တရားနာရျခင္းအက်ိဳး


အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရဟန္းတို႕အား တရားနာျခင္း၏ အက်ိဳး(၅)ပါးတို႕ကို ေဟာေတာ္မူသည္။

ရဟန္းတို႕ တရားနာၾကားျခင္း၏ အက်ိဳး (၅) ပါးရွိသည္။ ယင္းတို႕မွာ –

(၁) တရားနာသူသည္ မၾကားဖူးေသာ တရားကိုၾကားနာရျခင္း။

(၂) ၾကားနာဖူးေသာ တရားကို ပိုမိုရွင္းလင္းစြာသိရျခင္း။

(၃) ယံုမွားသံသယ ကင္းရွင္းျခင္း။

(၄) အယူအဆ ေျဖာင္႕မွန္ျခင္း။

(၅) စိတ္ၾကည္လင္ျခင္း။ ဟူေသာ အက်ိဳးငါးပါးကို ေဟာေတာ္မူ၏။

2 Responses

  1. လာေရာက္လည္ပါတ္သြားပါတယ္ဗ်ာ.. တန္ဖိုးမ်ားတဲ့ ေနရာေလးပါပဲ…

    • ေက်းဇူးပဲ…. ကိုေမာင္ေကာင္းေရ…. အခုလို လာလည္တာေက်းဇူးပဲေနာ္… လင့္ထားလိုက္ၿပီေနာ္…..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: