ဒါန


လွ်ဴတန္းျခင္း၏ အက်ိဳးမ်ား
– ယခုဘ၀၌ ပင္ လူအမ်ား၏ ခ်စ္ခင္ၿမတ္ႏုိးမူကုိ ခံရၿခင္း၊
-သူေတာ္ေကာင္းတုိ႔၏ ခ်ီးေၿမွာက္မူကုိ ရရွိၿခင္း၊ဂုဏ္သတင္းေးက်ာ္ၾကားၿခင္း၊ ပရိသတ္အလယ္၌ ရဲရင့္ၿခင္း
-ေသလြန္ေသာအခါ၌သုဂတိသုိ႔ ေရာက္ရိွျခင္း
-ၿဖစ္ေလရာဘ၀တုိင္းတြင္ အသက္ရွည္ၿခင္း၊ အဆင္းလွၿခင္း၊ ခ်မ္းသာၾကီးၿခင္း ခြန္အားၾကီးၿခင္း၊ အၿခံအရံေပါမ်ားၿခင္း စေသာအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားခံစားရ၏။

လွဴတန္းျခင္း(၃)မ်ိဳး
-မိမိ၏ပိုင္ဆုိင္ေသာပစၥည္းဒါန၊
-မိမ္ိတတ္ထားေသာေလာကီအတတ္ပညာကိုသင္ၾကားေပးလွဴျခင္းဒါန၊
-မိမိသိထားေသာေလာကုတၱရာဆုိင္ရာဓမၼအသိကိုေပးလွဴျခင္းဒါန၊

ဗုဒၶအလိုက်ဒါနျပဳနည္း….
၁။ ဘုရား ၊ တရား ၊ သံဃာ အေပၚ၌ သဒၶါတရားျပည့္၀စြာလွဴျခင္း၊
၂။အလွဴခံပုဂၢိဳလ္္အားရိုရိုေသေသလွဴျခင္း၊
၃။အလွဴခံပုဂၢိဳလ္၏လိုအပ္မႈကိုလွဴျခင္း၊
၄။လွဴၿပီး၀တၳဳကို မႏွေမွ်ာျခင္း၊
၅။မိမိအလွဴေၾကာင့္အျခားသူတို႕အားမထိခိုက္ျခင္း။

လွဴတန္းပုံ (၈) မ်ိဳး
၁။ အာသဇၨဒါန – ေရာက္ဆဲခဏ၌ ေပးလွဴျခင္း၊
၂။ ဘယဒါန – သူတစ္ပါးတို႕ ကဲ့ရဲ႕ျခင္းေဘး ၊ အပါယ္ေဘးတို႕ကို ေၾကာက္ရြံ႕၍လွဴျခင္း၊
၃။ အတီတာေပကၡဒါန – ငါ့အား ပစၥည္း၀တၳဳုကို ေပးဘူူးေသာသူဟု ႏွလံုးသြင္း၍ ေပးလွဴျခင္း၊
၄။ အနာဂတာေပကၡဒါန – ဤပုဂိၢိဳလ္အား ယခုလွဴလွ်င္ ေနာင္ငါ့အား တစ္စံုတစ္ခုေသာ ၀တၳဳကို ေပးလတၱံ႕…….. ဟုႏွလံုးသြင္း၍ေပးလွဴျခင္း၊
၅။ သာဟုဒါန – ဒါနဟူသည္ ပညာရွိတို႕ ခ်ီးမြမ္းအပ္ေသာေၾကာင့္ ေကာင္း၏ဟု ႏွလံုးသြင္း၍ ေပးလွဴျခင္း၊
၆။ နာရဟဒါန – စားႏိုင္ေသာသူသည္ ၊ မစားႏိုင္ေသာသူ ( မစားရသူ ) အားမေပးပဲ မေနထိုက္ဟု ေပးလွဴျခင္း ၊
၇။ အဗၻဳဂၢစၧဒါန – ဤအလွဴကိုေပးလွဴသည္ရွိေသာ္ ေကာင္းေသာေက်ာ္ေစာသံသည္ လႊမ္းမိုး၍ တက္လတၱံ႕ .. ဟုႏွလံုးသြင္း၍ေပးလွဴျခင္း၊
၈။ စိတၱာလကၤာရဒါန – ၀ိပႆနာ စိတ္၏တန္ဆာ အၿခံအရံ အက်ိဳးငွာ ေပးလွဴျခင္း။

ကာလဒါန ( ၅ ) ပါး
၁။ အာဂႏၱဳက ဒါန … ဧည့္သည္ျဖစ္ေသာ ရဟန္းကိုလွဴျခင္း၊
၂။ ဂမိက ဒါန … ခရီးသြားျဖစ္ေသာ ရဟန္းကိုလွဴျခင္း၊
၃။ ဂိလာန ဒါန … နာဖ်ားေသာ ရဟန္းကိုလွဴျခင္း၊
၄။ ဒုဗၻိကၡဒါန … ငတ္မြတ္ရွားပါးေသာ ကာလ၌ လွဴဒါန္းျခင္း၊
၅။ န၀သႆ န၀ဖလ ဒါန … ေကာက္ဦး ၊ သစ္သီးဦးတို႕ကို လွဴဒါန္းျခင္း။

အလွဴခံပုဂိၢဳလ္(၁၄)ဦး
(၁)တိရစၧာန္
(၂)သီလမရွိေသာပုဂိၢဳလ္
(၃)သီလရွိေသာပုဂိၢဳလ္
(၄)စ်ာန္ရပုဂိၢဳလ္
(၅)ေသာတပတၱိမဂၢ႒ာန္ပုဂိၢဳလ္
(၆)ေသာတပတၱိဖလ႒ာန္ပုဂိၢဳလ္
(၇)သကဒါဂါမိမဂၢ႒ာန္ပုဂိၢဳလ္
(၈)သကဒါဂါမိဖလ႒ာန္ပုဂိၢဳလ္
(၉)အနာဂါမိမဂၢ႒ာန္ပုဂိၢဳလ္
(၁၀)အနာဂါမိဖလ႒ာန္ပုဂိၢဳလ္
(၁၁)အရမာတၱမဂၢ႒ာန္ပုဂိၢဳလ္
(၁၂)အရမာတၱဖလ႒ာန္ပုဂိၢဳလ္
(၁၃)ပေစၥကဗုဒၶါ
(၁၄)ျမတ္စြာဘုရားရွင္ တို႕ၿဖစ္ပါတယ္ ။

အက်ိဳးၾကီးေသာ ဒါနျဖစ္ရန္ –
အလွႈရွင္ဘက္မွရိွရမည့္ အဂၤါရပ္(၃)ရပ္
(၁) မလွႈမီ ေရွ႕အဖို႔က ၾကိဳတင္၀မ္းေျမာက္ျခင္း၊
(၂) လွႈဆဲအခါမွာ စိတ္ေစတနာေကာင္းစြာ ၾကည္လင္ျခင္း၊
(၃) လွႈဒါန္းျပီးေနာက္ နွစ္သက္၀မ္းေျမာက္ေသာစိတ္ရွိျခင္း

အလွဴခံဘက္မွရိွရမည့္ အဂၤါရပ္(၃)ရပ္
(၁) ရာဂကင္းျပီးသူ (သို႔မဟုတ္) ရာဂကင္းရန္ က်င့္ၾကံအားထုတ္ေနသူ ျဖစ္ျခင္း၊
(၂) ေဒါသကင္းျပီးသူ (သို႔မဟုတ္) ေဒါသကင္းရန္ က်င့္ၾကံအားထုတ္ေနသူ ျဖစ္ျခင္း၊
(၃) ေမာဟကင္းျပီးသူ (သို႔မဟုတ္) ေမာဟကင္းရန္ က်င့္ၾကံအားထုတ္ေနသူ ျဖစ္ျခင္း

အျပည့္အစုံအားျဖင့္-
(၁) အလွႈဒါယကာ သီလရွိ၍ ေကာင္းေသာ ကိုယ္က်င့္တရားႏွင့္ ျပည့္စံုသူျဖစ္ျခင္း၊
(၂) အလွႈခံပုဂၢိဳလ္ကလည္း သီလရွိ၍ ေကာင္းေသာ ကိုယ္က်င့္တရားႏွင့္ ျပည့္စံုသူျဖစ္ျခင္း၊
(၃) လွႈဖြယ္၀တၳဳကလည္း တရားသျဖင့္ ရွာမွီး၍ ရအပ္သည့္ ဓမၼိယလဒၶပစၥည္း ျဖစ္ျခင္း၊
(၄) ေပးလွႈသူသည္ ေစတနာသံုးတန္ ထက္သန္ျခင္း၊
(၅) ကံ, ကံ၏အက်ိဳးကို ယံုၾကည္မႈသဒၶါတရားႏွင့္ ျပည့္စံုျခင္း တို႔ျဖစ္သည္။

6 Responses

  1. သောတာပတ္တိမဂ္ဂဋ္ဌာန် ခင်ဗျ။ မှားသွားတယ်။ အမှန်ပြင်ပါတယ်ဆိုကာမှ ကိုယ်က ပြန်မှားနေတယ်။ ဠာန်ဖြစ်နေတာလေးကို ပြင်ပါတယ်ဆိုမှ။

  2. ေသာတာပတၱိမဂၢ႒ာန္ ခင္ဗ်။ မွားသြားတယ္။ အမွန္ျပင္ပါတယ္ဆုိကာမွ ကုိယ္က ျပန္မွားေနတယ္။ ဠာန္ျဖစ္ေနတာေလးကုိ ျပင္ပါတယ္ဆုိမွ။

    • ျပင္လိုက္ၿပီ .. ကိုေဂ်ဂ်ဴ၀ိုင္ေရ….. ေက်းဇူးပဲဗ်ိဳ႔….

  3. သောတ္တာပတ္တိမဂ္ဂဋ္ဌာန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဋ္ဌာန်တွေချည်း ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။

  4. ေသာတၱာပတၱိမဂၢ႒ာန္ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ ႒ာန္ေတြခ်ည္း ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်။

  5. အလွဴ အေၾကာင္းကို ေသခ်ာဖတ္သြားပါတယ္ရွင္

Leave a Reply to flowerpoem Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: