ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ျဖစ္ခြင္႕

သဗၺညဳဘုရားရွင္ကို ဗုဒၶ ဟုေခၚ၏။

ထိုဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္၏ တရားေတာ္ကို ဗုဒၶဘာသာ ဟုေခၚ၏။ ထိုဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္၏ တရားေတာ္အတိုင္း လိုက္နာ ေနထိုင္သူကို ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ဟူ၍ေခၚ၏။ ထိုဗုဒၶဘာသာ၀င္ ျဖစ္လိုသူ ၊ သို႕မဟုတ္ ျဖစ္ေနသူသည္ ဗုဒၶ ၊ ဓမၼ ၊ သံဃ (ဘုရား ၊ တရား ၊ သံဃာ) ရတနာျမတ္၃ပါး၏ အေၾကာင္းအရာကို ေကာင္းစြာနားလည္ရမည္။ ထိုသို႕နားလည္ျပီးေနာက္ ထိုရတနာ ၃ပါးကို မိမိ ယံုၾကည္သလား ၊ မယံုၾကည္ဘူးလားဟု စဥ္းစားထိုက္၏။ မယံုၾကည္လွ်င္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ပါ ဟု ေျပာဆိုေနေသာ္လည္း ဗုဒၶဘာသာ၀င္ မျဖစ္ႏိုင္ေသပါ ၊ ယံုၾကည္ေနလွ်င္ကား ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစာၦမိ စေသာ သရဏဂံု ၃ ပါးကို ေဆာက္တည္ရ၏။ ထိုအခါ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အစစ္ျဖစ္၏။

ပညာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ။    ။ ထို ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႕သည္ ဥာဏ္ႏွင္႕ယွဥ္၍ နစ္နစ္ကာကာ ယံုၾကည္သူကား ဘုရားရွင္ကို ကိုးကြယ္ရာ၌ သက္ေတာ္ထင္ရွား ျမတ္ဘုရားကို စိတ္ထဲ၌ ထင္လာျမင္လာေအာင္ ကိုးကြယ္သည္႕အျပင္ ရုပ္ပံု ၊ ေစတီေတာ္မ်ားကိုလည္း (ေရႊရွိသည္ျဖစ္ေစ ၊ မရွိသည္ျဖစ္ေစ) ေက်ေက်နပ္နပ္ ေလးျမတ္ေလ႕ရွိ၏။ တရားကို ကိုးကြယ္ရာ၌လည္း တရားအစစ္အမွန္ က်မ္းဂန္ ပိဋကႏွင္႕ မဂ္ဖိုလ္ နိဗၺာန္တရားကို မွန္းဆ၍ အားရပါးရ ပူေဇာ္၏။ သံဃာကို ကိုးကြယ္ရာ၌လည္း သုပၸဋိပႏ႖တာ စေသာ ဂုဏ္တို႕ႏွင္႕ အေတာ္အတန္ျပည္႕စံုေသာ ပုထုဇဥ္မ်ားကိုလည္းေကာင္း ၊ အမွန္းအတားအားျဖင္႕ အရိယာသံဃာေတာ္ကိုလည္းေကာင္း ကိုးကြယ္၏။ ထိုရတနာ ၃ပါးအတြက္ဆိုလွ်င္ အသက္ကိုပင္ စြန္႕၀ံ႕၏။ ဤသူကား ဥာဏ္ႏွင္႕ယွဥ္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ျဖစ္သူေပတည္း။

သဒၶါ ဗုဒၶဘာသာ၀င္။    ။ သူမ်ားအေျပာေကာင္း၍ ယံုၾကည္ေသာ သဒၶါျဖင္႕၊ သို႕မဟုတ္ မိရိုးဖလာျဖင္႕ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ျဖစ္ေနသူတို႕ကား ဘုရားစစ္၊ တရားစစ္ ၊ သံဃာစစ္တို႕၌ ထိထိေရာက္ေရာက္ သဒၶါစိတ္ေပါက္သူ နည္းပါး၏။ (လံုးလံုးမရွိဘူးဟု မဆိုလိုပါ) ဘုရားကို ၾကည္ညိဳရာ၌ သက္ေတာ္ထင္ရွား ျမတ္စြားဘုရားထိေအာင္ စိတ္မေရာက္ႏိုင္ဘဲ ရုပ္ပံု ၊ ေစတီေတာ္ေလာက္သာ စိတ္ေရာက္၏။ ရုပ္ပံု ၊ ေစတီေတာ္မ်ားတြင္လည္း ေဆြဘုရား ၊ မ်ိဳးဘုရား မိမိပူေဇာ္ထားေသာ ရုပ္ပြားေစတီေတာ္မ်ားကို ပိုမို၍ ၾကည္ညိဳတက္ၾက၏။ ေရႊေျပာင္ေျပာင္ ေစတီရုပ္ပြားကိုလည္း သာ၍ ၾကည္ညိဳၾကေသး၏။

ထို႕ေၾကာင္႕ပင္ မိမိတို႕၏ ရပ္ရြာ၌ ေရႊမရွိေသာ ရုပ္ပြားေစတီေတာ္မ်ားကို ပစ္ထားခဲ႕၍ ျမိဳ႕ၾကီး ျပၾကီးသို႕ ဘုရားဖူးသြားၾက၏။ အခါတစ္ပါး၌ ေတာကမိန္းမတစ္စု မႏၱေလးသို႕ သြားခါနီး၀ယ္ ဘုရားဖူးသြားမလို႕ ဟု က်ယ္ေလာင္ က်ယ္ေလာင္ႏွင္႕ေျပာဆိုေနၾကသည္ကို အေတာ္နားလည္ေသာ ေက်ာင္းဒကာၾကီးက တိုးတိုးေျပာၾကပါဟရို႕ ၊ တို႕ရြာက ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ေတြၾကားလွ်င္ အားနာစရာ ျဖစ္ေနပါ႕မယ္ ဟု ျပက္ရယ္ျပဳလိုက္သတဲ႕။

စိတ္ ( The Mind )

 • ကာမဂုဏ္အာ႐ံု၌ တုန္လႈပ္တတ္ေသာ ၊ အာ႐ံုတစ္ခုတည္း၌ မတည္တံ့ႏိုင္သျဖင့္ လွ်ပ္ေပါ့ေသာ ၊ ကာမဂုဏ္အာ႐ံုသုိ႔ မသြားေအာင္ ေစာင့္စည္းႏုိင္ခဲ ၊ တားဆီးႏိုင္ခဲေသာ စိတ္ကုိ (ေလးသမားသည္ ျမားေကာက္ကုိ တျဖည္းျဖည္း ေျဖာင့္သကဲ့သုိ႔ ) ပညာ႐ွိသည္ သမထ ၀ိပႆနာဉာဏ္ျဖင့္ တျဖည္းျဖည္း ေျဖာင့္ေလ၏ ။
  Just as a fletcher straightens an arrow shaft, even so the discerning man straightens his mind so fickle and unsteady, so difficult to guard and control.
 • ငါးသည္ ေရမွ ဆယ္ယူ၍ ကုန္းေပၚသုိ႔ ပစ္လိုက္သည့္အခါ လြန္႔လ်က္တုန္ တေဆြ႕ေဆြ႕ခုန္သကဲ့သုိ႔ ၊ ကာမဂုဏ္၌ ေပ်ာ္ပါးက်က္စားေနက်ျဖစ္ေသာ စိတ္သည္ ကိေလသာကင္းရန္ ကာမဂုဏ္တည္းဟူေသာ ေရမွ ထုတ္၍ ကမၼ႒ာန္းဘာ၀နာတည္းဟူေသာ ကုန္းေပၚသုိ႔ တင္လုိက္သည့္အခါ တုန္တုန္လႈပ္လႈပ္ ျဖစ္ေလ၏။
  As a fish when pulled out of water and cast on land throbs and quivers, even so is this mind agitated. Hence should one abandon the realm of Mara.

 • ႏွိမ္နင္းရန္ခဲယဥ္း ၊ အျဖစ္အပ်က္ အလြန္ျမန္ ၊ မ်ိဳးႏြယ္ နိမ့္ျမင့္ သင့္ မသင့္ကုိ ခ်င့္တြက္မ႐ွိ ေတြ႕မိေတြ႕ရာ ကာမဂုဏ္၌ က်ေရာက္ေလ့႐ွိေသာ စိတ္ကုိ ဆံုးမျခင္းသည္ အလြန္ေကာင္းျမတ္၏ ၊ ဆံုးမ၍ ယဥ္ေက်းေသာ စိတ္သည္ ခ်မ္းသာကုိ ေဆာင္တတ္၏ ။
  Wonderful, indeed, it is to subdue the mind, so difficult to subdue, ever swift, and seizing whater it desires. A tamed mind brings happiness.

 • ႏွိမ္နင္းရန္ခဲယဥ္း ၊ အျဖစ္အပ်က္ အလြန္ျမန္ ၊ မ်ိဳးႏြယ္ နိမ့္ျမင့္ သင့္ မသင့္ကုိ ခ်င့္တြက္မ႐ွိ ေတြ႕မိေတြ႕ရာ ကာမဂုဏ္၌ က်ေရာက္ေလ့႐ွိေသာ စိတ္ကုိ ပညာ႐ွိသည္ ေစာင့္ေ႐ွာက္ရာ၏ ။ လံုျခံဳစြာ ေစာင့္ေ႐ွာက္အပ္ေသာ စိတ္သည္ ခ်မ္းသာကုိ ေဆာင္တတ္၏ ။
  Let the discerning man guard the mind, so difficult to detect and extremely subtle, seizing whatever it desires. A guarded mind brings happiness.

 • စိတ္သည္ အေ၀း၌႐ွိေသာ အာ႐ံုသုိ႔လည္း သြားတတ္၏ ၊ တစ္ခုျပီး တစ္ခု ျဖစ္တတ္၏ ။ အေကာင္အထည္ဟူ၍လည္း မ႐ွိ။ ဟဒယ၀တၱဳ ႏွလံုးတည္းဟူေသာ လိုဏ္ဥမင္ကုိ မွီ၍ ျဖစ္ေပၚ၏။ ဤစိတ္ကုိ လံုျခံဳစြာ ေစာင့္ေရွာက္ကုန္ေသာ သူတုိ႔သည္ မာရ္နတ္မင္း၏ အေႏွာင္အဖြဲ႔တည္းဟူေသာ ဆင္းရဲမွ လြတ္ေျမာက္ကုန္၏။
  Dwelling in the cave ( of the heart ), the mind, withiout form, wanders far and alone. Those who subdue this mind are liberated from the bonds of Mara.

 • တည္တံ့ေသာ စိတ္လည္းမ႐ွိ ၊ သူေတာ္ေကာင္းတရားကုိလည္း မသိ၊ ယံုၾကည္ျခင္းတည္းဟူေသာ သဒၶါတရားလည္း မခိုင္မာေသာသူမွာ ေလာကီ ၊ ေလာကုတၱရာပညာ မျပည့္စံုေလ။
  Wisdom never becomes perfect in one whose mind is not steadfast, who knows not the Good Teaching and whose faith wavers.

 • ရာဂျဖင့္ မစြတ္ေသာ စိတ္လည္း႐ွိ ၊ ေဒါသျဖင့္မထိပါးေသာ စိတ္လည္း႐ွိ ၊ ေကာင္းမႈ မေကာင္းမႈကုိ ပယ္ျပီး၍ ေမာဟတည္းဟူေသာ အိပ္ေပ်ာ္ျခင္းမွလည္း ႏိုးေသာသူမွာ ေၾကာက္စရာ ေဘးမ႐ွိ ။
  There is no fear for an awakened one, whose mind is not sodden ( by lust ) nor afflicated ( by hate ) , and who has gone beyond both merit and demerit.

 • ဤခႏၶာကုိယ္သည္ အိုးႏွင့္တူစြာ ၾကာၾကာမတည္ ပ်က္စီးတတ္သည္ဟု သိ၍ မိိမိစိတ္ကုိ ရန္သူ မ၀င္ႏိုင္ေအာင္ လံုျခံဳစြာ ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္ေသာ ျမိဳ႕ႏွင့္ ပမာျပဳ၍ ေစာင့္ေရွာက္ျပီးလွ်င္ ပညာတည္းဟူေသာ လက္နက္ျဖင့္ ကိေလသာမာရ္ ရန္သူအေပါင္းကုိ စစ္ထိုးရာ၏၊ ေအာင္ျမင္၍ ရျပီးေသာ ဉာဏ္ကုိလည္း မပ်က္ေအာင္ ေစာင့္ေ႐ွာက္ရာ၏ ။ ရျပီးေသာ ခ်မ္းသာကုိ သာယာကပ္ၿငိ၍ မေနရာ ။
  Realizing that this body is as fragile as a clay pot, and fortifying this mind like a well-fortified city, fight out Mara with the sword of wisdom. Then, guarding the conquest, remain unattached.

 • ဤခႏၶာကုိယ္သည္ မၾကာျမင့္မီ​ ၀ိဉာဥ္ကင္း၍ စြန္႔ပစ္ရမည့္ အေျခအေနသုိ႔ ေရာက္ျပီးလွ်င္ အသံုးမက်ေသာ ထင္းတံုးကဲ့သုိ႔ ေျမ၌ တံုးလံုး အိပ္ရလတၱံ။
  Ere long, alas! This body will lie upon the earth, unheeded and lifeless, like a useless log.

 • ခိုးသူ တစ္ေယာက္သည္ မိမိကုိ ျပစ္မွားလြန္က်ဴးဖူးေသာ ခိုးသူတစ္ေယာက္ကုိ ျမင္သည္႐ွိေသာ္ သို႔မဟုတ္ ရန္သူတစ္ေယာက္သည္ ရန္ဘက္တစ္ဦးကုိ ျမင္သည္႐ွိေသာ္ အက်ိဳးမဲ့ ဖ်က္ဆီးျခင္းကုိ ျပဳရာ၏ ၊ ( သုိ႔ရာတြင္ ဤတစ္ဘ၀တြင္သာ ျပဳႏိုင္၏၊ ) ယုတ္မာသျဖင့္ ရန္ျငိဳးထားေသာ စိတ္သည္ကား ( ခုဘ၀ ၊ ေနာင္ဘ၀တုိ႔၌ အက်ိဳးေပးတတ္သျဖင့္ ) သာ၍ပင္ အက်ိဳးမဲ့ ဖ်က္ဆီးျခင္းကုိ ျပဳႏိုင္၏ ။
  Whatever harm an enemy may do to an enemy, or a hater to a hater, an ill-directed mind inflicts on oneself a greater harm.

 • နတ္ခ်မ္းသာ၊ စ်ာန္သမာပတ္ခ်မ္းသာ ၊ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာကုိ မိခင္သည္လည္း မေပးႏုိင္ ၊ ဖခင္သည္လည္း မေပးႏုိင္ ၊ ေဆြးမ်ိဳးတုိ႔သည္လည္း မေပးႏုိင္ ၊ ေကာင္းစြာ ေစာင့္ေ႐ွာက္ ေဆာက္တည္အပ္ေသာ စိတ္သည္သာလွ်င္ မိဘေဆြမ်ိဳးထက္ ပုိလြန္၍ လူ၊ နတ္ ၊ နိဗၺာန္သံုးတန္ေသာ ခ်မ္းသာကုိ ေပးႏုိင္၏။
  Neither mother, father, nor any other relative can do one greater good than one’s own well-directed mind.

ပိယ၀ဂၢ – ခ်စ္ျခင္း

 • အေယာေဂ ယုဥၨမတၱာနံ ၊ ေယာဂသိၼဥၨ အေယာဇယံ ၊

အတၱံ ဟိတြာ ပိယဂၢါဟီ ၊ ပိေဟတတၱာႏုေယာဂိနံ ။

မိမိကိုယ္ကို အားမထုတ္ မလုပ္ေဆာင္သင္႕ရာ၌ အားထုတ္လုပ္ေဆာင္၍ အားထုတ္လုပ္ေဆာင္သင္႕ရာ၌ အားမထုတ္ မလုပ္ေဆာင္ပဲ အက်ိုဳးစီးပြားကို စြန္႕လႊတ္လ်က္ ခ်စ္ဖြယ္အာရုံ ကာမဂုဏ္ကို စြဲလမ္းသူသည္ ကိုယ္တိုင္အားထုတ္ လုပ္ေဆာင္ထားသူတို႕၏ (စီးပြားဥစၥာကို) လိုခ်င္ေတာင္႕တေပ၏။

Devoting oneself to that which should be shunned, not devoting to that which should be associated, rejecting one’s benefit and grasping at the (sensual) pleasure, … he will have cause to envy to those who have exerted the gain by themselves.

 • မာ ပိေယဟိ သမာဂဥၦိ ၊ အပၸိေယဟိ ကုဒါစနံ ၊

ပိယာနံ အဒသာနံ ဒုကၡံ ၊ အပၸိယာနဥၨ ဒသာနံ ။

ခ်စ္ေသာသူတို႕ႏွင္႕လည္း မေပါင္းေဖာ္ပါလင္႕ ။ မုန္းေသာသူတို႕ႏွင္႕လည္း တစ္ခါတစ္ရံမွ် မေပါင္းေဖာ္ပါလင္႕ ။ ခ်စ္ေသာသူတို႕ကို မျမင္ရျခင္းသည္ ဆင္းရဲျခင္းျဖစ္ရ၍ မုန္းေသာသူတို႕ကို ျမင္ရျခင္းသည္လည္း ဆင္းရဲရေပ၏။

Consort not with those who are beloved, nor ever with those who are unbeloved. Not seeing those who are beloved and seeing those who are unbeloved are both painful.

 • တသၼာ ပိယံ နကယိရာထ ၊ ပိယာပါေယာ ဟိ ပါပေကာ ၊

ဂႏ ၳာ ေတသံ န ၀ိဇၨႏ ၱိ ၊ ေယသံ နတၱိ ပိယာပၸိယံ ။

ထို႕ေၾကာင္႕ (ပုဂၢိဳလ္ သတၱ၀ါကိုျဖစ္ေစ ၊ ပစၥည္းဥစၥာကိုျဖစ္ေစ ) ခ်စ္ခင္စြဲလမ္းျခင္းကိုမျပဳရာ။ ခ်စ္ခင္စဲြလမ္းဖြယ္ရာတို႕ႏွင္႕ ေကြကြင္းရျခင္းသည္ မေကာင္းသည္သာတည္း။ ခ်စ္ျခင္း ၊ မုန္းျခင္းမရွိေသာ သူတို႕အား အေႏွာင္အဖြဲ႕ ဂႏ ၱတို႕သည္ မရွိၾကေလကုန္။

Therefore, let naught be dear to anything (beings or properties), for separation from the beloved is bad ( or painful). There are no bonds for those to whom nothing is dear or not dear.

 • ပိယေတာ ဇာယတီေသာေကာ ၊ ပိယေတာ ဇာယတီ ဘယံ ၊

ပိယေတာ ၀ိပၸမုတ​ၱသ ၊ နတၱိ ေသာေကာ ကုေတာ ဘယံ။

ခ်စ္ခင္မႈေၾကာင္႕ စိုးရိမ္ပူပန္ျခင္း ျဖစ္ရ၏။ ခ်စ္ခင္မႈေၾကာင္႕ ေၾကာက္ရြ႕ံဖြယ္ေဘးရန္ျဖစ္ရ၏။ ခ်စ္ခင္မႈမွ လြတ္ကင္းေသာ သူအား စိုးရိ္မ္ပူပန္ ေၾကာက္ရြံ႕ဖြယ္ေဘးရန္တို႕သည္ အဘယ္မွာလ်င္ ျဖစ္ႏုိင္ပါအံ႕နည္း။

From endearment springs grief, from endearment springs fear. For him who is wholly free from endearment, there is no grief, whence fear?

 • ေပမေတာ ဇာယတီ ေသာေကာ ၊ ေပမေတာ ဇာယတိ ဘယံ ၊

ေပမေတာ ၀ိပၸမုတၱသ ၊ နတၱိ ေသာေကာ ကုေတာဘယံ ။

ႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုးမႈေၾကာင္႕ စိုးရိမ္ပူပန္ျခင္းျဖစ္ရ၏။ ႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုးမႈေၾကာင္႕ ေၾကာက္ရြံ႕ဖြယ္ေဘးရန္ျဖစ္ရ၏။ ႏွစ္သက္ျမတ္ႏုိးမႈမ် လြတ္ကင္းေသာသူအား စိုးရိမ္ပူပန္ေၾကာက္ရြံ႕ဖြယ္ေဘးရန္တို႕သည္ အဘယ္မွာ ျဖစ္ႏုိင္ပါအံ႕နည္း။

From affection springs grief, from affection springs fear. For him who is wholly free from affection, there is no grief, whence fear?

 • ရတိယာ ဇာယတီ ေသာေကာ၊ ရတိယာ ဇာယတီ ဘယံ ၊

ရတိယာ ၀ိပၸမုတၱသ ၊ နတၱိ ေသာေကာ ကုေတာဘယံ။

ေမြ႕ေလ်ာ္တြယ္တာမႈေၾကာင္႕ စိုးရိမ္ပူပန္ျခင္းျဖစ္ရ၏။ ေမြ႕ေလ်ာ္တြယ္တာမႈေၾကာင္႕ ေၾကာက္ရြ႕ံဖြယ္ေဘးရန္ျဖစ္ရ၏ ။ ေမြ႕ေလ်ာ္တြယ္တာမႈမွ လြတ္ကင္းေသာသူအား စိုးရိမ္ပူပန္ ေၾကာက္ရြံ႕ဖြယ္ေဘးရန္သည္ အဘယ္မွာလ်င္ ျဖစ္ႏိုင္ပါအံ႕နည္း။

From attachment springs grief, from attachment springs fear. For him who is wholly free from attachment, there is no grief, whence fear?

 • ကာမေတာဇာယတီ ေသာေကာ ၊ ကာမေတာဇာယတီ ဘယံ ၊

ကာမေတာ ၀ိပၸမုတၱသ ၊ နတၱိ ေသာေကာ ကုေတာဘယံ။

ကာမအာရုံေၾကာင္႕ စိုးရိမ္ပူပန္ျခင္းျဖစ္ရ၏။ ကာမအာရုံေၾကာင္႕ ေၾကာက္ရြ႕ံဖြယ္ေဘးရန္ျဖစ္ရ၏ ။ ကာမအာရုံမွ လြတ္ကင္းေသာသူအား စိုးရိမ္ပူပန္ ေၾကာက္ရြံ႕ဖြယ္ေဘးရန္သည္ အဘယ္မွာလ်င္ ျဖစ္ႏိုင္ပါအံ႕နည္း။

From lust springs grief, from lust springs fear. For him who is wholly free from lust, there is no grief, whence fear?

 • တဏွာယ ဇာယတီ ေသာေကာ ၊ တဏွာယ ဇာယတီ ဘယံ ၊

တဏွာယ ၀ိပၸမုတၱသ ၊ နတၱိ ေသာေကာ ကုေတာဘယံ။

တဏွာေၾကာင္႕ စိုးရိမ္ပူပန္ျခင္းျဖစ္ရ၏။ တဏွာေၾကာင္႕ ေၾကာက္ရြ႕ံဖြယ္ေဘးရန္ျဖစ္ရ၏ ။ တဏွာမွ လြတ္ကင္းေသာသူအား စိုးရိမ္ပူပန္ ေၾကာက္ရြံ႕ဖြယ္ေဘးရန္သည္ အဘယ္မွာလ်င္ ျဖစ္ႏိုင္ပါအံ႕နည္း။

From craving springs grief, from craving springs fear. For him who is wholly free from craving, there is no grief, whence fear?

 • သီလဒသနသမၸႏ႖ံ ၊ ဓမၼဌံ သစၥေ၀ဒိနံ ၊

အတၱေနာ ကမၼ ကုဗၺာနံ ၊ တံ ဇေနာ ကုရုေတ ပိယံ ။

အက်င္႕သီလ ဥာဏ္အျမင္ႏွင္႕ ျပည္႕စံုျပီး တရား၌တည္ကာ အမွန္တရားကိုသိတက္၍ မိမိျပဳဖြယ္အက်င္႕ အမႈကိစၥတို႕ကိုလည္း ျပဳတက္သူကို လူအေပါင္းတို႕သည္ ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးၾကကုန္၏။

The man who is perfect in virtue and insight, is established in the Teaching (Dhama) and has realised the Truths; who fulfills his own duties-him do people hold dear.

 • ဆႏၵဇာေတာ အနကၡာေတ ၊ မနသာ စ ဖုေဋာ သိယာ ၊

ကာေမသု စ အပၸဋိဗဒၶစိေတၱာ ၊ ဥဒၶံ ေသာေတာတိ ၀ုစၥတိ ။

နိဗၺာန္ကို ဆႏၵျပင္းျပစြာ လိုလားသည္ျဖစ္၍ စိတ္ျဖင္႕သံုးသပ္ေတြ႕ထိကာ ကာမဘံုတို႕၌ ကပ္ျငိတြယ္တာစိတ္ မရွိေသာသူကို အကနိဌဘံုသို႕ အစဥ္အတိုင္း တက္ေရာက္သြားမည္႕ ပုဂၢိဳလ္ဟူ၍ ဆိုအပ္ေပ၏။

Ardent in aspiration after the Undeclared (Nibbana), with mind thrilled (with Three Noble Paths and Fruits ), he whose mind is not bound by material pleasures, such a person is called One bound Upstream.

 • စိရပၸ၀ါသိ ံ ပုရိသံ ၊ ဒူရေဟာ ေသာတၳိမာဂတံ ၊

ဥာတိမိတၱာ သုဟဇၨာစ ၊ အဘိနႏၵႏ ၱိ အာဂတံ။

ၾကာျမင္႕စြာ ကြဲကြာေနခဲ႕သျဖင္႕ ရပ္ေ၀းမွ စိတ္ခ်မ္းသာစြာ ျပန္ေရာက္လာသူကို (ျမင္ရ၍) ေဆြမ်ိဳးမိတ္ေဆြ ခ်စ္က်ြမ္း၀င္သူတို႕သည္ ျပန္လာျခင္းကို အလြန္ႏွစ္သက္ ၀မ္းေျမာက္ၾကကုန္၏။

When, after a long absence, a man returned home safe from after, kinsfolk, friends and wll-wishers rejoice on his arrival.

 • ဟေထ၀ ကတပုမၸိ ၊ အသၼာ ေလာကာ ပရံ ဂတံ ၊

ပုညာနိ ပဋိဂဏွႏ ၱိ ၊ ပိယံ ဥာတီ၀ အာဂတံ။

ထို႕အတူသာလွ်င္ ဤပစၥဳပၸဳန္ဘ၀မွ တမလြန္ဘ၀သို႕ ကူးေျပာင္းသြားေလေသာ္ ျပဳျပီးေသာ ကုသိုလ္ေကာင္မႈရွိသူကို ေဆြမ်ိဳးတို႕သည္ ျပန္ေရာက္လာသည္႕ ခ်စ္ခင္သူကို ၾကိဳဆိုၾကသကဲ႕သို႕ ေကာင္းမႈတို႕သည္လည္း ၾကိဳဆိုၾကကုန္၏။

Likewise, his own good deeds too will receive the good doer who has gone from this world to the next as kinsmen will receive a dear one on his return.

ဓမၼပဒ

အမ်က္ေဒါသ

 • အမ်က္ေဒါသကို စြန္႔ရာ၏၊ မာနကို ပယ္ရာ၏၊ သံေယာဇဥ္ အေႏွာင္အဖြဲ႔ အားလံုးကုိ လြန္ေျမာက္ရာ၏၊ နာမ္ရုပ္၌ ငါ၏ စိတ္ ငါ ၏ ကုိယ္ ဟူ၍ မျငိတြယ္ မေၾကာင့္ၾကေသာ သူထံသုိ႔ ဆင္းရဲဒုကၡတုိ႔သည္ မလာကုန္။
  One should give up anger, renounce pride, and overcome all fetters. Suffering never befalls him who clings not to mnd and body an dis detached.
 • လိမၼာေသာ ရထားထိန္းသည္ လ်င္ျမန္စြာသြားေသာ ရထားကို လမ္းမလြဲေအာင္ ေကာင္းစြာ ေစာင့္ေရွာက္သကဲ့သုိ႔ မိမိ၌ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အမ်က္ေဒါသကို တားဆီးႏိုင္ေသာသူကို လိမၼာေသာ ရထားထိန္းဟု ငါ ဘုရား ေခၚေတာ္မူ၏၊ မတားဆီးႏိုင္ေသာ သူတုိ႔သည္ ၾကိဳးကိုင္သာ ျဖစ္ကုန္၏။
  He who checks rising anger as a charioteer checks a rolling chariot, him I call a true charioteer. Others only hold the reins.
 • အမ်က္ထြက္တတ္ေသာ သူကို အမ်က္မထြက္ျခင္းျဖင့္ (ေမတၱာျဖင့္) ေအာင္ရာ၏၊ မေကာင္းေသာသူကုိ ေကာင္းေသာ သေဘာျဖင့္ ေအာင္ရာ၏၊ နွေျမာ၀န္တုိေသာသူကို ေပးကမ္းျခင္းျဖင့္ ေအာင္ရာ၏၊ မဟုတ္မမွန္ ေျပာဆုိတတ္ေသာသူကို မွန္ကန္ေသာ စကားေျပာဆုိျခင္းျဖင့္ ေအာင္ရာ၏။
  Overcome the angry by non-anger; overcome the wicked by goodness; overcome the miser by generosity; overcome the liar by truth.

 • မွန္ေသာ စကားကို ေျပာဆုိရာ၏၊ အမ်က္ေဒါသ မထြက္ရာ ၊ သူတပါးတုိ႔ ေတာင္းသည္႐ွိေသာ္ ပစၥည္း၀တၳဳ အနည္းငယ္မွ်ကိုေသာ္လည္း ေပးလႈရာ၏၊ ဤသံုးပါးေသာ အေၾကာင္းတုိ႔ျဖင့္ နတ္ျပည္ကို သြားရာ၏၊
  Speak the truth; yield not to anger; when asked, give even if you only have a little. By these three means can one reach the presence of the gods.
 • သူတပါးတုိ႕ကို ညွဥ္္းဆဲျခင္းမ႐ွိ ၊ ကိုယ့္ကို အျမဲ ေစာင့္ေ႐ွာက္ကုန္ေသာ သူေတာ္ေကာင္းတုိ႔သည္ စိုးရိမ္ျခင္း ကင္းရာ၊ ေသျခင္းကင္းရာျဖစ္ေသာ နိဗၺာန္သို႔ ေရာက္၏။
  Those sages who are inoffensive and ever restrained in body, go to the Deathless State, where, having one, they grieve no more.
 • အျမဲ ႏိုးၾကားထၾကြ ႐ွိကုန္လ်က္ ၊ ေန႔ညမျပတ္ သူေတာ္ေကာင္း အက်င့္ကို က်င့္ကုန္ေသာ ၊ နိဗၺာန္သုိ႔ စိတ္ညြတ္ကုန္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တုိ႔မွာ ကာမ စေသာ အာသေ၀ါတုိ႔သည္ ကုန္ခမ္းကုန္၏။
  Those who ever vigilant, who discipline themselves day and night, and are ever intent upon Nibbana__ their defilements fade away.
 • အုိ အတုလ၊ ဤကဲ့ရဲ႕ျခင္း သေဘာသည္ ေ႐ွးအခါမွ စ၍ ျဖစ္လာေသာ အေလ့တည္း၊ ယခုမွ ျဖစ္ေသာ အေလ့မဟုတ္၊ စကားမေျပာ ဆိတ္ဆိတ္ေနေသာ  သူကုိလည္း ကဲရဲ႕ကုန္၏၊ စကားမ်ားမ်ားေျပာေသာ သူကိုလည္း ကဲ့ရဲ႕ကုန္၏၊ စကားနည္္းနည္းေျပာေသာ သူူကိုလည္း ကဲ့ရဲ႕ကုန္၏၊ ေလာက၌ အကဲ့ရဲ႕လြတ္ေသာသူ မ႐ွိ။
  O Atula! Indeed, this is an ancient practice, not one only of today: they blame those who remain silent, they blame those who speak much, they blame those who speak in moderation. There is none in this world who is not blamed.

 • လံုးလံုး အကဲ့ရဲ႕ခံရေသာသူ ၊ လံုးလံုးအခ်ီးမြမ္းခံရေသာသူ ဟူ၍ ေ႐ွးအခါ၌ မ႐ွိခဲ့ဖူး၊ ေနာင္အခါ၌လည္း ႐ွိလိမ့္မည္ မဟုတ္၊ ယခုအခါ၌လည္း မ႐ွိ။
  There never was, there never will be, nor is there now, a person who is wholly blamed or wholly praised.
 • ေကာင္းေသာ အသက္ေမြးျခင္း႐ွိ၍ ပညာႏွင့္လည္း ျပည့္စံု၊ သီလႏွင့္လည္း ျပည့္စံုေသာ သူကုိ ပညာ႐ွိတို႔သည္ ဟုတ္တုိင္းမွန္ရာသိ၍ ေန႔တို္င္းေန႔တို္င္း (ထပ္ခါ ထပ္ခါ) ခ်ီးမြမ္းၾကလွ်င္
  But the man whom the wise praise, after observing him day after day, is one of flawless character, wise, and endowed with knowledge and virtue.
 • အေကာင္းဆံုး ဗမၺဴရာဇ္ ေ႐ႊျပားႏွင့္တူေသာ ထိုသူကို အဘယ္သူ ကဲ့ရဲ႕ႏိုင္မည္နညး္၊ ထိုသူကို နတ္တုိ႔သည္လည္း ခ်ီးမြမ္းကုန္၏၊ ျဗဟၼာတုိ႔သည္လည္း ခ်ီးမြမ္းကုန္၏။
  Who can blame such a one, as worthy as a coin of refined gold? Even the gods praise him; by Brahmas, too, is he praised.
 • ကိုယ္ႏွင့္ ဆုိင္ရာ မေကာင္းမႈ (သံုးမ်ိဳး) ကို ေစာင့္ေ႐ွာက္ရာ၏၊ ကုိယ္ျဖင့္ မေကာင္းမႈမွ ေစာင့္ေ႐ွာက္ရာ၏၊ ကုိယ္ျဖင့္ မေကာင္းေသာ အက်င့္ကို ပယ္၍ ကိုယ္ျဖင့္ပင္ ေကာင္းေသာ အက်င့္ကို က်င့္ရာ၏။
  Let a man guard himself against irritability in bodily action; let him be controlled in deed. Abandoning bodily misconduct, let him practise  good conduct in deed.
 • ႏႈတ္ႏွင့္ ဆုိင္ရာ မေကာင္းမႈ (သံုးမ်ိဳး) ကို ေစာင့္ေ႐ွာက္ရာ၏၊  ႏႈတ္ျဖင့္ မေကာင္းမႈမွ ေစာင့္ေ႐ွာက္ရာ၏၊ ႏႈတ္ျဖင့္ မေကာင္းေသာ အက်င့္ကို ပယ္၍ ႏႈတ္ျဖင့္ပင္ ေကာင္းေသာ အက်င့္ကို က်င့္ရာ၏။
  Let a man guard himself against irritability in speech; let him be controlled in speech. Abandoning verbal misconduct, let him practise good conduct in speech.
 • စိတ္ႏွင့္ ဆုိင္ရာ မေကာင္းမႈ (သံုးမ်ိဳး) ကို ေစာင့္ေ႐ွာက္ရာ၏၊  စိတ္ျဖင့္ မေကာင္းမႈမွ ေစာင့္ေ႐ွာက္ရာ၏၊ စိတ္ျဖင့္ မေကာင္းေသာ အက်င့္ကို ပယ္၍ စိတ္ျဖင့္ပင္ ေကာင္းေသာ အက်င့္ကို က်င့္ရာ၏။
  Let a man guard himself against irritability in thought; let him be controlled in mind. Abandoning mental misconduct, let him practise good conduct in thought.
 • ပညာ႐ွိတို႔သည္ ကုိုယ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ႏႈတ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ စိတ္ျဖင့္လည္းေကာင္း မေကာင္းမႈမွ ေစာင့္ေ႐ွာက္ကုန္၏၊ ထို ကိုယ္ ႏႈတ္ စိတ္ သံုးပါးတုိ႕ျဖင့္ ေကာင္းစြာ ေစာင့္ေ႐ွာက္ေသာ ပညာ႐ွိတုိ႔သည္သာလွ်င္ ေကာင္းစြာ ေစာင့္ေ႐ွာက္ေသာ သူတုိ႔ မည္ကုန္၏။
  The wise are controlled in bodily action, controlled in speech and controlled in thought. They are truly well-controlled.

က်မ္းကိုး ။     ။ ဓမၼပဒ  ၊ ျပဳစုသူ  –> ဦးေသ႒ိလ ၊ Acharya Buddharakkhita

၀ဋ္မွာအျမဲ ၊ ငရဲမွာ အပ

၀ဋ္မွာအျမဲ ၊ ငရဲမွာ အပဟု ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႕သည္ ဆိုရိုးရွိၾကသည္။ယံုၾကည္ၾကသည္။ အဓိပၸါယ္မွာ ကာယကံ ၊ ၀စီကံ ၊ မေနာကံ တို႕ျဖင္႕ အကုသိုလ္မေကာင္းမႈတို႕ကိုျပဳလုပ္က်ဴးလြန္ပါက ငရဲၾကီးတက္သည္ ငရဲသို႕က်ေရာက္မည္ဟု အယူရွိၾကသည္။

သို႕ရာတြင္ မိမိတို႕ က်ဴးလြန္ခဲ႕သည္မ်ားအတြက္ ေနာင္တတရားရကာ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈတို႕ကို အားၾကိဳးမာန္တက္ ျပဳလုပ္ၾကပါက မိမိတို႕၏ ဒါန ၊ သီလ ၊ ဘာ၀နာအက်ိဳးတို႕ေၾကာင္႕ ယခင္ျပဳခဲ႕မိေသာ အကုသိုလ္အက်ိဳး(မေကာင္းက်ိဳး)တို႕သည္ ေပ်ာက္ပ်က္ႏိုင္ပါသည္။ အပါယ္ငရဲ စသည္တို႕မွ ကင္းစင္လြင္႕ေပ်ာက္ႏိုင္ေသာ္လည္း ၀ဋ္မွမူ လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ျခင္းမရွိေပ။ ဘုရားရဟႏၱာမ်ားေသာ္မွ ၀ဋ္မွ ကင္းလြတ္ႏိုင္ျခင္း မရွိပါ။

ဥပမာတစ္ခုကို ထုတ္ႏုတ္ျပလိုပါသည္။ ယင္းဥပမာမွာ ဓမၼပဒက်မ္းလာဂါထာတစ္ပုဒ္ကို ျမတ္စြာဘုရားရွင္ေဟာၾကားေသာ အေၾကာင္းျဖစ္ပါသည္။

အထက္ပါဂါထာ ႏွစ္ပုဒ္မွာ ဓမၼပဒက်မ္း၌ပါရွိသည္႕ ယမက၀ဂၢပါရွိပါသည္။ ပထမဂါထာမွာ မေကာင္းမႈျပဳသူသည္ မိမိ၏ အကုသိုလ္ဒုစရိုက္ေၾကာင္႕ မေကာင္းက်ိဳးကို ခံစားရသည္။ ဒုတိယဂါထာမွာ ပထမဂါထာ၏ ဆန္႕က်င္ဘက္ျဖစ္၍ ေကာင္းက်ိဳးကို ရရွိေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ပထမဂါထာမွာ စကၡဳပါလမေထရ္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ေဟာေတာ္မူျခင္းျဖစ္ပါသည္။စကၡဳပါလ မေထရ္ သည္ ရဟႏၱာၾကီးျဖစ္ေတာ္မူေသာ္လည္း မ်က္စိႏွစ္ကြင္း အလင္းမရရွာေပ။ ထိုမေထရ္ၾကီးသည္ စၾကၤံသြားရာ အရပ္၌ ပိုးေကာင္တို႕ကို နင္းမိသျဖင္႕ ပိုးေကာင္အမ်ား ေသေၾကပ်က္စီးၾကရ၏။ အျခားရဟန္းမ်ားက ျမင္ေတြ႕ရာ မေထရ္ၾကီးကို ကဲ႕ရဲ႕ၾကလ်က္ ဘုရားရွင္ထံ ေလွ်ာက္ထားၾကသည္။ ဘုရားရွင္သည္လည္း မေထရ္ၾကီး၏ စင္ၾကယ္ေသာ စိတ္ရွိျခင္းကိုသိ၏။ သို႕ေၾကာင္႕ ေရွးကျပဳခဲ႕ဖူးေသာ အကုသိုလ္ကံေၾကာင္႕ ၀ဋ္မကင္းသျဖင္႕ မ်က္စိတို႕ ကြယ္ရျခင္းအေၾကာင္းတို႕ကို ေဟာျပေတာ္မူပါသည္။

စကၡဳပါလ မေထရ္ၾကီးသည္ ေရွးဘ၀က ေဆးဆရာျဖစ္ခဲ႕၏။ မ်က္စိအလင္းမရေသာ မိန္းမတစ္ဦးအား ေဆးကုသေပးရာ ထိုမိန္းမက မ်က္စိတို႕ျမင္ပါက သားသမီးႏွင္႕တကြ ဆရာ႕ထံက်ြန္ခံပါမည္ ဟု ကတိက၀တ္ျပဳထားခဲ႕၏။ မ်က္စိတို႕ျမင္လာေသာအခါ ထိုမိန္းမသည္ မိမိထားခဲ႕ေသာ ကတိအတိုင္း က်ြန္ခံရမည္ကို စိုးရိမ္မိေသာေၾကာင္႕ မ်က္စိတို႕ မျမင္ရေသးပါ ၊ ပို၍ပင္ ကိုက္ခဲ႕လာပါသည္ ဟု လိမ္လည္ေျပာဆို၏။ ဆရာသည္လည္း ထိုမိန္းမ၏ လိမ္လည္ေျပာဆိုျခင္းကို သိ၍အမ်က္ထြ္ကာ မ်က္စိတို႕ ကန္းေစေသာ ေဆးကိုေပး၍ မ်က္စိတို႕ကို ျပန္လည္ကန္းေစသည္။

ထိုသို႕ျပဳခဲ႕မိေသာ မေကာင္းမႈအကုသိုလ္ဒုစရိုက္၏ မေကာင္းက်ိဳးသည္ ထပ္ၾကပ္မကြာ လိုက္ပါလာ၏။ ရဟႏၱာျဖစ္သည္႕ဘ၀၌ပင္ မ်က္ေစ႕ႏွစ္ကြင္း အလင္းမရသူျဖစ္ရ၏။ ထိုသို႕စကၡဳပါလမေထရ္ၾကီး၏ အတိတ္အေၾကာင္းေၾကာင္႕ မ်က္ေစ႕ႏွစ္ကြင္းအလင္းမရေသာ မေကာင္းက်ိဳး၀ဋ္ကို သိရွိရသျဖင္႕ ရဟႏၱာမ်ားေသာ္မွ ၀ဋ္မွ မလြတ္ကင္းႏိုင္ေၾကာင္း အႏၱိမဘ၀ ေနာက္ဆံုးဘ၀၌ပင္လွ်င္ ၀ဋ္ကို ခံစားသြားရေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ထို႕ေၾကာင္႕ ၀ဋ္မွာအျမဲ ငရဲမွာအပ (ပေပ်ာက္သည္)ဟု ဆိုရိုးရွိေပသည္။

၁။ ဓမၼပဒက်မ္း

၂။ ဓမၼပဒအဌကထာ

အုိျခင္းတရား

 • (မိမိကိုယ္၌) အျမဲမျပတ္ ကိေလသာမီး တျငီးျငီး ေတာက္ေလာင္ေနပါလ်က္ အဘယ့္ေၾကာင့္ ရယ္ရႊင္အားရ ႏွစ္သက္ေနၾကသနည္း၊ တရားမွန္ကို မသိျခင္းတည္းဟူေသာ အ၀ိဇၹာ အေမွာင္တုိက္ၾကီး ပိတ္ဆီးေနပါလ်က္ သင္တုိ႔သည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ ပညာတည္းဟူေသာ ဆီမီးအလင္းေရာင္ကို မရွာၾကသနည္း။
  When this world is ever ablaze, why this laughter, why this jubilation? Shrouded in darkness, will you not seek the light?
 • အ၀တ္တန္ဆာတုိ႔ျဖင့္ အဆန္းတၾကယ္ ျဖစ္ေသာ၊ အနာေရာဂါတုိ႔၏ စုေပါင္းရာျဖစ္ေသာ၊ အရိုးတုိ႔ျဖင့္ ေဆာက္လုပ္အပ္ေသာ၊ နာက်င္တတ္ေသာ လူတုိ႔သည္ အထူးထူးအျပားျပား မ်ားစြာ ၾကံဆအပ္ေသာ ဤခႏၡာကိုယ္ကို ရႈေလာ့။
  Behold this boy __ a painted image, a mass of heaped up sores, infirm, full of hankering __ of which nothing is lasting or stable!
 • ဤခႏၡာကိုယ္ေဟာင္းသည္ ေဆြးေျမ့ေဟာင္းျမင္း အုိမင္းတတ္၏၊ အနာေရာဂါတုိ႔၏ တည္ရာလည္း ျဖစ္၏၊ အပုပ္ရည္အျမဲယိုစီး၍ ပုပ္ေဆြး ပ်က္စီးတတ္၏၊ အသက္ရွင္ျခင္းသည္ ေသျခင္းလွ်င္ အဆံုးရွိ၏။
  Fully worn out is this body, a nest of disease, and fragile. This foul mass breaks up, for death is the end of life.
 • ခုိအဆင္းကဲ့သုိ႕ (ျဖဴမြဲေသာ အဆင္းရွိသည့္) အရိုးတုိ႔သည္ တန္ေဆာင္မုန္းရာသီ၌ ဖရိုဖရဲ စြန္႔ပစ္ထားေသာ ဘူးေတာင္းႏွင့္ တူကုန္၏၊ ထုိအ႐ိုးတုိ႔ကို ၾကည့္႐ႈသျဖင့္ သင္တုိ႔မွာ အဘယ္ ႏွစ္သက္ေမြ႔ေလ်ာ္ဖြယ္ ႐ွိအံ့နည္း။
  The dove-coloured bones are like gourds that lie scattered about in autumn. Having seen them, how can one seek delight?
 • အုိျခင္း၊ ေသျခင္း၊ မာန္ေထာင္လႊားျခင္း၊ သူတစ္ပါးတုိ႔၏ ဂုဏ္ကို ဖ်က္ဆီးျခင္း သေဘာတုိ႔၏ တည္ရာျဖစ္သည့္ ဤခႏၶာကုိယ္တည္းဟူေသာ ျမိဳ႕ကို အ႐ိုးတုိ႔ျဖင့္ ေဆာက္လုပ္၏၊ အသား အေသြးတုိ႔ျဖင့္ လိမ္းက်ံမြမ္းမံ၏၊
  This city (body) is built of bones, plastered with flesh and blood; within are decay and death, pride and jealousy.
 • အဆန္းတၾကယ္ တန္ဆာဆင္အပ္ကုန္ေသာ မင္းစီး ရထားတုိ႔သည္ ေဆြးျမည့္ ေဟာင္းျမင္း အုိမင္းကုန္၏၊ ထုိ႔အတူ ခႏၶာကိုယ္သည္လည္း ေဆြးျမည့္အုိမင္း၏၊ သူေတာ္ေကာင္းတုိ႔၏ တရားသည္ကား ေဆြးျမည့္ ေဟာင္းျမင္း အုိျခင္း မ႐ွိ၊ သူေတာ္ေကာင္းတုိ႔သည္ သူေတာ္ေကာင္းတရားကို သူေတာ္ေကာင္းတုိ႔ႏွင့္ ႏွီးေႏွာ ေဟာေျပာကုန္၏။
  Even gorgeous royal chariots wear out, and indeed this body too wears out. But the Dhamma of the Good does not age; thus the Good make it known to the good.
 • အၾကားအျမင္ ပညာနည္းပါးေသာသူသည္ ႏြားကဲ့သုိ႔ အုိ၍ သြားေလ၏၊ ထုိသူမွာ အသားသာပြား၍ ပညာကားမပြားေလ။
  The man of little learning grows old like a bull. He grows only in bulk, but, his wisdom does not grow.
 • (ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဘုရားအျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ေတာ္မူေသာအခါ ဥဒါန္းက်ဴးေတာ္မူသည့္ ႏွစ္ဂါထာ။) ခႏၶာကုိယ္တည္းဟူေသာ အိမ္ကို ေဆာက္လုပ္အပ္ေသာ လက္သမားကို ျမင္ႏုိင္ေသာ ဉာဏ္ မ႐ွိေသာေၾကာင့္ မေရမတြက္ႏိုင္ေသာ ဘ၀မ်ားစြာ သံသရာကာလပတ္လံုး ငါ က်င္လည္ခဲ့ရေလျပီ၊ အဖန္ဖန္ ပ႗ိသေႏၶ ေနရျခင္းသည္ ဆင္းရဲလွ၏။
  Through many a birth in samsara have I wandered in vain, seeking the builder of this house (of  life). Repeated birth is indeed suffering!
 • ခႏၶာကိုယ္တည္းဟူေသာ အိမ္ကို ေဆာက္လုပ္တတ္ေသာ တဏွာလက္သမား၊ သင့္ကို (ပညာမ်က္စိျဖင့္) ခု ငါ ေတြ႕ျမင္ရျပီ၊ ဤ ခႏၶာကိုယ္တည္းဟူေသာ အိမ္ကို သင္ေနာင္တဖန္ မေဆာက္လုပ္ရလတၱံ႔၊ သင္၏ ကိေလသာတည္းဟူေသာ အျခင္ နံ႐ိုးတုိ႔ကို ငါ ခ်ိဳးဖ်က္အပ္ျပီ၊ ငါ၏စိတ္သည္ ျပဳျပင္ျခင္းကင္းရာ နိဗၺာန္သို႔ ေရာက္ျပီး တဏွာ၏ ကုန္ရာ အရဟတၱဖုိလ္ကို ရျပီ။
  O house-builder, you are seen! You will not build this house again. For your rafters are broken and your ridgepole shattered. My mind has reached the Unconditioned; I have attained the destruction of craving.
 • အ႐ြယ္ရွိခုိက္ သူေတာ္ေကာင္း အက်င့္ကိုလည္း မက်င့္၊ ဥစၥာပစၥည္းကိုလည္း ရေအာင္ အားမထုတ္ေသာ သူမုိက္တုိ႔သည္ (အရြယ္လြန္ေသာအခါ) ေရခန္း၍ ငါးမရွိေသာ ညြန္ျပင္၌ အေတာင္ ကုန္ျပီးေသာ ၾကိဳးၾကာအုိတုိ႔ကဲ့သုိ႔ ၾကံမိႈင္၍သာ ေနၾကရကုန္၏။
  Those who in youth, have not led the holy life, or have failed to acquire wealth, languish like old cranes in a pond without fish.
 • အရြယ္ရွိခိုက္ သူေတာ္ေကာင္း အက်င့္ကိုလည္း မက်င့္၊ ဥစၥာပစၥည္းကိုလည္း ရေအာင္ အားမထုတ္ေသာ သူမုိက္တုိ႔သည္ (အ႐ြယ္လြန္ေသာအခါ) ေလးမွ လႊတ္လုိ္က္ျပီးေနာက္ အဟုန္ကုန္ေသာ ျမားတုိ႔ကဲ့သုိ႔ အားမ႐ွိဘဲ ေ႐ွးျဖစ္ေဟာင္းတုိ႔ကိုသာ ညည္းတြားေအာက္ေမ့ကာ ေနၾကရေလကုန္၏
  Those who in youth have not led the holy life, or have failed to acquire wealth, lie sighing over the past, like worn-out arrows (shot from) a bow.

ျမတ္စြာဘုရား

 • ျမတ္စြာဘုရား၏ ကိေလသာရန္ေအာင္ပြဲကို မည္သူမွ် မဖ်တ္ဆီးႏုိင္၊ ေလာက၌မည္သူမွ် မတုႏုိင္ ၊ အပိုင္းအျခားမ႐ွိ အလံုးစံုကုိ သိျမင္ႏုိင္သည့္ ဉာဏ္႐ွိေတာ္မူေသာ တဏွာစသည့္ ခရီးလမ္းေၾကာင္းကို ပယ္ဖ်က္ေတာ္မူျပီးေသာ ထုိျမတ္စြာဘုရားကို သင္တုိ႔သည္ အဘယ္ခရီးလမ္းျဖင့္ ေခၚေဆာင္ကုန္လတၱံနည္း။
  By what track can you trace that trackless Buddha of limitless range, whose victory nothing can undo, whom none of the vanquished defilements can ever pursue?
 • ျမတ္စြာဘုရားမွာ တစ္စံုတစ္ခုေသာေလာကသို႔ ေဆာင္ျခင္းငွာ ပိုက္ကြန္ပမာ ေမွးယွက္ရစ္ပတ္ ျငိကပ္တတ္ေသာ တဏွာမ႐ွိ၊ အပိုင္းအျခားမ႐ွိ၊ အလံုးစံုကုိ သိျမင္ႏုိင္သည့္ ဉာဏ္႐ွိေတာ္မူေသာ တဏွာစသည့္ ခရီးလမ္းေၾကာင္းကို ပယ္ဖ်က္ေတာ္မူျပီးေသာ ထုိျမတ္စြာဘုရားကို သင္တုိ႔သည္ အဘယ္ခရီးလမ္းျဖင့္ ေခၚေဆာင္ကုန္လတၱံနည္း။
  By what track can you trace that trackless Buddha of limitless range, in whom exists no longer the entangling and embroiling craving that perpetuates becoming?
 • ဘုရားအစ႐ွိေသာ ပညာ႐ွိတို႔သည္ စ်ာန္တရားကို ေလ့လာပြားမ်ားၾက၍ ကိေလသာျငိမ္းရာ နိဗၺာန္အာ႐ံု၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ကုန္၏၊ သတိ႐ွိေတာ္မူၾက၍ သစၥာေလးပါးတရားကို ေကာင္းစြာ သိေတာ္မူကုန္ေသာ ထုိဘုရားအစ႐ွိသည့္ သူေတာ္ေကာင္းတုိ႔ကို နတ္တုိ႔သည္လည္း ခ်စ္ျမတ္ႏိုးကုန္၏။
  Those wise ones who are devoted to meditation and who delight tn the calm of renunciation- such mindful ones, Supreme Budddhas, even the gods hold dear.
 • လူ၏အျဖစ္ကို ရခဲ၏၊ သတၱ၀ါတုိ႔၏ အသက္႐ွည္ရျခင္းသည္ ခဲယဥ္း၏၊ သူေတာ္ေကာင္းတရားကို ၾကားနာရခဲ၏၊ ဘုရားအျဖစ္ကို (ဘုရားျဖစ္ရာ ကာလကို) ရခဲ၏။
  Hard is it to be born a man; hard is the life of mortals. Hard is it to gain the opportunity of hearing the Sublime Truth, and hard to encounter is the arising of the Buddhas.
 • မေကာင္းမႈဟူသမွ်ကို မျပဳရာ၊ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈႏွင့္ျပည့္စံုေစရာ၏၊ မိမိ၏စိတ္ကို ျဖဴစင္ေစရာ၏၊ ဤသည္ကား ဘုရား႐ွင္တုိ႔၏ အဆံုးအမေပတည္း။
  To avoid all evil, to cultivate good, and to cleanse one’s mind- this is the teaching of the Buddhas.

 • သည္းခံျခင္းသည္ အလြန္ျမတ္ေသာ အက်င့္ျဖစ္၏၊ ကိေလသာျငိမ္းရာ နိဗၺာန္သည္ အလြန္ေကာင္းျမတ္၏ဟု ဘုရား႐ွင္တုိ႔ ေဟာေတာ္မူကုန္၏၊ ရဟန္းမည္သည္ သူတပါးကို မညွဥ္းဆဲ၊ သူတပါးကို ညွဥ္းဆဲေသာသူသည္ ရဟန္းမဟုတ္။
  Enduring patience is the highest austerity. “Nibbana is supreme,” say the Buddhas. He is not a true monk who harms another, nor a true renunciate who oppresses others.
 • သူတစ္ပါးကို မကဲ့ရဲ႕ မစြပ္စြဲအပ္၊ မညွဥ္းဆဲအပ္၊ ပါတိေမာကၡသီလကို ေစာင့္ေ႐ွာက္ရာ၏၊ အစာအာဟာရ၌ အတုိင္းအ႐ွည္ကို သိရာ၏၊ ဆိတ္ျငိမ္ရာ အရပ္၌ ေနရာ၏၊ သမာပတ္ ႐ွစ္ပါးတည္းဟူေသာ အဓိစိတၱသိကၡာကို ပြားမ်ားအားထုတ္ရာ၏၊ ဤသည္ကား ဘုရား႐ွင္တုိ႔၏ အဆံုးအမေပတည္း။
  Not despising, not harming, restraint according to the code of monastic discipline, moderation in food, dwelling in solitude, devotion to meditation- this is the teaching of the Buddhas.
 • အသျပာမိုဃ္းရြာေသာ္လည္း ကာမဂုဏ္တုိ႔၌ တင္းတိမ္ေရာင့္ရဲျခင္းမ႐ွိ၊ ကာမဂုဏ္တုိ႔သည္ သာယာအပ္ေသာ သေဘာမဟုတ္ကုန္၊ ဆင္းရဲျခင္း၏ အေၾကာင္း ျဖစ္ကုန္၏၊
  ဤသို႔ သိ၍ ပညာ႐ွိသည္ နတ္၌ျဖစ္ေသာ ကာမဂုဏ္တုိ႔ကိုပင္လည္း ႏွစ္သက္ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းမ႐ွိ၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သည္ တဏွာကင္းရာ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာ၌ ေမြ႕ေလ်ာ္၏။
  There is no satisfying sensual desires, even with a rain of gold desires, even with a rain of gold coins. For sensual pleasures give little satisfaction and much pain. Having understood this, the wise man finds no delight even in heavenly pleasures. The disciple of the Supreme Buddha delights in the destruction of craving.
 • ေဘးကို ေၾကာက္႐ြံထိတ္လန္႔ကုန္ေသာ သူတုိ႔သည္ ေတာ ေတာင္ ၊ ရေသ့ ရဟန္းတုိ႔၏ ေနရာအရန္ အဓိကျဖစ္ေသာ သစ္ပင္တုိ႔ကို (ေဘးမွလြတ္ရန္) မ်ားစြာ ဆည္းကပ္ ကိုးကြယ္ကုန္၏။
  Driven only by fear, do men go for refuge to many places- to hills, woods, groves, trees and shrines.
 • ထုိသို႔ပင္ ကိုးကြယ္ၾကေသာ္လည္း ဤအလံုးစံုေသာ ကိုးကြယ္ရာသည္ ေဘးကင္းေစႏုိင္ေသာ ကိုးကြယ္ရာ မဟုတ္၊ ျမတ္ေသာ ကိုးကြယ္ရာမဟုတ္၊ ဤအရာအားလံုးကို ကုိးကြယ္သည္အတြက္ မည္သူမွ် အုိျခင္း၊ နာျခင္း၊ ေသျခင္း စေသာ ဆင္းရဲအားလံုးမွ မလြတ္။
  Such, indeed, is no safe refuge; such is not the refuge supreme. Not by resorting to such a refuge is one released from all suffering.
 • သူေတာ္ေကာင္းတုိ႔သည္ ဘုရားကိုလည္းေကာင္း ၊ တရားကိုလည္းေကာင္း၊ သံဃာကိုလည္းေကာင္း ဆည္းကပ္ကိုးကြယ္၏၊ ျမတ္ေသာ သစၥာေလးပါးတုိ႔ကို ဉာဏ္ျဖင့္ ေကာင္းစြာသိျမင္၏၊
  (သစၥာေလးပါဟူသည္ကား) ဆင္းရဲအမွန္ျဖစ္ေသာ ဒုကၡသစၥာ၊ ဆင္းရဲျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္းအမွန္ျဖစ္ေသာ သမုဒယ သစၥာ၊ ဆင္းရဲမွ လြတ္ေျမာက္ရာအမွန္ျဖစ္ေသာ  နိေရာဓသစၥာ၊ ဆင္းရဲျငိမ္းရာ နိဗၺာန္သို႔ ေရာက္ေၾကာင္း အစစ္ျဖစ္၍ ျမတ္ေသာ အဂၤါ႐ွစ္ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ မဂၢ သစၥာ။ (ဤေလးပါးတည္း)
  He who has gone- for refuge to the Buddha, his Teaching and his Order, penetrates with transcendental wisdom the Four Noble Truth- suffering, the cause of suffering, the cessation of suffering, and the Noble Eightfold Path leading to the cessation of suffering.
 • ရတနာသံုးပါးတည္းဟူေသာ ဤ ကိုးကြယ္ရာသည္သာလွ်င္ ေဘးကင္းေစႏိုင္ေသာ ကိုးကြယ္ရာ၊ ျမတ္ေသာ ကိုးကြယ္ရာမည္၏၊ ဤ ရတနာသံုးပါးကို ဆည္းကပ္ကုိးကြယ္သည့္အတြက္ ဆင္းရဲအားလံုးမွ လြတ္၏။
  This indeed is the safe refuge, this is the refuge supreme. having gone to such a refuge, one is released from all suffering.
 • ေယာက္်ားအာဇာနည္ကုိ ရခဲ၏၊ ထိုေယာက္်ားအာဇာနည္သည္ အရပ္တကာတုိင္း၌ မျဖစ္၊ ထုိေယာက္်ားအာဇာနည္ ေပၚေပါက္ေသာ အမ်ိဳးအႏြယ္သည္ ၾကီးပြားခ်မ္းသာ၏၊
  Hard to find is the thoroughbred man (the Buddha); he is not born everywhere. Where such a wise man is born, that clan thrives happily.
 • ျမတ္စြာဘုရားတုိ႔ ျဖစ္ေပၚေတာ္မူျခင္းသည္ ခ်မ္းသာ၏၊ သူေတာ္ေကာင္းတရားကို ေဟာၾကားျခင္းသည္ ခ်မ္းသာ၏၊ သံဃာ၏ ညီညြတ္ျခင္းသည္ ခ်မ္းသာ၏၊ ညီညြတ္ေသာ သူတုိ႔၏အက်င့္သည္ ခ်မ္းသာ၏။
  Blessed is the birth of the Buddhas; blessed is the enunciation of the sacred Teaching; blessed is the harmony in the Order, and blessed is the spiritual pursuit of the united truth-seekers.
 • သူေတာ္ေကာင္းသည္ ပူေဇာ္ထိုက္ကုန္ေသာ ဘုရားရွင္တုိ႕ကိုလည္းေကာင္း၊ တဏွာ၊ မာန၊ ဒိ႒ိတုိ႔ကို လြန္ေျမာက္၍ စိုးရိမ္ျခင္း၊ ငိုေၾကြးျခင္းမွ ကင္းကုန္ေသာ ဘုရားတပည့္သားေတာ္တုိ႕ကိုလည္းေကာင္း ႐ိုေသစြာ ပူေဇာ္ပါ၏။
  ကိေလသာ အပူကင္းျငိမ္း၍ ေၾကာက္လန္႔ျခင္းကင္းသည့္ ထုိပူေဇာ္ထိုက္ကုန္ေသာ ဘုရားအစ႐ွိေသာ သူေတာ္ေကာင္းတုိ႔ကို ႐ိုေသစြာ ပူေဇာ္ေသာသူ၏ ေကာင္းမႈသည္ ဤေ႐ြ႕ ဤမွ် ႐ွိ၏ဟု မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် မေရတြက္ မပိုင္းျဖတ္ႏိုင္။
  He who reveres those worthy of reverence, the Buddhas and their disciples, who have transcended all obstacles and passed beyond the reach of sorrow and lamentation- he who reveres such peaceful and fearless ones, his merit none can compute by any measure.
%d bloggers like this: