ဒါနသည္ သံသရာကို ရွည္ေစသေလာ


ယခုကာလ၌ “ဒါနသည္ သံသရာကို ရွည္ေစတတ္၏” ဟု အယူသည္းၾကသည္။ ျပခဲ့ေသာ ၀တၳဳ၀ယ္ ဒါနရွင္က ကၽြတ္တမ္း၀င္ ေနာက္မက်ေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ သံသရာ အရွည္အတို၀ယ္ ဒါနကို ယိုးမယ္မဖြဲ႕သင့္ပါ။ ဒါနျပဳရာတြင္ သူတို႔၏စိတ္ မစင္ၾကယ္မႈေၾကာင့္သာ “လူတြင္ပါ၍ ႏြားက်ားကိုက္” ခံရသည္။ အမွန္မွာ ဒါနက သံသရာမရွည္ေစ။ “ဤဒါနေၾကာင့္ လူ႔ခ်မ္းသာ နတ္ခ်မ္းသာ ကိုခံစားရေတာ့မည္” ဟုရည္ရြယ္မႈ တဏွာေဇာက သံသရာကို ေရလ်ဥ္ေၾကာ၌ ေမ်ာေစျခင္းသာ ျဖစ္သည္။

အခ်ိဳ႕က “ဘုရားရွင္သည္ပင္ ဒါနေတြ အားၾကီးေသာေၾကာင့္ သံသရာမွာ ၾကာရွည္ေတာ္မူရသည္” ဟု အသိဥာဏ္ကေလးျဖင့္ ေတြးရွာၾကျပန္ေသးသည္။ ထိုဒါန အားၾကီးေတာ္မူၾကေသာ ဘုရားရွင္ေပါင္း အသေခၤ်ႏွင့္ အနႏၱ (ဂဂၤါ၀ါဠဳသဲစုမက) ကၽြတ္တမ္း၀င္ၾကၿပီး ျဖစ္ပါလ်က္ ငါတို႔က ယခုတိုင္ မကၽြတ္ရေသးသည္မွာ ထိုဘုရားရွင္တို႔ထက္ပင္ ဒါနအားၾကီးေနလို႔ပါေလာ။ ေ၀ႆႏၱရာမင္းသည္ ဘုရားမျဖစ္မွီ ၂ဘ၀ေျမာက္က အၾကီးအက်ယ္ ဒါနကို ျပဳေတာ္မူသည္။ ထိုဒါနေတြ အဘယ္ေၾကာင့္ သံသရာမွာ မၾကာေစပါသနည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဒါနသည္ သူ၏သေဘာအားျဖင့္ သံသရာမွာ ၾကာရွည္ေစသည္မဟုတ္ပါ။ မစင္ၾကယ္ေသာ တဏွာေဇာေၾကာင့္ သံသရာမွာ ေမ်ာၾကရသည္ဟုမွတ္ပါ။ ဘုရားအေလာင္းေတာ္တို႔၏ သံသရာ၌ ၾကာရွည္စြာ ေနရျခင္းမွာလည္း ရည္ရြယ္ေတာ္မူရင္းက သဗၺဳညဳတဥာဏ္အထူးကို ရဖို႔ျဖစ္၍ ထိုဥာဏ္ႏွင့္ထိုက္တန္ေသာ ပါရမွအေျခခံ မျပည့္ေသးသမွ် ထုိဥာဏ္ကို မရႏိုင္ေၾကာင့္သာ ျဖစ္သည္။ ဥပမာ = ရင့္မွ မွည့္ႏိုင္ေသာ သရက္သီးကို အႏုကေလး ဆြတ္ခူး၍ အုပ္ေသာ္လည္း မမွည့္ႏိုင္သကဲ့သို႔တည္။

အရွင္ဇနကာဘိ၀ံသ

ကိုယ္က်င့္အဘိဓၶမာ (ဆ႒မခန္း)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: