သုစ႐ိုက္ ၁၀-ပါး၊ ဒုစ႐ိုက္ ၁၀-ပါး


သုစ႐ိုက္ ၁၀-ပါး

ကာယ သုစ႐ိုက္ ၃-ပါး-
၁။ သတၱ၀ါ အသက္ကိုသတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း။
၂။ သူတစ္ပါးပစၥည္းကို မတရားယူျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း။
၃။ ကာမဂုဏ္တို႔၌ မွားယြင္းစြာ က်င့္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း။

၀စီ သုစ႐ိုက္ ၄-ပါး-
၄။ မွန္ေသာစကားကို ေျပာဆိုျခင္း။
၅။ ညီညြတ္ေစလိုေသာစိတ္ျဖင့္ ေျပာဆိုျခင္း။
၆။ ႏူးညံ့ခ်ဳိသာေသာ စကားကိုေျပာဆိုျခင္း။
၇။ အက်ဳိးရွိေသာ စကားကိုေျပာဆိုျခင္း။

မေနာ သုစ႐ိုက္ ၃-ပါး-
၈။ သူတစ္ပါးပစၥည္း ရယူလိုစိတ္ မရွိျခင္း။
၉။ သူတစ္ပါးကို ဖ်က္ဆီးလိုစိတ္ မရွိျခင္း။
၁၀။ မွန္ေသာ အယူ၀ါဒကို ကိုးကြယ္ျခင္း။

——————————————

ဒုစ႐ိုက္ ၁၀-ပါး

ကာယ ဒုစ႐ိုက္ ၃-ပါး
၁။ သတၱ၀ါ အသက္ကိုသတ္ျခင္း။
၂။ သူတစ္ပါးပစၥည္းကို မတရားယူျခင္း။
၃။ ကာမဂုဏ္တို႔၌ မွားယြင္းစြာ က်င့္ျခင္း။

၀စီ ဒုစ႐ိုက္ ၄-ပါး
၄။ လိမ္ေျပာျခင္း။
၅။ ကုန္းတိုက္ျခင္း။
၆။ ၾကမ္းတမ္း ႐ိုင္းစိုင္းေသာ စကားကိုေျပာျခင္း။
၇။ အက်ဳိးမရွိေသာ စကားကိုေျပာျခင္း။

မေနာ ဒုစ႐ိုက္ ၃-ပါး
၈။ သူတစ္ပါးပစၥည္း ရလိုမႈႏွင့္ ၾကံစည္စိတ္။
၉။ သူတစ္ပါးကို ဖ်က္ဆီးလိုစိတ္။
၁၀။ မွားယြင္းေသာ အယူ၀ါဒကို ကိုးကြယ္ျခင္း။

2 Responses

  1. Thanks for your post.
    I copy it and share to my another friends.

  2. အေကာင္း အဆုိး ခဲြျခားနုိင္ဖုိ႔ ဘုရားရွင္ ေဟာၾကားသည့္ သုစရုိက္ ဒုစရုိက္မ်ား အေၾကာင္းကုိ ျပန္လည္ေဖာ္ျပေပးတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္၊ သိျပီးသူမ်ားအတြက္္လဲ ထပ္ျပီးဆင္ျခင္ နုိ္င္တာေပါ့၊ မသိေသးသူမ်ားအတြက္ မွတ္သားစရာပါ၊

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: