သိသူႏွင့္ မသိသူ


မိလိႏၵမင္းၾကီး ။     ။ အရွင္ဘုရား ၊ မေကာင္းမႈမွန္းသိပါလ်က္ က်ဴးလြန္သူႏွင့္ မသိဘဲ က်ဴးလြန္သူ ႏွစ္ဦးတြင္ ဘယ္သူကပိုပီး အျပစ္ၾကီးေလးပါသလဲ ဘုရား၊

အရွင္နာဂေသန။     ။ မသိဘဲ က်ဴးလြန္သူက ပိုပီး အျပစ္ၾကီးေလးေပတယ္။
မိလိႏၵမင္းၾကီး
။     ။အရွင္ဘုရား ၊ တပည့္ေတာ္တို႔ တရားစီရင္ရာတြင္ကား ထိုသို႔မဟုတ္ပါ၊ မင္းညီမင္းသာ ၊ မွဴးမတ္တို႔၏သား စသည္ တရားဥပေဒသေဘာတရားကုိ သိျပီးသူမ်ား အျပစ္က်ဴးလြန္ခဲ့လွ်င္ တျခားသူမ်ားထက္ပိုပီး အျပစ္ၾကီးေလးပါသည္။
အရွင္နာဂေသန
။  ။မွန္ေပတယ္ ၊မင္းျမတ္၊ မငး္္ျမတ္ဆိုအပ္သည္မွာ ေလာကေၾကာင္း ျဖစ္ေပတယ္၊  ဓမၼသေဘာမွာေတာ့ မသိလို႔ လြန္က်ဴးသူက သိပါလ်က္လြန္က်ဴးသူထက္ ပိုျပီးအျပစ္ၾကီးေလးေပတယ္ မင္းျမတ္။
မိလိႏၵမင္းၾကီး
။     ။ မွန္ပါ၊ အေၾကာင္းရင္းကို ရွင္းျပေတာ္မူပါ ဘုရား။
အရွင္နာဂေသန ။ မင္းျမတ္၊ အလွ်ံေျပာင္ေျပာင္ ေတာက္ေလာင္ပူျပင္းေနတဲ့ သံေတြခဲကို ပူမွန္းသိထားပီးသူႏွင့္ ပူမွန္းမသိေသးသူ ႏွစ္ဦးကိုင္တြယ္ရာတြင္ ဘယ္သူက အပူဒဏ္ပိုခံစားရမလဲ။
မိလိႏၵမင္းၾကီး
။     ။ မွန္ပါ၊ ပူမွန္းမသိသူက အပူဒဏ္ကို ပိုျပီးခံစားရပါမည္ဘုရား။
အရွင္နာဂေသန
။     ။ ဘာ့ေၾကာင့္လဲ ၊ မင္းျမတ္။
မိလိႏၵမင္းၾကီး
။     ။ မွန္ပါ၊ သူက သံေတြခဲရဲ႕  ပူတဲ့အျဖစ္ကို လံုး၀မသိထားေလေတာ့ ထိထိမိမိ တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ဆုပ္ကိုင္လိုက္မွာ ျဖစ္လို႕႕  ပါဘုရား၊
အရွင္နာဂေသန
။     ။မွန္ေပတယ္၊ မင္းျမတ္၊ မသိေတာ့မေၾကာက္ဘူး ၊ မေၾကာက္ေတာ့ ေပါ့ေပါ့တန္တန္မလုပ္ဘူး ၊ သိထားသူကေတာ့ မလႊဲသာလို႔ လုပ္ရသည့္တိုင္ အျပင္းအထန္စိတ္ေရာကိုယ္ပါမဟုတ္ဘူး၊ ဒီေတာ့ အျပစ္မလည္း ၾကီးေလးသင့္သေလာက္ မၾကီးေလးေတာ့ေပဘူးေပါ့
မသိလို႔လုပ္တဲ့သူကေတာ့ သံေတြခဲကို ရဲရဲၾကီးဆုပ္ကိုင္လိုက္ရသလိုပဲ ၊ အကုသိုလ္အမႈေတြကို စိတ္ေရာကိုယ္ပါ အင္တုိက္အားတုိက္ပါ ျပဳလုပ္ေလေတာ့ ပိုျပီးေတာ့ အျပစ္ၾကီးေလးရေပတယ္ မင္းျမတ္။
မိလိႏၵမင္းၾကီး
။     ။ မွန္ပါ၊ သိသာကြဲျပားအပ္ပါျပီဘုရား။

3 Responses

  1. တန္ဖုိးရွိတဲ႕ဘာသာေရးအသိေတြေပးလို႕ေက်းဇူးဗ်ာ
    း)

  2. sandarthuriya.com ဒါမွမဟုတ္ .net, .org လုပ္ခ်င္ပါသလား။
    တရားဓမၼေတြ ျဖန္႕ေဝေပးေနတဲ့ ဘေလာ့မုိ႔ ဒိုမိန္း အလုိရွိရင္ လုပ္ေပးႏုိင္ပါတယ္။ အလုိရွိရင္ ေျပာပါ

  3. စာေတြလာဖတ္ၿပီး.. လင့္ေလးလည္းယူသြားပါတယ္… စိတ္ခ်မ္းသာ ကိုယ္က်န္းမာပါေစ..။

Leave a Reply to ေမာင္ေကာင္း Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: