သီလရွင္ထံပါးက ဥပုသ္သီလခံယူေဆာက္တည္ေကာင္းပါသလား


ရဟန္္းေတာ္ထံပါးတြင္ ျဖစ္ေစ၊ ရဟန္းမိန္းက ဘိကၡဴနီထံပါးမွာ ျဖစ္ေစ၊ သီလေပးစြမ္းႏုိင္တဲ့ သီလရဲ႕ လကၡဏာေတြကို သိကြ်မ္းနားလည္ေနတဲ့ လူေယာက်ာ္း၊ မိန္းမ၊ ဥပါသကာ၊ ဥပါသိကာတုိ့ထံမွာ သီလခံယူႏုိင္ပါတယ္လုိ႔ အဌကထာမွာ ဖြင့္ဆုိထားပါတယ္။
သုိ့ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ ရဟန္းထံပါးမွာလည္း သီလခံယူေဆာက္တည္ႏုိင္ပါတယ္။ သီလရွင္ထံပါးကေနလည္း သီလခံယူေဆာက္တည္ႏုိင္ပါတယ္။ ဘယ္သူမွလည္း မရွိဘူးဆုိရင္ေတာ့ မိမိဘာသာ ဘုရားစင္ေရွ့မွာ သီလခံယူေဆာက္တည္ႏုိင္ပါတယ္။
(ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာ၀င္တုိင္း သိသင့္သည့္ လူတုိ့ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ရဟန္း၀ိနည္းမ်ား။ အပုိင္း ၂)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: