ျမတ္စြာဘုရား


 • ျမတ္စြာဘုရား၏ ကိေလသာရန္ေအာင္ပြဲကို မည္သူမွ် မဖ်တ္ဆီးႏုိင္၊ ေလာက၌မည္သူမွ် မတုႏုိင္ ၊ အပိုင္းအျခားမ႐ွိ အလံုးစံုကုိ သိျမင္ႏုိင္သည့္ ဉာဏ္႐ွိေတာ္မူေသာ တဏွာစသည့္ ခရီးလမ္းေၾကာင္းကို ပယ္ဖ်က္ေတာ္မူျပီးေသာ ထုိျမတ္စြာဘုရားကို သင္တုိ႔သည္ အဘယ္ခရီးလမ္းျဖင့္ ေခၚေဆာင္ကုန္လတၱံနည္း။
  By what track can you trace that trackless Buddha of limitless range, whose victory nothing can undo, whom none of the vanquished defilements can ever pursue?
 • ျမတ္စြာဘုရားမွာ တစ္စံုတစ္ခုေသာေလာကသို႔ ေဆာင္ျခင္းငွာ ပိုက္ကြန္ပမာ ေမွးယွက္ရစ္ပတ္ ျငိကပ္တတ္ေသာ တဏွာမ႐ွိ၊ အပိုင္းအျခားမ႐ွိ၊ အလံုးစံုကုိ သိျမင္ႏုိင္သည့္ ဉာဏ္႐ွိေတာ္မူေသာ တဏွာစသည့္ ခရီးလမ္းေၾကာင္းကို ပယ္ဖ်က္ေတာ္မူျပီးေသာ ထုိျမတ္စြာဘုရားကို သင္တုိ႔သည္ အဘယ္ခရီးလမ္းျဖင့္ ေခၚေဆာင္ကုန္လတၱံနည္း။
  By what track can you trace that trackless Buddha of limitless range, in whom exists no longer the entangling and embroiling craving that perpetuates becoming?
 • ဘုရားအစ႐ွိေသာ ပညာ႐ွိတို႔သည္ စ်ာန္တရားကို ေလ့လာပြားမ်ားၾက၍ ကိေလသာျငိမ္းရာ နိဗၺာန္အာ႐ံု၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ကုန္၏၊ သတိ႐ွိေတာ္မူၾက၍ သစၥာေလးပါးတရားကို ေကာင္းစြာ သိေတာ္မူကုန္ေသာ ထုိဘုရားအစ႐ွိသည့္ သူေတာ္ေကာင္းတုိ႔ကို နတ္တုိ႔သည္လည္း ခ်စ္ျမတ္ႏိုးကုန္၏။
  Those wise ones who are devoted to meditation and who delight tn the calm of renunciation- such mindful ones, Supreme Budddhas, even the gods hold dear.
 • လူ၏အျဖစ္ကို ရခဲ၏၊ သတၱ၀ါတုိ႔၏ အသက္႐ွည္ရျခင္းသည္ ခဲယဥ္း၏၊ သူေတာ္ေကာင္းတရားကို ၾကားနာရခဲ၏၊ ဘုရားအျဖစ္ကို (ဘုရားျဖစ္ရာ ကာလကို) ရခဲ၏။
  Hard is it to be born a man; hard is the life of mortals. Hard is it to gain the opportunity of hearing the Sublime Truth, and hard to encounter is the arising of the Buddhas.
 • မေကာင္းမႈဟူသမွ်ကို မျပဳရာ၊ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈႏွင့္ျပည့္စံုေစရာ၏၊ မိမိ၏စိတ္ကို ျဖဴစင္ေစရာ၏၊ ဤသည္ကား ဘုရား႐ွင္တုိ႔၏ အဆံုးအမေပတည္း။
  To avoid all evil, to cultivate good, and to cleanse one’s mind- this is the teaching of the Buddhas.

 • သည္းခံျခင္းသည္ အလြန္ျမတ္ေသာ အက်င့္ျဖစ္၏၊ ကိေလသာျငိမ္းရာ နိဗၺာန္သည္ အလြန္ေကာင္းျမတ္၏ဟု ဘုရား႐ွင္တုိ႔ ေဟာေတာ္မူကုန္၏၊ ရဟန္းမည္သည္ သူတပါးကို မညွဥ္းဆဲ၊ သူတပါးကို ညွဥ္းဆဲေသာသူသည္ ရဟန္းမဟုတ္။
  Enduring patience is the highest austerity. “Nibbana is supreme,” say the Buddhas. He is not a true monk who harms another, nor a true renunciate who oppresses others.
 • သူတစ္ပါးကို မကဲ့ရဲ႕ မစြပ္စြဲအပ္၊ မညွဥ္းဆဲအပ္၊ ပါတိေမာကၡသီလကို ေစာင့္ေ႐ွာက္ရာ၏၊ အစာအာဟာရ၌ အတုိင္းအ႐ွည္ကို သိရာ၏၊ ဆိတ္ျငိမ္ရာ အရပ္၌ ေနရာ၏၊ သမာပတ္ ႐ွစ္ပါးတည္းဟူေသာ အဓိစိတၱသိကၡာကို ပြားမ်ားအားထုတ္ရာ၏၊ ဤသည္ကား ဘုရား႐ွင္တုိ႔၏ အဆံုးအမေပတည္း။
  Not despising, not harming, restraint according to the code of monastic discipline, moderation in food, dwelling in solitude, devotion to meditation- this is the teaching of the Buddhas.
 • အသျပာမိုဃ္းရြာေသာ္လည္း ကာမဂုဏ္တုိ႔၌ တင္းတိမ္ေရာင့္ရဲျခင္းမ႐ွိ၊ ကာမဂုဏ္တုိ႔သည္ သာယာအပ္ေသာ သေဘာမဟုတ္ကုန္၊ ဆင္းရဲျခင္း၏ အေၾကာင္း ျဖစ္ကုန္၏၊
  ဤသို႔ သိ၍ ပညာ႐ွိသည္ နတ္၌ျဖစ္ေသာ ကာမဂုဏ္တုိ႔ကိုပင္လည္း ႏွစ္သက္ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းမ႐ွိ၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သည္ တဏွာကင္းရာ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာ၌ ေမြ႕ေလ်ာ္၏။
  There is no satisfying sensual desires, even with a rain of gold desires, even with a rain of gold coins. For sensual pleasures give little satisfaction and much pain. Having understood this, the wise man finds no delight even in heavenly pleasures. The disciple of the Supreme Buddha delights in the destruction of craving.
 • ေဘးကို ေၾကာက္႐ြံထိတ္လန္႔ကုန္ေသာ သူတုိ႔သည္ ေတာ ေတာင္ ၊ ရေသ့ ရဟန္းတုိ႔၏ ေနရာအရန္ အဓိကျဖစ္ေသာ သစ္ပင္တုိ႔ကို (ေဘးမွလြတ္ရန္) မ်ားစြာ ဆည္းကပ္ ကိုးကြယ္ကုန္၏။
  Driven only by fear, do men go for refuge to many places- to hills, woods, groves, trees and shrines.
 • ထုိသို႔ပင္ ကိုးကြယ္ၾကေသာ္လည္း ဤအလံုးစံုေသာ ကိုးကြယ္ရာသည္ ေဘးကင္းေစႏုိင္ေသာ ကိုးကြယ္ရာ မဟုတ္၊ ျမတ္ေသာ ကိုးကြယ္ရာမဟုတ္၊ ဤအရာအားလံုးကို ကုိးကြယ္သည္အတြက္ မည္သူမွ် အုိျခင္း၊ နာျခင္း၊ ေသျခင္း စေသာ ဆင္းရဲအားလံုးမွ မလြတ္။
  Such, indeed, is no safe refuge; such is not the refuge supreme. Not by resorting to such a refuge is one released from all suffering.
 • သူေတာ္ေကာင္းတုိ႔သည္ ဘုရားကိုလည္းေကာင္း ၊ တရားကိုလည္းေကာင္း၊ သံဃာကိုလည္းေကာင္း ဆည္းကပ္ကိုးကြယ္၏၊ ျမတ္ေသာ သစၥာေလးပါးတုိ႔ကို ဉာဏ္ျဖင့္ ေကာင္းစြာသိျမင္၏၊
  (သစၥာေလးပါဟူသည္ကား) ဆင္းရဲအမွန္ျဖစ္ေသာ ဒုကၡသစၥာ၊ ဆင္းရဲျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္းအမွန္ျဖစ္ေသာ သမုဒယ သစၥာ၊ ဆင္းရဲမွ လြတ္ေျမာက္ရာအမွန္ျဖစ္ေသာ  နိေရာဓသစၥာ၊ ဆင္းရဲျငိမ္းရာ နိဗၺာန္သို႔ ေရာက္ေၾကာင္း အစစ္ျဖစ္၍ ျမတ္ေသာ အဂၤါ႐ွစ္ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ မဂၢ သစၥာ။ (ဤေလးပါးတည္း)
  He who has gone- for refuge to the Buddha, his Teaching and his Order, penetrates with transcendental wisdom the Four Noble Truth- suffering, the cause of suffering, the cessation of suffering, and the Noble Eightfold Path leading to the cessation of suffering.
 • ရတနာသံုးပါးတည္းဟူေသာ ဤ ကိုးကြယ္ရာသည္သာလွ်င္ ေဘးကင္းေစႏိုင္ေသာ ကိုးကြယ္ရာ၊ ျမတ္ေသာ ကိုးကြယ္ရာမည္၏၊ ဤ ရတနာသံုးပါးကို ဆည္းကပ္ကုိးကြယ္သည့္အတြက္ ဆင္းရဲအားလံုးမွ လြတ္၏။
  This indeed is the safe refuge, this is the refuge supreme. having gone to such a refuge, one is released from all suffering.
 • ေယာက္်ားအာဇာနည္ကုိ ရခဲ၏၊ ထိုေယာက္်ားအာဇာနည္သည္ အရပ္တကာတုိင္း၌ မျဖစ္၊ ထုိေယာက္်ားအာဇာနည္ ေပၚေပါက္ေသာ အမ်ိဳးအႏြယ္သည္ ၾကီးပြားခ်မ္းသာ၏၊
  Hard to find is the thoroughbred man (the Buddha); he is not born everywhere. Where such a wise man is born, that clan thrives happily.
 • ျမတ္စြာဘုရားတုိ႔ ျဖစ္ေပၚေတာ္မူျခင္းသည္ ခ်မ္းသာ၏၊ သူေတာ္ေကာင္းတရားကို ေဟာၾကားျခင္းသည္ ခ်မ္းသာ၏၊ သံဃာ၏ ညီညြတ္ျခင္းသည္ ခ်မ္းသာ၏၊ ညီညြတ္ေသာ သူတုိ႔၏အက်င့္သည္ ခ်မ္းသာ၏။
  Blessed is the birth of the Buddhas; blessed is the enunciation of the sacred Teaching; blessed is the harmony in the Order, and blessed is the spiritual pursuit of the united truth-seekers.
 • သူေတာ္ေကာင္းသည္ ပူေဇာ္ထိုက္ကုန္ေသာ ဘုရားရွင္တုိ႕ကိုလည္းေကာင္း၊ တဏွာ၊ မာန၊ ဒိ႒ိတုိ႔ကို လြန္ေျမာက္၍ စိုးရိမ္ျခင္း၊ ငိုေၾကြးျခင္းမွ ကင္းကုန္ေသာ ဘုရားတပည့္သားေတာ္တုိ႕ကိုလည္းေကာင္း ႐ိုေသစြာ ပူေဇာ္ပါ၏။
  ကိေလသာ အပူကင္းျငိမ္း၍ ေၾကာက္လန္႔ျခင္းကင္းသည့္ ထုိပူေဇာ္ထိုက္ကုန္ေသာ ဘုရားအစ႐ွိေသာ သူေတာ္ေကာင္းတုိ႔ကို ႐ိုေသစြာ ပူေဇာ္ေသာသူ၏ ေကာင္းမႈသည္ ဤေ႐ြ႕ ဤမွ် ႐ွိ၏ဟု မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် မေရတြက္ မပိုင္းျဖတ္ႏိုင္။
  He who reveres those worthy of reverence, the Buddhas and their disciples, who have transcended all obstacles and passed beyond the reach of sorrow and lamentation- he who reveres such peaceful and fearless ones, his merit none can compute by any measure.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: