ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ျဖစ္ခြင္႕


သဗၺညဳဘုရားရွင္ကို ဗုဒၶ ဟုေခၚ၏။

ထိုဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္၏ တရားေတာ္ကို ဗုဒၶဘာသာ ဟုေခၚ၏။ ထိုဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္၏ တရားေတာ္အတိုင္း လိုက္နာ ေနထိုင္သူကို ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ဟူ၍ေခၚ၏။ ထိုဗုဒၶဘာသာ၀င္ ျဖစ္လိုသူ ၊ သို႕မဟုတ္ ျဖစ္ေနသူသည္ ဗုဒၶ ၊ ဓမၼ ၊ သံဃ (ဘုရား ၊ တရား ၊ သံဃာ) ရတနာျမတ္၃ပါး၏ အေၾကာင္းအရာကို ေကာင္းစြာနားလည္ရမည္။ ထိုသို႕နားလည္ျပီးေနာက္ ထိုရတနာ ၃ပါးကို မိမိ ယံုၾကည္သလား ၊ မယံုၾကည္ဘူးလားဟု စဥ္းစားထိုက္၏။ မယံုၾကည္လွ်င္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ပါ ဟု ေျပာဆိုေနေသာ္လည္း ဗုဒၶဘာသာ၀င္ မျဖစ္ႏိုင္ေသပါ ၊ ယံုၾကည္ေနလွ်င္ကား ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစာၦမိ စေသာ သရဏဂံု ၃ ပါးကို ေဆာက္တည္ရ၏။ ထိုအခါ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အစစ္ျဖစ္၏။

ပညာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ။    ။ ထို ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႕သည္ ဥာဏ္ႏွင္႕ယွဥ္၍ နစ္နစ္ကာကာ ယံုၾကည္သူကား ဘုရားရွင္ကို ကိုးကြယ္ရာ၌ သက္ေတာ္ထင္ရွား ျမတ္ဘုရားကို စိတ္ထဲ၌ ထင္လာျမင္လာေအာင္ ကိုးကြယ္သည္႕အျပင္ ရုပ္ပံု ၊ ေစတီေတာ္မ်ားကိုလည္း (ေရႊရွိသည္ျဖစ္ေစ ၊ မရွိသည္ျဖစ္ေစ) ေက်ေက်နပ္နပ္ ေလးျမတ္ေလ႕ရွိ၏။ တရားကို ကိုးကြယ္ရာ၌လည္း တရားအစစ္အမွန္ က်မ္းဂန္ ပိဋကႏွင္႕ မဂ္ဖိုလ္ နိဗၺာန္တရားကို မွန္းဆ၍ အားရပါးရ ပူေဇာ္၏။ သံဃာကို ကိုးကြယ္ရာ၌လည္း သုပၸဋိပႏ႖တာ စေသာ ဂုဏ္တို႕ႏွင္႕ အေတာ္အတန္ျပည္႕စံုေသာ ပုထုဇဥ္မ်ားကိုလည္းေကာင္း ၊ အမွန္းအတားအားျဖင္႕ အရိယာသံဃာေတာ္ကိုလည္းေကာင္း ကိုးကြယ္၏။ ထိုရတနာ ၃ပါးအတြက္ဆိုလွ်င္ အသက္ကိုပင္ စြန္႕၀ံ႕၏။ ဤသူကား ဥာဏ္ႏွင္႕ယွဥ္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ျဖစ္သူေပတည္း။

သဒၶါ ဗုဒၶဘာသာ၀င္။    ။ သူမ်ားအေျပာေကာင္း၍ ယံုၾကည္ေသာ သဒၶါျဖင္႕၊ သို႕မဟုတ္ မိရိုးဖလာျဖင္႕ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ျဖစ္ေနသူတို႕ကား ဘုရားစစ္၊ တရားစစ္ ၊ သံဃာစစ္တို႕၌ ထိထိေရာက္ေရာက္ သဒၶါစိတ္ေပါက္သူ နည္းပါး၏။ (လံုးလံုးမရွိဘူးဟု မဆိုလိုပါ) ဘုရားကို ၾကည္ညိဳရာ၌ သက္ေတာ္ထင္ရွား ျမတ္စြားဘုရားထိေအာင္ စိတ္မေရာက္ႏိုင္ဘဲ ရုပ္ပံု ၊ ေစတီေတာ္ေလာက္သာ စိတ္ေရာက္၏။ ရုပ္ပံု ၊ ေစတီေတာ္မ်ားတြင္လည္း ေဆြဘုရား ၊ မ်ိဳးဘုရား မိမိပူေဇာ္ထားေသာ ရုပ္ပြားေစတီေတာ္မ်ားကို ပိုမို၍ ၾကည္ညိဳတက္ၾက၏။ ေရႊေျပာင္ေျပာင္ ေစတီရုပ္ပြားကိုလည္း သာ၍ ၾကည္ညိဳၾကေသး၏။

ထို႕ေၾကာင္႕ပင္ မိမိတို႕၏ ရပ္ရြာ၌ ေရႊမရွိေသာ ရုပ္ပြားေစတီေတာ္မ်ားကို ပစ္ထားခဲ႕၍ ျမိဳ႕ၾကီး ျပၾကီးသို႕ ဘုရားဖူးသြားၾက၏။ အခါတစ္ပါး၌ ေတာကမိန္းမတစ္စု မႏၱေလးသို႕ သြားခါနီး၀ယ္ ဘုရားဖူးသြားမလို႕ ဟု က်ယ္ေလာင္ က်ယ္ေလာင္ႏွင္႕ေျပာဆိုေနၾကသည္ကို အေတာ္နားလည္ေသာ ေက်ာင္းဒကာၾကီးက တိုးတိုးေျပာၾကပါဟရို႕ ၊ တို႕ရြာက ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ေတြၾကားလွ်င္ အားနာစရာ ျဖစ္ေနပါ႕မယ္ ဟု ျပက္ရယ္ျပဳလိုက္သတဲ႕။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: