ပုထုဇဥ္ေတြ ေရာက္ႏုိင္ေသာ ဘံု


ပုထုဇဥ္ေတြ ေရာက္ႏုိင္တဲ့ဘံု

၁) ေဒ၀ ဂတိ          =  နတ္ဘံု ( ျဗဟၼာ့ဘံုလည္း ပါတယ္ )

၂) မႏုႆ ဂတိ              = လူ႔ဘံု

၃) နိရယ ဂတိ                = ငရဲဘံု

၄) တိရစၦာန္ ဂတိ           = တိရစၦာန္ဘံု

၅) ေပတ ဂတိ                = ျပိတၱာဘံု ( အသူရကာယ္ ကိုေတာ့ ျပိတၱာထဲမွာ ေပါင္းထည့္ထားပါတယ္ )

ဒီဘ၀ကေသတာနဲ႔ ႐ုပ္ေဟာင္းနာမ္ေဟာင္းခ်ဳပ္တာနဲ႔ ဟုိဘက္ဘ၀မွာ ခ်က္ခ်င္း ပဋိသေႏၶသြားေနပါတယ္  ။ ႐ုပ္သစ္ နာမ္သစ္ျဖစ္ပါတယ္ ။

ေသျပီး ဘယ္ဘံုမွ မသြားေသးဘဲ အိမ္၀ိုင္းထဲမွာ ခုနစ္ရက္ေနတယ္ဆုိတာ မဟုတ္ပါဘူး ၊ အဲဒါ ဗုဒၶအယူ၀ါဒ မဟုတ္ပါဘူး ၊ ဟိႏၵဴကေန ဗုဒၶအယူ၀ါဒကုိ ဆင္းသက္လာတာ ။ ဘာသာေရး ဗဟုသုတ မရွိေသာ ၊ ေထရ၀ါဒ အေတြးအေခၚမရွိေသာ သူေတြက အငွားသံုးရင္း ၾကာေတာ့ ဗုဒၶ၀ါဒ လုိျဖစ္လာပါတယ္ ။  အဲဒီ (၅) ဘံုထဲမွာ နတ္ဘံု ၊ လူ႔ဘံု ၊ တိရစၦာန္ဘံု ၊ ငရဲဘံုေရာက္သြားရင္ ဒီက အမွ်ေပးတာကို သာဓုမေခၚႏိုင္ဘူး ။ ျပဳတဲ့လူေတြ ကုသုိလ္ရမယ္ ၊ တျခား မကြ်တ္ မလြတ္တဲ့လူေတြ သာဓုေခၚရရင္ ကြ်တ္လြတ္သြားမယ္ ၊ ဒါ့ေၾကာင့္ ဆြမ္းသြတ္တဲ့ အလုပ္ကေတာ့ လုပ္သင့္ပါတယ္ ။ အက်ိဳးမဲ့ မျဖစ္ပါ ။ ေသသူဟာ ျပိတၱာဘံုကို ေရာက္သြားတယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဒီကေပးတဲ့ အမွ်ကို ေကာင္းေကာင္းၾကီး သာဓုေခၚျပီး ေကာင္းရာဘံုကို ေရာက္သြားႏုိင္ပါတယ္။

ျပိတၱာဘံုေရာက္ခဲ့ရင္ ကြ်တ္လြတ္ပါေစဆုိတဲ့ ရည္႐ြယ္ခ်က္နဲ႔ ဆြမ္းသြတ္တာပါ ။ ၀ိဉာဥ္ရွိတယ္ ဆုိတဲ့ အယူအဆဟာ ၀ိဉာဥ္ဆုိတဲ့ နာမ္တရားဟာ ျမဲတယ္ ၊ အတၱေကာင္ေလး ရွိတယ္လုိ႔  ယူဆတဲ့ သႆတဒိ႒ိနဲ႔ အတၱဒိ႒ိရဲ႕ ခ်ယ္လွယ္လႊမ္းမုိးမႈေတြျဖစ္ပါသည္။

က်မ္းကိုး။       ။ ေမတၱာရွင္ (ေရႊျပည္သာ) ၏ မဂ္တား ဖုိလ္တား အႏၱရာယ္မ်ား

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: