ေနာက္ဆုံးဆယ္လ ျမတ္ဗုဒၶ (၂)


ထုိ႔ေနာက္ ျမတ္ဗုဒၶသည္ ေနာက္ဆုံး၀ါဆုိေတာ္မူခဲ့ရာ ေ၀ဠဳ၀ရြာ မွ သာ၀တၳိျမိဳ႕သုိ႔ၾကြခ်ီေတာ္မူေလသည္။

သာ၀တၳိျမိဳ႕တြင္ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေန႔ ၌ အရွင္သာရိပုတၱရာကုိယ္ေတာ္ျမတ္ ပရိနိဗၺာန္စံေတာ္မူခဲ့ေလသည္။
အဲဒီေနာက္ သာ၀တိၳမွ ရာဇျဂိဳလ္ျမိဳသုိ႔ ဆက္လက္ၾကြေတာ္မူသည္။

ရာဇျဂိဳလ္ျမိဳ႕တြင္ တန္ေဆာင္မုန္းလကြယ္ေန႔၌ အရွင္မဟာေမာဂၢလာန္ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ ပရိနိဗၺာန္စံေတာ္မူေလသည္။

အဲဒီ့ေနာက္ ေ၀သာလီျပည္ စာပါလေစတီသုိ႔ၾကြေတာ္မူ၏။ တပုိ႔တြဲလျပည့္ေန႔တြင္ စာပါလေစတီသုိ႔ ေရာက္ေလ၏။ ထုိေနရာတြင္ ျမတ္ဗုဒၶသည္ အာယုသခၤါရ ကို စြန္႔လႊတ္ေတာ္မူေလ၏။ ေရာဂါကင္းေ၀း၊ အသက္ရွည္ရန္ ျပဳျပင္မႈ ဖလသမာပတ္၀င္စားျခင္းကုိ အျပီး စြန္႔လြတ္လုိက္ျခင္းျဖစ္၏။ ျမတ္ဗုဒၶ ပရိနိဗၺာန္စံေတာ္မူရန္ (၃)လသာ လုိေတာ့ေလသည္။

ထုိစာပါလေစတီမွတဖန္ ေ၀သာလီျပည္ မဟာ၀ုန္ေတာ ေက်ာင္းတုိက္ၾကီးရွိရာသုိ႔ ၾကြခ်ီေတာ္မူေလသည္။ ထုိေက်ာင္းတိုက္ၾကီးတြင္ ျမတ္ဗုဒၶသည္ သံဃာေတာ္မ်ား စုစည္းေခၚယူျပီး သာသနာအရွည္တည္တံ့ေၾကာင္းတရားေတာ္ကုိ ေဟာေတာ္မူခဲ့၏။ ထုိေက်ာင္းတုိက္ၾကီးမွတဖန္ ဘ႑ဳရြာသုိ႔ ၾကြေတာ္မူေလသည္။

ထုိရြာ၌ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ၊ ၀ိမုတၱိ တရားေတာ္ကုိ ေဟာေတာ္မူေလသည္။ ထုိဘ႑ဳရြာမွတဖန္ ဟတိၳရြာ၊ အမၺရြာ၊ ဇမၺဳရြာ၊ ေဘာဂျမိဳ႕ သုိ႔ တဆင့္ဆင့္ ၾကြခ်ီေတာ္မူခဲ့ေလသည္။ ထုိေဘာဂျမိဳ႕၌ ျမတ္ဗုဒၶသည္ မဟာပေဒသေလးပါးတရားေတာ္ကုိ ေဟာေတာ္မူခဲ့၏။

ထုိ႔ေနာက္ ဘုရားကုိယ္ေတာ္ျမတ္သည္ မ်ားစြာေသာ ရဟန္းသံဃာတုိ႔ႏွင့္အတူ ေဘာဂျမိဳ႕မွ ပါ၀ါျပည္သုိ႔ ဆက္လက္ ခရီးေဒသစာရီ ၾကြခ်ီေတာ္မူေလျပီ။

ပါ၀ါျပည္သုိ႔ ေရာက္ရွိေသာ အခ်ိန္မွာ..ကဆုန္လဆန္း ၁၄ရက္ ညေနေစာင္းအခ်ိန္ျဖစ္၏။

ပါ၀ါျပည္ စုႏၵအမည္ရွိေသာ ေရႊပန္းတိမ္သည္ ၏ သရက္ေတာဥယ်ာဥ္ၾကီးတြင္ သီတင္းသုံးေနေတာ္မူေလသည္။

စုႏၵေရႊပန္းတိမ္သည္လည္း ျမတ္ဗုဒၶထံသုိ႔ ေရာက္ရွိလာျပီး ေနာက္ေန႔ နက္ျဖန္ သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္တကြ ဆြမ္းဘုန္းေပးျခင္းကုိ လက္ခံေတာ္မူပါရန္ ေလ်ွာက္ထားေလသည္။ ျမတ္ဗုဒၶမွ လက္ခံေတာ္မူျပီးေနာက္ စုႏၵလည္း ဆြမ္း ခဲဖြယ္ ေဘာဇဥ္တုိ႔ုကုိ ျပည့္စုံစြာ ျပင္ဆင္ေလေတာ့သည္။ စုႏၵစီမံေသာ အစားအစာမ်ားထဲတြင္ သူကရမဒၵ၀ အမည္ရွိေသာ စားဖြယ္လည္းပါ၀င္သည္။
ထုိ သူကရမဒၵ၀ စားဖြယ္မွာ အ႒ကထာမ်ားတြင္ (၅)မ်ဳိးကြဲျပားေနေလသည္။

၁. မၾကီးမငယ္ ၀က္သားစားဖြယ္
၂. မႈိစားဖြယ္
၃. မွ်စ္စားဖြယ္
၄. ႏြားႏုိ႔အရသာ ငါးမ်ဳိးျဖင့္ စီမံထားေသာ စားဖြယ္
၅. ေဆးတုိ႔ျဖင့္ စီမံထားေသာစားဖြယ္..ဟူ၍ ကြဲျပားေနသည္။

ေလာကဓာတ္ (၁)ေသာင္းမွ နတ္အေပါင္းတုိ႔သည္လည္း ထုိသူုကရမဒၵ၀စားဖြယ္ထဲသုိ႔ နတ္ၾသဇာမ်ားထည့္၍ ပူေဇာ္ၾကေလသည္။ စုႏၵက..ျမတ္ဗုဒၶအား မနက္ေစာေစာတြင္ ဆြမ္းစားပင့္ေလသည္။ ျမတ္ဗုဒၶက..စုႏၵကပ္ေသာ စားဖြယ္မ်ားထဲမွ ထုိသူကရမဒၵ၀တြင္ နတ္ၾသဇာမ်ားပါ၀င္ေနသည္ကုိ သိေတာ္မူ၏။ ျမတ္ဗုဒၶမွတပါး တျခားသူမ်ားစားလ်င္ အစာမေၾကႏုိင္မွန္းကုိလည္း သိေတာ္မူေလသည္။ နတ္ၾသဇာမ်ားပါ၀င္ေနေသာေၾကာင့္ ကမၼဇေတေဇာဓတ္ အားေကာင္းမွသာလ်င္ စားသုံးႏုိင္၏။ ထုိေၾကာင့္ ျမတ္ဗုဒၶက..အျခားသံဃာမ်ားအတြက္ စုိးရိမ္ေတာ္မူျပီး..ထုိစားဖြယ္မွလြဲလ်င္ တျခားစားဖြယ္တုိ႔ကုိ သံဃာတုိ႔အား ကပ္လုိက္ဟု စုႏၵအား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ထုိစားဖြယ္ကုိေတာ့ ငါဘုရားကုိသာ ကပ္ပါဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ဆြမ္းဘုန္းေပးျပီး ၾကြင္းက်န္ရွိေသာ ထုိ သူကရမဒၵ၀ဟင္းတုိ႔ကုိ တြင္းတူး၍ စြန္႔ပစ္လုိက္ရန္ ျမတ္ဗုဒၶက..စုႏၵအား ထပ္မံမိန္႔ေတာ္မူေလ၏။

ထုိ႔ေနာက္..ျမတ္ဗုဒၶသည္ အလြန္ျပင္းထန္ေသာ ေရာဂါေ၀ဒနာ ခံစားရေလေတာ့၏။ ပရိနိဗၺာန္စံ၀င္ေလာက္ေအာင္ ျပင္းထန္ေသာ ေသြး၀မ္းလြန္ေသာ ေရာဂါျဖစ္၏။

ထုိျပင္းထန္ေသာ ေ၀ဒနာခံစားရျခင္းမွာလည္း စုႏၵကပ္ေသာ သူကရမဒၵ၀စားဖြယ္ေၾကာင့္ မဟုတ္ေပ။ စုႏၵကပ္ေသာ ဆြမ္းဟင္းေၾကာင့္ပင္ ျမတ္ဗုဒၶမွာ အားအင္မ်ားပင္ ျပည့္၀လာပါေသး၏။ ယခုလုိ ေသြး၀မ္းလြန္ေရာဂါ ခံစားရျခင္းမွာ..ဟုိးေရွးဘ၀တုန္းက..ျပဳခဲ့မိေသာကံ၏ ၀ဋ္ေၾကြးပင္ျဖစ္၏။

ကပတိအေနျဖင့္ ျမတ္ဗုဒၶတြင္ ဆင္ေပါင္းကုေဋတစ္ေထာင္ေဆာင္ႏုိင္ေသာ အားအင္ ရွိေပ၏။ သုိ႔ေသာ္ ယခုေတာ့ ေရာဂါေ၀ဒနာ ျပင္းထန္စြာ ခံစားရေသာေၾကာင့္ ျမတ္ဗုဒၶမွာ အားအင္တုိ႔ ကုန္ခန္းသြားေတာ့ေလ၏။

ထုိသုိ႔ ေရာဂါေ၀ဒနာျဖင့္ အားအင္ေလ်ာ့က်ေနေပမယ့္လည္း ဆက္လက္ခရီးေဒသစာရီ ဆက္လက္ၾကြခ်ီရန္ အရွင္အာနႏၵအား မိန္႔ေတာ္မူေလသည္။ ပါ၀ါျပည္မွ (၃)ဂါ၀ဂ္ ေ၀းကြာေသာ ကုသိနာရုံျပည္သုိ႔ ျဖစ္၏။

ဤေနရာတြင္ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မဟာစည္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၏ ရွစ္ျဖာမဂၢင္နိဗၺာန္၀င္ တရားေတာ္၌ ပါ၀ါ ႏွင့္ ကုသိနာရုံသည္ (၆)မုိင္ေ၀းကြာသည္ဟု ေဟာထားေသးပါ၏။ ၁ဂါ၀ဂ္လွ်င္ ၂မုိင္ ႏႈန္းျဖင့္ (၆)မုိင္ေ၀းကြာမည္ဟု ေဟာထားသည္။

ျမတ္ဗုဒၶ ဒီခရီးကုိ ကဆုန္လျပည့္ေန႔မွာပဲ ၾကြေတာ္မူခဲ့ျခင္းျဖစ္၏။

အမွန္ဆုိလ်င္…ရာသီဥတုကလည္း အလြန္ပူျပင္းေနေသာ ကဆုန္လျဖစ္၏။ ပရိနိဗၺာန္စံ၀င္ခါနီး၍ ေသြး၀မ္းလြန္ေရာဂါေၾကာင့္ ဘုရားကုိယ္ေတာ္ျမတ္မွာ အလြန္ပင္ အားအင္ကုန္ခန္းေနေသာ အခ်ိန္ျဖစ္၏။ ထုိသုိ႔ ပင္ပန္းစြာခံစားေနသည့္ၾကားမွ ကုသိနာရုံသုိ႔ ၾကြေတာ္မူရျခင္းမွာ အေၾကာင္းရွိ၏။

သုဘဒၵပုရိဗုိဇ္ၾကီးကုိ ေခ်ခြ်တ္ေတာ္မူဖုိ႔ရန္ျဖစ္၏။ သုဘဒၵသည္ ထုိကုသိနာရုံတြင္ ရွိသည္။ သူသည္ ဘုရားကုိယ္ေတာ္ျမတ္၏ တရားစကားကုိ နာလုိက္ရလ်င္ပင္ သစၥာကုိသိျမင္ကာ ေနာက္ဆုံးသာ၀ကျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ထုိသုဘဒၵ၏ တရားထူးျမင္မည့္ အက်ဳိးစီးပြားကုိ ျမင္ေတာ္မူ၍သာ ကုသိနာရုံသုိ႔ ျမတ္ဗုဒၶမွာ အပင္ပန္းခံ၍ ၾကြခ်ီေတာ္မူျခင္းျဖစ္၏။

ထုိ႔ျပင္ အတုိင္းတုိင္း အျပည္ျပည္မင္းတုိ႔၏ ဆရာျဖစ္ေသာ ပုဏၰားေဒါနၾကီးသည္လည္း ထုိအရပ္၌ပင္ရွိ၏။ ျမတ္ဗုဒၶ ပရိနိဗၺာန္စံ၀င္ျပီးလ်င္ က်န္ရွိေသာ ဓာတ္ေတာ္မ်ားကုိ ခြဲေ၀ပါက စီမံေပးမည့္သူသည္လုိေပ၏။ ထုိသုိ႔ စီမံေ၀ေပးမည့္သူမရွိလ်င္ အတုိင္းတုိင္းအျပည္ျပည္မင္းတုိ႔ အၾကား ဓာတ္ေတာ္လုပြဲၾကီးျဖစ္၍ စစ္ပြဲပင္ ျဖစ္နုိင္မည္ကုိ ၾကိဳတင္၍သိေတာ္မူ၏။ ထုိသုိ႔ေသြးေခ်ာင္းစီး စစ္ပြဲမ်ား မျဖစ္ရေလေအာင္ ထုိအရပ္သုိ႔ ၾကြေတာ္မူရျခင္းလည္းျဖစ္၏။

ျမတ္ဗုဒၶသည္ ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္ေလးအထိ သတၱ၀ါတုိ႔အတြက္ ျပည့္ျပည့္စုံစုံႏွင့္ ေကာင္းစြာ အလုပ္လုပ္သြားခဲ့ေလသည္။ ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ကုိယ္တုိင္ ဘယ္ေလာက္ပင္ပန္းေနပါေစ သတၱ၀ါတစ္ဦးတစ္ေယာက္ သစၥာျမင္သိမည့္ အေရးဆုိလ်င္ ကုိယ္ေတာ္တုိင္ ၾကြခ်ီေတာ္မူေလသည္။ ခရီးဘယ္ေလာက္ေ၀းေနပါေစ ေရာက္ေအာင္သြားျပီး တရားေဟာခဲ့၏။ အမွန္တရားကုိ ရွင္းလင္းေဟာေပး၏။ လမ္းမွန္ အက်င့္ေကာင္းကုိ ညႊန္ျပေပး၏။ ေနာက္ဆုံး… စိတ္အညစ္အေၾကးမ်ား ကင္းစင္ေအာင္ ဆုံးမေပးခဲ့၏။ တကယ္ပင္ ေက်းဇူးၾကီးမားလွေပသည္။

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မဟာစည္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၏ ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ကုိ ေပၚလြင္ေစေသာ စာပုိဒ္ေလးကုိ ေဖာ္ျပလုိပါသည္။
“ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားသည္ ပရိနိဗၺာန္စံေတာ္မူမည့္ ကဆုန္လျပည့္ေန႔၌ နံနက္ပုိင္းတြင္ စုႏၵအမည္ရွိေသာ ေရႊပန္းတိမ္သည္ ဆြမ္းကုိ ဘုန္းေပးျပီးေသာအခါ ၀မ္းေသြးသြန္ေသာ ေရာဂါ အၾကီးအက်ယ္ႏွိပ္စက္ေန၍ သုဘဒၵပုရိဗိုဒ္၏ တရားထူးရမည့္အေရးကုိ ျမင္ေတာ္မူ၍ သုဘဒၵပုရိဗိုဒ္အား သနားေတာ္မူသျဖင့္ ပါ၀ါျမိဳ႕မွ ကုသိနာရုံအထိ ၃ဂါ၀ဂ္ ၆မုိင္ေ၀းကြာေသာ ခရီးကုိ ပင္ပန္းၾကီးစြာျဖင့္ ၂၅ပါးေသာ ႒ာနတုိ႔၌ နားကာနားကာ ၾကြခ်ီေတာ္မူေလသည္။ ထုိသုိ႔ၾကြခ်ီေတာ္မူျခင္းမွာ သုဘဒၵအားသနားေတာ္မူေသာ မဟာကရုဏာေတာ္ေၾကာင့္ျဖစ္ပါ၏။ ထုိမဟာကရုဏာေတာ္ျဖင့္ သနားျခင္းၾကီးစြာျဖင့္ ပင္ပန္းဆင္းရဲစြာ ၾကြခ်ီေတာ္မူေသာ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားကုိ တပည့္ေတာ္တုိ႔သည္ ၾကည္ညိဳျမတ္ႏုိး လက္အုပ္မုိး၍ ရွိခုိးပါ၏ ျမတ္စြာဘုရား။ ”

ျပင္းထန္စြာ ခံစားေနရေသာ ေရာဂါေ၀ဒနာကုိ သည္းခံေတာ္မူျပီး ရွိသမွ်အားအင္ကုိယူကာ..ကုသိနာရုံျပည္သုိ႔ ၾကြေတာ္မူခဲ့ေလျပီ။


(ဆက္ရန္ရွိေသးသည္။)

ေနာက္ဆုံးဆယ္လျမတ္ဗုဒၶတရားေတာ္ (၂၇၊ ၁၂၊ ၁၉၇၇)- သီတဂူဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: