ဧဟိပႆိေကာ


အၾကင္အရပ္၌ ေသာက ၊ ပရိေဒ၀တုိ႔မ႐ွိ ၊ မျဖစ္ ၊ မတည္ ။ ေသာက ၊ ပရိေဒ၀တုိ႔ေၾကာင့္ စီးက်လာေသာ မ်က္ရည္ဟူသည္ ေ၀းစြ ။ အၾကင္အရပ္၌ ပူေလာင္ေနေသာ ရင္ခြင္ကုိ ေအးျမေစ၏ ။ ေလာင္ျမိဳက္ေနေသာ ခ်စ္ျခင္းေတြ ေပ်က္ကြယ္ေစ၏ ။ ထိုအရပ္သုိ႔ ဧဟိပႆိေကာ ၊ လာလွည့္စမ္းပါ ၊ ၾကည့္လွည့္စမ္းပါ ။ ထုိအရပ္တြင္ ဗုဒၶေဂါတမ၏ သာသနာေတာ္ ထည္႐ွိ၏ ။

တစ္ေန႔ျပီး တစ္ေန႔ျဖတ္ေက်ာ္၍ တစ္သြားတည္းသြားေနသည့္ ဘ၀ခရီးတစ္ေလွ်ာက္၌…

ျပဳမိမွား ၊ ေျပာမိမွားတုိ႔ျဖင့္ ေနာင္တအေထြေထြ ၊ ပူပန္ေသာကအေထြေထြတုိ႔ ျဖစ္ရျခင္းမွလည္းေကာင္း ၊ အ၀ိဇၨာအေမွာင္ထု၌ ယံုမွားေတြေ၀ျခငး္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ အဆိုးကုိ အေကာင္းထင္ ၊ ဒုကၡကုိ သုခထင္လ်က္ စမ္းတ၀ါး၀ါးလမ္းေလွ်ာက္ေနရာမွ လမ္းလြဲေလွ်ာက်ရျခင္းမ်ိဳးတုိ႔မွ လည္းေကာင္း ၊

မဆံုမတြ႕လုိေသာ္လည္း ၾကံဳေတြ႕လာရတတ္သည့္ မခ်စ္မႏွစ္သက္ေသာသူ ၊ မခ်စ္မႏွစ္သက္ေသာ အရာႏွင့္ အတူတူခရီးဆက္ရျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ရန္ျငိဳးေဒါသတုိ႔ျဖင့္ စိတ္ပင္ပန္း ၊ ကိုယ္ပင္ပန္းျဖစ္ရျခင္းတုိ႔မွ လည္းေကာင္း ၊

ခ်စ္သူ ခင္သူ ၊ ျမတ္ႏိုးရသူ ၊ ခ်စ္ေသာ အရာ ၊ ျမတ္ႏိုးေသာ အရာႏွင့္ အတူတူ သြားလုိေသာ္လည္း လမ္းခုလတ္၌ပင္ အျပီးတုိင္ႏႈတ္ဆက္ခဲ့ရ၍ ယူက်ံဳးမရျဖင့္ ေၾကေၾကေျမ႕ေျမ႕ ၊ ေဆြးေဆြးနင့္နင့္ ျဖစ္ရျခင္းတုိ႔မွ လည္းေကာင္း

ရင္မဆုိင္လုိေသာ္လည္း မလြဲမေသြ ရင္ဆုိင္ရမည့္ အုိျခင္း ၊ နာျခင္း ၊ ေသျခင္း ဆင္းရဲတုိ႔မွ လည္းေကာငး္ ၊ ယုတ္စြအဆံုး ခႏၶာငါးပါးဟူေသာ ဆင္းရဲတုိ႔မွ လည္းေကာင္း …

ခ်ဳပ္ျငိမ္းရာ အရပ္သုိ႔ ဧဟိပႆိေကာ ၊ လာလွည့္စမ္းပါ ၊ ၾကည့္လွည့္စမ္းပါ။ ထုိအရပ္သုိ႔ လာႏုိင္ ၾကည့္ႏုိင္ရန္ ျမတ္ဗုဒၶသည္ သမၼာဒိ႒ိ ( ေကာင္းစြာ ျမင္ျခင္း ) ၊ သမၼာသတိ ( ေကာင္းစြာ ေအာက္ေမ့ျခင္း ) ၊ သမၼာ သမာဓိ ( ေကာင္းစြာ တည္ၾကည္ျခင္း ) တည္း ဟူေသာ မဂၢင္႐ွစ္ပါးျဖင့္ ညႊန္ျပေတာ္မူခဲ့ေပျပီ ။

ျမတ္ဗုဒၶတရားေတာ္ကုိ သႏၵိ႒ိေကာ ၊ ကိုယ္တုိင္ခံစား သိျမင္ႏိုင္ရန္ ဧဟိပႆိေကာ ၊ လာလွည့္ပါ့လား ၊ ၾကည့္လွည့္ပါလား ။ ထုိေသာအခါ အပၸါယ္ေလးပါးမွ ကင္းလြတ္ျခင္း ၊ လူနတ္နိဗၺာန္ သံုးတန္ေသာခ်မ္းသာကုိ ခံစားရျခင္းအက်ိဳးသည္ ျဖစ္ေပၚလာေပမည္။ ဤသုိ႔ စစ္မွန္ေသာ ခ်မ္းသာသည့္ အရပ္ျဖစ္၍ ၾသပေနယ်ိေကာ ၊ မိမိတုိ႔စိတ္ထဲသုိ႔ စြဲေအာင္ ေဆာင္ယူျခင္းငွာ ထိုက္ေသာ ျမတ္ဗုဒၶတရားေတာ္တုိ႔ကုိ ဧဟိပႆိေကာ လာလွည့္စမ္းပါ ၊ ၾကည့္လွည့္စမ္းပါ ၊ နာယူလွည့္ပါ ၊ ပြားမ်ားအားထုတ္လွည့္စမ္းပါ ဓမၼမိတ္ေဆြအေပါင္းတုိ႔ ။ သူတစ္ပါး က်င့္ငံုပြားမ်ား၍ ရအပ္ေသာ တရားေတာ္၏ အက်ိဳးအလံုးစံုကုိ မိမိသည္ ေ၀ငွ ခံစား၍ မရႏိုင္ေပ ။  ထုိ႔အတူ မိမိက်င့္သံုးပြားမ်ား၍ ရအပ္ေသာ တရားေတာ္၏ အက်ိဳးအလံုးစံုကုိလည္း သူတစ္ပါးအား ေ၀ငွခံစား၍ မရႏိုင္ေပ ။ ျမတ္ဗုဒၶတရားေတာ္တုိ႔သည္ ပစၥတံ ေ၀ဒိ တေဗၺာ၀ိညဴဟိ ၊ အရိယာ ပညာရွင္တုိ႔ ကုိယ္စီကိုယ္ငွ မိမိတုိ႔ သႏၱာန္၌ သိအပ္ခံစားအပ္ေသာ တရားေတာ္ပင္ျဖစ္၏ ။ ကိုယ္စီကုိယ္ငွ သိျမင္ခံစားႏုိင္ပါရန္ ဧဟိပႆိေကာ ၊ လာလွည့္စမ္းပါ ။ က်င့္လုိက္စမ္းပါ ။

ဗုဒၺတရားေတာ္မ်ား ကိန္းေအာင္းရာ ႏွလံုးသားအားျဖင့္လည္းေကာင္း ၊ ဗုဒၶတရားေတာ္မ်ား စြဲတည္ရာ ႏႈတ္ျဖင့္လည္းေကာင္း ၊ ဗုဒၺတရားေတာ္မ်ား ျဖန္႔က်က္ရာ လက္ျဖင့္လည္းေကာင္း ၊  လိႈက္လွဲေလးနက္စြာ ဖိတ္ေခၚျပီးရင္း ဖိတ္ေခၚေနဆဲ ….

      ဧဟိပသိေကာ…..

မွတ္ခ်က္ ။    ။ ျမင့္မိုရ္မွ ေပးပုိ႔ပါသည္ ….


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: