အေမွ်ာ္ အေၾကာက္ ျပႆနာ


ယခုေခတ္တြင္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တုိင္းနီးပါး ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္မ်ားကို ကိုးကြယ္ေနၾက၏ ။ သုိ႔ေသာ္ တမလြန္က်ိဳး ပစၥဳပၸန္က်ိဳး ရသဓြားသူမ်ားကို သိသာမ်ားျပားစြာ မေတြ႕ၾကရေပ။ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္ ကိုးကြယ္ျခင္းကို ေထရ၀ါဒနည္းက် ဆန္းစစ္ၾကည့္သင့္သည္။

ရတနာသံုးပါးႏွင့္ စပ္ေသာ ဒါနတစ္ခုက ခ်က္ခ်င္းအက်ိဳးေပးရန္ ေခတၱ ႏွင့္ အဇၥ်ာသယ ဟူေသာ အဂါၤႏွစ္ခ်က္ႏွင့္ ျပည့္စံုရန္ လုိ၏။ ေခတၱ ဟူသည္ ဘုရား ၊ တရား ၊ သံဃာဟူေသာ ရတနာသံုးပါး ထင္႐ွား႐ွိေနျခင္းျဖစ္၏။ အဇၥ်ာသယ ဟူသည္ ဘယ ( အေၾကာက္ ) ၊ လာဘ ( အေမွ်ာ္ ) ၊ ကုလာစာရ ( မိ႐ိုးဖလာ) ဟူေသာ အခ်က္တုိ႔မွ ကင္းလြတ္၍ ျဖဴစင္သန္႔႐ွင္းေသာ သဒၶါတရားႏွင့္ ျပည့္စံုျခင္းပင္ ျဖစ္၏။ ဟူေသာ အဂါၤႏွစ္ခ်က္ႏွင့္ ျပည့္စံုရန္ လုိအပ္၏။

ဘုရား႐ွင္၏ အဆံုးအမ သာသနာၾကီး ထင္႐ွား႐ွိေနျခင္းေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရား ထင္႐ွား႐ွိေနသည္ႏွင့္ အတူတူပင္ ျဖစ္၏။ တရားႏွင့္ သံဃာကုိကား ဆုိဖြယ္ရာပင္ မ႐ွိေတာ့ေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေခတၱဟူေသာ အဂါၤဘက္မွ ခ်ိဳ႕ယြင္းျခင္း မ႐ွိေပ။ ရတနာသံုးပါးကုိ ဆည္းကပ္ကိုးကြယ္ပါလ်က္ သိသာထင္႐ွားေသာ ေကာင္းက်ိဳးကုိ မရၾကသည္မွာ အဇၥ်ာသယ ဟူေသာ ဒုတိယ အဂါၤပ်က္ကြက္ေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္၏။

ဟုတ္/မဟုတ္ လက္ေတြ႔ဆန္းစစ္ၾကပါစို႔။

ဘုရားဆြမ္းေတာ္ကပ္သူ အမ်ားစုသည္ မိဘမ်ိဳး႐ိုးအစဥ္အဆက္လုပ္ငန္းစဥ္ဟု သေဘာထားကာ ၀တ္ေက်တန္းေက် ကပ္ၾကသူမ်ားက မ်ား၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဘုရားဆြမ္းေတာ္ပြဲကို ၾကည့္လုိက္လွ်င္ အိမ္ေျမွာင္တစ္ေကာင္စာေလာက္ ဆြမ္းေပၚတြင္ ဟင္းေလးတစ္ဖက္တင္ထားသည္ကိုသာ ေတြ႔ရ၏။ မိ႐ိုးဖလာသဒၶါျဖစ္၍ အားနည္းေနရသည့္ ၾကားထဲတြင္ အေမွ်ာ္ႏွင့္ အေၾကာက္က ၀င္ေရာလိုက္ျပန္ေသာအခါ ထုိသဒၶါသည္ ခ်ည့္နဲ႔ျပီး နာလန္မထူႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္သြား၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ထက္သန္စြာ အက်ိဳးမေပးျခင္း ျဖစ္၏။ အေမွ်ာ္၀င္လာပံုကား ဆြမ္းေတာ္ကပ္လွ်င္ ေပါက္ေပါက္ပြင့္ပါ ထည့္ကပ္ ၊ ဒါမွ စီးပြားေရးလမ္းမၾကီး ပြင့္မယ္ ဟု ဂိုဏ္းဆရာမ်ားေျပာလုိက္သည္ႏွင့္ ေပါက္ေပါက္မ်ား ထည့္ကပ္ေတာ့၏။ ျမတ္စြာဘုရား ဘုန္းေပးတာ မေပးတာ အဓိက မဟုတ္ ၊ ငါတုိ႔စီးပြားေရးတတ္ဖုိ႔ အဓိက ဟူေသာ အေမွ်ာ္ဦးစီးသည့္ ဒါနကုသိုလ္သည္ အဘယ္မွာ အက်ိဳးေပး အးေကာင္းပါေတာ့မည္နည္း။ တခ်ိဳ႕က သစ္သီးကုိးမ်ိဳးတင္ပါ ၊ န၀င္းေၾကသည့္အတြက္ လုိရာျပည့္တယ္ ဟု ေျပာလုိက္လွ်င္ ခ်က္ခ်င္းတင္၏။ ျမတ္စြာဘုရားဘုန္းေပးေစခ်င္ေသာ ေစတနာထက္ မိမိလုိရာ ဆႏၵျပည့္၀ဖုိ႔ အဓိကထား၏ ။ ထုိ႕ေၾကာင့္ သစ္သီးစိတ္မ်ားကုိ ၀ယ္ယူျပီး မခြဲစိပ္ဘဲ အလံုးလုိက္ တင္ထားသည္။ သာမန္ရဟန္းတပါးကိုပင္ အရွင္ဘုရား ဘုန္းေပးပါဟု ေျပာျပီး ဖရဲသီး အလံုးလုိက္ကို ဒီတုိင္းကပ္လုိက္လွ်င္ သင့္ေတာ္ပါမည္ေလာ။ ေတြးေခၚၾကည့္ေစခ်င္သည္။ တစ္ဖန္ ထိုသစ္သီးမ်ားကို ညပိုင္းမွာပါ ကပ္ထားျပန္သည္။ ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္ သံဃာေတာ္မ်ား အားလံုးသည္ ေန႔လြဲညစာ မဘုန္းေပးၾကေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၁၂ နာရီေက်ာ္သည္ႏွင့္ မည္သည့္သစ္သီး အစာကုိမွ် မတင္သင့္ေပ။ သိလ်က္ႏွင့္ ကပ္လွ်င္ အျပစ္ပင္ ျဖစ္တတ္၏။

အေၾကာက္ေၾကာင့္ ဒါန ျပဳပံု

ေဗဒင္ဆရာက ေသာက အပူေတြ ျငိမ္းေစရန္ ဘုရားကို ေရသပၸါယ္ပါဟု ေဟာလုိက္၏။ ျပာသိုလ မနက္အေစာၾကီး ဘုရားေပၚတတ္ကာ ေမြးနံမွ ဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္ေပၚသုိ႔ ေအးစက္ေနေသာ ေရမ်ားကို အဆက္မျပတ္ ေလာင္းခ်ေတာ့၏။ ႐ုပ္ပြားေတာ္ေနရာတြင္ စိတ္ဆိုးေသာ ရဟန္းတစ္ပါးပါးသာဆုိလွ်င္ ဒီေလာက္ေအးေနတဲ့အခ်ိန္ င့ါကုိ ေရေလာင္းရသလား ဟု ဆုိကာ ထ႐ိုက္ပစ္မွာ ေသခ်ာသည္။

တကယ္လႈသင့္သည္ကား စာသင္တုိက္မ်ား ၊ ကမၼ႒ာန္းဌာနမ်ားသုိ႔ မိမိတတ္ႏိုင္သေလာက္ တစ္ရက္စာ ၊ ႏွစ္ရက္စာ စသည္ သတ္မွတ္ျပီး ေရတင္ရန္ စက္ဆီဖိုးအျဖစ္ လႈလုိက္မည္ဆုိလွ်င္ အက်ိဳးေပးသန္ေသာ ကာလဒါန တစ္ခု ျဖစ္သြားေပမည္။ အခ်ိဳ႕ေဗဒင္ဆရာက မေကာင္းေသာျဂိဳလ္မွ လြတ္ရန္ ဘုရားကုိ သက္ေစ့ မီးပူေဇာ္ပါ ဟု ေဟာလုိက္သည္ႏွင့္ ေန႔ ၁၂ နာရီ ၁ ခ်က္ ေနပူက်ဲက်ဲ ဘုရားေပၚတတ္ျပီး ဖေယာင္းတုိင္ ထြန္းၾကျပန္သည္။ အမွန္ကား မီးပူေဇာ္ျခင္းမဟုတ္ ၊ အလင္းေရာင္ ပူေဇာ္ျခင္းသာျဖစ္၏။ ဘုရား သုိ႔မဟုတ္ ကမၼ႒ာန္းတုိက္တြင္ လွ်ပ္စစ္မီးဖုိးကိုသာ လႈဒါန္းသင့္သည္။ ေရႊလႈလွ်င္ ျဖစ္ရာဘ၀ ေရႊလုိအဆင္းလွသည္ဟူေသာ အေမွ်ာ္စိတ္ေၾကာင့္ လုိအပ္ေသာ မလုိအပ္ေသာ ဘာမွ မစူးစမ္းေတာ့ဘဲ တန္ခိုးၾကီး ဆင္းတုေတာ္မ်ားကို ၀ိုင္း၀န္းေရႊခ်ၾက၏။ တခ်ိဳ႕ ဘုရားပံုေပ်ာက္ကာ ဘာမွန္းမသိ လံုးလံုးၾကီးျဖစ္သြားၾကသည္။ အမွန္ ေရႊခ်ဖုိ႔ ၀တၳဳေငြကို သီးသန္႔လႈသင့္သည္။ ေဂါပကမ်ားက ေသခ်ာစြာ စာရင္းႏွင့္ထားျပီး လုိအပ္ေသာအခါ ေရႊဆုိင္း၀ယ္ျပီး ခ်ေပးသင့္သည္။

႐ုပ္ပြားေတာ္ မည္သည့္ပံုမ်ိဳးေပါက္ေနေန ငါႏွင့္မဆုိင္ ၊ ငါ ကုသိုလ္ရျပီးေရာ ဟူေသာ စိတ္မ်ိဳးသည္ ေထရ၀ါဒနည္းက်ေသာ စိတ္မ်ိဳးမဟုတ္ေပ။ ငါ ေကာင္းစားေရးအတၱ၀ါဒကုိ ဦးတည္ေသာ တႏၱရ ၊ မႏၱရ စိတ္ထားမ်ိဳးသာ ျဖစ္၏။ နိဂံုးခ်ဳပ္ဆုိရလွ်င္ ရတနာသံုးပါး ဟူေသာ ေခတၱကား  ေျပာဖြယ္မရွိေအာင္ ျပည့္စံုေန၏။

မ်ိဳး႐ိုးအစဥ္အလာ ၊ အေမွ်ာ္ ၊ အေၾကာက္ ဟူေသာ သံုးမ်ိဳးကုိ ပယ္ေဖ်ာက္၍ သဒၶါျဖဴစင္စြာျဖင့္ လႈဒါန္းၾကမည္ ဆုိလွ်င္ အဇၥ်ာသယ ဟူေသာ အဂါၤနွင့္လည္း ျပည့္စံုကာ ယခုဘ၀မွာပင္ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာမ်ားကို ခံစားၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေလးနက္စြာ အသိေပးအပ္ပါသည္။

က်မ္းကိုး ။     ။ ေမတၱာရွင္ ေ႐ႊျပည္သာ၏ ေထရ၀ါဒ မွတ္ေက်ာက္Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: