မိတ္ေဆြစစ္ကို ရွာပါ


အခါတပါးတြင္ ညီေတာ္ အာနႏၵာ-က ျမတ္စြာဘုရားအား ေလွ်ာက္ထား၏၊

အရွင္ဘုရား၊ မိတ္ေဆြေကာင္းႏွင့္ ေပါင္းေဖာ္မိေသာ သူသည္ အက်ိဳးေက်းဇူး တ၀က္ေလာက္ ေအာင္ျမင္ ျပီးစီးျပီး ျဖစ္ေနပါသည္။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားက ခ်စ္သား အာနႏၵာ ဤသို႔မဆိုလင့္၊ အေဆြခင္ပြန္းေကာင္းႏွင့္ ေပါင္းေဖာ္မိေသာသူသည္ ေလာက သံသရာ ႏွစ္ျဖာ အက်ိဳးစီးပြား ျပီးစီးေလသည္-ဟု မိန္႔ၾကားလ်က္ ေလာကီ ေလာကုတၱရာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားပံုကို အက်ယ္တ၀င့္ ေဟာၾကားေတာ္မူေလသည္။

တေနရာတြင္ မိတ္ေဆြတု မိတ္ေဆြစစ္ကို ခြဲျခားျပေတာ္မူရာ၌ မိတ္ေဆြေကာင္း ေလးမ်ိဳးရွိပံုကို ဤသို႔ညႊန္ၾကားျပေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

၁။ ဥပကာရ-မိတ္ေဆြေကာင္း။
ၾကံဳလာေသာ ကိစၥအားေလွ်ာ္စြာ ေက်းဇူးျပဳေဖာ္ ရသူျဖစ္၏၊ ဤမိတ္ေဆြစစ္သည္ မိမိမိတ္ေဆြ၏ အ၀တ္အထည္ ေရႊေငြပစၥည္းမ်ားကို မေပ်ာက္ပ်က္ေစရန္၊ သူတပါးမယူႏိုင္ရန္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးတတ္၏၊ မိမိ မိတ္ေဆြ၌ ေဘးအႏၲရာယ္ ေပၚလာလွ်င္ ကာကြယ္ေပးတတ္၏၊ မိမိ မိတ္ေဆြတြင္ ေငြကုန္ေၾကးက် မ်ားမည့္ကိစၥ ၾကံဳလာလွ်င္ မိမိ၏ အင္အားအေလွ်ာက္ ေငြအား လူအား ကူညီေစာင္မတတ္၏။

၂။ သမာန သုခ ဒုကၡ မိတ္ေဆြေကာင္း။
ခ်မ္းသာလွ်င္လည္း အတူ၊ ဆင္းရဲလွ်င္လည္း မခြဲမခြါဘဲ ေကာင္းတူဆိုးဖက္ အေပါင္းအေဖာ္ ျဖစ္၏၊ တိုင္းေရးျပည္ေရး အိမ္တြင္းေရး အေရးႀကီး လွ်ိဳ႔၀ွက္ကိစၥမ်ားကို တိုင္ပင္ႏိုင္သူျဖစ္၏၊ လွ်ိဳ႔၀ွက္ရမည့္ အတြင္းေရးမ်ားကို မေပါက္ၾကားေအာင္ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္တတ္၏၊

၃။ အတၳကၡာယီ မိတ္ေဆြေကာင္း။
အက်ိဳးစီးပြားျဖစ္ေရးကို ေျပာဆိုလမ္းျပတတ္၏၊ အကုသိုလ္မႈ ျပဳမည္ဆိုလွ်င္ ေလာက သံသရာ ႏွစ္ျဖာအျပစ္ကိုျပ၍ တားျမစ္တတ္၏၊ အက်ိဳးရွိမည့္ ဒါနမႈ သီလမႈ စေသာ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ရန္ အားေပး တိုက္တြန္းတတ္၏။

၄။ အႏုကမၸက မိတ္ေဆြေကာင္း။
သနားေစာင့္ေရွာက္ ခ်ီးေျမႇာက္တတ္သူ ျဖစ္၏၊ မိမိမိတ္ေဆြ၏ ဥစၥာစည္းစိမ္ ဂုဏ္သိမ္ရာထူး ယုတ္ေလ်ာ့ပ်က္စီးသည္ကို ျမင္ရလွ်င္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္၍ အားေပးတတ္၏၊ မိတ္ေဆြ၏ အေျခအေန၊ အမ်ိဳးအေဆြ ရာထူးစည္းစိမ္တက္သည္ကို ျမင္ရလွ်င္ ၾကားရလွ်င္ ၀မ္းေျမာက္တတ္၏၊ မိမိ၏မိတ္ေဆြကို အျခားသူမ်ားက အျပစ္ေျပာလွ်င္ ကန္႔ကြက္တားျမစ္တတ္၏၊ ေကာင္းသတင္းဂုဏ္ကိုေျပာလွ်င္ ျဖည့္စြက္ ေထာက္ခံေျပာဆိုတတ္၏။

အေကာင္းအဆိုး ႏွစ္မ်ိဳးေရာေနေသာ ဤေလာကတြင္ မိတ္ေဆြစစ္ မိတ္ေဆြေကာင္းမ်ားလည္း ရွိပါေသးသည္၊ ရွာေဖြစိစစ္ ေပါင္းသင္း၍ ေလာကသံသရာ ႏွစ္ျဖာအက်ိဳး တိုးတက္ႏိုင္ၾကပါေစ။ ေဘးရန္ေပၚလာလွ်င္ စြန္႔ခြါမသြားဘဲ အားေပးကူညီ ေဆာင္ရြက္တတ္၏။

Advertisements

One Response

  1. တကယ္ေတာ႕ မိတ္ေဆြစစ္ဆိုတာ . . အမွန္တကယ္လိုအပ္တဲ႕အရာပါ . . ဘယ္အခိ်န္မွာ သိသာသလဲဆိုေတာ႕ . . ကုိယ္တကယ္ ဒုကၡေရာက္ေနတဲ့ အခ်ိန္က်ရင္ ဘယ္သူ အစစ္ ဘယ္သူအတုဆိုတာ ေပၚလာတာပါပဲ။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: