အုိျခင္းတရား


 • (မိမိကိုယ္၌) အျမဲမျပတ္ ကိေလသာမီး တျငီးျငီး ေတာက္ေလာင္ေနပါလ်က္ အဘယ့္ေၾကာင့္ ရယ္ရႊင္အားရ ႏွစ္သက္ေနၾကသနည္း၊ တရားမွန္ကို မသိျခင္းတည္းဟူေသာ အ၀ိဇၹာ အေမွာင္တုိက္ၾကီး ပိတ္ဆီးေနပါလ်က္ သင္တုိ႔သည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ ပညာတည္းဟူေသာ ဆီမီးအလင္းေရာင္ကို မရွာၾကသနည္း။
  When this world is ever ablaze, why this laughter, why this jubilation? Shrouded in darkness, will you not seek the light?
 • အ၀တ္တန္ဆာတုိ႔ျဖင့္ အဆန္းတၾကယ္ ျဖစ္ေသာ၊ အနာေရာဂါတုိ႔၏ စုေပါင္းရာျဖစ္ေသာ၊ အရိုးတုိ႔ျဖင့္ ေဆာက္လုပ္အပ္ေသာ၊ နာက်င္တတ္ေသာ လူတုိ႔သည္ အထူးထူးအျပားျပား မ်ားစြာ ၾကံဆအပ္ေသာ ဤခႏၡာကိုယ္ကို ရႈေလာ့။
  Behold this boy __ a painted image, a mass of heaped up sores, infirm, full of hankering __ of which nothing is lasting or stable!
 • ဤခႏၡာကိုယ္ေဟာင္းသည္ ေဆြးေျမ့ေဟာင္းျမင္း အုိမင္းတတ္၏၊ အနာေရာဂါတုိ႔၏ တည္ရာလည္း ျဖစ္၏၊ အပုပ္ရည္အျမဲယိုစီး၍ ပုပ္ေဆြး ပ်က္စီးတတ္၏၊ အသက္ရွင္ျခင္းသည္ ေသျခင္းလွ်င္ အဆံုးရွိ၏။
  Fully worn out is this body, a nest of disease, and fragile. This foul mass breaks up, for death is the end of life.
 • ခုိအဆင္းကဲ့သုိ႕ (ျဖဴမြဲေသာ အဆင္းရွိသည့္) အရိုးတုိ႔သည္ တန္ေဆာင္မုန္းရာသီ၌ ဖရိုဖရဲ စြန္႔ပစ္ထားေသာ ဘူးေတာင္းႏွင့္ တူကုန္၏၊ ထုိအ႐ိုးတုိ႔ကို ၾကည့္႐ႈသျဖင့္ သင္တုိ႔မွာ အဘယ္ ႏွစ္သက္ေမြ႔ေလ်ာ္ဖြယ္ ႐ွိအံ့နည္း။
  The dove-coloured bones are like gourds that lie scattered about in autumn. Having seen them, how can one seek delight?
 • အုိျခင္း၊ ေသျခင္း၊ မာန္ေထာင္လႊားျခင္း၊ သူတစ္ပါးတုိ႔၏ ဂုဏ္ကို ဖ်က္ဆီးျခင္း သေဘာတုိ႔၏ တည္ရာျဖစ္သည့္ ဤခႏၶာကုိယ္တည္းဟူေသာ ျမိဳ႕ကို အ႐ိုးတုိ႔ျဖင့္ ေဆာက္လုပ္၏၊ အသား အေသြးတုိ႔ျဖင့္ လိမ္းက်ံမြမ္းမံ၏၊
  This city (body) is built of bones, plastered with flesh and blood; within are decay and death, pride and jealousy.
 • အဆန္းတၾကယ္ တန္ဆာဆင္အပ္ကုန္ေသာ မင္းစီး ရထားတုိ႔သည္ ေဆြးျမည့္ ေဟာင္းျမင္း အုိမင္းကုန္၏၊ ထုိ႔အတူ ခႏၶာကိုယ္သည္လည္း ေဆြးျမည့္အုိမင္း၏၊ သူေတာ္ေကာင္းတုိ႔၏ တရားသည္ကား ေဆြးျမည့္ ေဟာင္းျမင္း အုိျခင္း မ႐ွိ၊ သူေတာ္ေကာင္းတုိ႔သည္ သူေတာ္ေကာင္းတရားကို သူေတာ္ေကာင္းတုိ႔ႏွင့္ ႏွီးေႏွာ ေဟာေျပာကုန္၏။
  Even gorgeous royal chariots wear out, and indeed this body too wears out. But the Dhamma of the Good does not age; thus the Good make it known to the good.
 • အၾကားအျမင္ ပညာနည္းပါးေသာသူသည္ ႏြားကဲ့သုိ႔ အုိ၍ သြားေလ၏၊ ထုိသူမွာ အသားသာပြား၍ ပညာကားမပြားေလ။
  The man of little learning grows old like a bull. He grows only in bulk, but, his wisdom does not grow.
 • (ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဘုရားအျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ေတာ္မူေသာအခါ ဥဒါန္းက်ဴးေတာ္မူသည့္ ႏွစ္ဂါထာ။) ခႏၶာကုိယ္တည္းဟူေသာ အိမ္ကို ေဆာက္လုပ္အပ္ေသာ လက္သမားကို ျမင္ႏုိင္ေသာ ဉာဏ္ မ႐ွိေသာေၾကာင့္ မေရမတြက္ႏိုင္ေသာ ဘ၀မ်ားစြာ သံသရာကာလပတ္လံုး ငါ က်င္လည္ခဲ့ရေလျပီ၊ အဖန္ဖန္ ပ႗ိသေႏၶ ေနရျခင္းသည္ ဆင္းရဲလွ၏။
  Through many a birth in samsara have I wandered in vain, seeking the builder of this house (of  life). Repeated birth is indeed suffering!
 • ခႏၶာကိုယ္တည္းဟူေသာ အိမ္ကို ေဆာက္လုပ္တတ္ေသာ တဏွာလက္သမား၊ သင့္ကို (ပညာမ်က္စိျဖင့္) ခု ငါ ေတြ႕ျမင္ရျပီ၊ ဤ ခႏၶာကိုယ္တည္းဟူေသာ အိမ္ကို သင္ေနာင္တဖန္ မေဆာက္လုပ္ရလတၱံ႔၊ သင္၏ ကိေလသာတည္းဟူေသာ အျခင္ နံ႐ိုးတုိ႔ကို ငါ ခ်ိဳးဖ်က္အပ္ျပီ၊ ငါ၏စိတ္သည္ ျပဳျပင္ျခင္းကင္းရာ နိဗၺာန္သို႔ ေရာက္ျပီး တဏွာ၏ ကုန္ရာ အရဟတၱဖုိလ္ကို ရျပီ။
  O house-builder, you are seen! You will not build this house again. For your rafters are broken and your ridgepole shattered. My mind has reached the Unconditioned; I have attained the destruction of craving.
 • အ႐ြယ္ရွိခုိက္ သူေတာ္ေကာင္း အက်င့္ကိုလည္း မက်င့္၊ ဥစၥာပစၥည္းကိုလည္း ရေအာင္ အားမထုတ္ေသာ သူမုိက္တုိ႔သည္ (အရြယ္လြန္ေသာအခါ) ေရခန္း၍ ငါးမရွိေသာ ညြန္ျပင္၌ အေတာင္ ကုန္ျပီးေသာ ၾကိဳးၾကာအုိတုိ႔ကဲ့သုိ႔ ၾကံမိႈင္၍သာ ေနၾကရကုန္၏။
  Those who in youth, have not led the holy life, or have failed to acquire wealth, languish like old cranes in a pond without fish.
 • အရြယ္ရွိခိုက္ သူေတာ္ေကာင္း အက်င့္ကိုလည္း မက်င့္၊ ဥစၥာပစၥည္းကိုလည္း ရေအာင္ အားမထုတ္ေသာ သူမုိက္တုိ႔သည္ (အ႐ြယ္လြန္ေသာအခါ) ေလးမွ လႊတ္လုိ္က္ျပီးေနာက္ အဟုန္ကုန္ေသာ ျမားတုိ႔ကဲ့သုိ႔ အားမ႐ွိဘဲ ေ႐ွးျဖစ္ေဟာင္းတုိ႔ကိုသာ ညည္းတြားေအာက္ေမ့ကာ ေနၾကရေလကုန္၏
  Those who in youth have not led the holy life, or have failed to acquire wealth, lie sighing over the past, like worn-out arrows (shot from) a bow.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: