ဘ၀ဟူသည္ အက်ဥ္းေထာင္

 ဘုရားရွင္က “ဘဝဟူသည္ အက်ဥ္းေထာင္သာျဖစ္၏” ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ မွန္၏။ မိမိတို႔တေတြသည္ ဘဝအက်ဥ္းေထာင္ထဲ၌ အက်ဥ္းခ်ခံေနရေသာ ဘဝအက်ဥ္းသားမ်ားသာ ျဖစ္ၾကေလ၏။ေသခ်ာစဥ္းစားၾကည္႔။ တဏွာထားရာေန၊ တဏွာေစရာသြား၊ တဏွာအမိန္႔နာခံ၊ တဏွာခိုင္းသမွ် အကုန္လုပ္ေနရေသာ တဏွာ၏ကၽြန္၊ ဘဝအက်ဥ္းသားေတြသာ ျဖစ္၏။ ေလာဘ၊ ေဒါသ စေသာတစ္ေထာင္႔ငါးရာ ကိေလသာေတြ၏ အမိန္႔အာဏာေအာက္မွာ မလြတ္မလပ္ က်ဥ္းက်ပ္စြာ ေနေနရေသာ အက်ဥ္းသားေတြသာျဖစ္၏။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္က “တဏွာဒါေသာ- သတၱဝါအားလုံးသည္ တဏွာ၏ေက်းကၽြန္ေတြခ်ည္း သာတည္း”ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ေတာင္ၿမိဳ႕ဂႏၶာရုံဆရာေတာ္ဘုရားက “ တဏွာေစရာ မေနသာေဖြရွာဆက္ရမည္” ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

နံနက္မိုးလင္းက ညေန ေနဝင္မိုးခ်ဳပ္သည္႔တိုင္ေအာင္ ေတာင္ကလူက ေျမာက္သြား၊ ေျမာက္ကလူကေတာင္သြား၊ အေရွ႕ကလူက အေနာက္သြား၊ အေနာက္ကလူက အေရွ႕သြား။ ကားႏွင္႔တစ္မ်ဳိး၊ရထားႏွင္႔တစ္ဖုံ၊ စက္ဘီးႏွင္႔တစ္မ်ဳိး၊ ေျခက်င္တစ္သြယ္၊ ကိုယ္႔ေဇာႏွင္႔ကိုယ္ ေမာရမွန္းမသိ၊ ပန္းရမွန္း မသိ၊ သြားလာလႈပ္ရွား လုပ္ကိုင္ရွာေဖြေနၾကျခင္းသည္ မည္သူက ေစခိုင္းထားပါသနည္း။ တဏွာကေစခုိင္းထားျခင္း ေၾကာင္႔သာ ျဖစ္၏။ လူ၏ ပင္ကိုယ္သေဘာသည္ ေကာင္းေသာသေဘာရွိ၏။ ေကာင္းေသာကုသိုလ္ေၾကာင္႔ လူျဖစ္လာရသျဖင္႔ လူ၏ပင္ကိုယ္ဗီဇသည္ ေကာင္း၏။ သို႔ေသာ္ ကိေလသာ၏ လႊမ္းမိုး ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈ၊ ႀကိဳးကိုင္ခ်ယ္လွယ္မႈ၊ ကိေလသာအလိုက်ပုံသြင္းခံရမႈတို႔ေၾကာင္႔ လူအမ်ားစုသည္ ပင္ကိုယ္ဗီဇ ေပ်ာက္သြား၏။ ပင္ကိုယ္ဗီဇ ေပ်ာက္သြားေသာအခါ လူစိတ္ ေပ်ာက္သြား ေတာ႔၏။

လူစိတ္ႏွင္႔သာ လူလုပ္ရပါက ေကာင္းေသာအလုပ္ကိုသာ လုပ္မည္ျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္ လူသည္ လူစိတ္အၿမဲရွိသည္မဟုတ္။ ကိေလသာ အခ်ဳပ္အခ်ယ္ေအာက္က လြတ္ေနသည္႔ အခိုက္သာ လူစိတ္ ဝင္၍ ကိေလသာ အခ်ဳပ္ခ်ယ္ေအာက္ ျပန္ေရာက္သြားေသာအခါ လူစိတ္ျပန္ေပ်ာက္သြား၏။ လူစိတ္ ဝင္ေသာအခါ ေကာင္းေသာအလုပ္၊ လူ႔အလုပ္ကို လုပ္၏။ လူစိတ္ ေပ်ာက္ေနေသာ အခါ မေကာင္း ေသာအလုပ္၊ လူ႔အလုပ္မဟုတ္သည္ကို လုပ္၏။ တစ္ပါးကၽြန္ဘဝ၊ အခ်ဳပ္ခ်ယ္ခံဘဝမွာ ကိုယ္႔သေဘာႏွင္႔ကိုယ္ ေနရသည္မဟုတ္။ ကိုယ္႔သေဘာ ႏွင္႔ကိုယ္ အိပ္ရသည္မဟုတ္။ ကိုယ္႔သေဘာႏွင္႔ကိုယ္ စားရသည္မဟုတ္။ ကိုယ္႔သေဘာႏွင္႔ကိုယ္ လုပ္ရသည္မဟုတ္။ အရာရာ သခင္အလိုက်၊ သခင္စိတ္တိုင္းက်သာျဖစ္ရေလ၏။

ဘုရားရွင္၏ ႏႈတ္ခပတ္ေတာ္ နိကာယ္ငါးရပ္၊ ပိဋကတ္သုံးပုံသည္ အက်ယ္အားျဖင္႔ ဓမၼကၡႏၶာရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္ ရွိ၏။ အက်ဥ္းအားျဖင္႔ ဝိမုတၱိရသ တစ္မ်ဳိးတည္းသာရွိ၏။ ဝိမုတၱိရသ ဟူသည္ကိေလသာ အခ်ဳပ္အခ်ယ္တို႔မွ လြတ္ေျမာက္ျခင္းကို ေခၚ၏။ရဟႏၲာပုဂၢဳိလ္မ်ား ရဟႏၲာျဖစ္သြားေသာအခါ “ အႏုပါဒါယ အာသေဝဟိ စိတၱာနိ ဝိမုစၥိသု” ဟုပါဠိေတာ္မွာ ဆို၏။ အဓိပၸါယ္က ဥပါဒါန္အစြဲ ျပဳတ္၍ အာသေဝါတရားေတြမွ စိတ္အစဥ္လြတ္ေျမာက္သြားၿပီဟု ျဖစ္၏။ ရဟႏၲာျဖစ္ျခင္းဟူသည္ ဘဝအက်ဥ္းေထာင္ က လြတ္ေျမာက္သြားျခင္းျဖစ္၏။ ဘဝအက်ဥ္းေထာင္က လြတ္ေျမာက္ဖို႔ မိမိ စိတ္အစဥ္သည္ အာသေဝါတရားေတြက လြတ္ေျမာက္ဖို႔လို၏။ အာသေဝါႏွင္႔ ကိေလသာ အတူတူပင္ျဖစ္၏။ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ စေသာ အကုသိုလ္တရားမ်ားပင္ျဖစ္၏။ ကိေလသာ အာသေဝါကင္းဖို႔အတြက္ အစြဲကင္းဖို႔လို၏။ အစြဲ ဟူသည္ ဥပါဒါန္ျဖစ္၏။ တဏွာပစၥယာ ဥပါဒါနာဟု ဆိုသည္႔အတိုင္း တဏွာေၾကာင္႔ ဥပါဒါန္ျဖစ္ရ၏။ တဏွာက တြယ္တာ၏။ သာယာ၏။ တပ္မက္၏။ တဏွာ၏ ထိုသုိ႔ တြယ္တာမႈ၊ သာယာမႈ၊ တပ္မက္မႈေၾကာင္႔ အစြဲ ဥပါဒါန္ျဖစ္ရ၏။ တဏွာ မည္သူ႔ေၾကာင္႔ ျဖစ္ရသနည္းေမးလွ်င္ ေဝဒနာ ပစၥယာ တဏွာ ဟုဆိုသည္႔အတိုင္းေဝဒနာေၾကာင္႔ တဏွာျဖစ္ရ၏။ ခံစားမႈေၾကာင္႔ တဏွာျဖစ္ရ၏။

မ်က္စိ၊ နား၊ ႏွာ၊ လွ်ာ၊ ကိုယ္၊ စိတ္ဒြါရေျခာက္ပါးလုံးက အဆင္း၊ အသံ၊ အနံ႔၊ အရသာ၊ အထိအေတြ႔၊ သေဘာတရားဟူေသာ အာရုံေျခာက္မ်ိဳးလုံးကို ခံစား၏။ ထိုခံစားမႈေတြေၾကာင္႔ တဏွာ ျဖစ္ရ၏။ ဒုကၡီ သုခံ ဝတၳယတိ- ဆင္းရဲေတာ႔ ခ်မ္းသာကို ေတာင္႔တ၏။ ခ်မ္းသာ ခ်င္၏။ ဒုကၡေဝဒနာေၾကာင္႔ တဏွာျဖစ္ရ၏။ သုခီ ဘိေယ်ာပိ ဣစၧတိ- ခ်မ္းသာသူက ပို၍တိုး၍ ခ်မ္းသာ ခ်င္၏။သုခေဝဒနာေၾကာင္႔လည္း တဏွာ ျဖစ္ရျပန္၏။ ေဝဒနာနိေရာဓာ တဏွာနိေရာေဓာ – ေဝဒနာခ်ဳပ္မွသာ တဏွာခ်ဳပ္မည္ ျဖစ္၏။ တဏွာနိေရာဓာ ဥပါဒါနာ နိေရာေဓာ – တဏွာ ခ်ဳပ္လွ်င္ စြဲလမ္းမႈဥပါဒါန္ေတြ ခ်ဳပ္မည္ျဖစ္၏။ စြဲလန္းမႈ ဥပါဒါန္ေတြခ်ဳပ္လွ်င္ ကိေလသာအာသေဝါ အခ်ဳပ္အခ်ယ္ေတြမွ ကင္းလြတ္မည္ျဖစ္၏။ ကိေလသာအာသေဝါ အခ်ဳပ္အခ်ယ္ေတြက ကင္းလြတ္ဖို႔၊ ဘဝအက်ဥ္းေထာင္က လြတ္ေျမာက္ဖို႔ ေဝဒနာခ်ဳပ္ဖို႔ လို၏။ အာရုံေတြကို မခံစားဖို႔ လို၏။ အာရုံေတြ၏ အရသာကို မခံဖို႔ လို၏။သုံးေဆာင္ခံစား ဆိုသည္႔ေနရာမွာ သုံးေဆာင္တာက တစ္မ်ဳိး၊ ခံစားတာက တစ္မ်ဳိးျဖစ္၏။ စားစရာ၊ဝတ္စရာ၊ ေနထိုင္စရာ၊ ေဆးဝါးဓာတ္စာ သုံးေဆာင္တာကေတာ႔ သုံးေဆာင္ ရမည္ျဖစ္၏။ မသုံးေဆာင္၍ မျဖစ္။ အရသာကို မခံစားဖို႔သာ လို၏။

ထို႔ေၾကာင္႔ ဘုရားရွင္က ဒိေ႒ ဒိ႒မတၱ – ျမင္လွ်င္ ျမင္ကာမွ်ထား၊ သုေတ သုတမတၱ – ၾကားလွ်င္ ၾကားကာမွ်ထား၊ မုေတ မုတမတၱ – ေမႊးလွ်င္ နံလွ်င္ ေမႊးကာမွ် နံကာမွ်၊ စားေသာက္လွ်င္စားေသာက္ကာမွ်၊ ထိေတြ႔လွ်င္ ထိေတြ႔ကာမွ်ထား။ ေရွ႕ဆက္မခံစားႏွင္႔ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ထိုသုိ႔ မရွိမျဖစ္၊ မသုံးေဆာင္မျဖစ္ အာရုံေတြကို သုံးေဆာင္သည္႔အခိုက္ အရသာ မခံစားဘဲႏွင္႔ ရႈမွတ္ႏိုင္လွ်င္ ေဝဒနာခ်ဳပ္၍ တဏွာျပဳတ္မည္ျဖစ္၏။ တဏွာျပဳတ္လွ်င္ အစြဲဥပါဒါန္ လည္း ျပဳတ္မည္ျဖစ္၏။ အစြဲ ဥပါဒါန္ေတြျပဳတ္လွ်င္ ကိေလသာအခ်ဳပ္အခ်ယ္ေတြ လြတ္မည္ျဖစ္၏။

ကိေလသာအခ်ဳပ္အခ်ယ္ ေတြက လြတ္လွ်င္ ဘဝအက်ဥ္းေထာင္ကလည္း လြတ္ၿပီျဖစ္၏။

အရွင္သံဝရာလကၤာရ(ဓမၼပိယဆရာေတာ္)

၂၀၀၆-ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ၊ ျမတ္မဂၤလာစာေစာင္၊

ေဒဝဒတၱသုတ္

ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏၊
ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထုိက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

ရဟန္းတို႔ မသူေတာ္တရား သံုးပါးတို႔ျဖင့္ အႏွိပ္စက္ခံရေသာ သိမ္း႐ံုးယူအပ္သည့္ စိတ္ရွိေသာ ေဒဝဒတ္သည္ အပါယ္၌ ျဖစ္ရ၏၊ ငရဲ၌ ျဖစ္ရ၏၊ အႏၲရကပ္ပတ္လံုး တည္၏၊ ကုစား၍ မရေကာင္း၊ အဘယ္သံုးပါးတို႔ႏွင့္နည္း…

၁…
ရဟန္းတို႔ ယုတ္မာေသာ အလိုဆိုးျဖင့္ အႏွိပ္စက္ခံရေသာ သိမ္း႐ံုးယူအပ္သည့္ စိတ္ရွိေသာ ေဒဝဒတ္သည္ အပါယ္၌ ျဖစ္ရ၏၊ ငရဲ၌ ျဖစ္ရ၏၊ အႏၲရကပ္ပတ္လံုး တည္၏၊ ကုစား၍ မရေကာင္း။

၂…
ရဟန္းတို႔ မိတ္ေဆြယုတ္ ရွိသည္၏ အျဖစ္ျဖင့္ အႏွိပ္စက္ ခံရေသာ သိမ္း႐ံုး ယူအပ္သည့္ စိတ္ရွိေသာ ေဒဝဒတ္သည္ အပါယ္၌ ျဖစ္ရ၏၊ ငရဲ၌ ျဖစ္ရ၏၊ အႏၲရကပ္ ပတ္လံုးတည္၏၊ ကုစား၍ မရေကာင္း။

၃…
စ်ာန္အဘိညာဥ္တို႔ထက္ အလြန္ျဖစ္ေသာ မဂ္ဖိုလ္အတြက္ ျပဳဖြယ္ကိစၥ ရွိေသး သည္ ျဖစ္ပါလ်က္ အနည္းငယ္မွ်ေသာ စ်ာန္အဘိညာဥ္ တရားထူးကို ရျခင္းျဖင့္ အၾကား၌သာ ၿပီးဆံုးျခင္းသို႔ ေရာက္ေနရ၏။

ရဟန္းတို႔ …
ဤမသူေတာ္တရား သံုးပါးတို႔ျဖင့္ အႏွိပ္စက္ခံရေသာ သိမ္း႐ံုးယူအပ္သည့္ စိတ္ရွိေသာ ေဒဝဒတ္သည္ အပါယ္၌ ျဖစ္ရ၏၊ ငရဲ၌ ျဖစ္ရ၏၊ အႏၲရကပ္ ပတ္လံုး တည္၏၊ ကုစား၍ မရေကာင္း၊ ဤအနက္သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္ မူ၏၊

ထုိသုတ္၌ ဤအနက္သေဘာကို…
”ေလာက၌ တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာ သူသည္ အဘယ္အခါမွ် ယုတ္မာေသာ အလိုရွိသူ မျဖစ္ပါေစလင့္၊ ယုတ္မာေသာ အလိုရွိသူတို႔၏ လားရာ ‘ဂတိ’ ကဲ့သို႔ ထုိသို႔ေသာ လားရာ’ဂတိ’ကို ဤဆိုလတၱံ႕ေသာ အေၾကာင္းျဖင့္ သိၾကကုန္ေလာ့။

ပညာရွိဟု ထင္ရွားေသာ စ်ာန္အဘိညာဥ္တို႔ျဖင့္ ပြါးမ်ားအပ္ၿပီးေသာ စိတ္ရွိသူဟု သမုတ္အပ္ေသာ ေဒဝဒတ္သည္ အျခံအရံျဖင့္ ေတာက္ပသကဲ့သို႔တည္၏ဟု ထင္ရွားခဲ့၏။ ထုိေဒဝဒတ္သည္ မိမိအတုိင္းအရွည္ ပမာဏကို မသိေသာေၾကာင့္ ထုိျမတ္စြာဘုရားကုိ ညႇဥ္းဆဲ၍ တံခါးေလးေပါက္ ရွိေသာ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ အဝီစိငရဲသို႔ ေရာက္ရ၏။

အၾကင္သူသည္ မေကာင္းမႈ ကံကို မျပဳသည့္ မျပစ္မွားသင့္ေသာသူအား ျပစ္ မွား၏၊ ႐ုိေသမႈကင္းေသာ ျပစ္မွားေသာ စိတ္ရွိေသာ ထုိသူသို႔သာလွ်င္ မေကာင္း မႈသည္ ေတြ႕ထိက်ေရာက္၏။

အၾကင္သူသည္ သမုဒၵရာကို အဆိပ္အိုးျဖင့္ ဖ်က္ဆီးရန္ ၾကံစည္ ေအာက္ေမ့၏၊ ထုိသူသည္ ထုိအဆိပ္အိုးျဖင့္ မဖ်က္ဆီးႏိုင္ရာ၊ မွန္လွ၏ ျပန္႔ေျပာနက္က်ယ္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ ေကာင္းေသာ သမုဒၵရာသည္ ႀကီးမားက်ယ္ဝန္းလွေပ၏။

ဤအတူသာလွ်င္ အၾကင္သူသည္ ညီၫြတ္သည္ျဖစ္၍ ၿငိမ္းေအးေသာ စိတ္ရွိ ေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို ေဒါသျဖင့္ ညႇဥ္းဆဲ ႏွိပ္စက္၏၊ ထုိသူ၏ ေဒါသသည္ ထုိျမတ္စြာဘုရား အေပၚ၌ မက်ေရာက္ႏိုင္။

အၾကင္ ေကာင္းေသာ အက်င့္ရွိသူ၏ ပဋိပတ္လမ္းစဥ္သို႔ အစဥ္လိုက္ေသာ ရဟန္းသည္ ဆင္းရဲကုန္ရာ နိဗၺာန္သို႔ေရာက္ရာ၏၊ ပညာရွိသည္ ထုိသို႔ သေဘာ ရွိေသာ ေကာင္းေသာ အက်င့္ရွိသူကို အေဆြခင္ပြန္း ျပဳရာ၏၊ ထုိေကာင္းေသာ အက်င့္ ရွိသူကိုလည္း မွီဝဲရာ၏” ဟု ဤဂါထာျဖင့္ ဆိုအပ္၏။

ဤအနက္သေဘာကိုလည္း…
ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။

ေဒဝဒတၱသုတ္၊ စတုတၳ၀ဂ္၊ ဣတိ၀ုတ္ပါဠိေတာ္။

ျမတ္ဗုဒၶ ပရိနိဗၺာန္ ျပဳေတာ္မူျခင္း (သုိ႔) ေနာက္ဆုံးဆယ္လ ျမတ္ဗုဒၶ (၄)

ကုသိနာရုံ အင္ၾကင္းေတာၾကီး၀ယ္ အင္ၾကင္းပင္ အစုံတုိ႔ အၾကား၌ ေျမာက္အရပ္သုိ႔ ဦးေခါင္းျပဳ၍ ေညာင္ေစာင္းေလးေပၚတြင္ ျမတ္ဗုဒၶကုိယ္ေတာ္ျမတ္ ေလ်ာင္းစက္ေတာ္မူ၏။ လက္ယာ ေျခေပၚ၌ လက္၀ဲေျခကုိ စဥ္းငယ္လြန္ကာ တင္ထား၍ သတိရွိလ်က္ လက္ယာနံေတာင္းျဖင့္ ျမတ္ေသာ ေလ်ာင္းစက္ျခင္းကုိ ျပဳေတာ္မူ၏။

ထုိအခါ၌ အင္ၾကင္းပင္အစုံတုိ႔သည္လည္း အခါမဲ့ ပြင့္ကာ ပန္းတုိ႔ျဖင့္ ပင္လုံးကြ်တ္ ပြင့္လ်က္ ေ၀ဆာေနၾကကုန္ေလ၏။ ျမတ္ဗုဒၶအား ေနာက္ဆုံးပူေဇာ္ျခင္းျဖင့္ အင္ၾကင္းပန္းတုိ႔သည္ အထက္မွ ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ထက္သုိ႔ မျပတ္မစဲ ၾကဲျဖန္႔ကုန္၏။
ေကာင္းကင္မွ မႏၵာရ၀ နတ္ပန္းတုိ႔သည္လည္းေကာင္း၊ စႏၵကူးန႔ံသာမႈန္႔တုိ႔သည္လည္းေကာင္း ပူေဇာ္သည့္အေနျဖင့္ ၾကဲျဖန္႔ကုန္၏။နတ္တုိ႔ကလည္း နတ္တူရိယာတုိ႔ျဖင့္ တီးမႈတ္၍ ပူေဇာ္ၾကကုန္၏။

အင္ၾကင္းေတာၾကီးတခုလုံးႏွင့္ ကုုသိနာရုံျမိဳ႕ တပတ္လည္ (၁၂)ယူဇနာ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ စၾကာ၀ဠာတုိက္တစ္ေသာင္းမွ နတ္မ်ား လာေရာက္စုေ၀းေနၾကေလ၏။ သံဃာေတာ္မ်ား၏ အေရအတြက္မွာလည္း (၁၀၀၀၀၀)ေက်ာ္ေက်ာ္ ရွိ၏။

ထုိအခ်ိန္….ျမတ္ဗုဒၶ၏ အနီးအနားမွ အရွင္အာနႏၵာလည္း ျမတ္ဗုဒၶ၏ ဘုန္းတန္ခုိးေတာ္ကုိ လြန္စြာပင္ အံ့အားသင့္ေနေလသည္။

ျမတ္ဗုဒၶက..အရွင္အာနႏၵာအား..
“ဤမွ်ေလာက္ ပူေဇာ္မႈျဖင့္ ငါဘုရားကုိ အရုိအေသျပဳသည္ မမည္ေသး၊ အေလးအျမတ္ျပဳသည္ မမည္ေသး၊ ျမတ္ႏုိးသည္ မမည္ေသး၊ ပူေဇာ္သည္ မမည္ေသးေပ။ အာနႏၵာ အၾကင္ရဟန္းျဖင္ေစ ရဟန္းမိန္းမျဖစ္ေစ ဥပါသကာျဖစ္ေစ ဥပါသိကာမျဖစ္ေစ ေလာကုတၱရာ တရားျဖင့္ ေလ်ာ္ေသာ တရားေတာ္ကုိ က်င့္လ်က္ေန၍ ေလ်ာ္ေသာ အက်င့္ကုိ က်င့္၊ တရားႏွင့္ ေလ်ာ္စြာ က်င့္ေနျခင္းသည္ပင္ ငါဘုရားအား အျမတ္ဆုံးပူေဇာ္ျခင္း၊ အရုိအေသျပဳျခင္း ျမတ္ႏုိးျခင္း မည္ေပ၏။ ထုိေၾကာင့္ ဤ သာသနာေတာ္၌ ေလာကုတၱရာ တရားႏွင့္ေလ်ာ္ေသာ တရားကုိ က်င့္လ်က္ ေနၾကပါ၊ ေလ်ာ္ေသာ အက်င့္ကုိ က်င့္ၾကံအားထုတ္ၾကရမည္”

ဟု ျမတ္ဗုဒၶက မိန္႔ေတာ္မူ၏။

ထုိအခ်ိန္မွာပင္ အရွင္ ဥပ၀ါဏဟူေသာ မေထရ္သည္လည္း… ျမတ္ဗုဒၶ၏ ေရွ႕၌ ရပ္လ်က္ ကုိယ္ေတာ္ျမတ္အား ယပ္ခပ္ေပးေနေလ၏။ ထုိေၾကာင့္ လာေရာက္ဖူးေျမာ္ ေရာက္လာၾကေသာ နတ္တုိ႔က..ျမတ္ဗုဒၶအား ေကာင္းစြာ မျမင္ရေပ၊ မဖူးေတြ႔ရဘဲ ျဖစ္ေနၾကသည္။ ရွင္ ဥပ၀ါဏ မေထရ္ၾကီး ကြယ္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္၏။ ထုိအခ်င္းအရာကုိ သိေသာ ျမတ္ဗုဒၶက..ဥပ၀ါဏကုိယ္ေတာ္အား..
“ရဟန္း ဖဲသြားေလာ့၊ ငါဘုရားေရွ႕ ၌ ရပ္မေနလင့္” ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

အခ်ိန္သည္လည္း…တေျဖးေျဖး ညဥ့္ဦးယံအခ်ိန္သုိ႔.. ေရာက္ေနေလျပီ။ ထုိအခါ ျမတ္ဗုဒၶက အရွင္အာနႏၵာအား မလႅမင္းတုိ႔ထံ သြားေရာက္ အသိေပး သတင္းပုိ႔ရန္ မိန္႔ေတာ္မူ၏။

အရွင္အာနႏၵာကုိယ္ေတာ္လည္း မလႅမင္းတုိ႔အား ျမတ္ဗုဒၶ ဒီကေန႔ည သန္းေခါင္ေက်ာ္လွ်င္ ပရိနိဗၺာန္စံ၀င္ေတာ္မူမည့္ အေၾကာင္းကုိ သတင္းပုိ႔ေလသည္။

အရွင္အာနႏၵာ၏ စကားကုိ ၾကားေသာအခါ မလႅမင္းတုိ႔သည္လည္းေကာင္း မိဖုရားတုိ႔သည္လည္းေကာင္း သားေတာ္ သမီးေတာ္တုိ႔သည္လည္းေကာင္ လြန္စြာ ေၾကကြဲ၀မ္းနည္းၾကကုန္၏။ ထုိ႔ေနာက္ ျမတ္ဗုဒၶ ရွိရာ သုိ႔ ေရာက္လာၾကေလ၏။

အရွင္အာနႏၵာ၏ အစီအစဥ္ျဖင့္…မလႅမင္းတုိ႔က..အုပ္စုလုိက္ အုပ္စုလုိက္ ျမတ္ဗုဒၶဆီသုိ႔ ၀င္ေရာက္ ဖူးေျမာ္ ရွိခုိးဦးခုိက္ ကန္ေတာ့ၾက၏။ ညဥ့္ဦးယံ အခ်ိန္သည္လဲ ကုန္လြန္ေလျပီ။

ထုိ႔ေနာက္ သုဘဒၵပရိဗုိဇ္ ေရာက္ရွိလာေလသည္။ သူ႕တြင္လည္း ယုံမွားသံသယ ေမးခြန္းရွိေန၍ ျမတ္ဗုဒၶထံ ေမးေလ်ာက္ရန္ ေရာက္လာျခင္းျဖစ္၏။ ငါရဲ႕ ယုံမွားသံသယတုိ႕ကုိ ရွင္းလင္းသြားေအာင္ ရဟန္းေဂါတမ၏ တရားကုိ နာယူမည္ဟု ယုံၾကည္လ်က္ ဘုရားထံ ေရာက္ရွိလာ၏။ အရွင္အာနႏၵာကုိ ဘုရားရွင္အား ဖူးခြင့္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိ၏။ အရွင္အာနႏၵာက..ယခုအခ်ိန္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဖူးရန္ အခ်ိန္မသင့္ေတာ့ဘူး၊ ျမတ္စြာဘုရား ပင္ပန္းေတာ္မူေနျပီ၊ မညွဥ္းဆဲပါနဲ႔ ငါ့ရွင္ဟု ျပန္လည္ ေျပာဆုိ၏။

ျမတ္ဗုဒၶကုိယ္ေတာ္ျမတ္ ၾကားေတာ္မူေသာအခါ…သုဘဒၵအားခြင့္ျပဳလုိက္ရန္ အရွင္အာနႏၵာအား မိန္႔ေတာ္မူလို္က္၏။
ထုိအခါ သုဘဒၵလည္း ျမတ္ဗုဒၶထံ ခ်ဥ္းကပ္၍ ေမးေလ်ာက္ေလ၏။

သူ၏ ေမးခြန္း အဓိပၸါယ္မွာ…
သမဏ ျဗာဟၼဏဟု ၀န္ခံထားေသာ တိတိၳဆရာၾကီး (၆)ေရာက္တုိ႔သည္ သဗၺညဳျဖစ္ပါသလား ဒါမွမဟုတ္ အရွင္ဘုရားကပဲ သဗၺညဳျဖစ္ပါသလားဟု ေမးေလ်ာက္ေလ၏။

ထုိအခါ ျမတ္ဗုဒၶက..သုဘဒၵ၏ ေမးခြန္းကုိ အသာထားျပီး၊ တရားေဟာေတာ့ေလ၏။
“ငါဘုရားရဲ႕ သာသနာေတာ္မွတပါး အျခား အယူ၀ါဒတုိ႔၌ မဂၢင္ (၈)ပါးအက်င့္တရားဆုိတာ ရွိသလား မရွိဘူးလား သုဘဒၵ စဥ္းစားပါ။ မဂၢင္ (၈)ပါး ရွိေသာ အၾကင္ဓမၼ၀ိနယ သာသနာေတာ္၌ ေသာတာပန္ရဟန္းသည္လည္းေကာင္း၊ သကဒါဂါမ္ရဟန္းသည္ လည္းေကာင္း၊ အနာဂါမ္ရဟန္းသည္လည္းေကာင္း၊ ရဟႏၱာသည္လည္းေကာင္း ရွိ၏။
မဂၢင္ (၈)ပါး မရွိလ်င္ ထုိအရိယာရဟန္းတုိ႔ မရွိ။ မည္သူမွားတယ္ မွန္တယ္ဆုိတာ ငါဘုရားမေျပာလုိဘူး..မဂၢင္ (၈)ပါးအက်င့္ ရွိ မရွိ ကုိသာ စဥ္းစားပါ။ ဆင္ျခင္ပါ။
မဂၢင္ (၈)ပါးအက်င့္ေကာင္း ရွိမွသာလ်င္ ကိေလသာ ျငိမ္းေၾကာင္း အက်င့္ေကာင္း သည္ ရွိ၏။ မဂၢင္ (၈)ပါးအက်င့္ေကာင္း မရွိလ်င္ ကိေလသာ ျငိမ္းေၾကာင္း အက်င့္ေကာင္းသည္ မရွိဟု” သုဘဒၵအား.. ျမတ္ဗုဒၶက..တရားေဟာေလ၏။

ဆက္လက္၍ ျမတ္ဗုဒၶကုိယ္ေတာ္ျမတ္က..
“ဒီမဂၢင္ (၈)ပါးအက်င့္ေကာင္းကုိ က်င့္သုံးေနသမွ် ကာလပတ္လုံး ရဟႏၲာအရွင္သူျမတ္တုိ႔သည္ ဘယ္ေသာအခါမွ မဆိတ္သုဥ္းႏုိင္” ဟု တိတိလင္းလင္း ေဟာေတာ္မူေလ၏။

သုဘဒၵပရိဗုိဇ္လည္း ျမတ္ဗုဒၶ၏ ရွင္းလင္း တိက်ေသာ တရားေတာ္ကုိ လြန္စြာ ႏွစ္သက္ အားရ သြားေလေတာ့၏။ ထုိေၾကာင့္ မဂၢင္ (၈)ပါးကုိ က်င့္ၾကံအားထုတ္လုိစိတ္ ျဖစ္လာျပီး ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ သုံးပါးတုိ႔ အား ယုံၾကည္ သိမွတ္ ကုိးကြယ္ ဆည္းကပ္ေတာ့၏။
ရဟန္းခံေပးပါရန္ ျမတ္စြာဘုရားထံ.. ေလ်ာက္ေလေတာ့၏။

အရွင္အာနႏၵာက..သုဘဒၵအား သပိတ္ သကၤန္းေပး၍ ရဟန္းခံေပး၊ ကမၼ႒ာန္းေပးလုိက္သည္။ သုဘဒၵလည္း ဆိတ္ျငိမ္ရာခ်ဥ္းကပ္၍ ဘုရားကုိယ္ေတာ္ျမတ္ ပရိနိဗၺာန္မစံမွီကေလးတြင္ပင္ ရဟႏၲာျဖစ္ေလ၏။

အခ်ိန္သည္လည္း ညဥ့္သန္းေခါင္ကုိ ေက်ာ္လြန္၍ သြားေလျပီ။ ျမတ္ဗုဒၶက..သံဃာေတာ္တုိ႔ကုိ မွာၾကားစရာရွိသည္မ်ားကုိ မွာၾကားေလေတာ့၏။

ခ်စ္သားအားလုံးတုိ႔ ဘုရား တရား သံဃာေပၚ၌ သံသယရွိသည္မ်ားကုိ ေမးၾကရန္ မိန္႔ေတာ္မူ၏။ သံဃာေတာ္အရွင္သူျမတ္တုိ႔သည္လည္း ဘာသံသယမွ မရွိသျဖင့္ ဆိတ္ဆိတ္ေနၾကေလကုန္၏။

ထုိ႔ေနာက္ ျမတ္ဗုဒၶသည္..ေနာက္ဆုံး စကားကုိ မိန္႔ေတာ္မူေလ၏။

ျမတ္ဗုဒၶ၏ ေနာက္ဆုံးစကားေတာ္
“ရဟန္းတုိ႔….ျပဳျပင္ေပးရေသာ ရုပ္နာမ္ဓမၼ သခၤါရတရားတုိ႔သည္ ပ်က္စီးျခင္းသေဘာ ရွိကုန္၏။ မေမ့ေသာ သတိတရားျဖင့္ ကိစၥျပီးေအာင္ အားထုတ္ၾကကုန္ေလာ့”

ဟု မိန္႔ေတာ္မူေလ၏။

ဤစကားေတာ္သည္ ျမတ္ဗုဒၶကုိယ္ေတာ္ျမတ္၏ ေနာက္ဆုံးမွာၾကားသြားေသာ စကားေတာ္ျဖစ္၏။

ျမတ္ဗုဒၶ ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ ပရိနိဗၺာန္စံ၀င္ေတာ္မူျခင္း
ထုိ႔ေနာက္ ျမတ္ဗုဒၶသည္ ဘာကုိမွဆက္လက္ မေျပာေတာ့ဘဲ ..
ပ႒မစ်ာန္ကုိ စတင္..၀င္စားေတာ္မူ၏၊
ပ႒မစ်ာန္မွထေတာ္မူ၍ ဒုတိယစ်ာန္ကုိ ၀င္စားေတာ္မူ၏၊
ဒုတိယစ်ာန္မွ ထေတာ္မူ၍ တတိယစ်ာန္ကုိ ၀င္စားေတာ္မူ၏၊
တတိယစ်ာန္မွ ထေတာ္မူ၍ စတုတၳစ်ာန္ကုိ ၀င္စားေတာ္မူ၏၊
စတုတၳစ်ာန္မွတဖန္ ထေတာ္မူ၍ အာကာသာနဥၥာယတန (သမာပတ္)ကုိ ၀င္စားေတာ္မူ၏၊
အာကာသာနဥၥာယတနသမာပတ္မွ ထေတာ္မူ၍ ၀ိညာဏဥၥာယတန (သမာပတ္)ကုိ ၀င္စားေတာ္မူ၏၊
၀ိညာဏဥၥာယတနသမာပတ္မွ ထေတာ္မူ၍ အာကိဥၥညာယတန (သမာပတ္)ကုိ ၀င္စားေတာ္မူ၏၊
အာကိဥၥညာယတနသမာပတ္မွ ထေတာ္မူ၍ ေန၀သညာနာသညာယတန (သမာပတ္)ကုိ ၀င္စားေတာ္မူ၏၊
ေန၀သညာနာသညာယတနသမာပတ္မွ ထေတာ္မူ၍ သညာေ၀ဒနာတုိ႔ ခ်ဳပ္ရာ နိေရာဓ သမာပတ္ကုိ ၀င္စားေတာ္မူ၏။

ထုိအခို္က္ အရွင္အာနႏၵာက..အရွင္အႏုရုဒၶါအား..ျမတ္စြာဘုရားကုိယ္ေတာ္ျမတ္ ပရိနိဗၺာန္ျပဳေတာ္မူပါျပီေလာဟု ေမးေလ်ာက္ေလ၏။

အရွင္အႏုရုဒၶါကုိယ္ေတာ္က..ျမတ္စြာဘုရားကုိယ္ေတာ္ျမတ္ ပရိနိဗၺာန္ျပဳေတာ္မမူေသးေၾကာင္း၊ နိေရာဓသမာပတ္ကုိ ၀င္စားေတာ္မူလ်က္ရွိေၾကာင္း ကုိ ျပန္လည္ေျဖၾကား၏။

ထုိေနာက္ ျမတ္ဗုဒၶသည္
နိေရာဓသမာပတ္မွ ထေတာ္မူ၍ ေန၀သညာနာသညာယတန သမာပတ္ကုိ ၀င္စားေတာ္မူ၏။
ေန၀သညာနာသညာယတန သမာပတ္မွ ထေတာ္မူ၍ အာကိဥၥညာယတန သမာပတ္ကုိ ၀င္စားေတာ္မူ၏။
အာကိဥၥညာယတန သမာပတ္မွ ထေတာ္မူ၍ ၀ိညာဏဥၥာယတန သမာပတ္ကုိ ၀င္စားေတာ္မူ၏။
၀ိညာဏဥၥာယတန သမာပတ္မွ ထေတာ္မူ၍ အာကာသာ နဥၥာယတန သမာပတ္ကုိ ၀င္စားေတာ္မူ၏၊
အာကာသာ နဥၥာယသန သမာပတ္မွ ထေတာ္မူ၍ စတုတၳစ်ာန္ကုိ ၀င္စားေတာ္မူ၏၊
စတုတၳစ်ာန္မွ တဖန္ ထေတာ္မူ၍ တတိယစ်ာန္ကုိ ၀င္စားေတာ္မူ၏၊
တတိယစ်ာန္မွ ထေတာ္မူျပီး ဒုတိယစ်ာန္ကုိ ၀င္စားေတာ္မူ၏၊
ဒုတိယစ်ာန္ကုိ ၀င္စားေတာ္မူ၍ ပ႒မစ်ာန္ကုိ ၀င္စားေတာ္မူ၏။

တဖန္…
ပ႒မစ်ာန္မွ ထေတာ္မူ၍ ဒုတိယစ်ာန္သုိ႔ ၀င္စားေတာ္မူ၏၊
ဒုတိယစ်ာန္မွ ထေတာ္မူကာ တတိယစ်ာန္ကုိ ၀င္စားေတာ္မူ၏၊
တတိယစ်ာန္မွ ထေတာ္မူ၍ စတုတၳစ်ာန္ကို ၀င္စားေတာ္မူ၏၊
စတုတၳစ်ာန္မွ ထေတာ္မူျပီးေနာက္ အျခားမဲ့၌ ျမတ္ဗုဒၶ ပရိနိဗၺာန္ ျပဳေတာ္မူေလျပီ။
အရပ္တပါးသုိ႔ ခြဲခြါသြားခါနီး ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္သည္..ခ်စ္ခင္လွစြာေသာ မိတ္ေဆြကုိ လည္ပင္းဖက္ျပီး အားပါးတရ ႏႈတ္ဆက္ျပီးမွ ခရီးသြားသလုိပါပဲ..
ဘုရားရွင္အျဖစ္ႏွင့္ (၄၅)ႏွစ္တာ ကာလပတ္လုံး ၀င္စားလာခဲ့ေသာ သမာပတ္ေတြကုိ အားရပါးရ ၀င္စားျပီးေတာ့မွ နိဗၺာန္ၾကြေတာ္မူျခင္းျဖစ္၏။

ျမတ္ဗုဒၶပရိနိဗၺာန္ျပဳသည္ႏွင့္ သဟမၸတိျဗဟၼာၾကီးက..ဂါထာရြတ္၍ ပူေဇာ္ေလ၏။

ျဗဟၼာၾကီး၏ ဂါထာ
ကုိယ္တုိင္ အလုံးစုံကုိ သိေတာ္မူေသာ အားဆယ္ပါးႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူေသာ ဆရာသခင္ အတုမဲ့ဘုရားရွင္ကုိယ္တုိင္ေသာ္မွ အၾကင္ေလာက၌ ပရိနိဗၺာန္ျပဳေတာ္မူ ရေခ်ေသး၏။ ထုိေလာက၌ သတၱ၀ါအားလုံးတုိ႔သည္ ရုပ္နာမ္အစု တုိ႔ကုိ စြန္႔ပစ္ၾကရကုန္မည္ ခ်ည္းသာတည္း ဟု ဂါထာရြတ္ဆုိေလ၏။

ထုိ႔ေနာက္ တဖန္ နတ္တုိ႔ အရွင္ သိၾကားမင္းကလည္း..

သိၾကားမင္း၏ ဂါထာ
ျဖစ္ျခင္း ပ်က္ျခင္းသေဘာရွိ၍ ျပဳျပင္ရေသာ သခၤါရ တရားတုိ႔သည္ မျမဲေလ ကုန္စြတကား၊ ျဖစ္ေပၚျပီးေနာက္ ခ်ဳပ္ေပ်ာက္ေလကုန္စြတကား၊ ထုိ သခၤါရတရားတုိ႔၏ ျငိမ္းျခင္းသည္သာလ်င္ ခ်မ္းသာ ေပလိမ့္မည္ တကား ဟု ဂါထာရြတ္ဆုိ ပူေဇာ္ေလ၏။

ထုိေနာက္ တဖန္ အရွင္အႏုရုဒၶါကုိယ္ေတာ္သည္လည္း…

အရွင္အႏုရုဒၶါ၏ ဂါထာ
တဏွာကင္းေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ျငိမ္းေအးေသာ နိဗၺာန္ကုိ ၾကြ၍ ပရိနိဗၺာန္ျပဳေတာ္မူေလျပီ၊ စိတ္ဓာတ္ၾကံ့ခုိင္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ ထြက္ေလ၀င္ေလတုိ႔သည္ မရွိေတာ့ျပီတကား။ ညွိဳးငယ္ျခင္း တြန္႔ဆုတ္ျခင္းမရွိေသာ စိတ္ျဖင့္ ေ၀ဒနာကုိ သည္းခံေတာ္မူရွာခဲ့ေလျပီ၊ ဆီမီးလ်ွံ ျငိမ္းေလသကဲ့သုိ႔ သခၤါရတရားတုိ႔မွ လြတ္ေျမာက္ ခ်ဳပ္ျငိမ္းေတာ္မူေလျပီ တကား ဟု..ဂါထာရြတ္ဆုိ ပူေဇာ္ေလ၏။

ထုိ႔ေနာက္ အရွင္ အာနႏၵာကုိယ္ေတာ္ကလည္း..

အရွင္ အာနႏၵာ၏ ဂါထာ
မြန္ျမတ္ေသာ ဂုဏ္ေတာ္အားလုံးတုိ႔ ႏွင့္ ျပီးျပည့္စုံေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ကုိယ္ေတာ္ျမတ္သည္ ပရိနိဗၺာန္ျပဳေတာ္မူေသာ ထုိအခုိက္၀ယ္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ ေျမလႈပ္ျခင္းသည္ ျဖစ္ခဲ့ေလျပီ၊ ၾကက္သီးေမြးညင္းထဖြယ္ ေျမလႈပ္ျခင္းသည္လည္း ျဖစ္ခဲ့ေလျပီ တကား ဟု..ဂါထာရြတ္ဆုိ ပူေဇာ္ခဲ့ေလ၏။….

ေနာက္ဆုံးဆယ္လျမတ္ဗုဒၶတရားေတာ္ (၂၇၊ ၁၂၊ ၁၉၇၇)- သီတဂူဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး

ကုသိနာရုံသုိ႔ ၾကြခ်ီေတာ္မူျခင္း (သုိ႔) ေနာက္ဆုံးဆယ္လ ျမတ္ဗုဒၶ (၃)

လမ္းခုလတ္တေနရာ အေရာက္တြင္ ျမတ္ဗုဒၶသည္ ပင္ပန္းလြန္းေသာေၾကာင့္ လမ္းခရီးမွ ေဘးဖယ္ကာ..တစ္ခုေသာ သစ္ပင္ရင္းရွိရာသုိ႔ ခ်ဥ္းကပ္၏။ ထုိ႔ေနာက္ ရွင္အာနႏၵာအား..

“ခ်စ္သားအာနႏၵာ ငါဘုရား၏ ဒုကုဋ္သကၤန္းၾကီးကုိ ေလးထပ္ေခါက္ျပီး ခင္းပါေလာ့၊ ငါဘုရား ပင္ပန္းလုိ႔ ထုိင္ေတာ္မူအံ့”
ဟု မိန္႔ေတာ္မူေလသည္။

ေနရာထုိင္ခင္းတြင္ ျမတ္ဗုဒၶထုိင္ေတာ္မူျပီးလ်င္…
“ခ်စ္သားအာနႏၵာ…ငါဘုရားအတြက္ ေသာက္ေတာ္ေရေလးတခြက္ ေဆာင္ယူခဲ့ပါ”
ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

ထုိအနီးအနားတြင္ ျမစ္ကေလး တခုရွိ၏။ သုိ႔ေပမယ့္ ပူျပင္းေသာ ရာသီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေရအလြန္နည္းေပသည္။ ထုိ႔ျပင္ ခရီးသြား လွည္း (၅၀၀)တုိ႔ ထုိျမစ္ကေလးကုိ ျဖတ္ေမာင္းထားေသာေၾကာင့္ ေရမ်ားမွာ ေနာက္၍ ရႊ႕ံအနည္မ်ား ထေနေလသည္။ ထုိေၾကာင့္ အရွင္အာနႏၵာက..ျမတ္ဗုဒၶအား ျပန္လည္၍ ေလ်ာက္တင္ေလသည္။

“အရွင္ဘုရား အနီးအနားမွ ထုိျမစ္ကေလးမွာ ေရမ်ား ေနာက္က်ဴေနပါ၏။ ဟုိေရွ႕နားတြင္ ကကုဓာျမစ္သည္ ရွိ၏။ ေအးျမေသာေရ ရႏုိင္ေပမည္။ ခ်ိဳျမိန္ေသာ ေရသန္႔ရႏုိင္ေပမည္။ သာယာ၍ ဆိပ္ကမ္းလည္း ေကာင္းေပမည္။ ထုိျမစ္ဆိပ္ကမ္းသုိ႔ ေရာက္လ်င္ ဘုရားတပည့္ေတာ္ ေရၾကည္ ေရခ်မ္းကုိ ဆပ္ကပ္ပါ့မည္ ဘုရား” ဟု ေလ်ာက္တင္သည္။

သုိ႔ေသာ္ ျမတ္ဗုဒၶ နီးရာ ထုိျမစ္ကေလးမွပင္ ေသာက္ေရကုိ ယူေဆာင္လာရန္ ထပ္မံ မိန္႔ေတာ္မူျပန္၏။ အရွင္အာနႏၵာလည္း ေရွ႕စကားအတုိင္းပင္ ျပန္လည္ ေလ်ာက္တင္သည္။ ဒုတိယအၾကိမ္ ျမတ္ဗုဒၶက..ေသာက္ေရကုိ ေဆာင္ယူရန္ မိန္႔ေတာ္မူေသာ္လည္းပဲ အရွင္အာနႏၵာလည္း ထုိစကားကုိသာ ျပန္လည္ေလ်ာက္တင္ေလသည္။
ျမတ္ဗုဒၶက..တတိယအၾကိမ္ မိန္႔ေတာ္မူေသာအခါမွ အရွင္အာနႏၵာလည္း သပိတ္ကုိ ယူကာ ထုိေခ်ာင္းေလးဆီသုိ႔ ခ်ဥ္းကပ္ေလ၏။

ထုိေနာက္ သပိတ္ကေလးျဖင့္ လွမ္းခပ္မည္အျပဳတြင္ ေခ်ာင္းထဲရွိ ေရမ်ားမွာ ၾကည္လင္သြားေလေတာ့၏။ အနည္မ်ားထုိင္ျပီး သန္႔ရွင္းသြားေလ၏။ အရွင္အာနႏၵာလည္း ျမတ္ဗုဒၶ၏ တန္ခုိးအာႏုေဘာ္ကုိ လြန္စြာပင္ အံ့ၾသသြားေလေတာ့၏။

ထုိ႔ေနာက္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးမားေသာ ျမတ္ဗုဒၶအား ေသာက္ေရကုိ ကပ္ေလသည္။ ျမတ္ဗုဒၶလည္း ေသာက္ေရကုိ သုံးေဆာင္မူျပီးသကာလ ဆက္လက္၍ ၾကြခ်ီေတာ္မူေလသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ကကုဓာန္ျမစ္သုိ႔ေရာက္ေသာ အခါ တဖန္အနားယူေလ၏။ ထုိျမစ္တြင္ ျမတ္ဗုဒၶ ေရသုံးသပ္၊ ေသာက္ေရ ဘုန္းေပးေတာ္မူေလသည္။ ျမတ္ဗုဒၶသည္ ဆက္လက္၍ ျမစ္၏ဟုိဘက္ကမ္း သရက္ဥယ်ာဥ္ၾကီးရွိရာသုိ႔ ၾကြခ်ီေတာ္မူေလသည္။ ထုိသရက္ဥယ်ာဥ္အတြင္းတြင္ ေခတၱခဏမွ် ထပ္မံ အနားယူ လွဲေလ်ာင္းေတာ္မူေလ၏။ ျပန္လည္ ထဦးမယ္ဆုိေသာ အမွတ္သညာ သတိေလးျဖင့္ အနားယူျခင္းျဖစ္၏။

ထုိေနာက္ ျမတ္ဗုဒၶ ႏွင့္ သံဃာေတာ္အေပါင္းတုိ႔သည္ ဟိရည၀တီျမစ္၏ တဖက္ကမ္း ကုသိနာရုံျပည္ လမ္းေကြ႕ မလႅမင္းတုိ႔၏ အင္ၾကင္းေတာသုိ႔ ၾကြေတာ္မူခဲ့ေလ၏။

(ဆက္ရန္ရွိေသးသည္။)

ေနာက္ဆုံးဆယ္လျမတ္ဗုဒၶတရားေတာ္ (၂၇၊ ၁၂၊ ၁၉၇၇)- သီတဂူဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး

ေနာက္ဆုံးဆယ္လ ျမတ္ဗုဒၶ (၂)

ထုိ႔ေနာက္ ျမတ္ဗုဒၶသည္ ေနာက္ဆုံး၀ါဆုိေတာ္မူခဲ့ရာ ေ၀ဠဳ၀ရြာ မွ သာ၀တၳိျမိဳ႕သုိ႔ၾကြခ်ီေတာ္မူေလသည္။

သာ၀တၳိျမိဳ႕တြင္ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေန႔ ၌ အရွင္သာရိပုတၱရာကုိယ္ေတာ္ျမတ္ ပရိနိဗၺာန္စံေတာ္မူခဲ့ေလသည္။
အဲဒီေနာက္ သာ၀တိၳမွ ရာဇျဂိဳလ္ျမိဳသုိ႔ ဆက္လက္ၾကြေတာ္မူသည္။

ရာဇျဂိဳလ္ျမိဳ႕တြင္ တန္ေဆာင္မုန္းလကြယ္ေန႔၌ အရွင္မဟာေမာဂၢလာန္ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ ပရိနိဗၺာန္စံေတာ္မူေလသည္။

အဲဒီ့ေနာက္ ေ၀သာလီျပည္ စာပါလေစတီသုိ႔ၾကြေတာ္မူ၏။ တပုိ႔တြဲလျပည့္ေန႔တြင္ စာပါလေစတီသုိ႔ ေရာက္ေလ၏။ ထုိေနရာတြင္ ျမတ္ဗုဒၶသည္ အာယုသခၤါရ ကို စြန္႔လႊတ္ေတာ္မူေလ၏။ ေရာဂါကင္းေ၀း၊ အသက္ရွည္ရန္ ျပဳျပင္မႈ ဖလသမာပတ္၀င္စားျခင္းကုိ အျပီး စြန္႔လြတ္လုိက္ျခင္းျဖစ္၏။ ျမတ္ဗုဒၶ ပရိနိဗၺာန္စံေတာ္မူရန္ (၃)လသာ လုိေတာ့ေလသည္။

ထုိစာပါလေစတီမွတဖန္ ေ၀သာလီျပည္ မဟာ၀ုန္ေတာ ေက်ာင္းတုိက္ၾကီးရွိရာသုိ႔ ၾကြခ်ီေတာ္မူေလသည္။ ထုိေက်ာင္းတိုက္ၾကီးတြင္ ျမတ္ဗုဒၶသည္ သံဃာေတာ္မ်ား စုစည္းေခၚယူျပီး သာသနာအရွည္တည္တံ့ေၾကာင္းတရားေတာ္ကုိ ေဟာေတာ္မူခဲ့၏။ ထုိေက်ာင္းတုိက္ၾကီးမွတဖန္ ဘ႑ဳရြာသုိ႔ ၾကြေတာ္မူေလသည္။

ထုိရြာ၌ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ၊ ၀ိမုတၱိ တရားေတာ္ကုိ ေဟာေတာ္မူေလသည္။ ထုိဘ႑ဳရြာမွတဖန္ ဟတိၳရြာ၊ အမၺရြာ၊ ဇမၺဳရြာ၊ ေဘာဂျမိဳ႕ သုိ႔ တဆင့္ဆင့္ ၾကြခ်ီေတာ္မူခဲ့ေလသည္။ ထုိေဘာဂျမိဳ႕၌ ျမတ္ဗုဒၶသည္ မဟာပေဒသေလးပါးတရားေတာ္ကုိ ေဟာေတာ္မူခဲ့၏။

ထုိ႔ေနာက္ ဘုရားကုိယ္ေတာ္ျမတ္သည္ မ်ားစြာေသာ ရဟန္းသံဃာတုိ႔ႏွင့္အတူ ေဘာဂျမိဳ႕မွ ပါ၀ါျပည္သုိ႔ ဆက္လက္ ခရီးေဒသစာရီ ၾကြခ်ီေတာ္မူေလျပီ။

ပါ၀ါျပည္သုိ႔ ေရာက္ရွိေသာ အခ်ိန္မွာ..ကဆုန္လဆန္း ၁၄ရက္ ညေနေစာင္းအခ်ိန္ျဖစ္၏။

ပါ၀ါျပည္ စုႏၵအမည္ရွိေသာ ေရႊပန္းတိမ္သည္ ၏ သရက္ေတာဥယ်ာဥ္ၾကီးတြင္ သီတင္းသုံးေနေတာ္မူေလသည္။

စုႏၵေရႊပန္းတိမ္သည္လည္း ျမတ္ဗုဒၶထံသုိ႔ ေရာက္ရွိလာျပီး ေနာက္ေန႔ နက္ျဖန္ သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္တကြ ဆြမ္းဘုန္းေပးျခင္းကုိ လက္ခံေတာ္မူပါရန္ ေလ်ွာက္ထားေလသည္။ ျမတ္ဗုဒၶမွ လက္ခံေတာ္မူျပီးေနာက္ စုႏၵလည္း ဆြမ္း ခဲဖြယ္ ေဘာဇဥ္တုိ႔ုကုိ ျပည့္စုံစြာ ျပင္ဆင္ေလေတာ့သည္။ စုႏၵစီမံေသာ အစားအစာမ်ားထဲတြင္ သူကရမဒၵ၀ အမည္ရွိေသာ စားဖြယ္လည္းပါ၀င္သည္။
ထုိ သူကရမဒၵ၀ စားဖြယ္မွာ အ႒ကထာမ်ားတြင္ (၅)မ်ဳိးကြဲျပားေနေလသည္။

၁. မၾကီးမငယ္ ၀က္သားစားဖြယ္
၂. မႈိစားဖြယ္
၃. မွ်စ္စားဖြယ္
၄. ႏြားႏုိ႔အရသာ ငါးမ်ဳိးျဖင့္ စီမံထားေသာ စားဖြယ္
၅. ေဆးတုိ႔ျဖင့္ စီမံထားေသာစားဖြယ္..ဟူ၍ ကြဲျပားေနသည္။

ေလာကဓာတ္ (၁)ေသာင္းမွ နတ္အေပါင္းတုိ႔သည္လည္း ထုိသူုကရမဒၵ၀စားဖြယ္ထဲသုိ႔ နတ္ၾသဇာမ်ားထည့္၍ ပူေဇာ္ၾကေလသည္။ စုႏၵက..ျမတ္ဗုဒၶအား မနက္ေစာေစာတြင္ ဆြမ္းစားပင့္ေလသည္။ ျမတ္ဗုဒၶက..စုႏၵကပ္ေသာ စားဖြယ္မ်ားထဲမွ ထုိသူကရမဒၵ၀တြင္ နတ္ၾသဇာမ်ားပါ၀င္ေနသည္ကုိ သိေတာ္မူ၏။ ျမတ္ဗုဒၶမွတပါး တျခားသူမ်ားစားလ်င္ အစာမေၾကႏုိင္မွန္းကုိလည္း သိေတာ္မူေလသည္။ နတ္ၾသဇာမ်ားပါ၀င္ေနေသာေၾကာင့္ ကမၼဇေတေဇာဓတ္ အားေကာင္းမွသာလ်င္ စားသုံးႏုိင္၏။ ထုိေၾကာင့္ ျမတ္ဗုဒၶက..အျခားသံဃာမ်ားအတြက္ စုိးရိမ္ေတာ္မူျပီး..ထုိစားဖြယ္မွလြဲလ်င္ တျခားစားဖြယ္တုိ႔ကုိ သံဃာတုိ႔အား ကပ္လုိက္ဟု စုႏၵအား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ထုိစားဖြယ္ကုိေတာ့ ငါဘုရားကုိသာ ကပ္ပါဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ဆြမ္းဘုန္းေပးျပီး ၾကြင္းက်န္ရွိေသာ ထုိ သူကရမဒၵ၀ဟင္းတုိ႔ကုိ တြင္းတူး၍ စြန္႔ပစ္လုိက္ရန္ ျမတ္ဗုဒၶက..စုႏၵအား ထပ္မံမိန္႔ေတာ္မူေလ၏။

ထုိ႔ေနာက္..ျမတ္ဗုဒၶသည္ အလြန္ျပင္းထန္ေသာ ေရာဂါေ၀ဒနာ ခံစားရေလေတာ့၏။ ပရိနိဗၺာန္စံ၀င္ေလာက္ေအာင္ ျပင္းထန္ေသာ ေသြး၀မ္းလြန္ေသာ ေရာဂါျဖစ္၏။

ထုိျပင္းထန္ေသာ ေ၀ဒနာခံစားရျခင္းမွာလည္း စုႏၵကပ္ေသာ သူကရမဒၵ၀စားဖြယ္ေၾကာင့္ မဟုတ္ေပ။ စုႏၵကပ္ေသာ ဆြမ္းဟင္းေၾကာင့္ပင္ ျမတ္ဗုဒၶမွာ အားအင္မ်ားပင္ ျပည့္၀လာပါေသး၏။ ယခုလုိ ေသြး၀မ္းလြန္ေရာဂါ ခံစားရျခင္းမွာ..ဟုိးေရွးဘ၀တုန္းက..ျပဳခဲ့မိေသာကံ၏ ၀ဋ္ေၾကြးပင္ျဖစ္၏။

ကပတိအေနျဖင့္ ျမတ္ဗုဒၶတြင္ ဆင္ေပါင္းကုေဋတစ္ေထာင္ေဆာင္ႏုိင္ေသာ အားအင္ ရွိေပ၏။ သုိ႔ေသာ္ ယခုေတာ့ ေရာဂါေ၀ဒနာ ျပင္းထန္စြာ ခံစားရေသာေၾကာင့္ ျမတ္ဗုဒၶမွာ အားအင္တုိ႔ ကုန္ခန္းသြားေတာ့ေလ၏။

ထုိသုိ႔ ေရာဂါေ၀ဒနာျဖင့္ အားအင္ေလ်ာ့က်ေနေပမယ့္လည္း ဆက္လက္ခရီးေဒသစာရီ ဆက္လက္ၾကြခ်ီရန္ အရွင္အာနႏၵအား မိန္႔ေတာ္မူေလသည္။ ပါ၀ါျပည္မွ (၃)ဂါ၀ဂ္ ေ၀းကြာေသာ ကုသိနာရုံျပည္သုိ႔ ျဖစ္၏။

ဤေနရာတြင္ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မဟာစည္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၏ ရွစ္ျဖာမဂၢင္နိဗၺာန္၀င္ တရားေတာ္၌ ပါ၀ါ ႏွင့္ ကုသိနာရုံသည္ (၆)မုိင္ေ၀းကြာသည္ဟု ေဟာထားေသးပါ၏။ ၁ဂါ၀ဂ္လွ်င္ ၂မုိင္ ႏႈန္းျဖင့္ (၆)မုိင္ေ၀းကြာမည္ဟု ေဟာထားသည္။

ျမတ္ဗုဒၶ ဒီခရီးကုိ ကဆုန္လျပည့္ေန႔မွာပဲ ၾကြေတာ္မူခဲ့ျခင္းျဖစ္၏။

အမွန္ဆုိလ်င္…ရာသီဥတုကလည္း အလြန္ပူျပင္းေနေသာ ကဆုန္လျဖစ္၏။ ပရိနိဗၺာန္စံ၀င္ခါနီး၍ ေသြး၀မ္းလြန္ေရာဂါေၾကာင့္ ဘုရားကုိယ္ေတာ္ျမတ္မွာ အလြန္ပင္ အားအင္ကုန္ခန္းေနေသာ အခ်ိန္ျဖစ္၏။ ထုိသုိ႔ ပင္ပန္းစြာခံစားေနသည့္ၾကားမွ ကုသိနာရုံသုိ႔ ၾကြေတာ္မူရျခင္းမွာ အေၾကာင္းရွိ၏။

သုဘဒၵပုရိဗုိဇ္ၾကီးကုိ ေခ်ခြ်တ္ေတာ္မူဖုိ႔ရန္ျဖစ္၏။ သုဘဒၵသည္ ထုိကုသိနာရုံတြင္ ရွိသည္။ သူသည္ ဘုရားကုိယ္ေတာ္ျမတ္၏ တရားစကားကုိ နာလုိက္ရလ်င္ပင္ သစၥာကုိသိျမင္ကာ ေနာက္ဆုံးသာ၀ကျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ထုိသုဘဒၵ၏ တရားထူးျမင္မည့္ အက်ဳိးစီးပြားကုိ ျမင္ေတာ္မူ၍သာ ကုသိနာရုံသုိ႔ ျမတ္ဗုဒၶမွာ အပင္ပန္းခံ၍ ၾကြခ်ီေတာ္မူျခင္းျဖစ္၏။

ထုိ႔ျပင္ အတုိင္းတုိင္း အျပည္ျပည္မင္းတုိ႔၏ ဆရာျဖစ္ေသာ ပုဏၰားေဒါနၾကီးသည္လည္း ထုိအရပ္၌ပင္ရွိ၏။ ျမတ္ဗုဒၶ ပရိနိဗၺာန္စံ၀င္ျပီးလ်င္ က်န္ရွိေသာ ဓာတ္ေတာ္မ်ားကုိ ခြဲေ၀ပါက စီမံေပးမည့္သူသည္လုိေပ၏။ ထုိသုိ႔ စီမံေ၀ေပးမည့္သူမရွိလ်င္ အတုိင္းတုိင္းအျပည္ျပည္မင္းတုိ႔ အၾကား ဓာတ္ေတာ္လုပြဲၾကီးျဖစ္၍ စစ္ပြဲပင္ ျဖစ္နုိင္မည္ကုိ ၾကိဳတင္၍သိေတာ္မူ၏။ ထုိသုိ႔ေသြးေခ်ာင္းစီး စစ္ပြဲမ်ား မျဖစ္ရေလေအာင္ ထုိအရပ္သုိ႔ ၾကြေတာ္မူရျခင္းလည္းျဖစ္၏။

ျမတ္ဗုဒၶသည္ ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္ေလးအထိ သတၱ၀ါတုိ႔အတြက္ ျပည့္ျပည့္စုံစုံႏွင့္ ေကာင္းစြာ အလုပ္လုပ္သြားခဲ့ေလသည္။ ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ကုိယ္တုိင္ ဘယ္ေလာက္ပင္ပန္းေနပါေစ သတၱ၀ါတစ္ဦးတစ္ေယာက္ သစၥာျမင္သိမည့္ အေရးဆုိလ်င္ ကုိယ္ေတာ္တုိင္ ၾကြခ်ီေတာ္မူေလသည္။ ခရီးဘယ္ေလာက္ေ၀းေနပါေစ ေရာက္ေအာင္သြားျပီး တရားေဟာခဲ့၏။ အမွန္တရားကုိ ရွင္းလင္းေဟာေပး၏။ လမ္းမွန္ အက်င့္ေကာင္းကုိ ညႊန္ျပေပး၏။ ေနာက္ဆုံး… စိတ္အညစ္အေၾကးမ်ား ကင္းစင္ေအာင္ ဆုံးမေပးခဲ့၏။ တကယ္ပင္ ေက်းဇူးၾကီးမားလွေပသည္။

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မဟာစည္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၏ ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ကုိ ေပၚလြင္ေစေသာ စာပုိဒ္ေလးကုိ ေဖာ္ျပလုိပါသည္။
“ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားသည္ ပရိနိဗၺာန္စံေတာ္မူမည့္ ကဆုန္လျပည့္ေန႔၌ နံနက္ပုိင္းတြင္ စုႏၵအမည္ရွိေသာ ေရႊပန္းတိမ္သည္ ဆြမ္းကုိ ဘုန္းေပးျပီးေသာအခါ ၀မ္းေသြးသြန္ေသာ ေရာဂါ အၾကီးအက်ယ္ႏွိပ္စက္ေန၍ သုဘဒၵပုရိဗိုဒ္၏ တရားထူးရမည့္အေရးကုိ ျမင္ေတာ္မူ၍ သုဘဒၵပုရိဗိုဒ္အား သနားေတာ္မူသျဖင့္ ပါ၀ါျမိဳ႕မွ ကုသိနာရုံအထိ ၃ဂါ၀ဂ္ ၆မုိင္ေ၀းကြာေသာ ခရီးကုိ ပင္ပန္းၾကီးစြာျဖင့္ ၂၅ပါးေသာ ႒ာနတုိ႔၌ နားကာနားကာ ၾကြခ်ီေတာ္မူေလသည္။ ထုိသုိ႔ၾကြခ်ီေတာ္မူျခင္းမွာ သုဘဒၵအားသနားေတာ္မူေသာ မဟာကရုဏာေတာ္ေၾကာင့္ျဖစ္ပါ၏။ ထုိမဟာကရုဏာေတာ္ျဖင့္ သနားျခင္းၾကီးစြာျဖင့္ ပင္ပန္းဆင္းရဲစြာ ၾကြခ်ီေတာ္မူေသာ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားကုိ တပည့္ေတာ္တုိ႔သည္ ၾကည္ညိဳျမတ္ႏုိး လက္အုပ္မုိး၍ ရွိခုိးပါ၏ ျမတ္စြာဘုရား။ ”

ျပင္းထန္စြာ ခံစားေနရေသာ ေရာဂါေ၀ဒနာကုိ သည္းခံေတာ္မူျပီး ရွိသမွ်အားအင္ကုိယူကာ..ကုသိနာရုံျပည္သုိ႔ ၾကြေတာ္မူခဲ့ေလျပီ။


(ဆက္ရန္ရွိေသးသည္။)

ေနာက္ဆုံးဆယ္လျမတ္ဗုဒၶတရားေတာ္ (၂၇၊ ၁၂၊ ၁၉၇၇)- သီတဂူဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး

ေနာက္ဆုံးဆယ္လ ျမတ္ဗုဒၶ (၁)

ျမတ္ဗုဒၶ ၄၄ ၀ါျပည့္ျပီး ၄၅၀ါေျမာက္ ေနာက္ဆုံး၀ါဆုိသြားေသာေနရာသည္ ေ၀သာလီျမိဳ႕အနီးရွိ ေ၀ဠဳ၀ရြာငယ္ကေလးပင္ျဖစ္၏။ ထုိရြာကေလးသုိ႔ မေရာက္မီမွာ ျမတ္ဗုဒၶသည္ ရာဇျဂိဳလ္ျမိဳ႕အနီးရွိ အမၺပါလီအမ်ဳိးေကာင္းသမီး၏ သရက္ေတာဥယ်ာဥ္တြင္ သီတင္းသုံးေနထုိင္ေတာ္မူခဲ့၏။ အမၺပါလီအမ်ဳိးေကာင္းသမီးက..ျမတ္ဗုဒၶအား သရက္ေတာဥယ်ာဥ္ၾကီးႏွင့္တကြ သရက္ေတာေက်ာင္းတုိက္ကုိပါ..လွဴဒါန္းခဲ့ေလသည္။ ထုိေက်ာင္းတုိက္မွ ခရီးေဒသစာရီၾကြခ်ီေတာ္မူရန္ ျမတ္ဗုဒၶက အရွင္အာနႏၵာအား..

ငါဘုရား၏ထံေတာ္ပါး၌ ခစားလိမၼာ အုိခ်စ္သား အာနႏၵာ..
“အၾကင္အရပ္၌ ေ၀ဠဳ၀ရြာငယ္သည္ ရွိ၏။ ေ၀ဠဳ၀အမည္ရွိေသာ ထုိရြာငယ္ဆီသုိ႔ သြားၾကကုန္စုိ႔” ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

အရွင္အာနႏၵာကလည္း…
“ဘုန္းေတာ္ေျခာက္စုံ တန္းခုိးဂုဏ္နွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေကာင္းလွပါျပီ” ဟု ၀န္ခံေတာ္မူ၏။

ထုိ႔ေနာက္ သံဃာေတာ္ (၅၀၀)ႏွင့္တကြ ျခံရံလ်က္ အမၺပါလီသရက္ေတာေက်ာင္းတုိက္မွ ေ၀ဠဳ၀ရြာငယ္ေလး ဆီသုိ႔ ခရီးေဒသစာရီၾကြခ်ီေတာ္မူခဲ့၏။ ၀ါဆုိခါနီး ထုိရြာငယ္ေလးသုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့ေလ၏။ ေ၀ဠဳ၀ရြာေလးမွာ ရြာသိမ္ရြာငယ္ေလးပင္ ျဖစ္၏။ ထုိ႕ေၾကာင့္ လူသြားလူလာနည္း၍ တိတ္ဆိတ္ေအးခ်မ္း၏။

ျမတ္ဗုဒၶတုိ႔သည္ ထုိသုိ႔ေသာ တိတ္ဆိတ္ေသာေနရာ၊
ပရိသတ္နည္းေသာ ေနရာ၊
လူသြားလူလာနည္းေသာေနရာ၊
လူသံသူသံနည္းေသာေနရာမ်ဳိးကုိ ေမြ႕ေလ်ာ္ေလ၏။

ထုိရြာေလးမွာ သံဃာ(၅၀၀)ကုိ မထိန္းႏုိင္ေသာ ရြာေလးျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမတ္ဗုဒၶက..သံဃာေတာ္တုိ႔အား ေ၀သာလီျမိဳ႕၏ ပတ္၀န္းက်င္အရပ္တုိ႕၌ ၀ါကပ္ၾကရန္ မိန္႕ေတာ္မူေလ၏။ ျမတ္ဗုဒၶကုိယ္ေတာ္ျမတ္ကုိယ္တုိင္မွာေတာ့ ထုိရြာငယ္ေလးမွာပဲ ၀ါကပ္ေတာ္မူေလ၏။

ထုိသုိ႔ ေနာက္ဆုံး၀ါဆုိေသာအခ်ိန္အခါ..ျမတ္ဗုဒၶမွာ ျပင္းထန္ၾကမ္းတမ္းေသာ ေရာဂါေ၀ဒနာ ကပ္ေရာက္ခဲ့ေလသည္။ နွိပ္စက္ခဲ့ေလသည္။ ထုိေရာဂါသည္ ပရိနိဗၺာန္စံယူေလာက္ေသာ ေရာဂါျဖစ္ေလသည္။ ေသြး၀မ္းလြန္ေသာ ေရာဂါျဖစ္၏။ သက္ေတာ္အားျဖင့္လည္း (၈၀)ထဲသုိ႔လည္း ေရာက္ရွိေနေလျပီ။ သက္ေတာ္(၈၀)အရြယ္ ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ ရူပကာယႏွင့္ ပက္သက္၍ ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ကုိယ္တုိင္ အရွင္ အာနႏၵာအား အခုလုိ မိန္႔ထားဖူးေလသည္။
“ငါဘုရားထံေတာ္ပါး၌ ခစားလိမၼာ အုိခ်စ္သား အာနႏၵာ…
ငါဘုရားရဲ႕ ရုပ္ရူပကာယကုိ ပမာႏႈိင္းျပရပါမူကား…
ယိမ္းယုိင္နဲ႔ေနေသာ၊ အုိေနေသာ လွည္းအုိၾကီးကုိ ၾကိဳးေတြျဖင့္ တုပ္ဆုိင္းထားျခင္းျဖင့္ မွ်တျပီးေနေလသကဲ့သုိ႕ ..
ထုိအတူပဲ ငါဘုရားရဲ႕ ရုပ္ရူပကာယေတာ္သည္လည္း အရဟတၱဖလသမာပတ္တည္းဟူေသာ အတုပ္အဆုိင္းျဖင့္ မ်ွတေနရပါတယ္”

ဟု မိန္႕ေတာ္မူေလသည္။..

ျပိဳလဲေတာ့မည့္ လွည္းအုိၾကီးကုိ ဟုိဘက္ဒီဘက္မွ ၾကိဳးမ်ားျဖင့္ တုပ္ဆုိင္းထားရသလုိ.. ဘုရားရွင္ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ၾကီး၏ ရူပကာယကုိလည္း ျပိဳလဲမသြားေအာင္ ဖလသမာပတ္၀င္စားျခင္းျဖင့္ တုပ္ဆုိင္းထားရျခင္းျဖစ္၏။
ဘုရားရွင္ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ၾကီးသည္ အေလာင္းေတာ္အျဖစ္ႏွင့္ တရားအားထုတ္စဥ္ကလည္းပဲ အျပင္းအထန္ ၾကိဳးစားခဲ့ရေလသည္…အဲဒီ့ေနာက္…သစၥာေလးခ်က္ ဓမၼနက္ကုိ သိျမင္ျပီး ျမတ္ဗုဒၶအျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ေတာ္မူျပီးေနာက္လည္းပဲ..၄၅ ႏွစ္တုိင္တုိင္ တရက္ေလးမွပင္ အနားမယူခဲ့ရ၊ သတၱ၀ါတုိ႔၏ အက်ဳိးစီးပြားအလုိ႔ငွာ ေဆာင္ရြက္ေတာ္မူခဲ့ရေလ၏။ တစ္ေန႔တာ ၂၄နာရီတြင္ သုံးနာရီၾကာမ်ွသာ ဘုရားကုိယ္ေတာ္ျမတ္ သက္သက္သာသာနွင့္ အနားယူခ်ိန္ရွိေလ၏။ က်န္ေသာအခ်ိန္မ်ားတြင္ အျမဲပင္ အလုပ္လုပ္ခဲ့ရေလ၏။ ဘုရားအျဖစ္ႏွင့္ ၄၅ ႏွစ္တာကာလအတြင္း အခ်ိန္ကုိ ၁စကၠန္႕ေလးမွ်ပင္ အခ်ည္းအႏွီး မျဖစ္ေစခဲ့။

ေန႔စဥ္ေန႔တုိင္းပင္
ရဟန္းေတာ္မ်ားအား ကမၼ႒ာန္းတရားေပးေတာ္မူရ၊
ဒကာဒကာမတုိ႔အား တရားေဟာၾကားေတာ္မူရ၊
ေလွ်ာက္ထားေမးျမန္းမႈတုိ႔ကုိလည္း ေျဖဆုိေဟာၾကားေတာ္မူရ၊
ကြ်တ္ထုိက္ေသာ သတၱ၀ါတုိ႔ကုိလည္း တစ္ဦး တစ္ေယာက္ တစ္ပါးေလမွ်မက်န္ေအာင္ ဆင္ျခင္ေတာ္မူရ၊
ျပီးေနာက္ ထုိသတၱ၀ါရွိရာအရပ္သုိ႔ပင္ ေရာက္ေအာင္သြားျပီး တရားေဟာေတာ္မူရ… စသျဖင့္ ဘုရားရွင္ကုိယ္ေတာ္ျမတ္မွာ သတၱ၀ါအားလုံးတုိ႔အတြက္ အလုပ္လုပ္ခဲ့ရေပ၏။

ထုိကဲ့သုိ႔ ေန႔ေန႔ညည မျပတ္ အလုပ္လုပ္ခဲ့ရျပီး…ယခုေတာ့ သက္ေတာ္ ၈၀ သုိ႔ ခ်ဥ္းကပ္ေနေလျပီ။ ေနာက္ဆုံး အရြယ္သုိ႔ ေရာက္ေနေလျပီ။ ေရာဂါေ၀ဒနာကလည္း ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ႏွိပ္စက္ေနေလျပီ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ရုပ္ရူပကာယမွာ ခံႏုိင္ရည္မရွိေတာ့ျပီ။ လဲျပိဳမသြားေအာင္ ဖလသမာပတ္မ်ား ၀င္စားျခင္းျဖင့္ ခႏၶာကုိယ္ကုိ ထိန္းထားရေလသည္။

ဖလသမာပတ္မွာ (၃)မ်ဳိးရွိေပ၏။
1. မဂၢါနႏၲရ ဖလ သမာပတ္
2. ၀ဠဥၨန ဖလ သမာပတ္
3. အာယုသခၤါရ ဖလ သမာပတ္ (အာယုပါလန) တုိ႔ျဖစ္၏။
(ref: ဖလသမာပတ္ ၃ မ်ိဳး၊ စာ-၂၉၃၊ ဖ်ာပုံတုိက္ဆရာေတာ္- သုေတသနသရုပ္ျပအဘိဓာန္)

မဂၢါနႏၲရ ဖလ သမာပတ္ ဆုိသည္မွာ မဂ္က်ျပီး ျဖစ္လာေသာ ဖုိလ္ေဇာမ်ားျဖစ္သည္။

၀ဠဥၨန ဖလ သမာပတ္ ဆုိသည္မွာ…
စိတ္ ေစတသိက္ စိတၱဇရုပ္တုိ႔ကုိ ေခတၱျငိမ္းေအးေစ၍ သုခေရး သက္သက္ သုံးသပ္ခံစားေနေသာ ဖလသမာပတ္ျဖစ္သည္။ သခၤတနိမိတ္တုိ႔ကုိ မ်က္ႏွာလြဲျပီး အသခၤတနိဗၺာန္ကုိ အာရုံျပဳ ခ်မ္းခ်မ္း သာသာ ေနျခင္းျဖစ္၏။ နိဗၺာန္ ခ်မ္းသာ ကုိ လက္ေတြ႕အာရုံျပဳေနျခင္းျဖစ္၏။

အာယုသခၤါရ ဖလသမာပတ္ ဆုိသည္မွာ ေရာဂါေ၀ဒနာႏွိပ္စက္ျခင္းမွ သက္သာ ျငိမ္းေအးေစျပီး အသက္ႏွင့္ ခႏၶာကုိ ေစာင့္ေရွာက္ ထိန္းသိမ္းေသာ ဖလသမာပတ္ျဖစ္၏။ ထုိဖလသမာပတ္၀င္စားျခင္းျဖင့္ ေရာဂါတုိ႔ကုိ သက္သာသြားေစသည္။ အသက္ကုိ ရွည္ေစသည္။

ယခုေ၀ဠဳ၀ရြာငယ္ေလးတြင္လည္း…ျမတ္ဗုဒၶသည္ ဖလသမာပတ္ ၀င္စားျခင္းျဖင့္ ျပင္းစြာခံစားေနရေသာ အနာေရာဂါျငိမ္းေစျပီး ျပန္လည္ က်န္းမာေတာ္မူလာေလျပီ။

(ဆက္ရန္ရွိေသးသည္။)

ေနာက္ဆုံးဆယ္လျမတ္ဗုဒၶတရားေတာ္ (၂၇၊ ၁၂၊ ၁၉၇၇)- သီတဂူဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး


%d bloggers like this: