၀ဋ္မွာအျမဲ ၊ ငရဲမွာ အပ


၀ဋ္မွာအျမဲ ၊ ငရဲမွာ အပဟု ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႕သည္ ဆိုရိုးရွိၾကသည္။ယံုၾကည္ၾကသည္။ အဓိပၸါယ္မွာ ကာယကံ ၊ ၀စီကံ ၊ မေနာကံ တို႕ျဖင္႕ အကုသိုလ္မေကာင္းမႈတို႕ကိုျပဳလုပ္က်ဴးလြန္ပါက ငရဲၾကီးတက္သည္ ငရဲသို႕က်ေရာက္မည္ဟု အယူရွိၾကသည္။

သို႕ရာတြင္ မိမိတို႕ က်ဴးလြန္ခဲ႕သည္မ်ားအတြက္ ေနာင္တတရားရကာ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈတို႕ကို အားၾကိဳးမာန္တက္ ျပဳလုပ္ၾကပါက မိမိတို႕၏ ဒါန ၊ သီလ ၊ ဘာ၀နာအက်ိဳးတို႕ေၾကာင္႕ ယခင္ျပဳခဲ႕မိေသာ အကုသိုလ္အက်ိဳး(မေကာင္းက်ိဳး)တို႕သည္ ေပ်ာက္ပ်က္ႏိုင္ပါသည္။ အပါယ္ငရဲ စသည္တို႕မွ ကင္းစင္လြင္႕ေပ်ာက္ႏိုင္ေသာ္လည္း ၀ဋ္မွမူ လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ျခင္းမရွိေပ။ ဘုရားရဟႏၱာမ်ားေသာ္မွ ၀ဋ္မွ ကင္းလြတ္ႏိုင္ျခင္း မရွိပါ။

ဥပမာတစ္ခုကို ထုတ္ႏုတ္ျပလိုပါသည္။ ယင္းဥပမာမွာ ဓမၼပဒက်မ္းလာဂါထာတစ္ပုဒ္ကို ျမတ္စြာဘုရားရွင္ေဟာၾကားေသာ အေၾကာင္းျဖစ္ပါသည္။

အထက္ပါဂါထာ ႏွစ္ပုဒ္မွာ ဓမၼပဒက်မ္း၌ပါရွိသည္႕ ယမက၀ဂၢပါရွိပါသည္။ ပထမဂါထာမွာ မေကာင္းမႈျပဳသူသည္ မိမိ၏ အကုသိုလ္ဒုစရိုက္ေၾကာင္႕ မေကာင္းက်ိဳးကို ခံစားရသည္။ ဒုတိယဂါထာမွာ ပထမဂါထာ၏ ဆန္႕က်င္ဘက္ျဖစ္၍ ေကာင္းက်ိဳးကို ရရွိေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ပထမဂါထာမွာ စကၡဳပါလမေထရ္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ေဟာေတာ္မူျခင္းျဖစ္ပါသည္။စကၡဳပါလ မေထရ္ သည္ ရဟႏၱာၾကီးျဖစ္ေတာ္မူေသာ္လည္း မ်က္စိႏွစ္ကြင္း အလင္းမရရွာေပ။ ထိုမေထရ္ၾကီးသည္ စၾကၤံသြားရာ အရပ္၌ ပိုးေကာင္တို႕ကို နင္းမိသျဖင္႕ ပိုးေကာင္အမ်ား ေသေၾကပ်က္စီးၾကရ၏။ အျခားရဟန္းမ်ားက ျမင္ေတြ႕ရာ မေထရ္ၾကီးကို ကဲ႕ရဲ႕ၾကလ်က္ ဘုရားရွင္ထံ ေလွ်ာက္ထားၾကသည္။ ဘုရားရွင္သည္လည္း မေထရ္ၾကီး၏ စင္ၾကယ္ေသာ စိတ္ရွိျခင္းကိုသိ၏။ သို႕ေၾကာင္႕ ေရွးကျပဳခဲ႕ဖူးေသာ အကုသိုလ္ကံေၾကာင္႕ ၀ဋ္မကင္းသျဖင္႕ မ်က္စိတို႕ ကြယ္ရျခင္းအေၾကာင္းတို႕ကို ေဟာျပေတာ္မူပါသည္။

စကၡဳပါလ မေထရ္ၾကီးသည္ ေရွးဘ၀က ေဆးဆရာျဖစ္ခဲ႕၏။ မ်က္စိအလင္းမရေသာ မိန္းမတစ္ဦးအား ေဆးကုသေပးရာ ထိုမိန္းမက မ်က္စိတို႕ျမင္ပါက သားသမီးႏွင္႕တကြ ဆရာ႕ထံက်ြန္ခံပါမည္ ဟု ကတိက၀တ္ျပဳထားခဲ႕၏။ မ်က္စိတို႕ျမင္လာေသာအခါ ထိုမိန္းမသည္ မိမိထားခဲ႕ေသာ ကတိအတိုင္း က်ြန္ခံရမည္ကို စိုးရိမ္မိေသာေၾကာင္႕ မ်က္စိတို႕ မျမင္ရေသးပါ ၊ ပို၍ပင္ ကိုက္ခဲ႕လာပါသည္ ဟု လိမ္လည္ေျပာဆို၏။ ဆရာသည္လည္း ထိုမိန္းမ၏ လိမ္လည္ေျပာဆိုျခင္းကို သိ၍အမ်က္ထြ္ကာ မ်က္စိတို႕ ကန္းေစေသာ ေဆးကိုေပး၍ မ်က္စိတို႕ကို ျပန္လည္ကန္းေစသည္။

ထိုသို႕ျပဳခဲ႕မိေသာ မေကာင္းမႈအကုသိုလ္ဒုစရိုက္၏ မေကာင္းက်ိဳးသည္ ထပ္ၾကပ္မကြာ လိုက္ပါလာ၏။ ရဟႏၱာျဖစ္သည္႕ဘ၀၌ပင္ မ်က္ေစ႕ႏွစ္ကြင္း အလင္းမရသူျဖစ္ရ၏။ ထိုသို႕စကၡဳပါလမေထရ္ၾကီး၏ အတိတ္အေၾကာင္းေၾကာင္႕ မ်က္ေစ႕ႏွစ္ကြင္းအလင္းမရေသာ မေကာင္းက်ိဳး၀ဋ္ကို သိရွိရသျဖင္႕ ရဟႏၱာမ်ားေသာ္မွ ၀ဋ္မွ မလြတ္ကင္းႏိုင္ေၾကာင္း အႏၱိမဘ၀ ေနာက္ဆံုးဘ၀၌ပင္လွ်င္ ၀ဋ္ကို ခံစားသြားရေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ထို႕ေၾကာင္႕ ၀ဋ္မွာအျမဲ ငရဲမွာအပ (ပေပ်ာက္သည္)ဟု ဆိုရိုးရွိေပသည္။

၁။ ဓမၼပဒက်မ္း

၂။ ဓမၼပဒအဌကထာ

3 Responses

  1. ဟုတ္တယ္ေနာ္၀ဋ္ကေရွာင္လႊဲလို႔မရဘူး
    ငရဲကပယ္လို႔ရေသးတယ္..ေနာ္
    လာေရာက္ဖတ္သားသြားပါတယ္..

  2. လာေရာက္ၿပီး ဖတ္သြားပါတယ္။ ဆက္လက္ေရးသားႏုိင္ပါေစ။

    • ဟုတ္ကဲ႕ရွင္. . . ဆက္လက္ေရးသားဖို႕ က်ိဳးစားေနပါတယ္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: