ဒိဝါတပတိ ( သဗ္ဗမင်္ဂလာ ဂါထာတော်)


ဒိဝါ တပတိ အာဒိစ္စော ၊ ရတ္တိမာဘာတိ စန္ဒိမာ။
သန္နဒေါ္ဓ ခတ္တိယော တပတိ ၊ ဈာယီ တပတိ ဗြာဟ္မဏော။
အထ သဗ္ဗမဟောရတ္တိ ံ ၊ ဗုဒ္ဓေါ တပတိ တေဇသာ။

 နေမင်းသည် နေ့အခါ၌သာ တောက်ပ၏။
 လမင်းသည် ညအခါ၌သာ တောက်ပ၏။
 ရှင်ဘုရင်သည် မင်းမြှောက်တန်ဆာ ဆင်ယင်ထားမှသာ တောက်ပ၏။
 ရဟန ္တာသည် ဈာန်ဝင်စားနေမှသာ တောက်ပ၏။
 မြတ်စွာဘုရားရှင်သည်ကား နေ့ရောညပါ အခါခပ်သိမ်း တန်ခိုးတော်အမျိုးမျိုးဖြင့် အချိန်တိုင်းတောက်ပ၏။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: