မွတ္စု (၁)


၁) ပစၥဳပၸန္တုိင္း ေတြ႕သမွ်အာရံုႏွင့္ အဆင္ေျပေအာင္ တည္ျငိမ္ရင့္က်က္ေအးခ်မ္းစြာ ေနတတ္ရမယ္၊ သတိဉာဏ္ခ်ိန္သီး အျမဲ တပ္ထားရမယ္၊ သဒၶါဝီရိယလက္တံ အျမဲ လည္ပတ္ေပးေနရမယ္။
၂) မိမိရဲ႕ ကုိယ္အား ၊ ဉာဏ္အား ပစၥည္းအားနဲ႔ မိမိ၊ သူတပါး၊ ေလာက၊ သာသနာ စြမ္းႏုိင္ရာဖက္ သဒၶါ၊ေမတၱာ ၊ပညာအားနဲ႔ လွပတင့္တယ္။ ထည္ဝါခန္႔ညားက်က္သေရရွိေအာင္ အလွတန္ဆာ ဆင္ေပးႏုိင္ရမယ္၊ ေကာင္းက်ိဳးျပဳဘဝမွတ္တုိင္ စုိက္ထူေပးႏုိင္ရမယ္၊ နာမည္ေကာင္း က်န္ရစ္ရမယ္၊
၃) ဘဝကူး စိတ္ေအးရေအာင္ ကုိယ္ပုိင္တရားမ်ားကို အခ်ိန္မီ စုေဆာင္းထားႏုိင္ရမယ္၊ အခ်ိန္မီဆုိတာ ယေန႔တုိင္း ယေန႔တုိင္း ယေန႔ လုပ္ရမယ့္ အလုပ္ကုိ ယေန႔ျပီးေအာင္ လုပ္သြားရံုေပါ့၊ ဘဝလြတ္ေျမာက္ေရးထိ တိက်တဲ့ ဦးတည္ခ်က္ ရွိထားဖုိ႔လည္း အထူး လုိအပ္မယ္။

ဒါဆုိ လူျဖစ္က်ိဳး၊ ရွင္ရဟန္းျဖစ္က်ိဳး နပ္ျပီေပါ့။

က်မ္းကိုး။         ။တိပိဋကေယာဆရာေတာ္၏ ၄၅ႏွစ္တရားသက္မွ

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: