သပၸဳရိသသုတ္ – (သူေတာ္ေကာင္း)


သူေတာ္ေကာင္းသည္…
ရဟန္းတို႔ သူေတာ္ေကာင္းသည္ အမ်ဳိး၌ ျဖစ္ေပၚလာသည္ ရွိေသာ္ မ်ားစြာေသာ လူအေပါင္း၏ အက်ဳိးစီးပြါး ခ်မ္းသာျခင္း အလို႔ငွါ ျဖစ္၏၊ အမိအဖတို႔၏ အက်ဳိးစီးပြါး ခ်မ္းသာျခင္း အလို႔ငွါ ျဖစ္၏၊ သားမယား၏ အက်ဳိးစီးပြါး ခ်မ္းသာျခင္း အလို႔ငွါ ျဖစ္၏၊ ကြၽန္အမႈလုပ္ ေယာက်္ားတို႔၏ အက်ဳိးစီးပြါး ခ်မ္းသာျခင္း အလို႔ငွါ ျဖစ္၏၊ အေဆြခင္ပြန္း ခ်စ္ကြၽမ္းဝင္သူတို႔၏ အက်ဳိးစီးပြါး ခ်မ္းသာျခင္း အလို႔ငွါ ျဖစ္၏၊ ေရွးက ေသလြန္ၿပီးေသာ အေဆြအမ်ဳိးတို႔၏ အက်ဳိးစီးပြါး ခ်မ္းသာျခင္း အလို႔ငွါ ျဖစ္၏၊ မင္း၏ အက်ဳိးစီးပြါး ခ်မ္းသာျခင္း အလို႔ငွါ ျဖစ္၏၊ နတ္တို႔၏ အက်ဳိးစီးပြါး ခ်မ္းသာျခင္း အလို႔ငွါ ျဖစ္၏၊ သမဏျဗာဟၼဏတို႔၏ အက်ဳိးစီးပြါး ခ်မ္းသာျခင္း အလို႔ငွါ ျဖစ္၏။

မိုးရြာျခင္းသည္…
ရဟန္းတို႔ အလံုးစံုေသာ ေကာက္ စပါးတို႔ကုိ ျပည့္စံုေစတတ္ေသာ ရြာသြန္းေသာ မုိးႀကီးသည္ မ်ားစြာေသာ လူအေပါင္း၏ အက်ဳိးစီးပြါး ခ်မ္းသာျခင္း အလို႔ငွါ ျဖစ္သကဲ့သို႔ ရဟန္းတို႔ ဤအတူသာလွ်င္ သူေတာ္ေကာင္းသည္ အမ်ဳိး၌ ျဖစ္ေပၚ လာသည္ ရွိေသာ္ မ်ားစြာေသာ လူအေပါင္း၏ အက်ဳိးစီးပြါး ခ်မ္းသာျခင္း အလို႔ငွါ ျဖစ္၏၊ အမိအဖတို႔၏ အက်ဳိးစီးပြါး ခ်မ္းသာျခင္း အလို႔ငွါ ျဖစ္၏၊ သားမယား၏ အက်ဳိးစီးပြါး ခ်မ္းသာျခင္း အလို႔ငွါ ျဖစ္၏၊ ကြၽန္အမႈလုပ္ ေယာက်္ားတို႔၏ အက်ဳိးစီးပြါး ခ်မ္းသာျခင္း အလို႔ငွါ ျဖစ္၏၊ အေဆြခင္ပြန္း ခ်စ္ကြၽမ္းဝင္သူတို႔၏ အက်ဳိးစီးပြါး ခ်မ္းသာျခင္း အလို႔ငွါ ျဖစ္၏၊ ေရွးက ေသလြန္ၿပီးေသာ အေဆြအမ်ဳိးတို႔၏ အက်ဳိးစီးပြါး ခ်မ္းသာျခင္း အလို႔ငွါ ျဖစ္၏၊ မင္း၏ အက်ဳိးစီးပြါး ခ်မ္းသာျခင္း အလို႔ငွါ ျဖစ္၏၊ နတ္တို႔၏ အက်ဳိးစီးပြါး ခ်မ္းသာျခင္း အလို႔ငွါ ျဖစ္၏၊ သမဏျဗာဟၼဏတို႔၏ အက်ဳိးစီးပြါး ခ်မ္းသာျခင္း အလို႔ငွါျဖစ္၏ ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

ပညာရွိပုဂၢိဳလ္သည္…
အိမ္၌ေနေသာ ပညာရွိပုဂၢိဳလ္သည္ စင္စစ္အားျဖင့္ မ်ားစြာေသာ လူတို႔၏ အက်ဳိးငွါ ျဖစ္၏။ ေန႔ညဥ့္တို႔ပတ္လံုး ပ်င္းရိျခင္း မရွိေသာ ပညာရွိသည္ ေရွးဦးစြာ အမိအဖတို႔အား ေရွး၌ ျပဳဖူးေသာ ေက်းဇူးကုိ အဖန္တလဲလဲ ေအာက္ေမ့သည္ ျဖစ္၍ အေၾကာင္း အားေလ်ာ္စြာ ပူေဇာ္၏၊ အိမ္ရာ မေထာင္ဘဲ ရဟန္းျပဳေသာ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကိုိ က်င့္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔ကုိ အ႐ိုအေသျပဳ၏။ သက္ဝင္ ယံုၾကည္ေသာ သဒၶါတရားရွိေသာ သီလကုိ ခ်စ္သူသည္ တရားတို႔ကုိ သိ၍ သူေတာ္ေကာင္းတို႔ကုိ ပူေဇာ္၏၊ မင္း၏ အစီးအပြါးကုိ ေဆာင္၏၊ နတ္တို႔၏ အစီးအပြါးကုိ ေဆာင္၏၊ အေဆြအမ်ဳိး မိတ္ေဆြတို႔၏ အစီးအပြါးကုိ ေဆာင္၏။ သူေတာ္ေကာင္းတရား၌ ေကာင္းစြာ တည္ေသာ ထိုသူသည္ အလံုးစံုေသာ သူတို႔၏ အစီးအပြါးကုိ ေဆာင္၏၊ ထိုသူသည္ ဝန္တိုမႈ ‘မစၧရိယ’ အညစ္အေၾကးကုိ ပယ္ေဖ်ာက္၍ ေအးၿငိမ္းေသာ ေလာကသို႔ ေရာက္ရ၏။

သပၸဳရိသသုတ္၊ ဒါနဝဂ္၊ အ႒ကနိပါတ္၊ အဂၤုတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: