အခ်ိန္ရွိခိုက္ လံု႔လစိုက္


ငယ္ရြယ္စဥ္အခါသည္ ပညာ၊ ဥစၥာ၊ ကုသိုလ္ ဤ ၃ မ်ဳိးကို မိမိဥာဏ္ရွိသေလာက္၊ လိုခ်င္သေလာက္ ရွာရမည့္အခါ၊ ရွာဖို႔ရန္ အခြင့္အလမ္း သာေသာအခါျဖစ္သည္။ “ မိုးကုန္မွ ထြန္ခ် ” လွ်င္အက်ိဳးရ နည္းရံုသာမက လံုးလံုးမရဘဲလည္း ရွိတတ္သည္။ သို႔ရာတြင္ အခ်ိန္ေႏွာင္းမွ သတိရေသာ္လည္း “ ကုသိုလ္မျပဳမိတာ မွားေပါ့ ” ဟုေနာင္တ မျဖစ္ေစသင့္။ အခ်ိန္ေႏွာင္းမွ သတိရျခင္းသည္ လံုးလံုးသတိမရသူမ်ားစြာေသာ လူတို႔ထက္ အပံုၾကီးသာပါေသးသည္။

တမၺဒါဌိကမည္ေသာ အဘိုးၾကီးသည္ အရြယ္ေကာင္းတုန္းက ေသဒဏ္က်သူမ်ားကို သတ္ျဖတ္ရေသာအလုပ္ျဖင့္ ဘုရင့္အမႈကို ထမ္းလာခဲ့သည္။ ေကာင္းစြာ မသတ္ႏိုင္ေသာ အဘိုးၾကီး အရြယ္ေရာက္မွ သူသတ္ရာထူးမွ ထြက္၏။ ေသခါနီးဆဲဆဲမွာ အရွင္သာရိပုတၱရာ ႏွင့္ေတြ႔ဆံု၍ တရားနာရာတြင္ သူလုပ္ခဲ့ေသာ အျပစ္ႏွင့္ ယခုတရားသည္ အလြန္ကြာျခား၍ ေနေသာေၾကာင့္ တရားေတာ္၌ စိတ္မ၀င္စားဘဲ ရွိေလသည္။

ထိုအခါ အရွင္သာရိပုမၼရာက သိေတာ္မူ၍ “ ဒါယိကာ … အသင္သတ္ခ်င္လို႔ သတ္တာလား၊ အသက္ေမြးမႈအတြက္ မလႊဲသာ၍ ရွင္ဘုရင္က ခိုင္းလို႔ သတ္ရတာလား” ဟုေမးေတာ္မူေလရာ “ တပည့္ေတာ္ သတ္ခ်င္လို႔ မဟုတ္ပါ၊ ရွင္ဘုရင္က ခိုင္းလို႔ သတ္ရပါေၾကာင္း ” ေလွ်ာက္ေလလွ်င္ “သည္လိုဆိုလွ်င္ အျပစ္ရွိေသးသလား” ဟုပရိယာယ္ျဖင့္ ေမးေတာ္မူၿပီး ေနာက္ဆက္လက္၍ တရားေဟာေတာ္မူေလေသာအခါ “ငါ့မွာ အျပစ္ရွိပံု မရဘူး” ဟု စိတ္သက္သာၿပီးွလွ်င္ တရားကို စိတ္စိုက္နာရင္း “စူဠ ေသာတာပန္ (ေသာတာပန္အငယ္=ေသာတာပန္အတု) ျဖစ္ကာ မၾကာခင္စုေတ၍ နတ္ျပည္သို႔ ေရာက္ရေလသည္။ [ ဤ၀တၳဳ၌  ရွင္ဘုရင္က ခိုင္း၍ သတ္ရေသာ္လည္း ခိုင္းသူေရာ သတ္သူပါ အျပစ္ရွိ၏။ သို႔ေသာ္ စိတ္သက္သာရာရေအာင္ ပရိယာယ္ျဖင့္ေမးေတာ္မူျခင္းျဖစ္သည္။ ]

မွတ္ခ်က္

ထိုအဘိုးၾကီး၌ ပါဏာတိပါတ အျပစ္ေတြမ်ားစြာ ရွိေနသည္ကား မွန္၏။ သို႔ေသာ္ ထိုအျပစ္ေတြအတြက္ ကုကၠဳစၥ မျဖစ္ေအာင္ ပရိယာယ္ေဆာင္၍ ေမးေတာ္မူလိုက္ရာ ကုကၠဳစၥ ျငိမ္းေအးသြားေလသည္။ ကုကၠဳစၥ ျငိမ္းေအးၿပီးမွ တရား၌ စိတ္စိုက္ေသာ ကုသိုလ္ေၾကာင့္ နတ္ျပည္သို႔ ေရာက္ရေလသည္။ သို႔ျဖစ္၍ မည္သူမဆို ျပဳခဲ့ၿပီးေသာ အကုသိုလ္အတြက္လည္း မပူပန္ရ။ ကုသိုလ္ကို မျပဳခဲ့ေသး၍ ေနာင္တမျဖစ္ေစဘဲ ျပခဲ့ေသာ နည္းျဖင့္ အကုသိုလ္ အသစ္မျဖစ္ေအာင္သာ ၾကိဳးစားလ်က္ သတိရေသာအရြယ္ကစ၍ ကုသိုလ္ကို အားထုတ္သင့္ၾကေပသည္။

အရွင္ဇနကာဘိ၀ံသ

ကိုယ္က်င့္အဘိဓမၼာ (ဒုတိယ အခန္း)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: