ေသမင္းေနတဲ့ ဘံု


ရုပ္တရားျဖစ္ျဖစ္ ၊ နာမ္ တရားျဖစ္ျဖစ္ အေဟာင္းပ်က္သြားတဲ့ အခါမွာ အသစ္အသစ္ထပ္ျဖစ္ေနရတယ္။ ရုပ္တရားအသစ္ ၊ နာမ္တရားအသစ္ ထပ္မျဖစ္ေတာ့တဲ့ အခါကို လူ႕ေလာကက ေသတယ္လုိ႔ သတ္မွတ္တာပါ။

ေသမင္းဘယ္ဘံုမွာ ေနပါသလဲ

ဘယ္ဘံုမွာ မွ မေနပါဘူး။ ဘယ္ဘံုမွာမွလည္း ေသမင္းဆုိတာ မရွိပါဘူး။ ဒီဘ၀အတြင္းမွာ ေစာေစာကေျပာခဲ့တဲ့ ရုပ္နဲ႔ နာမ္ အေဟာင္းပ်က္သြားျပီး အသစ္ျပန္မျဖစ္ေတာ့တာကိုပဲ ေသတယ္၊ ေသမင္းေခၚသြားတယ္ဆုိျပီး တင္စားေျပာၾကတာပါ။

သျခင္းဟာ သံုးမ်ိဳး႐ိွပါတယ္။

  • ဦးျဖဴေသျပီ ေဒၚနီေသျပီဆုိတဲ့ ေလာကက သတ္မွတ္တဲ့ ေသျခင္းကေတာ့ သမုတိမရဏ လုိ႔ေခၚပါတယ္။
  • ပရမတ္ရုပ္နာမ္ေတြ တရစပ္ပ်က္ေနတာကိုေတာ့ ခဏိကမရဏ လုိ႔ေခၚပါတယ္။
  • ဘုရားရွင္တုိ႔ ရဟႏၱာတုိ႕ရဲ႕ ရုပ္နာမ္ခ်ဳပ္ျငိမ္းသြားျခင္းကိုေတာ့ သမုေစၦဒမရဏ လုိ႕ေခၚပါတယ္။ ေသျခင္းတရားကို အျပီးအပိုင္ ပယ္သတ္လိုက္ျခင္းလုိ႔ အဓိပၸါယ္ရပါတယ္။

က်မ္းကိုး။          ။ ေမတၱာရွင္ (ေရႊျပည္သာ) ၏ မဂ္တား၊ ဖိုလ္တား အႏၱရာယ္မ်ား

3 Responses

  1. ths a lot

  2. ေက်းဇူးပဲ … စႏၵာေရ…. အခုလိုရွင္းျပေပးလို႔…..

  3. မွတ္သားေလာက္ပါေပတယ္ဗ်ာ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: