ျမတ္ဗုဒၶအလိုေတာ္


ျမတ္ဗုဒၶ သက္ေတာ္ထင္ရွားစဥ္အခါ ကာလာမင္းတို႕ ေနထိုင္ရာ ေစ်းဆိုင္ ၊ ေစ်းရုံမ်ားျဖင္႕ ဖြဲ႕ျဖိဳးစည္ပင္သာယာေသာ ေကသမုတၱိနိဂမသို႕ ေရာက္ရွိေတာ္မူျပီး ထိုထိုနိဂံုးသားတို႕ကို သူတစ္ပါးေျပာကာမွ်ျဖင္႕ မယံုၾကည္ဘဲ ကိုယ္တိုင္သိျမင္ေအာင္ စူးစမ္း ဆင္ျခင္ျပီးမွ ပယ္သင္႕ေသာ တရားကို ပယ္၍ ေဆာင္သင္႕ေသာ တရားကို ေဆာင္ၾကရန္ မိန္႕မွာေတာ္မူပါသည္။

၁။ မာ အႏုသာေ၀န
ကေလးဘ၀မွစ၍ ၾကားနာမွတ္သားခဲ႕ျခင္းျဖင္႕လည္း ဟုတ္တယ္ ၊ မွန္တယ္လို႕ အစြဲအျမဲ မယူၾကႏွင္႕။
Do not believe just because it is traditional maintained by oral repetition.

၂။ မာ ပရမၸရာယ
မိဘ ဘိုးဘြား စသည္တို႕မွ ဆင္းသက္ျပီး (ပရံပရ အဆက္ဆက္) မွတ္ယူလုပ္ကိုင္းရိုး ျဖစ္လို႕လည္း အျမဲမွတ္ယူမထားၾကႏွင္႕။
Do not believe just because it is unbroken succession of practice.

၃။ မာ ဣတိကိရာယ
“ဣိတိကိရ – ဒီဟာက ဒီလိုဟဲ႕ ” ဟု အျခားတစ္ေယာက္က ေျပာလိုက္ရုံမွ်ျဖင္႕လည္း အျမဲမွတ္ယူမထားၾကေလႏွင္႕။
Do not believe merely because it is hearsay.

၄။ မာ ပိဋကသမၸဒါေနန
ဒီအယူအဆသာ ငါတို႕ သင္အပ္ေသာ က်မ္းစာႏွင္႕ညီတယ္လို႕ မိမိတို႕က်မ္းစာႏွင္႕ ညီေနရုံျဖင္႕လည္း အတည္တက် မွတ္ယူမထားၾကႏွင္႕။
Do not believe just because it is in the scriptures.

၅။ မာ တကၠေဟတု
မိမိဘာသာၾကံစည္အပ္ေသာ အရာကို လည္း ဟုတ္လွျပီ မွန္လွျပီ ဟု အျမဲအစြဲယူမထားၾကေလႏွင္႕။
Do not believe just because it fits with one’s point of view.

၆။ မာ နယေဟတု
အျခားေနရာ (အျခားႏိုင္ငံ) တို႕က သူတပါးတို႕ လုပ္နည္းကိုင္နည္းကို သေဘာက်လို႕လည္း ဤေနရာ၌ သင္႕ေတာ္လွျပီဟု အျမဲအစြဲ ယူမထားၾကႏွင္႕။
Do not believe just because it is correct on the ground of metaphysical theories.

၇။ မာ အာကာရပရိ၀ိတေကၠန
တစ္စံုတစ္ခု ျဖစ္ဖို႕ရန္ အေၾကာင္းအေထာက္အထားကို စဥ္းစားရာမွာ အေထာက္အထားေကာင္းကို ရလို႕ သေဘာက်လို႕လည္း အျမဲအစြဲ ယူမထားၾကႏွင္႕။
Do not believe just because it appeals to one’s consideration.

၈။ မာ ဒိဌိနိဇၥ်ာနကၡ ႏ ၱိယာ၊
သူေျပာတဲ႕ အယူ၀ါဒဟာ ငါတို႕ စဥ္းစားေက်နပ္ထားတဲ႕ အယူႏွင္႕ ညီမွ်ပါေပတယ္လို႕ ဆိုျပီး အယူ၀ါဒခ်င္း တူရုံမွ်ႏွင္႕လည္း အျမဲအစြဲမယူၾကႏွင္႕။
Do not believe just because it agree with one’s opinions and theories.

၉။ မာ ဘဗၺရူပတာယ၊
ဤရေသ႕ ၊ ရဟန္းကား ယံုၾကည္ထိုက္တဲက အထက္တန္းပုဂၢိဳလ္ပဲ။ ဒီလိုပုဂၢိဳလ္ရဲ႕ စကားကို ေလးေလးစားစားမွတ္သားထိုက္ပါေပတယ္လို႕ လည္း စြဲစြဲျမဲမဲ မွတ္ယူမထားၾကေလႏွင္႕။
Do not believe just because the speaker appers believeable.

၁၀။ မာ သမေဏာ ေနာ ဂရူတိ
ဤရေသ႕ ရဟန္း၊ ဤဆရာသမားက ဂုရုတစ္ဆူျဖစ္တယ္။ ငါတို႕ ကိုးကြယ္ေနတဲ႕ ဆရာလည္းျဖစ္တယ္ ငါ႕ဆရာစကားကို ငါမွတ္ထားသင္႕တယ္ လို႕လည္း စြဲစြဲျမဲျမဲ မွတ္ယူမထားၾကေလႏွင္႕။
Do not believe just because our teacher says thus and thus.

3 Responses

  1. ေမာင္ႏွမေလးေယာက္ဗုဒၶသာသနာအက်ိဳးဆထက္တပိုး ဆက္လက္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ပါေစဗ်ာ…သာဓု.သာဓု.သာဓု။

  2. စာေလးေတြလာဖတ္သြားပါတယ္.. ဆက္လက္ျဖန္႔ေ၀ႏိုင္ပါေစ..။

  3. wishes all a happy and prosperous new year!

Leave a Reply to naymyominoo Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: