ေမတၱာအေၾကာင္း


“ေမတၱာ” ဟူေသာ အမည္နာမျဖင့္ ေစတသိက္ သီးျခား မရွိေခ်။ ေရွ႕၌ျပခဲ့ေသာ အေဒါသ-ေစတသိက္ ကိုပင္ သတၱ၀ါမ်ား၏ စီးပြားခ်မ္းသာ လိုလားခ်စ္ခင္ရာ၌ “ေမတၱာ” ဟုေခၚေ၀ၚရေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ “မွတ္ယူခ်စ္ျငား – ေမတၱာပြား” ဟုဆိုခဲ့ေလသည္။ သို႔ျဖစ္၍ တစ္ေယာက္ေယာက္ အေပၚ၀ယ္ သူ၏အက်ိဳးစီးပြားကို လိုလားေသာ (ၾကီးပြားေအာင္ ေစာင့္ေရွာင့္ကူညီလိုေသာ) ခ်စ္ခင္မႈကို ေမတၱာဟုမွတ္ပါ။

ေမတၱာအတု

ေဆြခ်စ္ မ်ိဳးခ်စ္ သမီးခင္ပြန္းခ်စ္စေသာ အခ်စ္မ်ားသည္ တစ္ေယာက္အက်ိဳး တစ္ေယာက္လိုလားၾက၊ ကူညီေစာင့္ေရွာက္လို ေထာက္ပံ့လိုၾက၏။ ထိုကဲ့သို႔ ခ်စ္ေနသူအေပၚ၌ “ေမတၱာရွိသည္” ဟုလည္း ေျပာဆိုၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအခ်စ္မ်ိဳးမွာ ေမတၱာအစစ္မဟုတ္၊ ေလာဘခန္း၌ ျပခဲ့ေသာ “ေဂဟႆိတ ေပမ = အိမ္၌မွီေသာ အခ်စ္” တည္း။

ေရွးတုန္းက ဒါယကာတစ္ေယာက္သည္ “ေမတၱာပြားေသာအခါ မည္သူကစ၍ ပြားမ်ားရပါသနည္း” ဟု သူ၏ဆရာ့အထံ ေလွ်ာက္ေလရာ၊ ဆရာက “ေမတၱာအရွိဆံုးသူကစ၍ ပြားမ်ားရမည္” ဟူမိန္႔သျဖင့္ ညဥ့္အခါ အိပ္ခန္းအျပင္၌ ထိုင္၍ သူ၏ဇနီးကို ရည္မွန္းလ်က္ ေမတၱာကမၼ႒ာန္း စီးျဖန္းေလလ်င္ ဇနီးအေပၚ၌ ခ်စ္ခင္မႈ တိုးလာရကာ ခ်က္ခ်င္းထ၍ ဇနီးထံသြားေလသည္။ သို႔ေသာ္ အတြင္းက မင္းတုပ္ထိုးထားသျဖင့္ ၀င္ခြင့္မရေသာေၾကာင့္ နံရံကို ဦးေခါင္းနဲ႔ေ၀ွ႔ကာ ေမတၱာအက်ိဳးကို ခံစားေနရသတဲ့။ ထိုေၾကာင့္ ထိုအခ်စ္မ်ိဳးကို “ေဂဟႆိတေပမ” ဟုမွတ္ရမည္။

ႏြားမၾကီး၏ ေမတၱာ

ထိုတဏွာေပမ်ိဳးျဖင့္ ခ်စ္ခင္ေနသူ၏အေပၚမွာ “မည္သည့္အခါမွ် ေမတၱာအစစ္ ကုသိုလ္စိတ္မျဖစ္ႏိုင္” ဟုမဆိုထိုက္ပါ။ မၾကာမၾကာ ေမတၱာအစစ္ ကုသိုလ္ျဖစ္ေသာအခါလည္း ရွိႏိုင္ပါသည္။ ေရွးေသာအခါ မိခင္ႏြားမၾကီးသည္ ေမတၱာအစစ္ျဖင့္ သားငယ္ႏြားကေလးကို ႏို႔ခ်ိဳတိုက္ေကၽြးေနစဥ္ မုဆိုးက လွံျဖင့္ထိုးသတ္ေလရာ ေမတၱာတန္ခိုးေၾကာင့္ လွံမစူးပဲ ထန္းရြက္ကဲ့သို႔ ေပ်ာ့က်သြားေလသတဲ့။ ဤသို႔ဆိုလွ်င္ ေဆြမ်ိဳးဉာတိ သားအမိ ဇနီးေမာင္ႏွံတို႔၏ အတြင္းမွာလည္း အခ်င္းခ်င္း ေမတၱာအစစ္မ်ား ျဖစ္ႏိုင္ၾကေပသည္။

သာမာ၀တီ၏ ေမတၱာ

ေကာသမၺီျပည္ ဥေတနမင္း၀ယ္ သာမာ၀တီ၊ မဂ႑ီ၊ ၀ါသုလဒတၱေဒ၀ီ ဟု မိဖုရား ၃ ေယာက္ ရွိသည္။ သာမာ၀တီသည္ ရတနာသံုးပါးကို ၾကည္ညိဳ၏။ မဂ႑ီကား မိဖုရားမျဖစ္ခင္ အပ်ိဳစဥ္ဘ၀ကပင္ ဘုရားရွင္အေပၚ ရန္ျငိဳးထားခဲ့ေသာ ပုေဏၰးမကေလးတည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မာဂ႑ီသည္ သာမာ၀တီအေပၚ အျမဲအျပစ္ရွာ၏။ သာမာ၀တီကား ေမတၱာတရား အထူးပြားမ်ားေနသူျဖစ္သည္။ ဥေတနမင္းသည္ မိဖုရား ၃ ေယာက္တို႔၏ အေဆာင္၀ယ္ တစ္လွည့္စီစံစားကာ ေစာင္းတီး၀ါသနာပါေသာ ဘုရင္တစ္ဦးတည္း။

အခါတပါး၌ သာမာ၀တီအထံ အေဆာင္ေတာ္ကူးရန္ နီးေလေသာ္ မဂပ႑ီသည္ သူ၏ဘေထြးထံ အဆိပ္ျပင္းေသာ ေျမြကိုမွာ၍ အဆိပ္ကိုေျဖေစလ်က္ ေစာင္းခြက္အတြင္းသို႔ သြားထားေလသည္။ ထို႔ေနာက္ အေပါက္ကို ပန္းကံုးျဖင့္ ပိတ္ဆို႔ထားၿပီးမွ ဘုရင္ထံသြား၍ အိပ္မက္ရာမက္ မေကာင္းေသာေၾကာင့္ သာမာ၀တီအေဆာင္မကူးဖို႔ရန္ မိန္းမတို႔ ပင္ကိုယ္ဉာဏ္ျဖင့္ သံေတာ္ဦးတင္ေလေသာ္ ဘုရင္က ဂရုမစိုက္ဘဲ သာမာ၀တီ၏ အေဆာင္ေတာ္သို႔ ကူးသြားေလရာ၊ စိတ္မခ်သည့္ဟန္ျဖင့္ ေနာက္က အတင္းလိုက္သြားေလသည္။

အေဆာင္ေတာ္ေရာက္၍ ဆက္သေသာ ပြဲေတာ္တည္ၿပီးေနာက္ သလြန္ေပၚ၌ ေလ်ာင္းသည့္အခါ မေယာင္မလည္ႏွင့္ သူပိတ္ဆို႔ထားေသာ ပန္းကုံးကို ႏုတ္လိုက္ေလသည္။ ထိုအခါ ထည့္ထားေသာ ေျမြသည္ အလြန္စိတ္ဆိုးေနရကာ ရွဴးခနဲ႔ ထြက္ခါ ဘုရင့္ဦးေခါင္းအနီးသို႔ ေရာက္လာေလေသာ္ အလြန္ထိတ္လန္႔စိုးရိမ္ဟန္ျဖင့္ ရွင္ဘုရင္ကိုျပ၍ သာမာ၀တီႏွင့္ ေမာင္းမတစ္စုကို ၾကိမ္းေမာင္းၿပီးလွ်င္ ရွင္ဘုရင္ကိုလည္း သူ႕စကားကို နားမေထာင္သျဖင့္ ယခုလိုျဖစ္ရသည္ဟု အျပစ္တင္ေလသည္။

ဥေတနမင္းကား မာဂ႑ီစီစဥ္သမွ်ကို လံုး၀နားမလည္ျခင္းေၾကာင့္ လြန္စြာ ထိတ္လန္႔၍ ရာဇမာန္ရွေလရကား “မင္းတို႔မ်က္ေစာင္း အေၾကာင္းမေရြး” ေတာ့ဘဲ ကိုင္ေနၾကေလးကိုတင္ကာ သာမာ၀တီတို႔ အစုကို စီတန္းေစလ်က္ ပစ္ဖို႔ရန္ ၾကိမ္း၀ါးေနတုန္းမွာပင္ သူေတာ္စင္ထိပ္ထားေလးက သူ၏ ေမာင္းမမိႆမ်ားကို ၾသ၀ါဒ ေပးသည္မွာ “အမိတို႔ … ေမာင္ေတာ္မင္းျမတ္ႏွင့္ မာဂ႑ီတို႔ေပၚ အနည္းငယ္မွ် စိတ္မကြက္ၾကေလနဲ႔ေနာ္။ ယခုလို အခါမ်ိဳးမွာ ေမတၱာ မွတစ္ပါး အားကိုးရာ မရွိေပဘူး။ အမိတို႔ ပြားမ်ားေနက် ျဖစ္ေသာ ေမတၱာကိုသာ ေမာင္ေတာ္ႏွင့္ မာဂ႑ီတို႔ အေပၚမွာ ၾကိဳးစား၍ပြားမ်ားၾကပါ။”

ဤသို႔ တိုက္တြန္းေလလွ်င္ ပင္ကိုယဥ္ေက်းၿပီးေသာ ေမာင္းမမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ နီးကပ္လာေသာ အသက္ေဘးကို အေရးတၾကီးမစဥ္းစားပဲ ေမတၱာကိုသာပြားမ်ားၾကေလသည္။ ဥေတနမင္းကာ အမ်က္မေျပႏိုင္ေသးသျဖင့္ ခ်ိန္ရြယ္ထားေသာ ျမားကို တစ္အားကုန္လႊတ္လိုက္ေလရာ ေမတၱာတန္ခိုးေၾကာင့္ ျမားအရွိန္ ေရွ႕မတိုးဘဲ ပစ္သူအထံျမားျပန္၍ ခေလသာ္ ဥေတနမင္း သတိရ၍ မိဖုရားေျခရင္း၌ထိုင္ကာ သည္းခံဖို႔ရန္ ေတာင္းပန္ရွာေလသည္။

၀တၳဳမွတ္ခ်က္

မာဂ႑ီမွာ သာမာ၀တီ၏ အေပၚ၌ ကိုယ္ထက္သာ၍ မနာလိုေသာ ဣႆာစိတ္၊ ပရိယာယဉာဏ္ဆင္ရေသာ မာယာစိတ္၊ ေသေစလိုေသာ ေဒါသစိတ္မ်ားျဖစ္၏။ ဥေတနမင္း၌ ေျမြကို ျမင္ရသည္ကစ၍ ေဒါသစိတ္မႊန္ကာ ျမားျပန္လာေသာ အခါက်မွ လြန္စြာ ေၾကာက္ရြံ႕ေသာ ေဒါသ ေဒါမနႆစိတ္မ်ား ျဖစ္ရျပန္ေလသည္။ ေမာင္းမအမ်ားႏွင့္တကြ သာမာ၀တီထိပ္ထားကား ရန္သူ႔အေပၚ၌ပင္ ေမတၱာစိတ္ထားႏိုင္ေပသည္။

နည္းယူဖြယ္

ယခုကာလ သူေတာ္ေကာင္း အျမင့္တန္းကို မွန္းထားရင္း ရွိသူမ်ားမွာလည္း သာမာ၀တီ ထိပ္ထား၏ ထံုးကို ႏွလံုးမူသြင္းလ်က္ မိမိအေပၚမွာ မေတာ္မတရား ဣႆာမစၦရိယမ်ားကို သူမ်ားကုိအတံု႔ျပန္၍ ရန္မမူမိေစပဲ မိမိစိတ္ကိုသာ ေကာင္းသည့္ထက္ ေကာင္းေအာင္ျပဳျပင္ၾကပါ။ အက်ိဳးေဆာင္ခြင့္ၾကံဳလာလွ်င္ မိမိကိုမလိုလားသူ၏ အက်ိဳးကိုပင္ စိတ္ပါလက္ပါေဆာင္လ်က္ အဖိုးတန္လွစြာေသာ ေမတၱာလက္နက္ကို အခ်က္က်က် သံုးစြဲသင့္ပါသည္။ ထိုသို႔ သံုးစြဲႏိုင္မွသာလွ်င္ ပါရမီရွင္ဟု ထင္ျမင္ႏိုင္ပါသည္။

(ေမတၱာသည္ ေရႏွင့္တူ၏၊ ေဒါသသည္ မီးႏွင့္တူ၏၊ ေရမ်ားေလ မီးျငိမ္းေလ။ ထိုေၾကာင့္ ေဒါသနည္းေအာင္ ေမတၱာတိုးပြားဖို႔ ၾကိဳးစားသင့္ၾကပါသည္။)

အရွင္ဇနကာဘိ၀ံသ

ကိုယ္က်င့္အဘိဓမၼာ (တတိယ အခန္း)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: