မာတုဂါမမ်ားေၾကာင္႕ ရဟန္းသံဃာေတာ္တို႕မွာ ဘယ္လိုအာပတ္ေတြ သင္႕တက္ပါသလဲ


ဦးဇင္းMA ။ ။ မာတုဂါမေၾကာင္႕ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားမွာ ဘယ္လိုအာပတ္ေတြ သင္႕တက္ပါသလဲဘုရား။

ဦးဇင္း ။ ။ မာတုဂါမေၾကာင္႕ ပါရာဇိတ အာပတ္လည္း သင္႕ႏိုုင္ပါတယ္။ သံဃာဒိသိသ္အာပတ္လည္း သင္႕ႏိုင္တယ္။ ထုလႅစၥဥ္းအာပတ္လည္း သင္႕ႏိုင္တယ္။ ပါစိတ္အာပတ္လည္း သင္႕ႏိုင္တယ္။ ဒုကၠဋ္အာပါတ္လည္း သင္႕ႏိုင္တယ္။

ဦးဇင္းMA ။ ။ အာပတ္ေတြ အကုန္လံုး သင္႕ႏိုင္ပါေသာ္လည္း ဒကာမေတြနဲ႕ ဆက္ဆံေနရတာပဲဘုရား။

ဦးဇင္း ။ ။ အရွင္အာနႏၵာက သာသနာ႕ေနာင္ေရးကို ေမွ်ာ္ေတြးျပီး ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ပရိနိဗၺာန္ စံခါနီးမွာ ေလွွာက္ထားခဲ႕တာေတြရွိတယ္။

ဦးဇင္းMA။ ။ မာတုဂါမနဲ႕ ပတ္သက္တာလားဘုရား။ ဦးဇင္း ။ ။ မွန္ပါတယ္။ မာတုဂါမမ်ားနဲ႕ စပ္လ်ဥ္းျပီး ေလွ်ာက္တာပါ။ ‘ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားတဲ႕ တပည္႕ေတာ္တို႕ မာတုဂါမမ်ားႏွင္႕ စပ္လ်ဥ္းျပီး ဘယ္လိုမ်ား ျပဳက်င္႕ရမလဲလို႕’ ေလွ်ာက္ထားပါတယ္။ ‘ျမတ္စြာဘုရားရွင္’ က ‘အာနႏၵာမေတြ႕ရ ၊ မျမင္ရေအာင္ က်င္႕သံုးရမယ္’ လို႕ မိန္႕ေတာ္မူပါတယ္။ တစ္ခါထပ္ျပီး အရွင္အာနႏၵာက ‘ျမတ္စြာဘုရား ေတြ႕ျမင္ခဲ႕ရင္ေကာ ဘယ္လိုက်င္႕သံုးရမလဲ’ လို႕ ေမးေလွ်ာက္ျပန္ပါတယ္။ ‘အာနႏၵာ ၊ စကားမေျပာဘဲေနရမယ္’ လို႕ မိန္႕ေတာ္မူပါတယ္။ ဆက္လက္ျပီးေတာ႕မွ ‘ရွင္ေတာ္ဘုရား ၊ မလႊဲမေရွာင္သာ စကားေျပာ၇တဲ ့အခါက်ေတာ ့ဘယ္လိုက်င္ ့သံုးရမလဲ’လို ့ေမးေလွ်ာက္တဲ ့အခါမွာေတာ ့ၿမတ္စြာဘုရားရွင္က’အာနႏၵာအေမရင္း၊ အမရင္းကဲ ့သို ့သတိထားၿပီးမွေၿပာရမယ္’ လို ့မိန္ ့ေတာ္မူခဲ ့ပါတယ္။

ဦးဇင္းMA။ ။ဘုရားရွင္ရဲ ့သင္ၾကားမႈကတိုေသာ္လည္း ထိေရာက္လွပါတယ္ဘုရား။

ဦးဇင္း။ ။မွန္ပါတယ္၊ရဟန္းေတာ္မ်ားကို မာတုကာမေတြက ဆြမ္းေတြ ေလာင္းၾကတယ္။ ပစၥည္းေလးပါးေထာက္ပံ့လွူဒါန္းၾကတယ္၊ ဒါေတြကိုသံုးေဆာင္ၿပီး ေတာ့ သံသရာကလြတ္ေျမာက္တဲ့အထိလဲေက်းဇူးမ်ားပါတယ္။ေက်းဇူးမ်ားခဲ့တဲ့ သာဓကေတြ ယေန႔ေရာ၊ အတိတ္သာသနာ့သမိုင္းမွာပါ ရွိခဲ့ပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ မာတုကာမႏွင့္ ဆက္ဆံေရးမွာ အပၸမာဒ သတိမဦးစီးဘဲ ပမာဒ ေမာဟလႊမ္းမိုးရင္ ေတာ့ ဒုကၠဋ္အာပတ္ကစၿပီး ဂရုအာပတ္ထိ သင့္ႏုိင္ပါတယ္။

ဦးဇင္း MA ။ ။မွန္လွပါဘုရား၊။ တပည့္ေတာ္ ေနာင္ေရာခုေရာ ပမာဒမျဖစ္ ပဲ အပၸမာဒ သတိျဖင့္ ဆင္ဆင္ျခင္ျခင္ေနပါ့မယ္္ ဘုရား။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: