝ​ရ​ဥၨ​ာ​ပု​ဏ​ၰား​ႀ​ကီး​ရဲ့ ပ​င့​္​ဖိတ္ခ်က္အ​ရ ဘုရား​ရွင္ဟာ ရ​ဟ​န​္း​ငါးရာ​နဲ​႔ ေ​ဝ​ရ​ဥၨ​ာ​ၿ​မိ​ဳ​႕​ကို ေ​ရာ​က​္​ေ​တာ​္​မူ​တဲ့ အခ်ိန္မွာ​ေ​ပါ့။ မာရ္နတ္ရဲ့ လွ​ည့​္​စား​မႈ (လွ​ည့​္​ပတ္မႈ)ေ​ၾ​ကာ​င့​္ ၿ​မိ​ဳ​႕​သူ​ၿ​မိ​ဳ​႕​သား​ေ​တြ​ေ​ရာ၊ ေ​ဝ​ရ​ဥၨ​ာ​ပု​ဏ​ၰား​ႀ​ကီး​က​ေ​ရာ ဘုရား​ရွင္နဲ​႔ သံဃာ​ေ​တာ​္မ်ား​ကို ေ​မ့​ေလ်ာ့​ေ​န​ၾ​က​တ​ယ​္။ ဘုရား​ရွ​င​္ ႂ​ကြ​ေ​တာ​္​မူ​လာ​တယ္ဆို​တာ​ကို မ​သိႏ​ုိ​င​္​ၾ​ကေ​အာ​င​္၊ ေ​မ့​ေလ်ာ့​ေ​န​ၾ​က​ေ​အာ​င​္ ၿ​မိ​ဳ​႕​သူ​ၿ​မိ​ဳ​႕​သား​ေ​တြ​ကို​ေ​ရာ၊ အနီး​အနား​မွာ ရွိ​ေ​န​ၾ​က​သူ​ေ​တြ​ကို မာရ္နတ္က လွ​ည့​္​စား​ထား​တယ္လို​႔ ဆို​ပါ​တ​ယ​္။ ဒါ​ကို ဘုရား​ရွင္က သိ​ေ​တာ​္​မူ​ပါ​တ​ယ​္။ အဲ​ဒီ​အခ်ိန္မွာ ေျ​မာက္က​ၽြ​န​္း​တို​႔၊ တာ​ဝ​တ​ႎ​သာ​န​တ​္ျ​ပည္တို​႔​ကို ႂ​ကြ​ရင္လ​ည​္း မာရ္နတ္က အဲ​ဒီ​လို ေ​မ့​ေလ်ာ့​ေ​အာ​င​္ လုပ္မွာ​ပဲ​ေ​လ။ ဘာ​ျ​ဖစ္လို​႔​လဲ ဆို​ေ​တာ့ အဲ​ဒီ​အခ်ိန္မွာ မာရ္န​တ​္​ႀ​ကီး​ရဲ့ ရ​န​္ျ​ငႇ​ိုး အာဃာတ​စိ​တ​္​ေ​တြ​က မ​တရား​ျ​ပ​င​္း​ထ​န​္​ေ​န​လို​ပါ​တဲ့။
အဲ​ဒါ​က​လ​ည​္း ဖုႆ​ဘုရား​ရွင္လက္ထက္တု​န​္း​က ဝ​ဋ​္​ေႂ​ကြး​ေ​တာ​္​ေ​ၾ​ကာ​င့​္​လို​႔ ဆို​ပါ​တ​ယ​္။ ဖုႆ​ဘုရား​ရွ​င​္ လက္ထက္တု​န​္း​က ဘုရား​ေ​လာ​င​္း​ဟာ ဖုႆ​ဘုရား​ရွင္နဲ​႔ သာဝက​ေ​တြ​ကို မု​ေ​ယာ​ဆ​န​္ (ဆ​န​္း​ၾ​က​မ​္း​ၾ​က​မ​္း) ေ​တြ​ကို စား​ၾ​က၊ သေ​လး​ဆန္ကို (ႏူး​ညံ့​သိ​မ​္ေ​မြ​႕​တဲ့​ဆ​န​္) မ​စား​ၾ​က​နဲ​႔​လို​႔ ေျ​ပာ​ဆို​ခဲ့​ဖူး​တဲ့ အကု​သိုလ္ကံ​ေ​ၾ​ကာ​င့​္ အခု​လို ဝါ​တြ​င​္း​ကာလ​မွာ ျ​ပ​န​္​ၿ​ပီး အက်ိ​ဳး​ေ​ပး​ရ​မ​ယ့​္​အခ်ိ​န​္ ေ​ရာက္လာ​လို​႔​ပါ​တဲ့။ ဒါ​ေ​ၾ​ကာ​င့​္ မု​ေ​ယာ​ဆ​န​္​ၾ​က​မ​္း​ၾ​က​မ​္းေ​တြ​ကို ဘု​န​္းေ​ပး​ရ​တာ​ပါ​တဲ့။ မာရ္နတ္က လွ​ည့​္​စား လွ​ည့​္​ပတ္တယ္ဆို​တာ​က​လ​ည​္း အခ်ိ​န​္း​ပို​င​္းေ​လး​ပါ​ပဲ။ ဒါ​ေ​ၾ​ကာ​င့​္ အဲ​လို ျ​ဖ​စ​္​ေ​န​တဲ့​အခ်ိန္မွာ​ပဲ ျ​မ​င​္း​ကုန္သ​ည​္ ငါးရာ​က ဘုရား​ရွင္နဲ​႔ သံဃာ​ေ​တာ​္မ်ား​အတြ​က​္ မု​ေ​ယာ​ဆြ​မ​္း လႈ​ဒါန​္း​ၾ​က​ဖို​႔ အခြ​င့​္​ရ​သြား​ၾ​က​တ​ယ​္။ ဒါ​ဆို​ရ​င​္ မာရ္နတ္က ျ​မ​င​္း​ကုန္သ​ည​္​ေ​တြ​ကို​ေ​ရာ မ​လွ​ည့​္​ပ​တ​္ေ​တာ့​ဘူး​လား​လို​႔ ေ​မး​စရာ ရွိ​ပါ​တ​ယ​္။ မ​ရ​ေ​တာ့​လို​႔ မ​လွ​ည့​္​ပတ္တာ​လို​႔ ဆို​ပါ​တ​ယ​္။ ျ​မ​င​္း​ကုန္သ​ည​္​ေ​တြ ဘုရား​ရွင္နဲ​႔ သံဃာ​ေ​တာ​္မ်ား​အတြက္မု​ေ​ယာ​ဆြ​မ​္း​ကို မ​လႈ​ဒါန​္း​ဖို​႔ မာရ္န​တ​္​ႀ​ကီး​က ဟ​န႔္တား​ရ​မွာ မ​ဝံ့​မ​ရဲ ျ​ဖစ္သြား တယ္တဲ့။ မာရ္နတ္က ပိတ္ပင္တား​ဆီး​လို​႔ မ​ရ​ေ​တာ့​ဘူး တဲ့။

အဲ​ဒါ​ကို​ပဲ ဗု​ဒ​ၶါ​နံ အဘိ​ဟ​ဋာ​နံ စ​တုႏ​ၷံ ပ​စ​ၥ​ယာ​နံ န သ​ကၠာ ေ​က​န​စိ အႏ​ၲ​ရာ​ေ​ယာ ကာ​တုံ လို​႔ ဆိုလို​တာ​ပါ။
ျ​မန္မာ​လို ေျ​ပာ​မ​ယ​္။
၁။ ဘုရား​ရွင္အ​တြ​က​္ ရည္မွ​န​္း​ထား​တဲ့ ဆြ​မ​္း​စ​တဲ့ ပ​စ​ၥ​ည​္း​ဝ​တၳ​ဳမ်ား၊ (ပ​စ​ၥ​ည​္း​ေ​လး​ပါး)
၂။ ဘုရား​ရွင္ရဲ့ အသ​က​္​ေ​တာ​္၊
၃။ (၈​၀) ေ​သာ လ​က​ၡ​ဏာ​ေ​တာ​္​ငယ္နဲ​႔ တစ္လံ​မ​ၽွ​ေ​လာ​က​္​ေ​သာ ကို​ယ​္​ေ​ရာ​င​္ေ​တာ​္၊
၄။ သ​ဗ​ၺ​ညဳ​တ​ဉာ​ဏ​္​ေ​တာ​္ တို​႔​ကို တစ္စုံ​တ​စ​္​ေ​ယာ​က​္​ေ​သာ​သူ​က အႏ​ၲ​ရာ​ယ​္​ေ​ပး​ျ​ခ​င​္း​ငွါ၊ တား​ျ​မစ္ပိတ္ပ​င​္ ျ​ခ​င​္း​ငွါ မ​စြ​မ​္းႏိုင္ဘူး၊ မ​လု​ပ​္ႏုိင္ဘူး​လို​႔ ဆိုလို​ပါ​တ​ယ​္။ ဒါ​ေ​ၾ​ကာ​င့​္ ဘုရား​ရွ​င​္း​ဟာ အဲ​ဒီ​ဝါ​တြ​င​္း​မွာ မာရ္နတ္ဖ်က္ဆီး ေႏွာ​င့​္​ယွက္လို​႔ မ​ရ​တဲ့ မု​ေ​ယာ​ဆြ​မ​္း​ကို ဘု​န​္းေ​ပး​ခဲ့​ရ​တယ္လို​႔ ဆို​ပါ​တ​ယ​္။
ဗု​ဒ​ၶါ​နံ ဇီ​ဝိ​တႆ န သ​ကၠာ ေ​က​န​စိ အႏ​ၲ​ရာ​ေ​ယာ ကာ​တုံ ၊ တ​ထာ ေ​မ ေ​ဟာ​တု။ ဘုရား​ရွင္ရဲ့ အသ​က​္​ေ​တာ​္​ကို မည္သူ​က​မ​ၽွ အႏ​ၲ​ရာ​ယ​္ မ​ေ​ပး​နိုင္သ​လို တ​ပ​ည့​္ေ​တာ​္​ကို​လ​ည​္း အႏ​ၲ​ရာ​ယ​္ မ​ေ​ပး​နိုင္ပါ​ေ​စ​သား…….. အစ​ရွိ​သျ​ဖ​င့​္ ဓာ​ရ​ဏ​ပ​ရိတ္မွာ ပါ​တ​ယ​္။
ဒီ​ဓာ​ရ​ဏ ပရိ​တ​္​ေ​တာ​္​ကို ေ​ရွး​ေ​ရွး ဆရာ​ေ​တာ​္မ်ား စီ​ရင္ခဲ့​ေ​ၾ​ကာ​င​္း​ကို သာသနာ​ေ​ရး​ဦးစီး​ဌာန​က ထု​တ​္​ေ​ဝ​တဲ့ သီ​ရိ​မ​ဂၤ​လာ​ပရိ​တ​္ ဆို​တဲ့ စာ​အုပ္မွာ​လ​ည​္း ပါ​ဝင္ပါ​တ​ယ​္။ အဲ​ဒီ​မွာ​လ​ည​္း ေ​လ့​လာ​ဖ​တ​္​႐ႈ မွတ္သား​နို​င​္​ၾ​က​ပါ​တ​ယ​္။
ပရိ​ယတ္စာ​ေ​ပ​မွာ ဆရာ​အစဥ္အ​ဆ​က​္ လက္ခံက်​င့​္​သုံး​ခဲ့​ၾ​က​တဲ့ န​ည​္းမ်ား မူမ်ား​ကို​လ​ည​္း အေ​လး​ထား​တတ္တဲ့ အစဥ္အ​လာ ရွိ​ပါ​တ​ယ​္။ သံ​ဂၤ​ါ​ယ​နာ တ​င​္​ၾ​က​တဲ့​အခါ အဲ​ဒီ မူ​ေ​တြ​ကို အေ​သခ်ာ စိ​စစ္သုတ္သ​င​္​ၿ​ပီး​မွ ျ​ပန္လ​ည​္ တင္သြ​င​္း လက္ခံ​ခဲ့​ၾ​က​ပါ​တ​ယ​္။ ဒါ​ေ​ၾ​ကာ​င့​္ ဓာ​ရ​ဏ ပ​ရိတ္ဟာ ပ​ဋိ​ကတ္မွာ တိုက္ရိုက္မ​လာ​ေ​သာ​္​လ​ည​္း ဆရာ​အစဥ္အ​ဆ​က​္​ေ​တာ့ လက္ခံ​ခဲ့​ၾ​က​တယ္ဆို​တာ​ပါ​ပဲ။

ps . ဒီ​အေ​ၾ​ကာ​င​္းေ​တြ​ကု​ိ စိတ္ရွည္လက္ရွ​ည​္ ရွ​င​္းျ​ပေ​ပး​တဲ့ ဦး​ရွ​င​္း ကု​ိ ေက်း​ဇူး အထူး​တင္ပါ​တ​ယ​္ ။

ဓာရဏပရိတ္

”ဓာရဏပရိတ္ အညႊန္း”

ဓာရဏပရိတ္ေတာ္သည္ ျမတ္ဗုဒၶရွင္ေတာ္ဘုရားကို အႏၲရာယ္မျပဳႏိုင္ေသာ ဂုဏ္ေတာ္ ၄-ပါး၊ အာေဝနိက ဂုဏ္ေတာ္ ၁၈-ပါးကို ေဖၚျပထားပါသည္။ ဤဂုဏ္ေတာ္မ်ားသည္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္တို႔၏ သီးျခား ကိုယ္ပိုင္ဂုဏ္ေတာ္မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ အျခား မည္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၌မွ် ဤဂုဏ္ေတာ္မ်ဳိးမရွိေခ်။ ရဟႏၲာႏွင့္ ပေစၥကဗုဒၶမ်ား၌ေသာ္မွ ဤဂုဏ္သတၱိမ်ဳိးမရွိၾက။ စင္စစ္အားျဖင့္ ဓာရဏပရိတ္ေတာ္သည္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္တို႔၏ အာေဝဏိကဂုဏ္ေတာ္တို႔ကို ခ်ီးက်ဴးပူေဇာ္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ေကာင္းျမတ္ေသာ ေစတနာျဖင့္ ဓာရဏပရိတ္ေတာ္ကို ရြတ္ဖတ္ပါမူ အ,ကာလ မရဏမွ လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ၾကပါသည္။ အ,ကာလမရဏဆိုသည္မွာ သူတစ္ပါးလက္နက္ျဖင့္ ေသရျခင္း၊ သူတစ္ပါး ပေယာဂျဖင့္ ေသရျခင္း၊ တိရိစၧာန္ မ်ားကိုက္ခဲ၍ ေသရျခင္း၊ ေခ်ာက္ကမ္းပါးမွက် ၍ ေသရျခင္း၊ ကားေမွာက္၍ ေသရျခင္းစသည္ ဥပေစၧဒက ကံေၾကာင့္မေသရ မေသႏိုင္ျခင္းကိုဆိုလိုပါသည္။ သတၱဝါတိုင္း လူတိုင္းပင္ တစ္ေန႔ေန႔၌ ေသရမည္မွာ ဓမၼတာျဖစ္သည္။ အ,ကာလမရဏမွ လြတ္ေျမာက္သည္ဟု ဆိုသည္မွာ ဥပေစၧဒကကံေၾကာင့္ မေသရ မေသႏိုင္ျခင္းကို ဆိုလိုသည္။

×××××××××××××××××××××××××

ဓာရဏပရိတ္ ပါဠိေတာ္

နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသဗၺဳဒၶႆ။

ဗုဒၶါနံ ဇီဝိတႆ န သကၠာ ေကနစိ အႏၲရာေယာ ကာတံု။
ဗုဒၶါနံ သဗၺညဳတညာဏႆ န သကၠာ ေကနစိ အႏၲရာေယာ ကာတံု။
ဗုဒၶါနံ အဘိဟဋာနံ စတုႏၷံ ပစၥယာနံ န သကၠာ ေကနစိ အႏၲရာေယာ ကာတံု။
ဗုဒၶါနံ အသီတိယာႏုဗ်ဥၨနာနံ ဗ်ာမပၸဘာယ ဝါ န သကၠာ ေကနစိ အႏၲရာေယာ ကာတံု။
ဣေမသံ စတုႏၷံ န သကၠာ ေကနစိ အႏၲရာေယာ ကာတံု၊ တထာ ေမ ေဟာတု။

အတီတံေသ ဗုဒၶႆ ဘဂဝေတာ အပၸဋိဟတံ ဉာဏံ၊
အနာဂတံေသ ဗုဒၶႆ ဘဂဝေတာ အပၸဋိဟတံ ဉာဏံ၊
ပစၥဳပၸႏၷံေသ ဗုဒၶႆ ဘဂဝေတာ အပၸဋိဟတံ ဉာဏံ။
ဣေမဟိ တီဟိ ဓေမၼဟိ သမႏၷာဂတႆ ဗုဒၶႆ ဘဂဝေတာ သဗၺံ ကာယကမၼံ ဉာဏပုဗၺဂၤမံ ဉာဏာႏုပရိဝတၱံ၊ သဗၺံ ဝစီကမၼံ ဉာဏပုဗၺဂၤမံ ဉာဏာႏုပရိဝတၱံ၊ သဗၺံ မေနာကမၼံ ဉာဏပုဗၺဂၤမံ ဉာဏာႏုပရိဝတၱံ။

ဣေမဟိ ဆဟိ ဓေမၼဟိ သမႏၷာဂတႆ ဗုဒၶႆ ဘဂဝေတာ နတၴိ ဆႏၵႆ ဟာနိ၊ နတၳိ ဓမၼေဒသနာယ ဟာနိ၊ နတၳိ ဝီရိယႆ ဟာနိ၊ နတၳိ ဝိပႆနာယ ဟာနိ၊ နတၳိ သမာဓိႆ ဟာနိ၊ နတၳိ ဝိမုတၱိယာ ဟာနိ။

ဣေမဟိ ဒြါဒသဟိ ဓေမၼဟိ သမႏၷာဂတႆ ဗုဒၶႆ ဘဂဝေတာ နတၳိ ဒဝါ၊ နတၳိ ရဝါ၊ နတၳိ အဖုဋံ၊ နတၳိ ေဝဂါယိတတၱံ၊ နတၳိ အဗ်ာဝဋမေနာ၊ နတၳိ အပၸဋိ-သခၤါႏုေပကၡာ၊ ဣေမဟိ အ႒ာရသဟိ ဓေမၼဟိ သမႏၷာဂတႆ ဗုဒၶႆ ဘဂဝေတာ၊ နေမာ သတၱႏၷံ သမၼာသမၺဳဒၶါနံ။

နတၳိ တထာဂတႆ ကာယဒုစၥရိတံ၊ နတၳိ တထာဂတႆ ဝစီဒုစၥရိတံ၊ နတၳိ တထာဂတႆ မေနာဒုစၥရိတံ၊ နတၳိ အတီတံေသ ဗုဒၶႆ ဘဂဝေတာ ပဋိဟတံ ဉာဏံ၊ နတၴိ အနာဂတံေသ ဗုဒၶႆ ဘဂဝေတာ ပဋိဟတံ ဉာဏံ၊ နတၳိ ပစၥဳပၸႏၷံေသ ဗုဒၶႆ ဘဂဝေတာ ပဋိဟတံ ဉာဏံ၊ နတၳိ သဗၺံ ကာယကမၼံ ဉာဏာပုဗၺဂၤမံ ဉာဏံ နာႏုပရိဝတၱံ၊ နတၳိ သဗၺံ ဝစီကမၼံ ဉာဏာပုဗၺဂၤမံ ဉာဏံ နာႏုပရိဝတၱံ၊ နတၳိ သဗၺံ မေနာကမၼံ ဉာဏာပုဗၺဂၤမံ ဉာဏံ နာႏုပရိဝတၱံ၊

ဣမံ ဓာရဏံ အမိတံ အသမံ သဗၺသတၱာနံ တာဏံ ေလဏံ သံသာရဘယ-ဘီတာနံ အဂၢံ မဟာေတဇံ။

ဣမံ အာနႏၵ ဓာရဏပရိတၱံ ဓာေရဟိ ပါေရဟိ ပရိပုစၧာဟိ။ တႆ ကာေယ ဝိသံ န ကေမယ်၊ ဥဒေက န လေဂၢယ်၊ အဂၢိ န ဍေဟယ်၊ နာနာဘယ ဝိေကာ၊ န ဧကာဟာရေကာ၊ န ဒြိဟာရေကာ၊ န တိဟာရေကာ၊ န စတုဟာရေကာ၊ န ဥမၼတၱကံ၊ န မူဠွကံ၊ မႏုေႆဟိ အမႏုေႆဟိ န ဟႎသကာ။

တံ ဓာရဏပရိတၱံ ယထာ ကတေမ၊ ဇာေလာ မဟာဇာေလာ၊ ဇာလိေတၱ မဟာဇာလိေတၱ၊ ပုေဂၢ မဟာပုေဂၢ၊ သမၸေတၱ မဟာသမၸေတၱ၊ ဘူတဂၤမွိ တမဂၤလံ။ ဣမံ ေခါ ပနာနႏၵ ဓာရဏပရိတၱံ သတၱသတၱတိ သမၼာသမၺဳဒၶေကာဋီဟိ ဘာသိတံ၊ ဝေတၱ အဝေတၱ၊ ဂႏၶေဝ အဂႏၶေဝ၊ ေနာေမ အေနာေမ၊ ေသေဝ အေသေဝ၊ ကာေယ အကာေယ၊ ဓာရေဏ အဓာရေဏ၊ ဣလႅိ မိလႅိ၊ တိလႅိ မိလႅိ၊ ေယာ႐ုေကၡ မဟာေယာ႐ုေကၡ၊ ဘူတဂၤမွိ တမဂၤလံ။

ဣမံ ေခါ ပနာနႏၵ ဓာရဏပရိတၱံ နဝနဝုတိယာ သမၼာသမၺဳဒၶေကာဋီဟိ ဘာသိတံ၊ ဒိ႒ိလာ ဒ႑ိလာ မႏၲိလာ ေရာဂိလာ ခရလာ ဒုဗၻိလာ။ ဧေတန သစၥဝေဇၨန ေသာတၳိ ေမ ေဟာတု သဗၺဒါ။

ဓာရဏပရိတၱံ နိ႒ိတံ။

ေနာက္တင္မည့္ပို႔စ္တြင္ အထက္ပါ ဓာရဏပရိတ္ေတာ္၏ ျမန္မာျပန္ကို တင္ေပးပါမည္။

(သူရိယ)

%d bloggers like this: