အလှူစင်ကြယ် ၊ မစင်ကြယ်

ကြည်ညိုဖွယ်ကောင်းတဲ့ အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာ ရခဲတယ်။ အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်ရှိပင်ရှိသော်လည်း ကိုယ့်မှာလှူဖွယ်ပစ္စည်းမရှိလို့ မလှူဖြစ်တာလဲရှိတယ်။ လှူဖွယ်ပစ္စည်းတော့ရှိပါ၏၊ ကြည်ညိုဖွယ်ကောင်းတဲ့ အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ မဆုံလို့ မလှူဖြစ်တာလဲရှိတယ်နော်။ လှူဖွယ်ပစ္စည်းကလဲမရှိဘူး၊ အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့လဲ မကြုံလို့ မလှူဖြစ်တာလဲရှိတယ်နော်၊ မရှိဘူးလား။

အလှူဒါနမှာ အလှူဒကာ သီလရှိရင် အလှူခံက ဒုဿီလဖြစ်နေပေမယ့် ထိုအလှူသည် အလှူဒကာကြောင့် စင်ကြယ်လို့ အကျိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခါ အလှူဒကာက ဒုဿီလဖြစ်ပေမယ့် အလှူခံက သီလနဲ့ ပြည့်စုံပါက ထိုအလှူသည် အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်စင်ကြယ်လို့ အကျိုးကြီးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခါ အလှူဒကာကလဲ ဒုဿီလ၊ အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်ကလဲ ဒုဿီလဖြစ်ခဲ့လျှင် ထိုအလှူသည် နှစ်ဦးစလုံးမစင်ကြယ်လို့ အကျိုးမကြီးနိုင်ဘူး၊ ဟုတ်ပြီလား၊ နောင်တစ်ခါ အလှူဒကာကလည်း သီလရှိ၊ အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်ကလဲ သီလရှိခဲ့လျှင် ထိုအလှူသည်နှစ်ဦးစလုံး အထူးစင်ကြယ်လို့ ပို၍အကျိုးကြီးနိုင်တယ်နော်။

ဓမ္မဒူတ-အရှင်ပညာဇောတ ၏ ထာဝရ ဓမ္မဒိုင်ရာရီ မှကောက်နှုတ်ချက်

%d bloggers like this: