လူမိုက္


 • ႏိုးၾကား (အိပ္မေပ်ာ္) ေသာ သူအတြက္ ညတာရွည္၏၊ခရီးပန္းေသာ သူအတြက္ ယူဇနာ ခရီးသည္ ရွည္၏၊သူေတာ္ေကာင္းတရားကို မသိကုန္ေသာ လူမုိက္တုိ႕အတြက္ သံသရာသည္ ရွည္၏။
  Long is the night to the sleepless; long is the league to the weary. Long is worldly existence to fools who know not the Sublime Truth.
 • သူေတာ္ေကာင္းတရားက်င့္ရန္ မိတ္ေဆြေကာင္းကို ရွာေသာသူသည္ မိမိထက္ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ သာလြန္ေသာ သူကိုလည္းေကာင္း ၊ မိမိႏွင့္ဂုဏ္ရည္တူျဖစ္ေသာ သူကိုလည္းေကာင္း မရႏိုင္ခဲ့မူ တစ္ေယာက္တည္းသာ ေကာင္းစြာက်င့္ရာ၏၊ သူမိုက္ႏွင့္ မေပါင္းေဖာ္ရာ။
  Should a seeker not find a companion who is better or equal, let him resolutely pursue a solitary course; there is no fellowship with the fool.
 • ငါ့မွာ သားသမီးေတြ ရွိ၏၊ ပစည္းဥစၥာေတြ ရွိ၏ ဟု (သားသမီးပစၥည္းဥစၥာတုိ႕ကို တြယ္တာ၍ မျမဲျခင္းသေဘာတရားကို သတိမထားေသာ) သူမိုက္သည္ စုိးရိမ္ပူပန္၏၊ (ထိုသို႕ပင္ စိုးရိမ္ပူပန္ေသာ္လည္း အိုျခင္း ၊ နာျခင္း ႏွိပ္စက္၍ ေသရမည့္အခါ ) မိမိပင္ေသာ္လည္း မိမိအတြက္ အားထားရာမျဖစ္ႏိုင္၊ သားသမီးပစၥည္း ဥစၥာတုိ႕သည္ အဘယ္မွာ အားထားမွီခိုရာ ျဖစ္ႏိုင္ကုန္အံ့နည္း။
  The fool worries, thinking, “I have sons, I have wealth.” Indeed, when he himself is not his own, whence are sons, whence is wealth?
 • လူမိုက္ပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း မိမိမိုက္ေၾကာင္း သိေသာသူသည္ ဤကဲ့သို႕ အမွန္သိတတ္သျဖင့္ ပညာရွိမည္၏၊ လူမိုက္ျဖစ္လ်က္ မိမိကိုယ္ကို ပညာရွိဟု မွတ္ထင္ေသာ သူကို မိမိမိုက္ေၾကာင္းကုိမွ် မသိတတ္သျဖင့္ တကယ့္ပညာမဲ့ လူမိုက္ဟု ေခၚ၏။
  A fool who knows his foolishness is wise at least to that extent, but a fool who thinks himself wise is called a fool indeed.
 • ဟင္းေမႊေသာေယာက္မသည္ ကာလၾကာျမင့္စြာ ဟင္းကိုေမႊေသာ္လည္း အေပ့ါ အငန္ အဖန္ အခါး စေသာ ဟင္၏အရသာကို မသိသကဲ့သုိ႕ ၊ သူမုိက္သည္ အသက္ရွည္သမွ်ကာလပတ္လံုး ပညာရွိႏွင့္ အတူရွိေန၍ ဆည္းကပ္ျငားေသာ္လည္း သူေတာ္ေကာင္း တရားကို မသိေလ။
  Though all his life a fool associates with a wise man, he no more comprehends the Truth than a spoon tastes the flavour of the soup.
 • လွ်ာသည္ ခ်ိဳ၊ ခ်ဥ္၊ ဖန္၊ အငန္၊ အေပါ့ စေသာ ဟင္း၏အရသာကို သိသကဲ့သုိ႕၊ အလိမၼာဉာဏ္ရွိေသာ သူသည္ တစ္ဏမွ်ပင္ ပညာရွိကို ဆည္းကပ္ရမူ လ်င္ျမန္စြာ သူေတာ္ေကာင္းတရားကို သိေလ၏။
  Though only for a moment a discerning person associates with a wise man, quickly he cojmprehends the Truth, just as the tongue tastes the flavour of the soup.
 • ပစၥဳပၸန္ တမလြန္ ႏွစ္တန္ေသာ ဘ၀တုိ႕၌ က်ိဳးေၾကာင္းမျမင္ အဆင္ျခင္ ဥာဏ္ပညာမရွိၾကကုန္ေသာ လူမိုက္တုိ႕သည္ မိမိကိုယ္ကို မိမိ၏ ရန္သူကဲ့သုိ႕ ျပဳလုပ္ကာ မခံမရပ္ႏိုင္ေအာင္ ထက္ျမက္သည္႕အက်ိဳးကိုေပးတတ္ေသာ မေကာင္းမႈကိုျပဳလ်က္ လွည္႕လည္ေနထုိင္ၾက၏။
  Fools of little wit are enemies unto themselves as they move about doing evil deeds, the fruits of which are bitter.
 • အမႈတစ္ခုကို ျပဳလုပ္သည့္အတြက္ ေနာင္တတစ္ဖန္ပူပန္ရတတ္၊ မ်က္ရည္စက္လက္ငိုေၾကြးလ်က္ ဆင္းရဲခံရတတ္လွ်င္ ထုိအမႈသည္ မေကာင္း။
  Ill done is that action doing which one repents later, and the fruit of which one, weeping , reaps with tears.
 • အမႈတစ္ခုကို ျပဳလုပ္သည္႕အတြက္ ေနာင္တတစ္ဖန္ပူပန္ျခင္းမျဖစ္ရဘဲ ၊ ႏွစ္သက္၀မ္းေျမာက္စြာ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာကို ခံစားရလွ်င္ ထိုအမႈသည္ ေကာင္း၏။
  Well done is that action doing which one repents not later, and the fruit of which one reaps with delight and happiness.
  သူမုိက္သည္ မိမိျပဳေသာ မေကာင္းမႈ အက်ိဳးမေပးသမွ်ကာလပတ္လံုး မေကာင္းမႈကို ႏွစ္သက္၀မ္းေျမာက္စြာ ပ်ားသကာကဲ့သုိ႕ထင္မွတ္၏၊ သူ၏မေကာင္းမႈ အက်ိဳးေပးေသာအခါ  ထိုလူမိုက္သည္ ဆင္းရဲဒုကၡသို႕ ေရာက္ေလ၏။
  So long as an evil deed has not ripened, the fool thinks it as sweet as honey. But when the evil deed ripens, the fool comes to grief.
 • လူမိုက္သည္ ျခိဳးျခံေသာ အက်င့္ကို က်င့္အံ့ဟု လ တုိင္း လ တိုင္း သမန္းျမတ္မ်ားျဖင့္သာလွ်င္ အစာကို ျခိဳးျခံ၍စား၏။ ဤကဲ့သုိ႕ ျခိဳးျခံေသာ အက်င့္ကို အႏွစ္တစ္ရာပတ္လံုး က်င့္ေသာ္လည္း၊ ထိုသူမိုက္သည္ သူေတာ္ေကာင္းတရားကို ပိုင္းျခား၍သိကုန္ေသာ သူတုိ႕၏ တစ္ဆယ့္ေျခာက္စိပ္ တစ္စိပ္ကိုမွ် မမီႏိုင္ေလ။Month after month a fool may eat his food with tip of a blade of grass, but he still is not worth a sixteenth part of those who have comprehended the Truth.
 • ညွစ္ျပီးစေသာ ႏို႕ရည္သည္ ရုတ္တရက္ ႏို႕ဓါန္းစေသာအျဖစ္သို႕ မေျပာင္းေသးဘဲ ျပဳသစ္စျဖစ္ေသာ မေကာင္းမႈသည္ တျဖည္းျဖည္း အက်ိဳးေပးေလ၏၊ အက်ိဳးေပးေသာအခါ ျပာဖံုးေနေသာ မီးကဲ့သုိ႕ ထိုသူမိုက္တုိ႕ကို ေလာင္၍ အစဥ္လုိက္ေလ၏။
  Truly, an evil deed committed does not immediately bears fruit, like milk that does not turn sour all at once. But smouldering , it follows the fool like fire covered by ashes.
 • လူမိုက္မွာရွိေသာ အတတ္ပညာသည္ ထိုလူမိုက္၏ အက်ိဳးမဲ့ ပ်က္စီးရန္အတြက္သာ ျဖစ္၏၊ ထုိလူမိုက္၏ ျဖဴစင္ေသာ ေကာင္းမႈအဖုိ႕ကို ဖ်က္ဆီးတတ္၏၊ ထုိလူမိုက္၏ ပညာတည္းဟူေသာ ဦးထိပ္ကိုျပတ္၍ က်ေစတတ္၏။
  To his own ruin the fool gains knowledge, for it cleaves his head and destroys his innate goodness.
 • မလိမၼာေသာရဟန္းသည္ ရဟန္းတုိ႕၏အလယ္၌ မိမိတြင္ မထင္မရွားရွိေသာ ဂုဏ္ျဖင့္ ခ်ီးမြမ္းျခင္းကိုလည္းေကာင္း ၊ ျခံရံလ်က္ မိမိအား ေရွ႕ေဆာင္ျပဳျခင္းကိုလည္းေကာင္း ၊ ေက်ာင္းတုိ႕၌ အစိုးရျခင္းကိုလည္းေကာင္း ၊ ေဆြမ်ိဳးမဟုတ္ ဒကာ ဒကာမတုိ႕၏ ပစၥည္းေလးပါးတုိ႕ျဖင့္ ပူေဇာ္ျခင္းကိုလည္းေကာင္း အလုိရွိ၏။
  The fool seeks undeserved reputation, precedence among monks, authority over monasteries, and honour among householders.
 • ငါ့ေၾကာင့္ အမႈခပ္သိမ္းျပီး၏ ဟု ရဟန္းရွင္လူအေပါင္းတုိ႕ မွတ္ယူၾကေစကုန္သတည္း ၊ ရဟန္းရွင္လူအေပါင္းတုိ႕သည္ ငါ၏ အလိုသုိ႕ လုိက္ၾကေစကုန္သတည္း၊ အမႈၾကီးငယ္ကို ေဆာင္ရြက္ေသာအခါ၌လည္း ငါ၏အလုိသုိ႕ လိုက္ၾကေစကုန္သတည္း ဟု မလိမၼာေသာ ရဟန္းမွာ ဤသုိ႕ေသာ အၾကံအစည္မ်ိဳး ၊ အလိုရမၼက္မ်ိဳး ၊ မာနမ်ိဳးသည္ ပြားေလ၏။
  “Let both laymen and monks think that it was done by me. In every work, great and small, let them follow me” – such is the ambition of the fool; thus his desire and pride increase.
 • လာဘ္ရေၾကာင္းျဖစ္ေသာ အက်င့္သည္ တစ္ပါး ၊ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ အက်င့္သည္ တျခား၊ ဤသုိ႕ အက်င့္ႏွစ္ပါးျခားနားေၾကာင္းကို ေကာင္းစြာသိ၍ ဘုရားတပည့္သားျဖစ္ေသာ ရဟန္းသည္ လာဘ္ပူေဇာ္သကာကို မႏွစ္သက္ ၊ မေတာင့္တရာ ၊ တစ္ကိုယ္တည္းေနျခင္းတည္းဟူေသာ ကာယ ၀ိေ၀က ၊ သမာပတ္ရွစ္ပါးတည္းဟူေသာ စိတၱ၀ိေ၀က ၊ နိဗၺာန္တည္းဟူေသာ ဥပဓိ၀ိေ၀ကကို အစဥ္ပြားေစရာ၏။
  One is the quest for worldly gain, and quite another is the path to Nibbana. Clearly understanding this, let not the monk, the disciple of the Buddha, be carried away by worldly acclaim, but develop detachment instead.
Advertisements

2 Responses

 1. စႏၵာသူရိယ၀က္ဆုိက္မွ ဆရာႏွင့္ဆရာမမ်ား– -ခင္ဗ်ား
  ကၽြန္ေတာ္ဟာ ေႏြမုိးအမည္နဲ႔ အြန္လုိင္း၀က္ဆုိက္မ်ားေပၚမွာ
  ေလ့လာေနသူတစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။ စာေရးဆရာတစ္ဦးလည္းျဖစ္ပါတယ္။
  အခု ကၽြန္ေတာ္ဟာ အင္တာနက္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့စာအုပ္တစ္အုပ္ထုတ္ေ၀ဖုိ႔
  စီစဥ္ေနပါတယ္။ ထုတ္ေ၀ေနက် နည္းပညာစာအုပ္မ်ိဳးမဟုတ္ပါ။
  အင္တာနက္၀က္ဆုိက္မ်ားနဲ႔ နီးစပ္မွဳမရွိ၊ ကၽြမ္း၀င္မွဳမရွိေသးသူမ်ား
  အင္တာနက္၀က္ဆုိက္မ်ားေပၚက ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကုိ သိရွိခံစားႏုိင္ဖုိ႔ရည္ရြယ္ျပီး ထုတ္ေ၀မယ့္စာအုပ္ျဖစ္ပါတယ္။ စာအုပ္အမည္ကုိ Paper Websiteလုိ႔ေပးထားျပီး
  အမွတ္စဥ္တပ္ျပီး ထုတ္ေ၀သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။
  အဲဒီစာအုပ္ေလးထဲမွာ ၀က္ဆုိက္မ်ားေပၚက ေကာင္းႏုိးရာရာ၊ လူအမ်ားဖတ္သင့္တယ္
  လုိ႔ယူဆရတဲ့ စာေပမ်ားကုိ ေဖာ္ျပသြားဖုိ႔ စီစဥ္ထားပါတယ္။
  ဘာသာရပ္အလုိက္… ဘာသာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ အလွအပႏွင့္ဖက္ရွင္၊ ၀တၳဳတုိမ်ား၊
  ဟာသမ်ား၊ ကဗ်ာ၊ ကာတြန္း…စသည္ျဖင့္ တစ္အုပ္ခ်င္း စုစည္းထုတ္ေ၀မွာျဖစ္ပါတယ္။
  လူႀကီးမင္းတုိ႔ရဲ႕ -စႏၵာသူရိယ- ၀က္ဆုိက္မွာေဖာ္ျပထားတဲ့
  ဘာသာေရးေဆာင္းပါးမ်ား(ေဆာင္းပါးအမည္ႏွင့္ေရးသူအမည္မ်ားကုိ
  ေအာက္တြင္ သီးျခားေဖာ္ျပထားပါသည္)- ကုိ ႏွစ္သက္တဲ့အတြက္
  ကၽြန္ေတာ္ထုတ္ေ၀မယ့္ Paper Websiteစာအုပ္မွာ ထည့္သြင္းအသုံးျပဳခြင့္ေပးပါရန္
  ပန္ႀကားအပ္ပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္တြင္ စာအုပ္မွ အက်ိဳးအျမတ္ကုိ ေမွ်ာ္လင့္၍မရပဲ
  အရွဳံးခံထုတ္ေ၀ရမည္ျဖစ္၍ စာမူခခ်ီးျမွင့္ႏုိင္မည္မဟုတ္ပါသျဖင့္ နားလည္ခြင့္လႊတ္ေပးပါရန္
  ေတာင္းပန္အပ္ပါသည္။ စာအုပ္လက္ေဆာင္ေပးပုိ႔ေပးပါမည္။ စာအုပ္ပုိ႔ေပးႏုိင္ရန္
  လူႀကီးမင္း၏လိပ္စာကုိ ေအာက္ပါအီးေမးသုိ႔ေပးပုိ႔ေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။

  nwaytamun@gmail.com

  စာအုပ္ေပးပုိ႔ရန္ အခက္အခဲရွိတဲ့ေနရာဆုိရင္ (ဥပမာ) ႏုိင္ငံျခားမွာေနသူဆုိရင္
  စာအုပ္ပီဒီအက္ဖုိင္ကုိ ပုိ႔ေပးပါမယ္။

  ေနာက္ ဆက္လက္ထုတ္ေ၀မည့္စာအုပ္မ်ားတြင္လည္း
  ပုံႏွိပ္ေဖာ္ျပရန္သင့္ေလ်ာ္သည့္ လူႀကီးမင္း၏စာမူမ်ားကုိ
  မည္သည့္၀က္ဆုိက္မွျဖစ္ေစ အသုံးျပဳခြင့္ေပးပါရန္ႏွင့္ အသုံးျပဳလုိပါက
  ခြင့္ျပဳခ်က္ ႀကိဳတင္ေတာင္းခံသြားမည္ျဖစ္ေႀကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

  ခင္မင္ေလးစားစြာျဖင့္-
  ေႏြမုိး

  အသုံးျပဳလုိသည့္စာမူမ်ား
  ႀကယ္စင္- ဥပုသ္အမ်ိဳးမ်ိဳး
  ႀကယ္စင္- သံသရာမွ နိဗၺာန္သုိ႔
  စႏၵာ- ခုိင္ခုိင္ျမဲျမဲမဂၤလာ
  ႀကယ္စင္- ဗုဒၶဘာသာ၀င္ျဖစ္ခြင့္
  သူရိယ- အသိႏွင့္ကုိယ္က်င့္
  စႏၵာ- လူမုိက္

  • ကုိေႏြမိုး….
   ကၽြန္ေတာ္က သူရိယပါ…
   ကၽြန္ေတာ္တို႔ေမာင္ႏွမေတြျပဳလုပ္ထားေသာ ဒီဘေလာ့မွ လိုအပ္သလို႔ ကူးယူေဖာ္ျပႏိုင္ပါတယ္… ဒါေတြအကုန္လံုးက ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုင္တိုင္ေရးသားခဲ့ျခင္းမဟုတ္ပါဘူး။ သက္ဆိုင္ရာ ရဟန္းပညာရွိ၊ လူပညာရွိေတြ ေရးသားခဲ့ျခင္းကို ျပန္လည္ကူးယူ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ပါ၍ မူလစာေရးသူ အမည္နာမကိုပါ ပူးတြဲေဖာ္ျပေစလိုပါတယ္….
   ေက်းဇူးတင္ပါတယ္..
   သူရိယ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: