ျမတ္ဗုဒၶကုိ ကုိးကြယ္ျခင္းနဲ႔ပတ္သတ္၍


အရွင္ဘုရား တပည့္ေတာ္ ဗုဒၶဘာသာစစ္စစ္ပါ စကားေလးတစ္ခြန္းေလာက္ ေမးေလွ်ာက္ခ်င္လို႔ပါဘုရား။ မင္းတို႔ကကြာ ေန႔တိုင္းေန႔တိုင္း စဥ္ေပၚမွာတင္ထားတဲ့ ေျခာက္လက္မေလာက္ရိွတဲ့ ရုပ္တုေလးကိုေန႔တုိင္းေန႔တုိင္း ရိွခိုးေနတယ္ ေန႔တို္င္းေန႔တုိင္း ထမင္းေတြဘာေတြလဲေၾကြးေနတယ္ အကယ္၍မင္းတို႔အိမ္မီးေလာင္ရင္ အဲ့ဒီ႐ုပ္တုက မင္းတို႔ကို ကယ္ဖို႔ေနေနသာသာ သူေတာင္မွ မီးအရင္ေလာင္ေသးတယ္ ကိုယ့္ဟာနဲ႔ကိုပဲ လြတ္ေအာင္ေျပးၾကရတယ္ မင္းတို႔ကိုဘယ္အရာကကယ္မွာလဲ”တဲ့။ အရွင္ဘုရားအေနနဲ႔ ဒီေမးခြန္းေလးကိုေျဖၾကားေစခ်င္ပါတယ္။

အင္း။ ဒီေမးခြန္းေလးဟာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တုိင္း သံသယျဖစ္ေနၾကမယ္ ထင္ပါတယ္။ ခု ဒကာေမးထားတဲ့ ေမးခြန္းက ဆင္တုေတာ္ကုိ အိမ္မွာ ပူေဇာ္ထားတာ အိမ္မီးေလာင္ရင္ ဘယ္သူမွ မကယ္တင္ႏုိင္ဘူးတဲ့။ ဒါမွန္ပါတယ္။ ဦးဇင္းတုိ႔ ျမတ္ဗုဒၶ သက္ေတာ္ထင္ရွားရွိရင္လည္း ကယ္တင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဘာျဖစ္လုိ႔ဆုိေတာ့ ျမတ္ဗုဒၶသည္ ကယ္တင္ရွင္ မဟုတ္လုိ႔ပါ။
ဘာသာတုိင္းရဲ႕ အိမ္ေက်ာင္းမ်ား၌ မိမိတုိ႔ဆုိင္ရာ ကုိးကြယ္မႈေတြ ထားရွိၾကပါတယ္။ ဦးဇင္းတုိ႔ ျမတ္ဗုဒၶက ကယ္တင္ရွင္မဟုတ္လုိ႔ မကယ္တင္ႏုိင္သလုိ ကယ္တင္ရွင္ဘုရားမ်ားသည္လည္း ရုတ္တရက္ အိမ္ေက်ာင္းမ်ားကုိ မီးေလာင္လွ်င္ မကယ္တင္ႏုိင္ပါ။ ဘုရားေတြသာ မဟုတ္ပါဘူး။ မိမိတုိ႔၏ မိခင္ဖခင္ဘုိးဘြားမ်ားကုိလည္း မိမိတုိ႔၏အိမ္မ်ား၌ ကုိးကြယ္ရာအျဖစ္ ထားၾကပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္ သူတုိ႔သည္လည္း ကယ္တင္ရွင္ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ မကယ္တင္ႏုိင္ပါ။ မိမိကုိးကြယ္ဆည္းကပ္ျခင္းသည္ သူတုိ႔၏ ကယ္တင္မႈကုိ ရယူလုိေသာေၾကာင့္ မဟုတ္ပါ။ သူတုိ႔၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးမ်ားကုိ တန္ဖုိးထား ျမတ္ႏုိးေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း သူတုိ႔ကုိ ေက်းဇူးဆပ္ျခင္းတစ္မ်ိဳး အေနနဲ႔လည္းေကာင္း ကုိးကြယ္ၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
ဦးဇင္းတုိ႔ ျမတ္ဗုဒၶအား ကုိးကြယ္ဆည္းကပ္ျခင္းသည္ ျမတ္ဗုဒၶက မိမိတုိ႔ကုိ ကယ္တင္ေပးရန္ မဟုတ္ပါ။ ျမတ္ဗုဒၶ သက္ေတာ္ထင္ရွားရွိသကဲ့သုိ႔ အၿမဲ ေအာက္ေမ့ႏုိင္ေအာင္၊ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးမ်ားကုိ မေမ့ေအာင္၊ ျမတ္ဗုဒၶ ေဟာၾကားခဲ့ေသာ တရားေတာ္မ်ားကုိ သတိရေနၿပီး အၿမဲက်င့္ႀကံေနထုိင္ႏုိင္ေအာင္၊ ျမတ္ဗုဒၶရဲ႕ မိမိတုိ႔အေပၚမွာ ထားရွိခဲ့တဲ့ ေက်းဇူးတရားေတြကုိ ျပန္လည္ေက်းဇူးဆပ္ေသာ အားျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ အိမ္ေက်ာင္းမ်ား၌ ေစတီဆင္တုေတာ္မ်ားအား ပူေဇာ္မႈစသည္တုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္ေပးေနၾကျခင္း ျဖစ္ေပသည္။
ျမတ္ဗုဒၶသည္ သူတစ္ေယာက္တည္းအတြက္ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာကုိ အလြယ္တကူနဲ႔ရႏုိင္ပါလ်က္ သတၱ၀ါေတြကုိ ငဲ့ညာသနားၿပီး ေမတၱာကရုဏာထားကာ ေလးသေခ်ၤႏွင့္ကမၻာတစ္သိန္းကာလပတ္လံုးႏွင့္ ဘုရားျဖစ္ေသာ (၄၅)၀ါကာလပတ္လံုး သူမ်ားမလုပ္ႏုိင္ေသာ ဆင္းရဲပင္းပန္းျခင္းမ်ားကုိ ရင္းႏွီးကာ လုပ္ေပးခဲ့ေပသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ မိမိတုိ႔အေပၚမွာ ေက်းဇူးႀကီးမားေသာ ပုဂၢိဳလ္ကုိ မိမိတုိ႔က အေလးမထား ဂရုမစုိက္ဘဲေနမည္ဆုိလွ်င္ ထုိသူေလာက္ မုိက္မဲ့ေသာသူ အဘယ္မွာရွိမည္နည္း။ မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္ေတာင္မွ လတ္တေလာ ေက်းဇူးတင္စရာေကာင္းေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိ မိမိတုိ႔၏အိမ္၊ ရံုး၊ အက်ၤီမ်ား၌ အမွတ္တရအျဖစ္ ကုိးကြယ္ပူေဇာ္ ေနေသးတာပဲ ဘ၀ေပါင္းမ်ားစြာအတြက္ ေက်းဇူးမ်ားလွေသာ ျမတ္ဗုဒၶကုိ မိမိတုိ႔က ကုိးကြယ္ပူေဇာ္မႈ မလုပ္ဘဲ မေနသင့္ပါဘူးေလ။
တကယ္ေတာ့ မိမိတုိ႔ ေစတီရုပ္တုေတာ္မ်ားကုိ အိမ္မ်ား၌လည္းေကာင္း၊ ေက်ာင္းကန္မ်ား၌လည္းေကာင္း ကုိးကြယ္ပူေဇာ္လွ်င္ သက္ေတာ္ထင္ရွားရွိေသာ ျမတ္ဗုဒၶကဲ့သုိ႔ ကုိးကြယ္ပူေဇာ္မႈ ျပဳလုပ္ေပးရပါမည္။ ျဖစ္ကလတ္ဆန္း မလုပ္သင့္ပါ။ ထုိသုိ႔ ကုိးကြယ္ရာ၌လည္း ျမတ္ဗုဒၶကုိ ကုိးကြယ္ရံုျဖင့္ ေကာင္းက်ိဳးမရႏုိင္ေသာ္လည္း ျမတ္ဗုဒၶ၏ ဂုဏ္ေတာ္ေက်းဇူးေတာ္မ်ားအား ပူေဇာ္လွ်င္၊ ျမတ္ဗုဒၶေဟာၾကားခဲ့ေသာ တရားေတာ္မ်ားကုိ လုိက္နာက်င့္သံုးလွ်င္ကား တုႏုိင္မရေသာ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာမ်ား ရရွိပါလိမ့္မည္။
ဤမွ်ေလာက္ ရွင္းျပလွ်င္ လံုေလာက္မည္ ထင္ပါသည္။ ျမတ္ဗုဒၶကုိလည္း ကုိးကြယ္ပံု ကုိးကြယ္နည္းမ်ားလည္း သိရွိမည္ထင္ပါသည္။ ျမတ္ဗုဒၶ၏ တရားေတာ္မ်ားအတုိင္းလည္း လုိက္နာက်င့္သံုးလိမ့္မည္ဟု ထင္ေသာေၾကာင့္ ယခု အေမးကုိ ဒီမွာပဲ နိဂံုးခ်ဳပ္လုိက္ပါေပသည္။ အားလံုး လုိက္နာက်င့္သံုးႏုိင္ၿပီး ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာမ်ား ဆထက္တပုိး တုိးပြားၾကပါေစလုိ႔ ဆႏၵျပဳလ်က္…………။

အရွင္ေကာမလ(ခ)ဆန္နီေနမင္း
Sanninaymin@gmail.com
သာသနတကၠသီလဓမၼာစရိယ
B.A (Buddhism)
M.A (university of Kelaniya)
ကုိလံဘုိၿမိဳ႕၊ သီရိလကၤာႏုိင္ငံ။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: