ပိယဝဂ္ဂ – ချစ်ခြင်း


 • အယောဂေ ယုဉ္ဇမတ္တာနံ ၊ ယောဂသိ္မဉ္ဇ အယောဇယံ ၊

အတ္တံ ဟိတွာ ပိယဂ္ဂါဟီ ၊ ပိဟေတတ္တာနုယောဂိနံ ။

မိမိကိုယ်ကို အားမထုတ် မလုပ်ဆောင်သင့်ရာ၌ အားထုတ်လုပ်ဆောင်၍ အားထုတ်လုပ်ဆောင်သင့်ရာ၌ အားမထုတ် မလုပ်ဆောင်ပဲ အကျိုုးစီးပွားကို စွန့်လွှတ်လျက် ချစ်ဖွယ်အာရုံ ကာမဂုဏ်ကို စွဲလမ်းသူသည် ကိုယ်တိုင်အားထုတ် လုပ်ဆောင်ထားသူတို့၏ (စီးပွားဥစ္စာကို) လိုချင်တောင့်တပေ၏။

Devoting oneself to that which should be shunned, not devoting to that which should be associated, rejecting one’s benefit and grasping at the (sensual) pleasure, … he will have cause to envy to those who have exerted the gain by themselves.

 • မာ ပိယေဟိ သမာဂဉ္ဆိ ၊ အပ္ပိယေဟိ ကုဒါစနံ ၊

ပိယာနံ အဒသာနံ ဒုက္ခံ ၊ အပ္ပိယာနဉ္ဇ ဒသာနံ ။

ချစ်သောသူတို့နှင့်လည်း မပေါင်းဖော်ပါလင့် ။ မုန်းသောသူတို့နှင့်လည်း တစ်ခါတစ်ရံမျှ မပေါင်းဖော်ပါလင့် ။ ချစ်သောသူတို့ကို မမြင်ရခြင်းသည် ဆင်းရဲခြင်းဖြစ်ရ၍ မုန်းသောသူတို့ကို မြင်ရခြင်းသည်လည်း ဆင်းရဲရပေ၏။

Consort not with those who are beloved, nor ever with those who are unbeloved. Not seeing those who are beloved and seeing those who are unbeloved are both painful.

 • တသ္မာ ပိယံ နကယိရာထ ၊ ပိယာပါယော ဟိ ပါပကော ၊

ဂန ္ထာ တေသံ န ဝိဇ္ဇန ္တိ ၊ ယေသံ နတ္တိ ပိယာပ္ပိယံ ။

ထို့ကြောင့် (ပုဂ္ဂိုလ် သတ္တဝါကိုဖြစ်စေ ၊ ပစ္စည်းဥစ္စာကိုဖြစ်စေ ) ချစ်ခင်စွဲလမ်းခြင်းကိုမပြုရာ။ ချစ်ခင်စွဲလမ်းဖွယ်ရာတို့နှင့် ကွေကွင်းရခြင်းသည် မကောင်းသည်သာတည်း။ ချစ်ခြင်း ၊ မုန်းခြင်းမရှိသော သူတို့အား အနှောင်အဖွဲ့ ဂန ္တတို့သည် မရှိကြလေကုန်။

Therefore, let naught be dear to anything (beings or properties), for separation from the beloved is bad ( or painful). There are no bonds for those to whom nothing is dear or not dear.

 • ပိယတော ဇာယတီသောကော ၊ ပိယတော ဇာယတီ ဘယံ ၊

ပိယတော ဝိပ္ပမုတ​္တသ ၊ နတ္တိ သောကော ကုတော ဘယံ။

ချစ်ခင်မှုကြောင့် စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း ဖြစ်ရ၏။ ချစ်ခင်မှုကြောင့် ကြောက်ရွံ့ဖွယ်ဘေးရန်ဖြစ်ရ၏။ ချစ်ခင်မှုမှ လွတ်ကင်းသော သူအား စိုးရိ်မ်ပူပန် ကြောက်ရွံ့ဖွယ်ဘေးရန်တို့သည် အဘယ်မှာလျင် ဖြစ်နိုင်ပါအံ့နည်း။

From endearment springs grief, from endearment springs fear. For him who is wholly free from endearment, there is no grief, whence fear?

 • ပေမတော ဇာယတီ သောကော ၊ ပေမတော ဇာယတိ ဘယံ ၊

ပေမတော ဝိပ္ပမုတ္တသ ၊ နတ္တိ သောကော ကုတောဘယံ ။

နှစ်သက်မြတ်နိုးမှုကြောင့် စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းဖြစ်ရ၏။ နှစ်သက်မြတ်နိုးမှုကြောင့် ကြောက်ရွံ့ဖွယ်ဘေးရန်ဖြစ်ရ၏။ နှစ်သက်မြတ်နိုးမှုမျ လွတ်ကင်းသောသူအား စိုးရိမ်ပူပန်ကြောက်ရွံ့ဖွယ်ဘေးရန်တို့သည် အဘယ်မှာ ဖြစ်နိုင်ပါအံ့နည်း။

From affection springs grief, from affection springs fear. For him who is wholly free from affection, there is no grief, whence fear?

 • ရတိယာ ဇာယတီ သောကော၊ ရတိယာ ဇာယတီ ဘယံ ၊

ရတိယာ ဝိပ္ပမုတ္တသ ၊ နတ္တိ သောကော ကုတောဘယံ။

မွေ့လျော်တွယ်တာမှုကြောင့် စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းဖြစ်ရ၏။ မွေ့လျော်တွယ်တာမှုကြောင့် ကြောက်ရွံ့ဖွယ်ဘေးရန်ဖြစ်ရ၏ ။ မွေ့လျော်တွယ်တာမှုမှ လွတ်ကင်းသောသူအား စိုးရိမ်ပူပန် ကြောက်ရွံ့ဖွယ်ဘေးရန်သည် အဘယ်မှာလျင် ဖြစ်နိုင်ပါအံ့နည်း။

From attachment springs grief, from attachment springs fear. For him who is wholly free from attachment, there is no grief, whence fear?

 • ကာမတောဇာယတီ သောကော ၊ ကာမတောဇာယတီ ဘယံ ၊

ကာမတော ဝိပ္ပမုတ္တသ ၊ နတ္တိ သောကော ကုတောဘယံ။

ကာမအာရုံကြောင့် စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းဖြစ်ရ၏။ ကာမအာရုံကြောင့် ကြောက်ရွံ့ဖွယ်ဘေးရန်ဖြစ်ရ၏ ။ ကာမအာရုံမှ လွတ်ကင်းသောသူအား စိုးရိမ်ပူပန် ကြောက်ရွံ့ဖွယ်ဘေးရန်သည် အဘယ်မှာလျင် ဖြစ်နိုင်ပါအံ့နည်း။

From lust springs grief, from lust springs fear. For him who is wholly free from lust, there is no grief, whence fear?

 • တဏှာယ ဇာယတီ သောကော ၊ တဏှာယ ဇာယတီ ဘယံ ၊

တဏှာယ ဝိပ္ပမုတ္တသ ၊ နတ္တိ သောကော ကုတောဘယံ။

တဏှာကြောင့် စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းဖြစ်ရ၏။ တဏှာကြောင့် ကြောက်ရွံ့ဖွယ်ဘေးရန်ဖြစ်ရ၏ ။ တဏှာမှ လွတ်ကင်းသောသူအား စိုးရိမ်ပူပန် ကြောက်ရွံ့ဖွယ်ဘေးရန်သည် အဘယ်မှာလျင် ဖြစ်နိုင်ပါအံ့နည်း။

From craving springs grief, from craving springs fear. For him who is wholly free from craving, there is no grief, whence fear?

 • သီလဒသနသမ္ပန႖ံ ၊ ဓမ္မဌံ သစ္စဝေဒိနံ ၊

အတ္တနော ကမ္မ ကုဗ္ဗာနံ ၊ တံ ဇနော ကုရုတေ ပိယံ ။

အကျင့်သီလ ဉာဏ်အမြင်နှင့် ပြည့်စုံပြီး တရား၌တည်ကာ အမှန်တရားကိုသိတက်၍ မိမိပြုဖွယ်အကျင့် အမှုကိစ္စတို့ကိုလည်း ပြုတက်သူကို လူအပေါင်းတို့သည် ချစ်ခင်မြတ်နိုးကြကုန်၏။

The man who is perfect in virtue and insight, is established in the Teaching (Dhama) and has realised the Truths; who fulfills his own duties-him do people hold dear.

 • ဆန္ဒဇာတော အနက္ခာတေ ၊ မနသာ စ ဖုဋော သိယာ ၊

ကာမေသု စ အပ္ပဋိဗဒ္ဓစိတ္တော ၊ ဥဒ္ဓံ သောတောတိ ဝုစ္စတိ ။

နိဗ္ဗာန်ကို ဆန္ဒပြင်းပြစွာ လိုလားသည်ဖြစ်၍ စိတ်ဖြင့်သုံးသပ်တွေ့ထိကာ ကာမဘုံတို့၌ ကပ်ငြိတွယ်တာစိတ် မရှိသောသူကို အကနိဌဘုံသို့ အစဉ်အတိုင်း တက်ရောက်သွားမည့် ပုဂ္ဂိုလ်ဟူ၍ ဆိုအပ်ပေ၏။

Ardent in aspiration after the Undeclared (Nibbana), with mind thrilled (with Three Noble Paths and Fruits ), he whose mind is not bound by material pleasures, such a person is called One bound Upstream.

 • စိရပ္ပဝါသိ ံ ပုရိသံ ၊ ဒူရဟော သောတ္ထိမာဂတံ ၊

ဉာတိမိတ္တာ သုဟဇ္ဇာစ ၊ အဘိနန္ဒန ္တိ အာဂတံ။

ကြာမြင့်စွာ ကွဲကွာနေခဲ့သဖြင့် ရပ်ဝေးမှ စိတ်ချမ်းသာစွာ ပြန်ရောက်လာသူကို (မြင်ရ၍) ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေ ချစ်ကျွမ်းဝင်သူတို့သည် ပြန်လာခြင်းကို အလွန်နှစ်သက် ဝမ်းမြောက်ကြကုန်၏။

When, after a long absence, a man returned home safe from after, kinsfolk, friends and wll-wishers rejoice on his arrival.

 • ဟထေဝ ကတပုမ္ပိ ၊ အသ္မာ လောကာ ပရံ ဂတံ ၊

ပုညာနိ ပဋိဂဏှန ္တိ ၊ ပိယံ ဉာတီဝ အာဂတံ။

ထို့အတူသာလျှင် ဤပစ္စုပ္ပုန်ဘဝမှ တမလွန်ဘဝသို့ ကူးပြောင်းသွားလေသော် ပြုပြီးသော ကုသိုလ်ကောင်မှုရှိသူကို ဆွေမျိုးတို့သည် ပြန်ရောက်လာသည့် ချစ်ခင်သူကို ကြိုဆိုကြသကဲ့သို့ ကောင်းမှုတို့သည်လည်း ကြိုဆိုကြကုန်၏။

Likewise, his own good deeds too will receive the good doer who has gone from this world to the next as kinsmen will receive a dear one on his return.

ဓမ္မပဒ

3 Responses

 1. ချစ်သောသူနဲ့ မပေါင်းဖော်ပါနဲ့။ သူနဲ့ ပေါင်းဖော်ရတာလည်း ဒုက္ခတဲ့။ အဲဒီ ဒုက္ခက ချိုမြိန်ဒုက္ခဆိုတော့ဗျာ။ ပေါင်းဖက်ချင်တယ်။

  • ဒါကတော့ ပုထုစဉ် သဘောပေကိုး ကိုဂျေရ. . . ။ဒုက္ခကို စိတ်ထဲမှာမှတ်. . .လုပ်စရာရှိတာဆက်လုပ်။ အဟီး။

  • ဒီနှစ်ယောက်ကတော့ ဟုတ်နေတာပဲ… လုပ်ဗျာ….

Leave a Reply to ဂျေဂျူဝိုင် Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: