ဓမ္မစင်္ကြာတရားဦး ဟောကြားခြင်း


ဓမ္မစင်္ကြာဟောကြားခြင်း

ဓမ္မစင်္ကြာတရားဦး ဟောကြားခြင်း

2 Responses

  1. ဒီဘဝမှာ သစ္စာဉာဏ်ရပြီး ကျန်းမာ ချမ်းသာ လန်းဖြာ ဝမ်းသာ ပါစေ။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: