ဥပုသ္ေစာင့္ရာ၀ယ္


ဥပုသ္ ဆိုတာ ဥေပါသထ ဆုိတဲ့ ပါဠိမွလာပါတယ္။ (ဥပ + ၀သထ)၊ ဥပ- ေကာင္းျမတ္ေသာ အက်င့္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စံု၍၊ ၀သထ- ေနထိုင္ျခင္း။ အက်င့္ေကာင္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုစြာေနထိုင္တာကို “ဥပုသ္” လို႔ေခၚပါတယ္။

ဥပုသ္ေစာင့္ၿပီး ဘုရားဂုဏ္ေတြ ရြတ္ဖတ္ပြားမ်ားကာ ဘုရားကို အာရံုျပဳၾကည္ညိဳေနရင္ “ျဗဟၼဥပုသ္” လို႕ေခၚ ပါတယ္။

*တရားဂုဏ္ေတာ္ေတြ ရြတ္ဖတ္ပြားမ်ား အာရံုျပဳေနရင္ “ဓမၼဥပုသ္” လို႔ေခၚပါတယ္။*သံဃာဂုဏ္ေတာ္ေတြ ရြတ္ဖတ္ပြားမ်ားကာ အာရံုျပဳေနရင္ “သံဃာဥပုသ္” လို႕ေခၚပါတယ္။

*မိမိသီလ စင္ၾကယ္ပံုကုိ ျပန္လည္ဆင္ျခင္ၿပီး မိမိသီလကို ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာျဖစ္ကာ ေနထိုင္ျခင္းကို “သီလဥပုသ္” လို႔ေခၚပါတယ္။

*မိမိႏွင့္ နတ္ျပည္ေျခာက္ထပ္က နတ္ေတြ သဒၶါ၊ သီလ စတဲ့ သူေတာ္ေကာင္းတရားေတြ တူညီပံုကို ဆင္ျခင္ၿပီး ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာနဲ႔ ေနထိုင္ျခင္းကို “ေဒ၀တာဥပုသ္” လို႔ေခၚပါတယ္။

*ႏြားေက်ာင္းသားဟာ ဒီေန႔ ငါ့ႏြားေတြ ဘယ္စားက်က္မွာ က်က္စားၾကတယ္။ မနက္ျဖန္ ဘယ္စားက်က္ကို စားေစမယ္ ေတြးေနသလို ငါ ဥပုသ္ ေစာင့္တဲ့အခါ ဘယ္လို ဟင္းေကာင္း ထမင္းေကာင္းေတြစားမယ္ ေတြးၿပီး ေစာင့္တဲ့ဥပုသ္ ကို “ေဂါပါလ = ႏြားေက်ာင္းသား ဥပုသ္” လို႔ေခၚပါတယ္။

(ေဆာင္ပုဒ္) မိမိ စိတ္မွာ စင္ၾကယ္လာေအာင္ အဂၤါရွစ္တန္ သီလခံ၍ ၿခိဳးျခံ ေအာင့္အည္း တေျဖာင့္တည္းျဖင့္၊ ေစာင့္စည္း အားထုတ္ တရားကုတ္ ဥပုသ္ေစာင့္ ဟုမွတ္။
ဥပုသ္ေစာင့္ပုံ အစီအစဥ္

* ၁။ နက္ျဖန္ ဥပုသ္ေစာင့္မည္ဟု ၾကံစည္ေသာ သူေတာ္စင္သည္ ဥပုသ္ေစာင့္သည့္ အခုိက္၌ အိမ္မႈကိစၥေတြကုိ ေဆာင္ရြက္ျခင္းငွာ မေလ်ာ္ေသာေၾကာင့္ ယေန ့လုိအခါကပင္ အိမ္မႈကိစၥ မ်ားကုိ တာ၀န္ရွိသမွ် ၿပီးစီးေအာင္ စီမံထားရာ၏။

* ၂။ ခ်က္ျပဳတ္ ေကြ်းေမြးမည့္သူ အဆင္သင့္ရွိလွ်က္ နက္ျဖန္ မိမိစားဖုိ ့အတြက္ ေျပာျပ စီစဥ္ ထားရာ၏။ (ဥပုသ္ေစာင့္ခုိက္ ခါတုိင္းထက္ ေကာင္းေကာင္း စားဖုိ ့ကား မစီမံသင့္)

* ၃။ ခ်က္ျပဳတ္ ေကြ်းေမြးမည့္သူ မရွိလွ်င္ နက္ျဖန္ ကိစၥနည္းေအာင္ ၿပီးစီေကာင္းေသာ စားဖြယ္ ေသာက္ဖြယ္မ်ားကုိ ၿပီးစီးေစေအာင္ စီမံထားရာ၏။

* ၄။ နက္ျဖန္ နံနက္ အာရုဏ္တက္ခ်ိန္ကပင္ ကုိယ္လက္မ်ားကုိ စင္ၾကယ္ေအာင္ ျပဳ၍ စိတ္ၾကည္လင္ရုံမွ် သန္ ့ရွင္ေသာ အ၀တ္ကုိ ၀တ္ဆင္ရာ၏။

* ၅။ ပန္းပန္မႈ နံ ့သာလိမ္းမႈႏွင့္ အထူးတလည္ ျပင္ဆင္မႈကုိ မျပဳရာ။

* ၆။ ထုိ ့ေနာက္ ခပ္ေစာေစာကပင္ သီလေဆာက္တည္ရာ၏၊ (သီလေဆာက္တည္ေသာအခါ ပါဠိလုိ နားမလည္လွ်င္ ျမန္မာလုိ ေဆာက္တည္နိဳင္ပါသည္၊ ရွစ္ပါးသီလ ႏႈတ္တက္မရလွ်င္ ကား ဘုရားပညတ္ေတာ္မူအပ္ေသာ ဥပုသ္သီလကုိ ေဆာက္တည္ပါ၏ ဟုႏႈတ္က မိမိဘာသာ ဆုိ၍လည္း ေဆာက္တည္ႏိုင္၏)။

* ၇။ သီလေဆာက္တည္ၿပီးလွ်င္ ေကြ်းေမြး လွဴဒါန္းဖြယ္ရာ ကိစၥရွိက ထုိကိစၥကုိ ျပဳလုပ္၍ မရွိက မိမိအတြက္ သင့္ေတာ္ရုံ စီမံ၍ စားေသာက္ရာ၏။ (တစ္ထပ္သာမက ညစာမစားဘဲ ေနနိဳင္ ေလာက္ေအာင္ပင္ စားေသာက္ခြင့္ရွိ၏)။

* ၈။ ေကြ်းေမြး စားေသာက္ၿပီးလွ်င္ ကုိယ္လက္ မစင္ၾကယ္က ေရခ်ိဳးရာ၏၊ (ကုိယ္စင္ၾကယ္မွ စိတ္ၾကည္လင္၊ စိတ္ၾကည္လင္မွ တရားကုိ အာရုံျပဳ၍ ေကာင္းသည္)။

* ၉။ ထုိ ့ေနာက္ မိမိတစ္ေယာက္တည္း ေနသင့္သူျဖစ္လွ်င္ တစ္ကုိယ္တည္းေန၍ အေဖာ္ႏွင့္ ေနသင့္သူျဖစ္က သေဘာတူ အေဖာ္ႏွင့္တကြ သင့္ေတာ္ေသာ ဆိတ္ၿငိမ္ရာ ဌာန၌ ျဗဟၼာဥပုသ္ကုိ ေစာင့္လုိလွ်င္ ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ကုိ အာရုံျပဳ၍ ေနရာ၏)။

* ၁၀။ တာရွည္စြာ ဆင္ျခင္၍ မေနနိဳင္လွ်င္ တရားစာကုိလည္း ၾကည့္ရွဳ ရြတ္ဖတ္ေနရာ၏၊ (ထုိင္၍ျခည္း ေနရမည္ဟု မဆုိလုိ၊ လွဲကာ စႀကၤ ံသြားကာ အမ်ဳိးမ်ဳိးမွ်တ ေအာင္ေနေစလုိ၏)။

* ၁၁။ နည္းလမ္းက်က် ေဟာေျပာမည့္ပုဂၢဳိလ္ ရွိလွ်င္ တရားနာရာ၏။

* ၁၂။ ညဥ့္အခ်ိန္သုိ ့ေရာက္ေသာအခါ မိမိ၏ သီလကုိ ျပန္၍ ဆင္ျခင္ၿပီးလွ်င္ အရိယာ သူေတာ္ေကာင္း ရဟႏၱာ အေပါင္းႏွင့္ ယေန ့အတြက္ မိမိတူမွ်ပုံကုိ ေအာက္ေမ့ရာ၏။

* ၁၃။ ရဟႏၱာ အရွင္ျမတ္တုိ ့သည္ သူ ့အသက္ကုိ သတ္ျခင္း၊ သူ ့ဥစၥာခုိးျခင္း၊ ေလာကီအာရုံ ကာမဂုဏ္တုိ ့မွ ေရွာင္ၾကဥ္၍ ညစာ စားမႈ၊ ပန္းနံ ့သာစသည္ လိမ္းက်ံမႈမ်ားကုိ မျပဳသကဲ့သုိ ့ ငါသည္လည္း ယေန ့အဖုိ ့ထုိအမႈ အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ေရွာင္ၾကဥ္သျဖင့္ ရဟႏၱာအရွင္ျမတ္မ်ားႏွင့္ တူေပသည္တကား၊ ဟု မိမိကုိယ္ အလြန္ေျမွာက္တင္ကာ ရဟႏၱာေယာကၤ်ား ရဟႏၱာမိန္းမ စိတ္ကုိ ျဖစ္ေစၿပီးလွ်င္ ယခုလုိ အသက္ထက္ဆုံး ေစာင့္စည္းေနပါလွ်င္ မၾကာခင္ ဒုကၡခပ္သိမ္း ၿငိမ္းေပလိမ့္မည္ဟု ဆင္ျခင္ရာ၏။

* ၁၄။ နံနက္ အာရုဏ္တက္၌ မိမိရည္မွန္းထားေသာ အခ်ိန္ေစ့ေသာ အခါ အလုိအေလ်ာက္ ရွစ္ပါးသီလ မရွိေတာ့ဘဲ ငါးပါးသီလသာ က်န္ေတာ့သည္။ ( ယခုကာလ အခ်ိဳ ့အရပ္မွာလုိ ငါးပါးသီလ ယူကာ ဥပုသ္ခ်ေနဖြယ္ မလုိပါ)။ဤကားဥပုသ္ေစာင့္ပုံအစီအစဥ္တည္း။

ရွစ္ပါးသီလ ခံယူပံု
ရွစ္ပါးသီလ မယူခင္ အရင္ဆံုး သရဏဂံုေဆာက္တည္ရပါတယ္ …

ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၦာမိ ။ (ဘုရား အားကိုးကြယ္ပါ၏)
ဓမၼံ သရဏံ ဂစၦာမိ ။(တရားအား ကိုးကြယ္ပါ၏)
သံဃံ သရဏံ ဂစၦာမိ ။(သံဃာအား ကုိးကြယ္ပါ၏)

ဒုတိယမၸိ ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၦာမိ ။
ဒုတိယမၸိ ဓမၼံ သရဏံ ဂစၦာမိ ။
ဒုတိယမၸိ သံဃံ သရဏံ ဂစၦာမိ ။

တတိယမၸိ ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၦာမိ ။
တတိယမၸိ ဓမၼံ သရဏံ ဂစၦာမိ ။
တတိယမၸိ သံဃံ သရဏံ ဂစၦာမိ ။

အဲဒီေနာက္  ရွစ္ပါးသီလ ေတာင္းလုိ႕ရပါပီ… ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမသြားႏုိင္သူမ်ား က မိမိအိမ္ဘုရားစင္ေရွ႕တြင္လည္းေတာင္းခံႏုိင္ပါတယ္….

အဟံဘေႏၱ တိသရေဏနသဟ အထင္က သမၸႏာကတံ ဥေပါသထသီလံ ဓမၼံရာစာမိ အႏိုဂဟံ ကတြာ သီလံေဒထ ေမဘေႏၱ။
ဒုတိယမၸိအဟံဘေႏၱ တိသရေဏနသဟ အထင္က သမၸႏာကတံ ဥေပါသထသီလံ ဓမၼံရာစာမိ အႏိုဂဟံ ကတြာ သီလံေဒထ ေမဘေႏၱ။
တတိယမၸိ အဟံဘေႏၱ တိသရေဏနသဟ အထင္က သမၸႏာကတံ ဥေပါသထသီလံ ဓမၼံရာစာမိ အႏိုဂဟံ ကတြာ သီလံေဒထ ေမဘေႏၱ။

၁)ပါဏာတိပါဏာ ေ၀ရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ
-သတၱ၀ါတို႕၏ အသက္ကို သတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ၏ ။

၂) အဒိန္နဒါနာ ေ၀ရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ
-သူတပါး၏ ပစၥည္းကုိ မတရားယူျခင္းမွ   ေရွာင္ၾကဥ္ပါ၏ ။

၃)အျဗဟၼစရိယာ ေ၀ရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ
-မျမတ္ေသာ အက်င့္ကိုို က်င့္ခ်င္းမွ  ေရွာင္ၾကဥ္ပါ၏ ။

၄)သူရာေမရယ မဇ္ဇ ပမာဒဌာနာ ေ၀ရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။
-မူးယစ္ေမ့ေလ်ာ့ေစတတ္ေသာ အရက္ေသစာတုိ႕ကို ေသာက္စာျခ္ငး္မွ   ေရွာင္ၾကဥ္ပါ၏ ။

၅)မုသာ၀ါဒါ  ေ၀ရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။
-မမွန္ေသာ စကားကိုေျပာဆုိျခင္းမွ  ေရွာင္ၾကဥ္ပါ၏ ။

၆)၀ိကာလ ေဘာဇနာ  ေ၀ရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။
-ေန႕မြန္းလြဲေသာအါမွ စေရြ႕ ေနာက္တစ္ေန႕ အာရုဏ္မတတ္မီအတြင္း စားေသာက္ဖြယ္ရာတုိ႕ ိကု စားေသာက္ျခင္းမွ  ေရွာင္ၾကဥ္ပါ၏ ။

၇)နစၥ ၊ ဂီတ ၊ ၀ိသူက ၊ ဒသနာ ၊ မာလာဂႏၶ ၊ ၀ိေလပန ၊ မ႑န ၊ ၀ိဘူသနဌာန  ေ၀ရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။
-ကျခင္း ၊ သီဆုိျခင္း ၊ တီးမႈတ္ျခင္း ၊ ပန္းပန္ျခင္း ၊ အေမႊးနံသာလိိမ္းက်ံ ရွဴရွိဳက္ျခင္း ၊ ျပင္ဆင္ခ်ယ္သျခင္း တုို႕မွ  ေရွာင္ၾကဥ္ပါ၏ ။

၈)ဥစၥာသယန ၊ မဟာသယနာ  ေ၀ရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။
-ျမင့္ျမတ္ေသာ ၊ အလြန္ေကာငး္မြန္ခမ္းနားေသာ အိပ္ယာေနရာတုိ႕တြင္ ေနထိုင္အိပ္စက္ျခင္းမွ  ေရွာင္ၾကဥ္

အရွင္နာယကာလကၤာရ ေရး—

(၁)ဥပုသ္(၃) မ်ိဳးနဲ႔ အက်ိဳးေက်းဇူး။

ဥပုသ္ ဆိုတာ ပါဠိလို ဥေပါသထ ၊ တနည္း၊ ဥပ၀သထ = ေကာင္းျမတ္ေသာ အက်င္႔ ျဖင္႔ ေနထိုင္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဥပုသ္ဆိုတာ တိကနိပါတ္ အဂၤုတၱရ အလို (၃) မ်ိဳးရွိပါတယ္။ (၁) နိဂဏၭဥပုသ္ (၂) ေဂါပါလဥပုသ္ (၃) အရိယာဥပုသ ္ တို႔ျဖစ္ပါတယ္။

(က) နိဂဏၭဥပုသ္ ဆိုတာ …ငါသည္ ကေန႔ယူဇနာ ၁၀၀ -အတြင္းရွိေသာ သတၱ၀ါတို႔ကိသာေရွာင္မည္။၄င္းမွအပ ငါမေရွာင္ဘူး လို႔ ေဆာက္တည္တဲ႔ တိတၳိဥပုသ္ မ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ အက်ိဳးမရွိ ဘူးဆိုပါတယ္။

(ခ) ေဂါပါလဥပုသ္ ဆိုတာကေတာ႔  ႏြားေက်ာင္းသားဟာ သူ႔ႏြားတို႔ကို စားက်က္အတြင္းမွ မထြက္ရေအာင္ ေစာင္႔ေရွာက္ရံုသာ ေစာင္႔ေရွာက္ေနဘိသကဲ႔သို႔ သီလခံယူျပီး စားရန္၊ေသာက္ရန္၊စကားေျပာရန္သာ ၾကံစည္တယ္။ ရတနာ(၃)ပါးဂုဏ္ေက်းဇူးကို အာရံုမျပဳ၊အခ်ိန္ကုန္အိမ္ျပန္ရန္မွ်သာ ျဖစ္သျဖင္႔ အက်ိဳးမမ်ားလွ။

(ဂ) အရိယာဥပုသ္ ဟူသည္မွာ ဥပုသ္သီလေဆာက္တည္ျပီး တရားနာျခင္း ၊ ရတနာ(၃)ပါးဂုဏ္ေက်းဇူးကို ေအာက္ေမ႔စီးျဖန္းျခင္း ၊ ေမတၱာပြားျခင္း ၊ လွဴဒါန္းျခင္း ၊ သမထ ထူေထာင္ျခင္း ၊ ဘာ၀နာပြားျခင္း ၊ တရားစကားကို ေဆြးေႏြးေဟာေျပာျခင္း စသည္ျဖင႔္ ကုသိုလ္္အာရံုစိတ္နဲ႔ သာေနျခင္း မ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ အက်ိဳးေက်းဇူးအမ်ားဆံုးျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ တိကနိပါတ္ အဂၤုတၱရ အလိုအရ အက်ိဳးေက်းဇူးကြာတယ္လို႔ ေျဖရပါမယ္။ (က်မ္းကိုး ဆရာေတာ္ ရေ၀ႏြယ္ – ဘာသာေရးျပႆနာမ်ား – ၅ )

(၂)ဥပုသ္နဲ႔ အရုဏ္တက္ခ်ိန္ ။

ကြ်န္ေတာ္ကို ရုရွားကေရာ ၊ အေမရိက ၊အဂၤလန္ကေရာ သူငယ္ခ်င္းေတြ ၊ ညီေလး၊ညီမေလးေတြ အင္တာနက္ကေန ေမးၾကတယ္။ဒီရက္ပိုင္း အာရံုတက္ခ်ိန္ကို အတိအက်မသိေတာ႔ ဥပုသ္သည္ေတြ ဘယ္အခ်ိန္အထိ ေစာင္႔ရမွန္းမသိျဖစ္ေနၾကတယ္။ အာရံုတက္တာ တစ္လနဲ႔ တစ္လ မတူပါဘူး။ အဲဒါနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ကမာရြတ္ရြာမဆရာေတာ္ဘုရားက အရုဏ္တက္ပံုနဲ႔ ေန၀င္ပံုကို ဇယားဆြဲေပးထားပါတယ္။ (၁) တန္ခူး = ( ၅း၀၀ ) အရုဏ္တက္ ။( ၆း၀၀ ) ေနထြက္ ၊ (၆း၀၀) ေန၀င္ ။ (၂) ကဆုန္ = (၄း၅၀ ) အရုဏ္တက္ ။( ၅း၅၀) ေနထြက္ ၊ (၆း၁၀) ေန၀င္ ။ (၃) နယုန္ = ( ၄း၄၀ ) အရုဏ္တက္ ။( ၅း၄၀) ေနထြက္ ၊ (၆း၂၀) ေန၀င္ ။ (၄) ၀ါဆို = (၄း၃၀ ) အရုဏ္တက္ ။( ၅း၃၀) ေနထြက္ ၊ (၆း၃၀) ေန၀င္ ။ (၅) ၀ါေခါင္ = ( ၄း၄၀ ) အရုဏ္တက္ ။( ၅း၄၀) ေနထြက္ ၊ (၆း၂၀) ေန၀င္ ။ (၆) ေတာ္သလင္း = ( ၄း၅၀ ) အရုဏ္တက္ ။( ၅း၅၀) ေနထြက္ ၊ (၆း၁၀) ေန၀င္ ။ (၇) သီတင္းကြ်တ္ = ( ၅း၀၀ ) အရုဏ္တက္ ။( ၆း၀၀) ေနထြက္ ၊ (၆း၀၀) ေန၀င္ ။ (၈) တန္ေဆာင္မုန္း= ( ၅း၁၀ ) အရုဏ္တက္ ။( ၆း၁၀) ေနထြက္ ၊ (၅း၅၀) ေန၀င္ ။ (၉) နတ္ေတာ္ = ( ၅း၂၀ ) အရုဏ္တက္ ။( ၆း၂၀) ေနထြက္ ၊ (၅း၄၀) ေန၀င္ ။ (၁၀) ျပာသို = ( ၅း၃၀ ) အရုဏ္တက္ ။( ၆း၃၀) ေနထြက္ ၊ (၅း၃၀) ေန၀င္ ။ (၁၁) တပို႔တြဲ = ( ၅း၂၀ ) အရုဏ္တက္ ။( ၆း၂၀) ေနထြက္ ၊ (၅း၄၀) ေန၀င္ ။ (၁၂) တေပါင္း =( ၅း၁၀ ) အရုဏ္တက္ ။( ၆း၁၀) ေနထြက္ ၊ (၅း၅၀) ေန၀င္ ။

(က်မ္းကိုး ဆရာေတာ္ ရေ၀ႏြယ္ – ဘ၀တိုင္းဆံုခ်င္ပါသလား)

(၃) ဥပုသ္နဲ႔ သီလယူပံု (၂) မ်ိဳး ။

ဥပုသ္မွာ သီလတစ္ပါးက်ိဳးတာနဲ႔ က်န္တာအားလံုး က်ိဳး ၊ မက်ိဳးကေတာ႔ အစသီလယူပံု ၊ သီလေပးပံုေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္ ။ သီလမွာ တစ္ေပါင္းတည္းယူနည္း ၊ တစ္ပါးခ်င္းယူနည္း ဆိုျပီး (၂) မ်ိဳးရွိတယ္။ တစ္ေပါင္းတည္း ယူရင္ တစ္ပါးက်ိဳးတာနဲ႔ အားလံုးပ်က္က်ိဳးပါတယ္။ တစ္ပါးခ်င္း ယူခဲ႔ရင္ေတာ႔ တစ္ပါးက်ိဳးတာနဲ႔ အားလံုးမပ်က္က်ိဳးပါဘူး။ တစ္ေပါင္းတည္း ယူပံုက – အဟံ ဘေႏၱ တိသရေဏနသဟ ပဥၥသီလံ သမာဓိယာမိ အ႒ ဥေပါသထဂၤ ါနိ သမာဓိယာမိ (လယ္တီ ) ပဥၥဂၤ သမႏၷာဂတံ သီလံ သမာဓိယာမိ ( ဦးဗုဓ္)

ဒီပံုစံကို ဒီေခတ္မွာ ယူတာနည္းပါတယ္။ တရားပြဲကအခ်ိန္သိပ္နည္းေနတာမ်ိဳးမွာေတာ႔ တရားေဟာဆရာေတာ္က ဒါမ်ိဳး တစ္ေပါင္းတည္းယူနည္းနဲ႔ သီလေပးတတ္ပါတယ္။

တစ္ပါးစီယူတာကေတာ႔ – ပါဏာတိပါတာ ေ၀ရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ …စသည္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ယူေနၾကတဲ႔ ပံုစံမ်ိဳးေပါ႔ . ဒါက တစ္ပါးက်ိဳးရင္ က်န္တာ မက်ိဳးပါဘူး။ (က်မ္းကိုး ဆရာေတာ္ ရေ၀ႏြယ္ – ဘ၀တိုင္းဆံုခ်င္ပါသလား)

(၄) မွန္ကန္စြာ ခ်ိဳးျခံက်င္႔ၾကံ ျခင္း ဟာ သူေတာ္ေကာင္းေတြရဲ႔ အက်င္႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာကို ခ်ိဳးျခံက်င္႔ၾကံမလဲဆိုေတာ႔ အာရံု (၅) ပါး (တစ္နည္း) အာရံု (၆) ပါး နဲ႔ ကာမဂုဏ္ခံစားမႈကို ခ်ိဳးျခံက်င္႔ၾကံရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ႏိွပ္စက္တဲ႔ အထိျဖစ္သြားရင္ တပ ေခၚ အစြန္းေရာက္က်င္႔စဥ္ ျဖစ္သြားျပန္တယ္။ ဒါကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရားက ဓမၼစၾကာတရားေတာ္မွာကို အစြန္း(၂)ပါးေရွာင္ဖို႔ ေဟာထားတာ သတိထားမိမွာပါ။ ဥပုသ္(၈) ပါးသီလကို ျပန္ဆန္းစစ္ရင္ ကာေမသုက ခြဲထြက္လာတာကို ေတြ႔ရလိမ္႔မယ္။ ကာေမသု မိ စၦာ စာရ ကံဟာ ေလာကပါလ တရားကို ဖ်က္ဆီးတဲ႔ တရားအေပါင္းမွာ အျပစ္အၾကီးဆံုးတရားျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကံ ေဖာက္ထားသူအတြက္ ဘယ္ေလာက္ပဲ ဘုန္းမီးေနလ ေတာက္ပေနေစကာမူ တစ္ခုေသာ အခါမွာ ဒီအကုသိုလ္ အက်ိဳးကို ျပန္ခံရမယ္ လို႔ ဆိုတယ္။ သူမ်ားသားမယား ျပစ္မွားမႈကို သမုတိနယ္မွာ ကာေမသု မိစၦာ လို႔ ယူေပမယ္႔ ၊ ပရမတၳနယ္မွာေတာ႔ ကာေမသုကို ကာမဂုဏ္တရား (၅)ပါး အျဖစ္ယူတယ္။ ရူပါရံု ၊ သဒၵါရံု ၊ဂႏၶာရံု ၊ ရသာရံု ၊ ေဖာ႒ဗၺာရံု ေတြ ပါလာတယ္။ ျပင္ပ ဒီအာရံုေတြ က ဆြဲေဆာင္တာကို ကိုယ္႔မွာ ရွိတဲ႔ ကိေလသာ က လက္ခံတယ္ ။ ခံစားတယ္ ဆိုရင္ ကာေမသုပဲ ။ ဆြဲေဆာင္ေနဆဲမွာ ရပ္ေနရင္ ကာေမသု မျဖစ္ေသးဘူး။ ပါသြားရင္ သာ ကံေျမာက္တယ္။ ဒါေပမယ္႔ ေရွးဆရာေတြက သားမယားေစာ္ကားျခင္းကို ပဲ လူေတြ ေစာင္႔ဖို႔ သတ္မွတ္ေပးလိုက္ျပီးေတာ႔ က်န္တာေတြကို သီလခြဲထုတ္လိုက္တယ္။ ဒါေၾကာင္႔တို႔ေျပာေနတဲ႔ (၈)ပါး နဲ႔ (၁၀) ပါးမွာ အျဗဟၼ စရိယာ နဲ႔ မာလာ ဂႏၶ …. စတဲ႔ သီလေတြ ပြားလာတယ္။ ဒါေတြကို ေလ႔လာရင္ ကာမဂုဏ္တရား (၅)ပါး ပဲ ျပန္ျဖစ္ေနတာကို ေတြ႔ရပါမယ္။ တျခားထူးဆန္းတာေတြ မဟုတ္ေတာ႔ဘူး။ ကာေမသုေအာက္က ခြဲထြက္သြားတာေတြျဖစ္ေနၾကတယ္။

ဥစၥာသယန၊ မဟာသယနနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး လိုရင္းအေျဖကို ေျပာရရင္ေတာ႔ အထိအေတြ႔သာယာမႈ ၊ႏႈးညံ႔မႈ ကာမဂုဏ္ကိုလည္းေရွာင္မယ္႔ ေန႔ျဖစ္တာမို႔ ျမင္႔ေသာေနရာ ၊ ျမတ္ေသာေနရာကေန ဆင္းျပီး အိပ္သင္႔ ေနသင္႔ပါတယ္။ ဥစၥာသယန၊ မဟာသယနဆိုတာက ျမင္႔ေသာေနရာ ၊ ျမတ္ေသာေနရာမွာ ေလ်ာငး္စက္ေနထိုင္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္ ။ ဒီေနရာမွာ နည္းနည္းမွတ္မိသေလာက္ အက်ယ္ေျပာရရင္ေတာ႔ အျမင္႔ တစ္ေတာင္႔ထြာထက္ပိုတဲ႔ အိပ္ရာ၊ခုတင္၊ေညာင္ေစာင္း စသည္ ျမင္႔တဲ႔ ေနရာေတြမွာ ေနထိုင္ျခင္း ၊အိပ္ျခင္း ( ဥစၥာသယန) နဲ႔ ျမတ္ေသာေနရာဆိုတာကေတာ႔ သူေ႒းၾကီးေတြ စည္းစိမ္ခံတတ္တဲ႔ သားေမႊးအခင္းနဲ႔ ထိုင္ခံုေတြ ၊ တိရ စၦာ အေရေတြနဲ႔ လုပ္ထားတဲ႔ သားေမြး၊ သားေရ ေတြနဲ႔ ထိုင္ခံုေတြ ၊ ေနာက္ ေရႊခ်ည္၊ေငြခ်ည္ ၊ပိုးထာ အေကာင္းစားစသည္မ်ားနဲ႔ လဲ၊၀ါသြပ္သြင္းျပဳလုပ္ထားတဲ႔ ဂြမ္းကပ္၊ေမြ႔ယာ စသည္( မဟာသယန) တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

တိုက္အေပၚထက္ကေန ျမင္႔လို႔ဆိုျပီး ေအာက္ထပ္ ၊ (၀ါ) လမ္းေပၚ ဆင္းေနဖို႔ မဟုတ္ပါဘူး။ဒီလိုသာဆို ဘုန္းၾကီးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား လမ္းေပၚမွာပဲ ေနရပါလိမ္႔မယ္။ ရႏိုင္ေနတဲ႔ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာ ကိုေတာင္ မယူဘဲ ကိုယ္႔မွာ ရွိေနတဲ႔ တဏွာကို သတ္ျခင္းဟာ ျမင္႔ျမတ္တဲ႔အလုပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ျခိဳးျခံမႈကို က်င္႔ၾကံၾကပါတယ္။ဥစၥာသယန၊ မဟာသယနဆိုတာက လဲ ဥပုသ္( ဥေပါသထ )၊ တနည္း၊ ဥပ၀သထ = ေကာင္းျမတ္ေသာ အက်င္႔ ျဖင္႔ ေနထိုင္ျခင္းမွာ အက်ံဳး၀င္ေနတာျဖစ္တဲ႔အတြက္ အထိအေတြ႔ေဖာ႒ပၹရံု ကို ခ်ိဳးႏွိမ္ျခင္းသာ လိုရင္းျဖစ္ပါတယ္။

မွတ္ခ်က္။ လက္လွမ္းမီသမွ် စုစည္းတင္ျပေပးလုိက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

9 Responses

 1. စိတ္ဝင္းစာဖြယ္ေကာင္းလိုပါ

 2. chitmagyi,Ms.moon , where do you hide? I’d like to see your moonlight. CONGRATULATION to sandarthuriya, for your excellent creation. Thanks Mr. sun for your reply. If you recognize me as your audience, please reply me on patiently. good luck to you three.

  • မျဖိဳးေရ…. ၾကိဳဆိုပါတယ္ဗ်ာ။ ထပ္မံ လာလည္တဲ့အတြက္ ေပါ့။ စႏၵာ ကေတာ့ ဘယ္ေရာက္ေနလဲ ဆိုတာကေတာ့ မသိပါဘူးဗ်ာ။ ေတြ႔မွသာ ေမးပါေတာ့…. ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေမာင္ႏွမ ၃ ေယာက္ရဲ႕ ဒီအိမ္ေလးမွာ ၀င္ေရာက္ေရးသားခ်င္တယ္ဆိုရင္လဲ ၾကိဳဆိုပါတယ္။ ၀င္ေရာက္ေရးသားဖို႔လဲ ဖိတ္ေခၚပါတယ္။ အခ်ိန္မေရြးေပ့ါ.။ 🙂 🙂 🙂 တျခားေျပာခ်င္စရာေလးေတြ ရွိရင္ ဧည့္မွတ္တမ္းဆိုတဲ့ စာမ်က္ႏွာမွာလဲ ေရးသာႏိုင္ပါတယ္။

  • ဘယ္မွ မပုန္းပါဘူးျဖိဳးရဲ႕… အလုပ္နည္းနညး္ရွဳပ္ေနလုိ႕ပါ.. ခုေတာ့ ၉၀ရာႏႈန္းေလာက္ ေအးေဆးျဖစ္သြားပါပီ…. ေနာက္ပိုင္း အမပုိ႕စ္ေလးေတြ ဖတ္ရမွာပါ.. ၾကိဳးစားျပီး တင္သြားပါ့မယ္.. မွန္မွန္လာလည္ေနာ္.. လုိတာရွိရင္လည္းေ၀ဖန္ေပးေပါ့..

  • ဟုတ္ပါတယ္… မပုန္းပါဘူး…. ရွိပါတယ္….. အရႈတ္ေတြလုပ္ေနလို႔ပါ…
   က်န္တဲ့ ၁၀% ကေတာ့ .အဟဲ…ဟဲ….
   မွန္မွန္လာ… မွန္မွန္ေ၀ဖန္… ျဖစ္ႏုိင္ရင္ ကိုယ္တိုင္လဲ ၀င္ေရးေစခ်င္တယ္ခင္ဗ်။

 3. I never heard the monks studied at night (without dinner, soft drink).
  Brain uses not storage glucose, but recent glucose from rice (grass genera).

  • သံဃာေတာ္ေတြလဲ ညဘက္ စာအံစာက်က္တာရွိပါတယ္။ ဦးေႏွာက္က ဂလုကိုစ့္ ကို ဘယ္လိုသံုးတယ္ဆိုတာကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ အထူးျပဳဘာသာမဟုတ္တဲ့အတြက္ သိပ္မသိဘူးခင္ဗ်။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အခုလို႔လာလည္၊ ေဆြးေႏြးတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးအမ်ားၾကီးတင္ပါတယ္ဗ်ာ။ ေနာက္ထပ္လဲ လာလည္ပါဦး။ အခ်ိန္ရရင္လည္း winzawnaing.wordpress.com ကိုလည္ သြားလည္လိုက္ပါဦးေနာ္….. 🙂 🙂 🙂

 4. for students, who is studying hard, it is not suitable. He or she may need requisite energy and nutrient. dinner is needed .

  • ဒီလိုဆိုရင္ စာသင္သားသံဃာေတာ္ေတြ ဘယ္လိုစာက်က္မွတ္ေလ့လာၾကပါသလဲ။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: